List of Polish Pokémon themes

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to: navigation, search
Doll Meowth III.png This article has information requiring translation. If you are able to translate Polish and would like to help, please add the English translation to the section or sections in Polish.
050Diglett.png This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: needs singers and all songs.

This is a list of themes that have been played in the Polish dub of the Pokémon anime. The fourth, fifth and sixth movies were released only with voice-overs, eighth, ninth and tenth movies haven't been translated at all, while Advanced Generation series wasn't dubbed past its first season.

Openings

Główny temat Pokémon

Indigo League

This opening was sung by Janusz Radek anbd written by Lubomir Jędrasik.

TV version

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt
Zdać muszę ważny test
by szkolić wszystkie z nich

Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz
znajdę w sobie moc
Świat Pokémon zrozumieć chcę
Odnajdę wszystkie bo...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?), to Ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie Ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Gdy wyzwanie rzuci los
z odwagą stań i walcz
To co ci odebrał ktoś,
odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź już nadszedł czas,
nikt nie równy nam
Już zwycięstwa czujesz smak,
to zawsze był nasz plan...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?), to Ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie Ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?), to Ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie Ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Pokémon!
I really want to be the best
How no one ever was
I need to pass an important test
to train all of them

Country traversing through along and across
I'll find the power inside me
I want to understand the world of Pokémon
I find all because ...

Pokémon! (Do you have them all?), It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! This is my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?

When the challenge is thrown by fate
with courage stand and fight
What someone took from you
you will regain if you're brave

Come with me now the time has come
no one equal to us
You already feel the taste of victory,
This has always been our plan ...

Pokémon! (Do you have them all?), It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! This is my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?

Pokémon! (Do you have them all?), It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! This is my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?
Pokémon!

Movie version

Polish English

Pokémonów Świat

The Adventures In Orange Islands

TV version

Polish English
Chcesz wielkim zostać mistrzem? (Pokémon!)
Czy odwagi starczy ci? (Tak! Tak! Tak!)

Chcę poznać dziś ryzyka smak i odwagę całą swą
Silnymi dłońmi zebrać tak, by pokonać każde zło
Bądź drogą którą mierzę, by zdobyć każdy szczyt
Nie zawiedzie nigdy mnie moc która we mnie jest

Łoouujjee

Wokół nas Pokémonów świat
Chcę zostać dziś największym mistrzem Pokémon
Wokół nas Pokémonów świat
Nagrody siły będę bić by od innych lepszym być

Pokémon Pokémon Poké Poké Pokémon
Pokémon Pokémon Poké Poké

Wokół nas Pokémonów świat
Chcę zostać dziś największym mistrzem Pokémon
Wokół nas

Pokémon!
Great master you wanna be? (Pokémon!)
Do you have the courage? (Yes! Yes! Yes!)

I want to learn the taste of risk and gather my whole
courage with strong hands , to defeat all evil
Be the road I am going, to conquer all pinnacles
The power that's inside me won't let me down

Oh yeaaahhh!

Pokémon world around us
Today I wanna become the greatest Pokémon master
Pokémon world around us
Beat all the strength awards to be better than all the rest

Pokémon Pokémon Poké Poké Pokémon
Pokémon Pokémon Poké Poké

Pokémon world around us
Today I wanna become the greatest Pokémon master
Around us

Pokémon!

Movie version

Polish English

Pokémon Johto

The Johto Journeys

TV version

Polish English
Pokémon Johto!

Zawsze chciałeś wielkim mistrzem zostać
I stanowić jak najlepszy wzór
Zawsze bardzo chciałeś tam się dostać
Silną wolą zdobyć szczyty gór

I raz na znak
Wspinasz się coraz wyżej i wyżej
Na dwa o tak
Każdy krok jest celu bliżej

Mamy nowy świat dla siebie
Nowe drzwi otworzą się
W nowym miejscu masz
Możliwości nowych moc

Czy już wszystkie są zapytaj więc
A na pewno złapiesz je

Pokémon Johto!
Pokémon Johto!

You always wanted to be the great master
And be the best role model
You always wanted a lot to get there
Reach mountain peaks with strong will

On one on mark
You climb higher and higher
On two oh yeah
Each step is one closer to the goal

We have a new world for us
New doors will open
In new place you have
the power of new possibilities

So ask if all are already there
So you'll catch them

Pokémon Johto!

Movie version

Polish English

Zostać chcę zwycięzcą

Johto League Champions

TV version

Polish English
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon...

