User:BigDocFan/Japanese Cast lists XY

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search

Continuing with my Japanese Cast lists, I shall now go through XY series episodes. The information will come from https://www.pocketmonsters.net/. To make things easier for myself, I shall refer to them by dub names.

Episode Code Image Actor #1 Actor #2 Actor #3 Actor #4
XY001 XY001.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Chika Fujimura: Helioptile
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kensuke Sato: Blaziken
Megumi Satou: Spritzee
Aya Endo: Alexa
Hitomi Nabatame: Grace
Unsho Ishizuka: Narrator
XY002 XY002.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Grace
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Tomo Adachi: Sophie
Kiyono Yasuno: Cosette
Kensuke Sato: Meyer
Chika Fujimura: Female Reporter
Unsho Ishizuka: Narrator
XY003 XY003.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchling
Megumi Satou: Dedenne
Kiyotaka Furushima: Rotom
Hitomi Nabatame: Grace
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Kenta Miyake: Giovanni
Unsho Ishizuka: Narrator
XY004 XY004.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Kiyotaka Furushima: Froakie
Yuka Terasaki: Fletchling
Kenta Miyake: Inkay
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Unsho Ishizuka: Narrator
XY005 XY005.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Yuka Terasaki: Fletchling
Megumi Hayashibara: Fennekin
Chika Fujimura: Helioptile
Kiyotaka Furushima: Noivern
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Aya Endo: Alexa
Noriko Shitaya: Viola
Unsho Ishizuka: Narrator
XY006 XY006.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Yuji Ueda: Froakie
Yuka Terasaki: Fletchling
Chika Fujimura: Helioptile
Kiyotaka Furushima: Noivern
Aya Endo: Alexa
Noriko Shitaya: Viola
Unsho Ishizuka: Narrator
XY007 XY007.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kenta Miyake: Inkay
Kensuke Sato: Rhyhorn
Hitomi Nabatame: Grace
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Kiyotaka Furushima: Commentator
Unsho Ishizuka: Narrator
XY008 XY008.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kenta Miyake: Inkay
Kensuke Sato: Manectric
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Haruka Tomatsu: Jessica
Kenji Hamada: Sherman
Unsho Ishizuka: Narrator
XY009 XY009.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Yuji Ueda: Froakie
Megumi Hayashibara: Fennekin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kiyotaka Furushima: Heliolisk
Kensuke Sato: Meyer
Unsho Ishizuka: Narrator
XY010 XY010.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchling
Hitomi Nabatame: Chespin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Tomo Adachi: Sophie
Kensuke Sato: Meyer
Unsho Ishizuka: Narrator
XY011 XY011.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchling
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Hitomi Nabatame: Chespin
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY012 XY012.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Yuji Ueda: Froakie
Yuka Terasaki: Fletchling
Hitomi Nabatame: Chespin
Kensuke Sato: Manectric
Rikako Aikawa: Spewpa
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Tsuguo Mogami: Dolan
Unsho Ishizuka: Narrator
XY013 XY013.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchling
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kenta Miyake: Inkay
Chinami Nishimura: Sylveon
Miyuki Kobori: Randall
Chika Anzai: Kindergartener
Unsho Ishizuka: Narrator
XY014 XY014.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Kenta Miyake: Inkay
Kiyono Yasuno: Espurr
Miyoko Shoji: Lacy
Minako Kotobuki: Elise
Unsho Ishizuka: Narrator
XY015 XY015.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Fennekin
Yuji Ueda: Froakie
Yuka Terasaki: Fletchling
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Yukiji: Carrie
Tadashi Miyazawa: Wylie
Unsho Ishizuka: Narrator
XY016 XY016.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Fennekin
Hitomi Nabatame: Chespin
Kiyono Yasuno: Pichu
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Saki Fujita: Lyn
Chika Anzai: Lena
Kan Tanaka: Man
Unsho Ishizuka: Narrator
XY017 XY017.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuko Sanpei: Sanpei
Kiyotaka Furushima: Frogadier
Unsho Ishizuka: Narrator
XY018 XY018.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kiyotaka Furushima: Furfrou
Misato Fukuen: Princess Allie
Yuka Terasaki: Woman
Kunpei Sakamoto: Servant
Emiko Takeuchi: Maid
Arisa Date: Maid
Asami Yano: Maid
