List of Polish Pokémon themes

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to: navigation, search
Doll Meowth III.png This article has information requiring translation. If you are able to translate Polish and would like to help, please add the English translation to the section or sections in Polish.
050Diglett.png This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: needs singers and all songs.

This is a list of themes that have been played in the Polish dub of the Pokémon anime. The fourth, fifth and sixth movies were released only with voice-overs, eighth, ninth and tenth movies haven't been translated at all, while Advanced Generation series wasn't dubbed past its first season.

Openings

Główny temat Pokémon

Indigo League

This opening was sung by Janusz Radek and written by Lubomir Jędrasik.

A different version of this song was released on Pokémon, Złap je wszystkie!.

TV version

Polish English
Gdy wyzwanie rzuci los
z odwagą stań i walcz
To co ci odebrał ktoś,
odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź już nadszedł czas,
nikt nie równy nam
Już zwycięstwa czujesz smak,
to zawsze był nasz plan...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! Oh przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Pokémon!
When the challenge is thrown by fate
with courage stand and fight
What someone took from you
you will regain if you're brave

Come with me now the time has come
no one equal to us
You already feel the taste of victory,
This has always been our plan ...

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! Oh my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?
Pokémon!

Movie version

Polish English

Pokémonów Świat

The Adventures In Orange Islands

TV version

Polish English
Chcesz wielkim zostać mistrzem? (Pokémon!)
Czy odwagi starczy ci? (Tak! Tak! Tak!)

Chcę poznać dziś ryzyka smak i odwagę całą swą
Silnymi dłońmi zebrać tak, by pokonać każde zło
Bądź drogą którą mierzę, by zdobyć każdy szczyt
Nie zawiedzie nigdy mnie moc która we mnie jest

Łoouujjee

Wokół nas Pokémonów świat
Chcę zostać dziś największym mistrzem Pokémon
Wokół nas Pokémonów świat
Nagrody siły będę bić by od innych lepszym być

Pokémon Pokémon Poké Poké Pokémon
Pokémon Pokémon Poké Poké

Wokół nas Pokémonów świat
Chcę zostać dziś największym mistrzem Pokémon
Wokół nas

Pokémon!
Great master you wanna be? (Pokémon!)
Do you have the courage? (Yes! Yes! Yes!)

I want to learn the taste of risk and gather my whole
courage with strong hands , to defeat all evil
Be the road I am going, to conquer all pinnacles
The power that's inside me won't let me down

Oh yeaaahhh!

Pokémon world around us
Today I wanna become the greatest Pokémon master
Pokémon world around us
Beat all the strength awards to be better than all the rest

Pokémon Pokémon Poké Poké Pokémon
Pokémon Pokémon Poké Poké

Pokémon world around us
Today I wanna become the greatest Pokémon master
Around us

Pokémon!

Movie version

Polish English

Pokémon Johto

The Johto Journeys

TV version

Polish English
Pokémon Johto!

Zawsze chciałeś wielkim mistrzem zostać
I stanowić jak najlepszy wzór
Zawsze bardzo chciałeś tam się dostać
Silną wolą zdobyć szczyty gór

I raz na znak
Wspinasz się coraz wyżej i wyżej
Na dwa o tak
Każdy krok jest celu bliżej

Mamy nowy świat dla siebie
Nowe drzwi otworzą się
W nowym miejscu masz
Możliwości nowych moc

Czy już wszystkie są zapytaj więc
A na pewno złapiesz je

Pokémon Johto!
Pokémon Johto!

You always wanted to be the great master
And be the best role model
You always wanted a lot to get there
Reach mountain peaks with strong will

On one on mark
You climb higher and higher
On two oh yeah
Each step is one closer to the goal

We have a new world for us
New doors will open
In new place you have
the power of new possibilities

So ask if all are already there
So you'll catch them

Pokémon Johto!

Movie version

Polish English

Zostać chcę zwycięzcą

Johto League Champions

TV version

Polish English
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon...

Zaczynamy!

Od dawna być, najlepszym chcę
Jakim nie był nikt (Nie był nikt, nie był nikt)
Do góry pragnę wspinać się
Póki starczy sił

I wiarę w sobie mam
Próby nadszedł czas
I nigdy nie poddam się
I pokażę wam

Zostać chcę zwycięzcą
(Tak tak!)
Zostać pragnę mistrzem gry
Zostać chcę zwycięzcą
Chcę od dziś najlepszym być
(Pokémon! Tak tak!)
Zostać chcę zwycięzcą

Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon...

Let's go!