Zaczynamy!

Od dawna być, najlepszym chcę
Jakim nie był nikt (Nie był nikt, nie był nikt)
Do góry pragnę wspinać się
Póki starczy sił

I wiarę w sobie mam
Próby nadszedł czas
I nigdy nie poddam się
I pokażę wam

Zostać chcę zwycięzcą
(Tak tak!)
Zostać pragnę mistrzem gry
Zostać chcę zwycięzcą
Chcę od dziś najlepszym być
(Pokémon! Tak tak!)
Zostać chcę zwycięzcą

Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon...

Let's go!

I wanna be the very best, for so long now
Like nobody ever was (Never was, never was)
I wanna climb up
As long as I can

I have faith in myself
The time of test has come
I'll never give up
And I'll show you

I wanna be the winner
(Yes yes!)
I wanna be the master of the game
I wanna be the winner
From now on I wanna be the very best
(Pokémon! Yes yes!)
I wanna be the winner

Pokémon!

Movie version

Polish English

Diament i Perła

Diamond & Pearl

This opening was written by Maciej Wysocki and Anna Wysocka.

Polish English
Pokémon!
Pokémon!
Wyzwanie to dla ciebie jest.
Twoja nowa gra,
całkiem nowy świat.
I rywale.
Poznasz ich doskonale.
Diament i Perła, przygotuj się.
Pokémon!
To jedna wielka bitwa
zwycięży w niej kto będzie najszybszy
Ta gra ma swój smak
to jest znak
bądź choć raz na tak
zawojuj cały świat, jeśli chcesz zostać mistrzem!
Pokémon!
Pokémon!
Diament i Perła.
przygód czas.
Zmieńmy razem świat.
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
It's a challenge for you.
Your new game,
an entire new world.
And rivals.
You'll get to know them well.
Diamond and Pearl, get ready.
Pokémon!
It's a one large battle
it'll be won by the fastest one
This game has its flavor
it's a sign
say yes just once
conquer entire world, if you wanna be the master!
Pokémon!
Pokémon!
Diamond and Pearl.
adventure time.
Let's change world together.
Pokémon!

Bohaterami

Battle Dimension

This opening was sung by Marcin Mroziński and Katarzyna Łaska and written by Andrzej Gmitrzuk.

TV version

Polish English
W drodze gdzieś, w dali hen,
sam nie będziesz, nie martw się.
Odwagi moc da wspólnej walce sens.
Przeznaczeniem jest!

Bohaterami
zostaniemy by zmieniać świat!
Już nigdy sami
przyjaźni czar złączy nas

A Pokémony...
Wymiarem Walki
będą nam!
On a road somewhere, far away,
you won't be alone, don't worry.
Courage's power will give sense to battling together.
It's destiny!

Heroes we'll
become to change the world!
Never alone again
The magic of friendship will make us one

And Pokémon...
will be Battle Dimension
to us!

Movie version

Polish English

Więc walcz! I nie bój się!

Galactic Battles

This opening was sung by Katarzyna Łaska and written by Anna Wysocka.

TV version

Polish English
Czasami nie wiesz gdzie,
prowadzą drogi twe.
zapytaj serca, ono wie.
Gdy posłuchasz go, nie zgubisz się.

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Galaktyczne Bitwy! Pokémon!
Sometimes you don't know where,
your roads lead.
Ask your heart, it knows.
If you listen to it, you'll never get lost.

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll destroy all what's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!

Movie version

Polish English
Czasami nie wiesz gdzie,
prowadzą drogi twe.
Zapytaj serca, ono wie.
Gdy posłuchasz go, nie zgubisz się.

Czasami wachasz się,
lecz zapamiętaj że
gdy trafisz na właściwy szlak,
przeznaczenie da ci znak!

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Pokémon!

Początku gry
już nadszedł czas,
żaden wróg nie straszny nam.
Więc złapmy wiatr
i zmieńmy świat,
choć każdy z nas jest inny tak!

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Pokémon!

A jeśli kiedyś stwierdzisz
że zgubiłeś się...
Poszukaj siły w sobie,
żeby dalej biec.
Choć porażki gorzki smak,
czujesz kiedy sił już brak.
Przyjacielem jesteśmy,
nie pozwolę upaść ci.

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Pokémon!
Sometimes you don't know where,
your roads lead.
Ask your heart, it knows.
If you listen to it, you'll never get lost.