Satowa Tanaka: Maid
Unsho Ishizuka: Narrator
XY019 XY019.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Kenta Miyake: Inkay
Kensuke Sato: Malamar
Unsho Ishizuka: Narrator
XY020 XY020.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Yuji Ueda: Froakie
Yuka Terasaki: Fletchling
Tsuguo Mogami: Dusknoir
Noriko Shitaya: Viola
Hirofumi Nojima: Grant
Tohru Nara: Nico
Makoto Tsumura: Chester
Kiyotaka Furushima: Farrell
Chika Fujimura: Molly
Unsho Ishizuka: Narrator
XY021 XY021.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Yuka Terasaki: Fletchling
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY022 XY022.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kenta Miyake: Inkay
Kiyonobu Suzuki: Rodman
Yuu Shimamura: Receptionist
Unsho Ishizuka: Narrator
XY023 XY023.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchling
Hitomi Nabatame: Chespin
Kenta Miyake: Inkay
Chika Fujimura: Helioptile
Aya Endo: Alexa
Kensuke Sato: Thaddeus
Isamu Yusen: Staff Member
Unsho Ishizuka: Narrator
XY024 XY024.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchling
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Akemi Okamura: Lindsey
Daiki Nakamura: Eddy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY025 XY025.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Yuji Ueda: Froakie
Yuka Terasaki: Fletchling
Kiyotaka Furushima: Tyrunt
Hirofumi Nojima: Grant
Unsho Ishizuka: Narrator
XY026 XY026.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Swirlix
Yuko Mizutani: Gena
Saori Hayashi: Miette
Unsho Ishizuka: Narrator
XY027 XY027.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Kenta Miyake: Inkay
Hisako Kyoda: Florence
Tsuguo Mogami: Grey
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY028 XY028.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Fumiko Orikasa: Diantha
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Tsuguo Mogami: Magnus
Chinatsu Akasaki: Kathi Lee
Kiyotaka Furushima: Presenter
Unsho Ishizuka: Narrator
XY029 XY029.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kenta Miyake: Inkay
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Unsho Ishizuka: Narrator
XY030 XY030.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kenta Miyake: Inkay
Kiyotaka Furushima: Lucario
Yuka Terasaki: Korrina
Unsho Ishizuka: Narrator
XY031 XY031.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kiyotaka Furushima: Lucario
Yuka Terasaki: Korrina
Tsuguo Mogami: McGinty
Soma Saito: Assistant
Unsho Ishizuka: Narrator
XY032 XY032.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kiyotaka Furushima: Lucario
Daisuke Namikawa: Lucario
Yuka Terasaki: Korrina
Tsuguo Mogami: McGinty
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY033 XY033.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kiyotaka Furushima: Lucario
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kensuke Sato: Inkay
Yuka Terasaki: Korrina
Unsho Ishizuka: Narrator
XY034 XY034.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kiyotaka Furushima: Lucario
Kenta Miyake: Inkay
Mika Kanai: Mabel
Yuka Terasaki: Korrina
Unsho Ishizuka: Narrator
XY035 XY035.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Yuji Ueda: Froakie
Shinichiro Miki: Hawlucha
Kensuke Sato: Machamp
Kunpei Sakamoto: Keaton
Unsho Ishizuka: Narrator
XY036 XY036.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchling
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kenta Miyake: Inkay
Kensuke Sato: Talonflame
Yoko Hikasa: Moria
Kiyotaka Furushima: Instructor
Unsho Ishizuka: Narrator
XY037 XY037.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY038 XY038.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY039 XY039.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Tomoko Kobashi: Sophie
Kiyono Yasuno: Cosette
Anri Katsu: Tierno
Yurie Kobori: Shauna
Minami Fujii: Trevor
Rei Shimoda: Madame Catherine
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY040 XY040.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Tomoko Kobashi: Sophie
Anri Katsu: Tierno
Yurie Kobori: Shauna
Minami Fujii: Trevor
Rei Shimoda: Madame Catherine
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY041 XY041.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Tomoko Kobashi: Sophie
Kiyono Yasuno: Cosette
Anri Katsu: Tierno
Yurie Kobori: Shauna
Minami Fujii: Trevor
Rei Shimoda: Madame Catherine
Unsho Ishizuka: Narrator
XY042 XY042.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Yuka Terasaki: Fletchinder
Kenta Miyake: Inkay
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Anri Katsu: Tierno