I wanna be the very best, for so long now
Like nobody ever was (Never was, never was)
I wanna climb up
As long as I can

I have faith in myself
The time of test has come
I'll never give up
And I'll show you

I wanna be the winner
(Yes yes!)
I wanna be the master of the game
I wanna be the winner
From now on I wanna be the very best
(Pokémon! Yes yes!)
I wanna be the winner

Pokémon!

Movie version

Polish English

Diament i Perła

Diamond & Pearl

This opening was written by Maciej Wysocki and Anna Wysocka.

Polish English
Pokémon!
Pokémon!
Wyzwanie to dla ciebie jest.
Twoja nowa gra,
całkiem nowy świat.
I rywale.
Poznasz ich doskonale.
Diament i Perła, przygotuj się.
Pokémon!
To jedna wielka bitwa
zwycięży w niej kto będzie najszybszy
Ta gra ma swój smak
to jest znak
bądź choć raz na tak
zawojuj cały świat, jeśli chcesz zostać mistrzem!
Pokémon!
Pokémon!
Diament i Perła.
przygód czas.
Zmieńmy razem świat.
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
It's a challenge for you.
Your new game,
an entire new world.
And rivals.
You'll get to know them well.
Diamond and Pearl, get ready.
Pokémon!
It's a one large battle
it'll be won by the fastest one
This game has its flavor
it's a sign
say yes just once
conquer entire world, if you wanna be the master!
Pokémon!
Pokémon!
Diamond and Pearl.
adventure time.
Let's change world together.
Pokémon!

Bohaterami

Battle Dimension

This opening was sung by Marcin Mroziński and Katarzyna Łaska and written by Andrzej Gmitrzuk.

TV version

Polish English
W drodze gdzieś, w dali hen,
sam nie będziesz, nie martw się.
Odwagi moc da wspólnej walce sens.
Przeznaczeniem jest!

Bohaterami
zostaniemy by zmieniać świat!
Już nigdy sami
przyjaźni czar złączy nas

A Pokémony...
Wymiarem Walki
będą nam!
On a road somewhere, far away,
you won't be alone, don't worry.
Courage's power will give sense to battling together.
It's destiny!

Heroes we'll
become to change the world!
Never alone again
The magic of friendship will make us one

And Pokémon...
will be Battle Dimension
to us!

Movie version

Polish English

Więc walcz! I nie bój się!

Galactic Battles

This opening was sung by Katarzyna Łaska and written by Anna Wysocka.

TV version

Polish English
Czasami nie wiesz gdzie,
prowadzą drogi twe.
zapytaj serca, ono wie.
Gdy posłuchasz go, nie zgubisz się.

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Galaktyczne Bitwy! Pokémon!
Sometimes you don't know where,
your roads lead.
Ask your heart, it knows.
If you listen to it, you'll never get lost.

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll destroy all what's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!

Movie version

Polish English
Czasami nie wiesz gdzie,
prowadzą drogi twe.
Zapytaj serca, ono wie.
Gdy posłuchasz go, nie zgubisz się.

Czasami wachasz się,
lecz zapamiętaj że
gdy trafisz na właściwy szlak,
przeznaczenie da ci znak!

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Pokémon!

Początku gry
już nadszedł czas,
żaden wróg nie straszny nam.
Więc złapmy wiatr
i zmieńmy świat,
choć każdy z nas jest inny tak!

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Pokémon!

A jeśli kiedyś stwierdzisz
że zgubiłeś się...
Poszukaj siły w sobie,
żeby dalej biec.
Choć porażki gorzki smak,
czujesz kiedy sił już brak.
Przyjacielem jesteśmy,
nie pozwolę upaść ci.

Więc walcz!
(Więc walcz!)
I nie bój się!
Masz cel!
(Masz cel!)
I wygrać chcesz!
Wśród nas!
(Wśród nas!)
Przyjaciół masz,
a kiedyś my
spełnimy swe sny
i uda się zniszczyć to co złe
i wygramy bitwy.
Pokémon!
Sometimes you don't know where,
your roads lead.
Ask your heart, it knows.
If you listen to it, you'll never get lost.

Sometimes you doubt,
but remember that
when you're on the right road,
destiny will give you a sign!

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll destroy all what's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!

The time has come
for the game's start,
no foe is gonna make us afraid.
So we'll catch the win
and change the world,
even though everyone is so different!

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll destroy all what's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!

And if you ever think that
you got lost...
Find the strength in you,
to go further.
Even though the bitter taste of defeat,
you feel when you can't go.
We are friends,
I won't let you fall.

So fight!
(So fight!)
And don't be afraid!
You have a goal!
(You have a goal!)
And you wanna win!
Among us!
(Among us!)
You have friends,
and someday we'll
make our dreams come true
and we'll destroy all what's evil
and we'll win the battles!
Galactic Battles! Pokémon!