Sometimes you doubt,
but remember that
when you're on the right road,
destiny will give you a sign!

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll destroy all what's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!

The time has come
for the game's start,
no foe is gonna make us afraid.
So we'll catch the win
and change the world,
even though everyone is so different!

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll destroy all what's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!

And if you ever think that
you got lost...
Find the strength in you,
to go further.
Even though the bitter taste of defeat,
you feel when you can't go.
We are friends,
I won't let you fall.

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll destroy all what's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!

Sukcesu poznać smak

Sinnoh League Victors

This opening was sung by Krzystof Pietrzak and written by Anna Wysocka.

Polish English
Gdzie będę ja,
tam będziesz ty.
Nadzieja w nas,
zawsze się tli.
Przyjaźni moc, zwycięży wszystko.
Spełnimy swoje sny.

Dzisiaj sięgniemy razem gwiazd.
Pokémon!
Pełni odwagi.
To jest nasz czas!

Ważne jest by nie poddawać się
przed siebie wciąż biec.
Sukcesu poznać smak.
Gwiazdy Ligi Sinnoh!
Pokémon!
Wherever I'll be,
so will you
The hope inside us,
is always there.
The power of friendship, will conquer all
We'll make our dreams come true.

Today we'll reach the stars together.
Pokémon!
Full of courage.
It's our time!

It's important to not give up
always go ahead of yourself.
Learn the taste of victory.
Sinnoh League Stars!
Pokémon!

Czerń i Biel

Black & White

This opening was sung by Ewa Broczek and Marcin Koczot and written by Anna Wysocka.

TV version

Polish English
Nowa przygoda zaczyna się.
Szukasz nowych dróg,
I przyjaciół też.
Uwierz że znów uda się,
Bo wielka siła wciąż w tobie jest.
Nie tylko czerń i biel,
Życie ma więcej barw i brzmień.
I kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł że,
To jest twój nowy świat:
Pokémon!
A new journey begins.
You are looking for new roads,
and friends too.
Belive that you can do it again,,
Because the great power is still inside you.
It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
And the steps don't count,
It's important that you feel,
It's your new world:
Pokémon!

Movie version

Polish English
Nowa przygoda zaczyna się.
Szukasz nowych dróg;
Szukasz zmiany też.
Uwierz, że znów uda się,
Bo wielka siła wciąż w tobie jest.

Wybór jest trudny,
Dobrze wiem;
Czy lepiej zostać,
Czy dalej biec.
Dla każdego przyjdzie czas,
By zajaśnić wśród największych gwiazd.

Nie tylko tak lub nie,
Życie może zaskoczyć cię.
Lecz kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł, że
Odpowiedź już znasz.

Nie tylko czerń i biel,
Życie więcej ma barw i brzmień.
To jest twój nowy świat.

Jest tyle pytań,
Odpowiedzi brak.
Jest tyle ścieżek,
Ale gdzie mój szlak?
Co mam robić?
Gdzie mam być?
Ważne, żeby zawsze razem iść.

Nie tylko tak lub nie,
Życie może zaskoczyć cię.
Lecz kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł, że
Odpowiedź już znasz.

Nie tylko czerń i biel,
Życie więcej ma barw i brzmień.
To jest twój nowy świat:
Pokémon!

Uwierz, że znów uda się,
Bo wielka siła wciąż w tobie jest.
Nie tylko tak lub nie,
Życie może zaskoczyć cię.
Lecz kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł, że
Odpowiedź już znasz.

Nie tylko czerń i biel,
Życie więcej ma barw i brzmień.
To jest twój nowy świat:
Pokémon!
A new journey begins.
You are looking for new roads,
And friends too.
Believe that you can do it again,
Because the great power is still inside you.

It's hard to make a choice,
I know that well;
Is it better to stay,
Is it better to keep going.
There's time for everyone,
To shine among the biggest stars.

It's not just yes or no,
Life can surprise you.
But the steps don't count,
It's important that you feel, that
You already know the answer.

It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
It's your new world.

So many questions,
left without answer.
So many roads,
But which is mine?
What I have to do?
Where I have to be?
It's important, to always go togeter

It's not just yes or no,
Life can surprise you.
But the steps don't count,
It's important that you feel, that
You already know the answer.

It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
It's your new world:
Pokémon!

Believe that you can do it again,
Because the great power is still inside you.
It's not just yes or no,
Life can surprise you.
But the steps don't count,
It's important that you feel, that
You already know the answer.