Yurie Kobori: Shauna
Minami Fujii: Trevor
Rei Shimoda: Madame Catherine
Unsho Ishizuka: Narrator
XY043 XY043.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kiyotaka Furushima: Lucario
Hitomi Nabatame: Chespin
Kenta Miyake: Inkay
Yuka Terasaki: Korrina
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY044 XY044.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kiyotaka Furushima: Lucario
Kenta Miyake: Inkay
Yuka Terasaki: Korrina
Unsho Ishizuka: Narrator
XY045 XY045.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Hitomi Nabatame: Chespin
Yuka Terasaki: Meowstic
Chinatsu Akasaki: Meowstic
Ryota Asari: Blake
Junji Majima: Heath
Kenta Miyake: Father
Miki Ito: Mother
Unsho Ishizuka: Narrator
XY046 XY046.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Kensuke Sato: Salamence
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Hitomi Nabatame: Pokémon Breeder
Unsho Ishizuka: Narrator
XY047 XY047.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Noriko Shitaya: Pancham
Yuka Terasaki: Fletchinder
Hitomi Nabatame: Chespin
Kenta Miyake: Inkay
Marina Inoue: Aria
Yurie Kobori: Shauna
Unsho Ishizuka: Narrator
XY048 XY048.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Luxio
Noriko Shitaya: Pancham
Kenta Miyake: Inkay
Ayumi Fujimura: Éclairisse
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY049 XY049.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Noriko Shitaya: Pancham
Yuka Terasaki: Luxio
Kenta Miyake: Inkay
Rie Kugimiya: Heidi
Kei Shindo: Jay
Momoko Ohara: Kye
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY050 XY050.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuji Ueda: Farfetch'd
Yuka Terasaki: Fletchinder
Hitomi Nabatame: Chespin
Noriko Shitaya: Pancham
Kenta Miyake: Inkay
Motoko Kumai: Nini
Unsho Ishizuka: Narrator
XY051 XY051.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kenta Miyake: Inkay
Kensuke Sato: Dark Hawlucha
Hitomi Nabatame: Snubbull
Yuka Terasaki: Gallade
Tsuguo Mogami: Carl
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY052 XY052.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuko Sanpei: Sanpei
Kiyotaka Furushima: Greninja
Kosuke Toriumi: Saizo
Unsho Ishizuka: Narrator
XY053 XY053.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchinder
Noriko Shitaya: Pancham
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kenta Miyake: Inkay
Hitomi Nabatame: Grace
Unsho Ishizuka: Narrator
XY054 XY054.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kenta Miyake: Inkay
Kensuke Sato: Manectric
Kiyotaka Furushima: Malamar
Tsuguo Mogami: Malamar
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Unsho Ishizuka: Narrator
XY055 XY055.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchinder
Hitomi Nabatame: Chespin
Kenta Miyake: Inkay
Chinatsu Akasaki: Goomy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY056 XY056.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchinder
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Unsho Ishizuka: Narrator
XY057 XY057.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Minoru Inaba: Ramos
Yuji Ueda: Frogadier
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Yuka Terasaki: Vanillite
Kensuke Sato: Shopkeeper
Unsho Ishizuka: Narrator
XY058 XY058.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Minoru Inaba: Ramos
Yuji Ueda: Frogadier
Yuka Terasaki: Fletchinder
Shinichiro Miki: Hawlucha
Chinatsu Akasaki: Goomy
Megumi Hayashibara: Fennekin
Kenta Miyake: Monsieur Pierre
Unsho Ishizuka: Narrator
XY059 XY059.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchinder
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kenta Miyake: Inkay
Minoru Inaba: Ramos
Kensuke Sato: Shopkeeper
Unsho Ishizuka: Narrator
XY060 XY060.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Yurie Kobori: Shauna
Rei Sakuma: Palermo
Kenta Miyake: Monsieur Pierre
Chinatsu Akasaki: Attendant
Unsho Ishizuka: Narrator
XY061 XY061.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Chinatsu Akasaki: Goomy
Hitomi Nabatame: Chespin
Kenta Miyake: Inkay
Noriko Shitaya: Spoink
Kensuke Sato: Grumpig
Unsho Ishizuka: Narrator
XY062 XY062.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Frogadier
Noriko Shitaya: Pancham
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Yuka Terasaki: Luxio
Kenta Miyake: Inkay
Kensuke Sato: Luxray
Tsuguo Mogami: Jolt
Unsho Ishizuka: Narrator
XY063 XY063.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Shuhei Sakaguchi: Dr. White
Atsuko Enomoto: Beatrice
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kenta Miyake: Inkay