Sukcesu poznać smak

Sinnoh League Victors

This opening was sung by Krzystof Pietrzak and written by Anna Wysocka.

Polish English
Gdzie będę ja,
tam będziesz ty.
Nadzieja w nas,
zawsze się tli.
Przyjaźni moc, zwycięży wszystko.
Spełnimy swoje sny.

Dzisiaj sięgniemy razem gwiazd.
Pokémon!
Pełni odwagi.
To jest nasz czas!

Ważne jest by nie poddawać się
przed siebie wciąż biec.
Sukcesu poznać smak.
Gwiazdy Ligi Sinnoh!
Pokémon!
Wherever I'll be,
so will you
The hope inside us,
is always there.
The power of friendship, will conquer all
We'll make our dreams come true.

Today we'll reach the stars together.
Pokémon!
Full of courage.
It's our time!

It's important to not give up
always go ahead of yourself.
Learn the taste of victory.
Sinnoh League Stars!
Pokémon!

Czerń i Biel

Black & White

This opening was sung by Ewa Broczek and Marcin Koczot and written by Anna Wysocka.

TV version

Polish English
Nowa przygoda zaczyna się.
Szukasz nowych dróg,
I przyjaciół też.
Uwierz że znów uda się,
Bo wielka siła wciąż w tobie jest.
Nie tylko czerń i biel,
Życie ma więcej barw i brzmień.
I kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł że,
To jest twój nowy świat:
Pokémon!
A new journey begins.
You are looking for new roads,
and friends too.
Belive that you can do it again,,
Because the great power is still inside you.
It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
And the steps don't count,
It's important that you feel,
It's your new world:
Pokémon!

Movie version

Polish English
Nowa przygoda zaczyna się.
Szukasz nowych dróg;
Szukasz zmiany też.
Uwierz, że znów uda się,
Bo wielka siła wciąż w tobie jest.

Wybór jest trudny,
Dobrze wiem;
Czy lepiej zostać,
Czy dalej biec.
Dla każdego przyjdzie czas,
By zajaśnić wśród największych gwiazd.

Nie tylko tak lub nie,
Życie może zaskoczyć cię.
Lecz kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł, że
Odpowiedź już znasz.

Nie tylko czerń i biel,
Życie więcej ma barw i brzmień.
To jest twój nowy świat.

Jest tyle pytań,
Odpowiedzi brak.
Jest tyle ścieżek,
Ale gdzie mój szlak?
Co mam robić?
Gdzie mam być?
Ważne, żeby zawsze razem iść.

Nie tylko tak lub nie,
Życie może zaskoczyć cię.
Lecz kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł, że
Odpowiedź już znasz.

Nie tylko czerń i biel,
Życie więcej ma barw i brzmień.
To jest twój nowy świat:
Pokémon!

Uwierz, że znów uda się,
Bo wielka siła wciąż w tobie jest.
Nie tylko tak lub nie,
Życie może zaskoczyć cię.
Lecz kroki nie liczą się,
Ważne byś poczuł, że
Odpowiedź już znasz.

Nie tylko czerń i biel,
Życie więcej ma barw i brzmień.
To jest twój nowy świat:
Pokémon!
A new journey begins.
You are looking for new roads,
And friends too.
Believe that you can do it again,
Because the great power is still inside you.

It's hard to make a choice,
I know that well;
Is it better to stay,
Is it better to keep going.
There's time for everyone,
To shine among the biggest stars.

It's not just yes or no,
Life can surprise you.
But the steps don't count,
It's important that you feel, that
You already know the answer.

It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
It's your new world.

So many questions,
left without answer.
So many roads,
But which is mine?
What I have to do?
Where I have to be?
It's important, to always go togeter

It's not just yes or no,
Life can surprise you.
But the steps don't count,
It's important that you feel, that
You already know the answer.

It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
It's your new world:
Pokémon!

Believe that you can do it again,
Because the great power is still inside you.
It's not just yes or no,
Life can surprise you.
But the steps don't count,
It's important that you feel, that
You already know the answer.

It's not just black and white,
There's more colors and sounds to life.
It's your new world:
Pokémon!

Ścieżki Przeznaczenia

Rival Destinies

TV version

Polish English
Przygoda czeka, to nowy dzień
Nowe wyzwanie przed nami gdzieś
Odnajdźmy wspólnie je
We dwoje nam uda się
Przed siebie idę znów, z przyjacielem swym
Cokolwiek niesie los, zmierzymy się z tym
Zawsze będę
Tam gdzie ty
To przeznaczeniem mym
Pokémon!
An adventure awaits, it's a new day
A new challenge ahead of us somewhere
Let's find it together
Two of us can make it
Going ahead of myself again, with my friend
Whatever fate has, we'll face it
I'll always be
where you'll be
It's my destiny
Pokémon!