It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
It's your new world:
Pokémon!

Ścieżki Przeznaczenia

Rival Destinies

TV version

Polish English
Przygoda czeka, to nowy dzień
Nowe wyzwanie przed nami gdzieś
Odnajdźmy wspólnie je
We dwoje nam uda się
Przed siebie idę znów, z przyjacielem swym
Cokolwiek niesie los, zmierzymy się z tym
Zawsze będę
Tam gdzie ty
To przeznaczeniem mym
Pokémon!
An adventure awaits, it's a new day
A new challenge ahead of us somewhere
Let's find it together
Two of us can make it
Going ahead of myself again, with my friend
Whatever fate has, we'll face it
I'll always be
where you'll be
It's my destiny
Pokémon!

Movie version

Polish English

Na zawsze ja i ty

Adventures in Unova

This opening was sung by Ewa Broczek, Paweł Piecuch and Juliusz Kuźnik and written by Anna Wysocka

TV version

Polish English
Oto nowy rozdział, a cel jest ten sam
Wygrywać bitwy, dobrze to znam
I wiem, że damy radę
Wiem, że uda się

Oh-oh
Tysiące dróg
I setki starć, aby zajść aż tu
Oh-oh
Oto nasze miejsce
Na zawsze ja i ty
Pokémon!
It's a new chapter, but goal is same
Winning the battles, I know it well
And I know, that we'll manage
I know, that it will go right

Oh-oh
Thousands ways
And hundreds of fights, to get here
Oh-oh
This is our place
Forever you and I
Pokémon!

Movie version

Polish English

Główny temat Pokémon (Wersja XY)

The Series: XY

TV version

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt.
Zdać muszę ważny test
By szkolić wszystkie z nich.

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?) To ty i ja
(Pokémon!)
Musimy ocalić świat
(Pokémon!)
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon
(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Pokémon!

Movie version

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt.
Zdać muszę ważny test
By szkolić wszystkie z nich.

Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz
Znajdę w sobie moc
Świat Pokémon zrozumieć chcę
Odnajdę wszystkie bo

(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To ty i ja
(Pokémon!)
Musimy ocalić świat
(Pokémon!)
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To właśnie Ty
(Pokémon!)
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Gdy wyzwanie rzuci los z
Odwagą stań i walcz
To co ci odebrał ktoś,
Odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź już nadszedł czas,
Nikt nie równy nam
Już zwycięstwa czujesz smak,
To zawsze był nasz plan

(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To ty i ja
(Pokémon!)
Musimy ocalić świat
(Pokémon!)
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To właśnie Ty
(Pokémon!)
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Pokémon!

Gdy zostaniesz bohaterem

The Series: XY Kalos Quest
Polish English
Przygoda twoja trwa dziś
Kto wygra wszystko? Tak, ty!
Któregoś dnia wielkim Mistrzem będziesz!
Wiesz dobrze, że radę dasz
I imię twe będzie znane wszędzie!

Gdy zostaniesz bohaterem!
Wszyscy znać będą już twoją twarz
Przełam strach i okaż odwagę
Bo przyszłość świata w swoich rękach masz!

Pokémon!
Your adventure is now
Who will win everything? Yes, you!
Some day you will be great Master!
You know, that you will manage
And your name will be known everywhere!

When you will became a hero!
Everyone will know your face
Overbear your fear and show courage
Because future of the world is in your hand!

Mój dzień

The Series: XYZ
Polish English
To mój dzień, bo zwycięstwo jest w cenie.
Cios otrzymam, lecz podniosę wnet się.
To ze mną grasz, ja mam doświadczenie.
Pokémon!
Pokémon!
Czy je wszystkie masz!

To mój dzień, bo zwycięstwo jest w cenie.
Pokémon!
Pokémon!
Czy je wszystkie masz!
This is my day, because victory is in the price.
I receive a blow, but I will raise up soon.
You play with me, I have experience.
Pokémon!
Pokémon!
Gotta catch 'em all!

This is my day, because victory is in the price.
Pokémon!
Pokémon!
Gotta catch 'em all!