Kensuke Sato: Clembot
Tsuguo Mogami: Pokémon hunter
Unsho Ishizuka: Narrator
XY064 XY064.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Noriko Shitaya: Pancham
Marina Inoue: Aria
Hitomi Nabatame: Chespin
Kensuke Sato: Luxray
Yuka Terasaki: Fletchinder
Kenta Miyake: Monsieur Pierre
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY065 XY065.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Anri Katsu: Tierno
Yuka Terasaki: Fletchinder
Chinatsu Akasaki: Sliggoo
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY066 XY066.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Goodra
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Kiyotaka Furushima: Heliolisk
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Kensuke Sato: Meyer
Aya Endo: Alexa
Kenjiro Tsuda: Belmondo
Chika Fujimura: Helioptile
Unsho Ishizuka: Narrator
XY067 XY067.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Shinichiro Miki: Hawlucha
Yuji Ueda: Goodra
Megumi Hayashibara: Braixen
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kiyotaka Furushima: Heliolisk
Kensuke Sato: Luxray
Unsho Ishizuka: Narrator
XY068 XY068.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Kensho Ono: Alain
Kensuke Sato: Meyer
Tomoko Kobashi: Sophie
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Kenta Miyake: Inkay
Fumiko Orikasa: Diantha
Unsho Ishizuka: Narrator
XY069 XY069.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Goodra
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Masaki Aizawa: Keanan
Kiyotaka Furushima: Bellsprout
Chinatsu Akasaki: Goomy
Tsuguo Mogami: Pinsir
Unsho Ishizuka: Narrator
XY070 XY070.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Goodra
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Masaki Aizawa: Keanan
Kiyotaka Furushima: Bellsprout
Chinatsu Akasaki: Goomy
Tsuguo Mogami: Pinsir
Unsho Ishizuka: Narrator
XY071 XY071.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kensuke Sato: Luxray
Kenta Miyake: Inkay
Tsuguo Mogami: Pangoro
Unsho Ishizuka: Narrator
XY072 XY072.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Tetsuo Kanao: Lon
Unsho Ishizuka: Narrator
XY073 XY073.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Yuji Ueda: Frogadier
Shinichiro Miki: Hawlucha
Yuka Terasaki: Fletchinder
Megumi Hayashibara: Braixen
Kiyotaka Furushima: Bagon
Satsuki Yukino: Valerie
Natsuki Aikawa: Kali
Arisa Date: Katherine
Chinatsu Akasaki: Sylveon
Hitomi Nabatame: Spritzee
Unsho Ishizuka: Narrator
XY074 XY074.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Yuka Terasaki: Fletchinder
Shinichiro Miki: Hawlucha
Yuji Ueda: Treecko
Satsuki Yukino: Valerie
Natsuki Aikawa: Kali
Arisa Date: Katherine
Chinatsu Akasaki: Sylveon
Hitomi Nabatame: Spritzee
Unsho Ishizuka: Narrator
XY075 XY075.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kensuke Sato: Luxray
Kenta Miyake: Inkay
Kiyotaka Furushima: Bagon
Kenichi Suzumura: Steven Stone
Unsho Ishizuka: Narrator
XY076 XY076.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Frogadier
Yuka Terasaki: Fletchinder
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY077 XY077.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Noibat
Kenta Miyake: Inkay
Chinatsu Akasaki: Starly
Kensuke Sato: Staravia
Tsuguo Mogami: Staraptor
Naoki Bando: Ornithol
Yuichiro Umehara: Orson
Unsho Ishizuka: Narrator
XY078 XY078.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Braixen
Shinichiro Miki: Hawlucha
Mika Kanai: Pikachu Pop Star
Miyako Ito: Pikachu Belle
Kensuke Sato: Gurdurr
Kiyotaka Furushima: Heliolisk
Wataru Takagi: Frank
Noriko Shitaya: Jean
Unsho Ishizuka: Narrator
XY079 XY079.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchinder
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Kensuke Sato: Luxray
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY080 XY080.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kei Shindo: Miette
Hitomi Nabatame: Grace
Anri Katsu: Tierno
Yurie Kobori: Shauna
Minami Fujii: Trevor
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Marina Inoue: Aria
Kenta Miyake: Monsieur Pierre
Noriko Shitaya: Pancham
Chinatsu Akasaki: Meowstic
Unsho Ishizuka: Narrator
XY081 XY081.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Mitsuru Ogata: Weston
Kiyotaka Furushima: Rotom
Kenta Miyake: Mantle
Kensuke Sato: Krookodile
Kotaro Nishiyama: Subordinate
Tsuguo Mogami: Subordinate
Takahiro Miyake: Referee
Unsho Ishizuka: Narrator
XY082 XY082.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchinder
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Noriko Shitaya: Pancham
Kenta Miyake: Inkay
Miyako Ito: Gourgeist
Kiyotaka Furushima: Prince Pumpkaboo
Tsuguo Mogami: Gourgeist
Unsho Ishizuka: Narrator
XY083 XY083.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Noibat
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kenta Miyake: Inkay
Miyako Ito: Gourgeist
Kensuke Sato: Mamoswine
Unsho Ishizuka: Narrator
XY084 XY084.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Yuka Terasaki: Fletchinder
Noriko Shitaya: Pancham
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kensuke Sato: Luxray
Kenta Miyake: Inkay
Miyako Ito: Gourgeist
Unsho Ishizuka: Narrator
XY085 XY085.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Noriko Shitaya: Pancham
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Hiroshi Ito: Woodward
Yuka Terasaki: Gallade
Mako Hyodo: James's mother
Unsho Ishizuka: Narrator
XY086 XY086.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Fletchinder
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Minami Fujii: Trevor
Kensuke Sato: Moltres
Unsho Ishizuka: Narrator
XY087 XY087.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Yuka Terasaki: Noibat
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY088 XY088.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Unsho Ishizuka: Narrator
XY089 XY089.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Noriko Shitaya: Pancham
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Yuka Terasaki: Noibat
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kensuke Sato: Luxray
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY090 XY090.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
[Mika Kanai]]: Bonnie
[[[Megumi Satou]]: Dedenne
Megumi Hayashibara: Braixen
Noriko Shitaya: Pancham
Yuji Ueda: Frogadier
Hitomi Nabatame: Chespin
[[[Chinatsu Akasaki]]: Bunnelby
Yurie Kobori: Shauna
Inuko Inuyama: Ivysaur
Anri Katsu: Tierno
Unsho Ishizuka: Narrator
XY091 XY091.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Miyako Ito: Gourgeist
Yurie Kobori: Shauna
Anri Katsu: Tierno
Motoko Kumai: Nini
Yuka Terasaki: Smoochum
Kenta Miyake: Monsieur Pierre
Unsho Ishizuka: Narrator
XY092 XY092.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Noriko Shitaya: Pancham
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Tomoko Kobashi: Sophie
Kiyono Yasuno: Cosette
Masako Katsuki: Olympia
Risa Shimizu: Charlene
Megumi Han: Carrie
Akeno Watanabe: Malva
Unsho Ishizuka: Narrator
XY093 XY093.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Tomoko Kobashi: Sophie
Kiyono Yasuno: Cosette
Masako Katsuki: Olympia
Noriko Shitaya: Meowstic
Risa Shimizu: Charlene
Megumi Han: Carrie
Unsho Ishizuka: Narrator
XY094 XY094.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Noibat
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Noriko Shitaya: Pancham
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Hitomi Nabatame: Chespin
Kensuke Sato: Luxray
Hideaki Tezuka: Lysandre
Tsuguo Mogami: Xerosic
Akane Fujita: Bryony
Rinko Natsuhi: Aliana
Karin Nanami: Celosia
Sayuri Hara: Mable
Unsho Ishizuka: Narrator
XY095 XY095.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Rikako Aikawa: Quilladin
Yuka Terasaki: Noibat
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Noriko Shitaya: Pancham
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Hitomi Nabatame: Chespin
Kenta Miyake: Inkay
Miyako Ito: Gourgeist
Unsho Ishizuka: Narrator
XY096 XY096.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Shiho Kokido: Emilio
Miyako Ito: Head Nurse
Unsho Ishizuka: Narrator
XY097 XY097.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Yuka Terasaki: Litleo
Tsuguo Mogami: Pyroar
Unsho Ishizuka: Narrator
XY098 XY098.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Frogadier
Noriko Shitaya: Pancham
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Hitomi Nabatame: Chespin
Unsho Ishizuka: Narrator
XY099 XY099.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuko Sanpei: Sanpei
Tatsuhisa Suzuki: Ippei
Yuka Nishigaki: Nihei
Yo Kitazawa: Hanzo
Kanako Tojo: Shinobu
Rikiya Koyama: Kagetomo
Kensuke Sato: Heidayu
Kiyotaka Furushima: Greninja
Kenta Miyake: Venusaur
Tsuguo Mogami: Ariados
Unsho Ishizuka: Narrator
XY100 XY100.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mika Kanai: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuko Sanpei: Sanpei
Tatsuhisa Suzuki: Ippei
Yuka Nishigaki: Nihei
Yo Kitazawa: Hanzo
Kosuke Toriumi: Saizo
Kanako Tojo: Shinobu
Rikiya Koyama: Kagetomo
Kensuke Sato: Heidayu
Kiyotaka Furushima: Greninja