Endings

Uwierz w to

Uwierz w to
Polish English
Zobaczyłem przyszłość przyszłość dzisiaj trwa
Śpiewam wszystkim dzieciom by piękniejszy był ich świat
Połączmy nasze serca moc większą będziesz miał
Bo z przyjaciółmi swymi nie będziesz się już bał

Świat ma więcej blasków
Sięgniemy razem gwiazd
Zaufajmy sobie
A nic nie powstrzyma nas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Czy potrafisz przetrwać kiedy każdy zawiódł cię
Czy masz w sobie siłę by samotnie bronić się
Czy masz tę odwagę by z ciemnością walczyć dziś
W każdym twoim kroku pomożemy ci

Świat ma więcej blasku
Sięgniemy razem gwiazd
Zaufajmy sobie
A nic nie powstrzyma nas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Słuchaj głosu swego serca
Prawda przecież w tobie mieszka
Na nas możesz też polegać
Cały czas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Uwierz w to
Uwierz, masz przyjaciół w nas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Masz przyjaciół w nas...

Wiarę w ciebie mam

Wiarę w ciebie mam

This ending was sung by Katarzyna Łaska and written by Anna Wysocka.

The TV version of the movie is cut before credits and ending theme.

Polish English
Z kim zawsze łatwo się dogadam,
Komu zaufam gdy smutno mi jest,
Kto wesprze mnie kiedy z sił opadam
To ty, tak to ty.

Kto mnie przygarnie kiedy zmrok zapadnie,
Obejmie gdy mam wszystkiego dość,
Kto da nadzieję gdy jestem na dnie,
To ty, tak to ty.

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam,
Wiarę w ciebie mam.

Je-je
(Je-je)

A gdy potykam się, ratujesz mnie,
Gdy mam problem to ty rozwiązujesz go w mig.
Gdy coś traci sens, pomagasz uwierzyć, że
To nic.

Zawsze już razem, nasz świat, ja i ty,
Poznaliśmy dobrze się.
Czasem się boję, jak byłoby bez ciebie.

Je-je

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam.
Siłę dajesz mi gdy słów mi brak,
Dzięki tobie znam ten zwycięstwa smak,
Przy tobie tak przez życie szybko gnam,
I wiarę w ciebie mam.

I wiarę w ciebie mam.

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam.
Siłę dajesz mi gdy słów mi brak,
Dzięki tobie znam ten zwycięstwa smak,
Przy tobie tak przez życie szybko gnam,
I wiarę w ciebie mam.

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam,
Wiarę w ciebie mam.

I wiarę w ciebie mam.

Idź drogą do gwiazd

Idź drogą do gwiazd (Ideals Mix)
Idź drogą do gwiazd (Truth Mix)

The Truth mix was sung by Ewelina Kordy while Ideals mix was sung by Krzysztof Kubiś, both were written by Anna Wysocka.

Polish English
Możesz sięgnąć do gwiazd,
Bo w głębi serca wiesz,
Ogromną moc w sobie masz,
Niech prowadzi cię.
Przecież ty możesz być
Kimkolwiek tylko chcesz.
Nie pozwól, by strach dopadł cię.
Przełam się.

Idź drogą do gwiazd.
Rozwiń skrzydła niczym ptak.
Gdziekolwiek byś był,
To przeznaczenia szlak.
Więc usłysz serca głos,
I uwierz w swoje sny.
Idź drogą, drogą do gwiazd.

Przyjdzie czas, dowiesz się,
Co twoim losem jest.
Ujrzysz, że każdy krok,
Do celu zbliżył cię.
Więc żyj każdym dniem,
I radość w sercu mieć.
Uwierz, że uda się.
O, śpiewaj dziś.

Idź drogą do gwiazd.
Rozwiń skrzydła niczym ptak.
Gdziekolwiek byś był,
To przeznaczenia szlak.
Więc usłysz serca głos,
I uwierz w swoje sny.
Idź drogą, drogą do gwiazd.

Idź drogą do gwiazd.
Rozwiń skrzydła niczym ptak.
Gdziekolwiek byś był,
To przeznaczenia szlak.
Więc usłysz serca głos,
I uwierz w swoje sny.
Idź drogą, drogą do gwiazd.

Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.

Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd...

Related articles


Opening and ending themes of the Pokémon anime
English opening themesEnglish movie ending themes
Japanese opening themesJapanese ending themes

ArabicBasqueBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchFinnishFrench
GermanGreekHebrewHindiHungarianIcelandicItalian • Korean (openingsendings)
MacedonianNorwegianPolish • Portuguese (BrazilPortugal) • RomanianRussianSerbianSlovak
Spanish (Latin AmericaSpain) • SwedishTamilTeluguThaiTurkishValencianVietnamese


Project Music logo.png This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.