Kenta Miyake: Venusaur
Tsuguo Mogami: Weavile
Hitomi Nabatame: Liepard
Unsho Ishizuka: Narrator
XY101 XY101.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Motoko Kumai: Nini
Rei Sakuma: Palermo
Kenta Miyake: Monsieur Pierre
Noriko Shitaya: Pancham
Mika Kanai: Eevee
Hitomi Nabatame: Chespin
Miyako Ito: Gourgeist
Yuka Terasaki: Smoochum
Unsho Ishizuka: Narrator
XY102 XY102.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hideaki Tezuka: Lysandre
Tsuguo Mogami: Xerosic
Akane Fujita: Bryony
Rinko Natsuhi: Aliana
Karin Nanami: Celosia
Sayuri Hara: Mable
Yuka Terasaki: Noibat
Kensuke Sato: Luxray
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Manectric
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Unsho Ishizuka: Narrator
XY103 XY103.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Akane Fujita: Bryony
Karin Nanami: Celosia
Hitomi Nabatame: Team Flare Grunt
Kensuke Sato: Team Flare Grunt
Unsho Ishizuka: Narrator
XY104 XY104.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Yuka Terasaki: Noibat
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Noriko Shitaya: Pancham
Mika Kanai: Eevee
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kensuke Sato: Luxray
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY105 XY105.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Rei Sakuma: Palermo
Marina Inoue: Aria
Kei Shindo: Miette
Mika Kanai: Eevee
Noriko Shitaya: Pancham
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Hitomi Nabatame: Slurpuff
Yuka Terasaki: Delphox
Unsho Ishizuka: Narrator
XY106 XY106.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kensho Ono: Alain
Kensuke Sato: Charizard
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Hideaki Tezuka: Lysandre
Tsuguo Mogami: Xerosic
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY107 XY107.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Kensho Ono: Alain
Hideaki Tezuka: Lysandre
Tsuguo Mogami: Xerosic
Sayuri Hara: Mable
Rinko Natsuhi: Aliana
Kiyomi Asai: Matori
Kensuke Sato: Charizard
Kiyotaka Furushima: Weavile
Unsho Ishizuka: Narrator
XY108 XY108.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Akeno Watanabe: Henny
Hideyuki Umezu: Chapman
Yuka Terasaki: Noibat
Mika Kanai: Sylveon
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kensuke Sato: Luxray
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY109 XY109.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Rei Sakuma: Palermo
Yoko Hikasa: Amelia
Yurie Kobori: Shauna
Kenta Miyake: Monsieur Pierre
Megumi Hayashibara: Braixen
Noriko Shitaya: Pancham
Mika Kanai: Sylveon
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Hitomi Nabatame: Chespin
Yuji Ueda: Klefki
Kensuke Sato: Staff
Unsho Ishizuka: Narrator
XY110 XY110.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuka Terasaki: Noibat
Kenta Miyake: Noivern
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Kensuke Sato: Stan
Unsho Ishizuka: Narrator
XY111 XY111.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kiyotaka Furushima: Locke
Tsuguo Mogami: Xerosic
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Unsho Ishizuka: Narrator
XY112 XY112.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Mika Kanai: Sylveon
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Hitomi Nabatame: Chespin
Miyako Ito: Gourgeist
Rei Sakuma: Palermo
Kenta Miyake: Monsieur Pierre
Marina Inoue: Aria
Yuka Terasaki: Delphox
Yurie Kobori: Shauna
Kei Shindo: Miette
Motoko Kumai: Nini
Anri Katsu: Tierno
Unsho Ishizuka: Narrator
XY113 XY113.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Marina Inoue: Aria
Rei Sakuma: Palermo
Yurie Kobori: Shauna
Kei Shindo: Miette
Motoko Kumai: Nini
Kenta Miyake: Monsieur Pierre
Mika Kanai: Sylveon
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Hitomi Nabatame: Chespin
Miyako Ito: Gourgeist
Yuka Terasaki: Delphox
Unsho Ishizuka: Narrator
XY114 XY114.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Yuka Terasaki: Pancham
Kensuke Sato: Luxray
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Sayuri Hara: Lilia
Unsho Ishizuka: Narrator
XY115 XY115.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hiro Shimono: Jimmy
Etsuko Kozakura: Spike
Yuka Terasaki: Pancham
Mika Kanai: Sylveon
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Kensuke Sato: Shop Clerk
Unsho Ishizuka: Narrator
XY116 XY116.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Yuji Ueda: Greninja
Kenta Miyake: Noivern
Kensuke Sato: Luxray
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Masako Katsuki: Olympia
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY117 XY117.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Yuka Terasaki: Phantump
Chinatsu Akasaki: Helioptile
Kiyotaka Furushima: Bidoof
Unsho Ishizuka: Narrator
XY118 XY118.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Fumiko Orikasa: Diantha
Masako Katsuki: Olympia
Hideaki Tezuka: Lysandre
Tsuguo Mogami: Xerosic
Chinatsu Akasaki: Kathi Lee
Unsho Ishizuka: Narrator
XY119 XY119.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Hideaki Tezuka: Lysandre
Tsuguo Mogami: Xerosic
Yuji Ueda: Greninja
Shinichiro Miki: Hawlucha
Kenta Miyake: Noivern
Kensuke Sato: Manectric
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Kiyotaka Furushima: Trainer
Chinatsu Akasaki: Team Flare Admin
Unsho Ishizuka: Narrator
XY120 XY120.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Ryuzaburo Otomo: Wulfric
Yuji Ueda: Greninja
Shinichiro Miki: Hawlucha
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Tsuguo Mogami: Apprentice
Unsho Ishizuka: Narrator
XY121 XY121.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kenta Miyake: Noivern
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Kensuke Sato: Luxray
Miyako Ito: Gourgeist
Chinatsu Akasaki: Nurse Joy
Unsho Ishizuka: Narrator
XY122 XY122.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Yuji Ueda: Greninja
Shinichiro Miki: Hawlucha
Kenta Miyake: Noivern
Ryuzaburo Otomo: Wulfric
Tsuguo Mogami: Apprentice
Unsho Ishizuka: Narrator
XY123 XY123.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Greninja
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Kensho Ono: Alain
Yuka Terasaki: Korrina
Masaki Aizawa: Keanan
Kensuke Sato: Charizard
Hitomi Nabatame: Florges
Noriko Shitaya: Carbink
Unsho Ishizuka: Narrator
XY124 XY124.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Miyako Ito: Gourgeist
Kenta Miyake: Inkay
Kiyotaka Furushima: Attendant
Rinko Natsuhi: Boy
Akane Fujita: Girl
XY125 XY125.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kensho Ono: Alain
Anri Katsu: Tierno
Minami Fujii: Trevor
Fumiko Orikasa: Diantha
Akeno Watanabe: Malva
Tasuku Hatanaka: Everett
Kiyotaka Furushima: Titus
Kensuke Sato: Announcer
Tsuguo Mogami: Referee
Kenta Miyake: Aerodactyl
Unsho Ishizuka: Narrator
XY126 XY126.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Anri Katsu: Tierno
Minami Fujii: Trevor
Yurie Kobori: Shauna
Akeno Watanabe: Malva
Masaki Aizawa: Keanan
Miyuu Sawai: Astrid
Yuji Ueda: Greninja
Kenta Miyake: Noivern
Hitomi Nabatame: Slurpuff
Kensuke Sato: Announcer
Tsuguo Mogami: Referee
Unsho Ishizuka: Narrator
XY127 XY127.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Kensho Ono: Alain
Koichi Yamadera: Remo
Anri Katsu: Tierno
Minami Fujii: Trevor
Yurie Kobori: Shauna
Fumiko Orikasa: Diantha
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Akeno Watanabe: Malva
Yuji Ueda: Greninja
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Kenta Miyake: Noivern
Hitomi Nabatame: Chespin
Kensuke Sato: Charizard
Tsuguo Mogami: Rhypo
Unsho Ishizuka: Narrator
XY128 XY128.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Greninja
Kenta Miyake: Noivern
Hitomi Nabatame: Chespin
Anri Katsu: Tierno
Minami Fujii: Trevor
Yurie Kobori: Shauna
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Fumiko Orikasa: Diantha
Kensuke Sato: Announcer
Tsuguo Mogami: Referee
Unsho Ishizuka: Narrator
XY129 XY129.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Hideaki Tezuka: Lysandre
Anri Katsu: Tierno
Minami Fujii: Trevor
Yurie Kobori: Shauna
Akeno Watanabe: Malva
Tsuguo Mogami: Xerosic
Kenta Miyake: Noivern
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kensuke Sato: Luxray
Unsho Ishizuka: Narrator
XY130 XY130.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Hideaki Tezuka: Lysandre
Fumiko Orikasa: Diantha
Anri Katsu: Tierno
Minami Fujii: Trevor
Yurie Kobori: Shauna
Akeno Watanabe: Malva
Kenta Miyake: Noivern
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Kensuke Sato: Charizard
Hitomi Nabatame: Weavile
Tsuguo Mogami: Referee
Unsho Ishizuka: Narrator
XY131 XY131.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Hideaki Tezuka: Lysandre
Tsuguo Mogami: Xerosic
Fumiko Orikasa: Diantha
Anri Katsu: Tierno
Minami Fujii: Trevor
Yurie Kobori: Shauna
Akeno Watanabe: Malva
Kenta Miyake: Noivern
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Kensuke Sato: Charizard
Unsho Ishizuka: Narrator
XY132 XY132.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Hideaki Tezuka: Lysandre
Tsuguo Mogami: Xerosic
Fumiko Orikasa: Diantha
Anri Katsu: Tierno
Minami Fujii: Trevor
Yurie Kobori: Shauna
Akeno Watanabe: Malva
Masako Katsuki: Olympia
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Karin Nanami: Celosia
Rinko Natsuhi: Aliana
Akane Fujita: Bryony
Kensuke Sato: Charizard
Kenta Miyake: Noivern
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Unsho Ishizuka: Narrator
XY133 XY133.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Hideaki Tezuka: Lysandre
Tsuguo Mogami: Xerosic
Fumiko Orikasa: Diantha
Anri Katsu: Tierno
Minami Fujii: Trevor
Yurie Kobori: Shauna
Yuji Ueda: Greninja
Kensuke Sato: Charizard
Kenta Miyake: Noivern
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Hitomi Nabatame: Chespin
Karin Nanami: Celosia
Rinko Natsuhi: Aliana
Akane Fujita: Bryony
Sayuri Hara: Mable
Unsho Ishizuka: Narrator
XY134 XY134.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Hideaki Tezuka: Lysandre
Tsuguo Mogami: Xerosic
Fumiko Orikasa: Diantha
Kenichi Suzumura: Steven Stone
Akeno Watanabe: Malva
Kensuke Sato: Charizard
Kenta Miyake: Noivern
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Noriko Shitaya: Pancham
Mika Kanai: Sylveon
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Hitomi Nabatame: Chespin
Miyako Ito: Gourgeist
Karin Nanami: Celosia
Sayuri Hara: Mable
Unsho Ishizuka: Narrator
XY135 XY135.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kensuke Sato: Charizard
Kiyotaka Furushima: Houndoom
Kenta Miyake: Metagross
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Hideaki Tezuka: Lysandre
Akeno Watanabe: Malva
Kenichi Suzumura: Steven Stone
Fumiko Orikasa: Diantha
Noriko Shitaya: Viola
Hirofumi Nojima: Grant
Yuka Terasaki: Korrina
Minoru Inaba: Ramos
Satsuki Yukino: Valerie
Masako Katsuki: Olympia
Ryuzaburo Otomo: Wulfric
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Karin Nanami: Celosia
Sayuri Hara: Mable
Unsho Ishizuka: Narrator
XY136 XY136.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Greninja
Mika Kanai: Sylveon
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kenta Miyake: Inkay
Miyako Ito: Gourgeist
Kensuke Sato: Charizard
Kiyotaka Furushima: Houndoom
Aya Endo: Vivillon
Hitomi Nabatame: Spritzee
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Hideaki Tezuka: Lysandre
Kenichi Suzumura: Steven Stone
Fumiko Orikasa: Diantha
Akeno Watanabe: Malva
Noriko Shitaya: Viola
Hirofumi Nojima: Grant
Yuka Terasaki: Korrina
Minoru Inaba: Ramos
Satsuki Yukino: Valerie
Masako Katsuki: Olympia
Ryuzaburo Otomo: Wulfric
Unsho Ishizuka: Narrator
XY137 XY137.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Chinatsu Akasaki: Alvin
Noriko Shitaya: Pancham
Hitomi Nabatame: Chespin
Kensuke Sato: Luxray
Kenta Miyake: Inkay
Miyako Ito: Gourgeist
Yuka Terasaki: Chespie
Kiyotaka Furushima: Heliolisk
Unsho Ishizuka: Narrator
XY138 XY138.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Rei Sakuma: Palermo
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Kensuke Sato: Meyer
Anri Katsu: Tierno
Minami Fujii: Trevor
Yurie Kobori: Shauna
Noriko Shitaya: Pancham
Mika Kanai: Sylveon
Hitomi Nabatame: Chespin
Kenta Miyake: Inkay
Miyako Ito: Gourgeist
Yuka Terasaki: Chespie
Unsho Ishizuka: Narrator
XY139 XY139.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Kenta Miyake: Noivern
Hitomi Nabatame: Chespin
Tsuguo Mogami: Xerosic
Chiemi Ishimatsu: Officer Jenny
Unsho Ishizuka: Narrator
XY140 XY140.png Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Mayuki Makiguchi: Serena
Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Megumi Satou: Dedenne
Megumi Hayashibara: Jessie
Shinichiro Miki: James
Inuko Inuyama: Meowth
Yuji Ueda: Wobbuffet
Kensho Ono: Alain
Mikako Komatsu: Mairin
Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Masami Toyoshima: Delia
Kiyotaka Furushima: Talonflame
Kenta Miyake: Noivern
Noriko Shitaya: Pancham
Mika Kanai: Sylveon
Hitomi Nabatame: Chespin
Chinatsu Akasaki: Bunnelby
Kensuke Sato: Luxray
Miyako Ito: Gourgeist
Yuka Terasaki: Chespie
Unsho Ishizuka: Narrator
XYS05 XYS05.png Hiroshi Tsuchida: Professor Sycamore
Aya Endo: Alexa
Chika Fujimura: Helioptile
Takashi Ohara: Jan
Masaharu Sato: Old Jan
Chinatsu Akasaki: Aila
Kenta Miyake: Veofum
Tsuguo Mogami: Retainer
Shuma Konoe: Soldier
Kohei Aoyama: Soldier
Soshiro Hori: Soldier
Unsho Ishizuka: Narrator
XYS06 XYS06.png Yuki Kaji: Clemont
Mariya Ise: Bonnie
Mamoru Miyano: Cilan
Megumi Satou: Dedenne
Rica Matsumoto: Ash
Ikue Otani: Pikachu
Hitomi Nabatame: Chespin
Chika Fujimura: Pansage
Kensuke Sato: Clawitzer
Kiyotaka Furushima: Eelektross
Tsuguo Mogami: Staff Member
Unsho Ishizuka: Narrator