Movie version

Polish English

Na zawsze ja i ty

Adventures in Unova

This opening was sung by Ewa Broczek, Paweł Piecuch and Juliusz Kuźnik and written by Anna Wysocka

TV version

Polish English
Oto nowy rozdział, a cel jest ten sam
Wygrywać bitwy, dobrze to znam
I wiem, że damy radę
Wiem, że uda się

Oh-oh
Tysiące dróg
I setki starć, aby zajść aż tu
Oh-oh
Oto nasze miejsce
Na zawsze ja i ty
Pokémon!
It's a new chapter, but goal is same
Winning the battles, I know it well
And I know, that we'll manage
I know, that it will go right

Oh-oh
Thousands ways
And hundreds of fights, to get here
Oh-oh
This is our place
Forever you and I
Pokémon!

Movie version

Polish English

Główny temat Pokémon (Wersja XY)

The Series: XY

TV version

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt.
Zdać muszę ważny test
By szkolić wszystkie z nich.

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?) To ty i ja
(Pokémon!)
Musimy ocalić świat
(Pokémon!)
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon
(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Pokémon!
I really want to the very best
Like no one ever was
I need to pass an important test
To train all of them

Pokémon (Do you have them all?) That's you and me
(Pokémon)
We have to save the world
(Pokémon)
That's my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon
(Do you have them all?)
Do you have them all?
Do you have them all?
Pokémon

Movie version

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt.
Zdać muszę ważny test
By szkolić wszystkie z nich.

Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz
Znajdę w sobie moc
Świat Pokémon zrozumieć chcę
Odnajdę wszystkie bo

(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To ty i ja
(Pokémon!)
Musimy ocalić świat
(Pokémon!)
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To właśnie Ty
(Pokémon!)
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Gdy wyzwanie rzuci los z
Odwagą stań i walcz
To co ci odebrał ktoś,
Odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź już nadszedł czas,
Nikt nie równy nam
Już zwycięstwa czujesz smak,
To zawsze był nasz plan

(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To ty i ja
(Pokémon!)
Musimy ocalić świat
(Pokémon!)
To przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?) To właśnie Ty
(Pokémon!)
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

(Czy już wszystkie masz?)
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Pokémon!
I really want to be the best
Like no one ever was
I need to pass an important test
to train all of them

Country traversing through along and across
I'll find the power inside me
I want to understand the world of Pokémon
I find all because ...

(Pokémon!)
(Do you have them all?) That's you and me
(Pokémon!)
We have to save the world!
(Pokémon!)
That is my friend
Hand in hand in the great battle
(Pokémon!)
(Do you have them all?) That's just you
(Pokémon!)
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Po-ké-mon
(Pokémon!)
(Do you have them all?)
Do you have them all?
Do you have them all?

When the challenge is thrown by fate
with courage stand and fight
What someone took from you
you will regain if you're brave

Come with me now the time has come
no one equal to us
You already feel the taste of victory,
This has always been our plan ...

(Pokémon!)
(Do you have them all?) That's you and me
(Pokémon!)
We have to save the world!
(Pokémon!)
That's my friend
Hand in hand in the great battle
(Pokémon!)
(Do you have them all?) It's just you
(Pokémon)
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Po-ké-mon
(Pokémon!)
(Do you have them all?)
Do you have them all?
Do you have them all?

(Do you have them all?)
Do you have them all?
Do you have them all?
Pokémon!

Gdy zostaniesz bohaterem

The Series: XY Kalos Quest
Polish English
Przygoda twoja trwa dziś
Kto wygra wszystko? Tak, ty!
Któregoś dnia wielkim Mistrzem będziesz!
Wiesz dobrze, że radę dasz
I imię twe będzie znane wszędzie!

Gdy zostaniesz bohaterem!
Wszyscy znać będą już twoją twarz
Przełam strach i okaż odwagę
Bo przyszłość świata w swoich rękach masz!

Pokémon!
Your adventure is now
Who will win everything? Yes, you!
Some day you will be great Master!
You know, that you will manage
And your name will be known everywhere!

When you will became a hero!
Everyone will know your face
Overbear your fear and show courage
Because future of the world is in your hand!

Pokémon

Mój dzień

The Series: XYZ
Polish English
To mój dzień, bo zwycięstwo jest w cenie.
Cios otrzymam, lecz podniosę wnet się.
To ze mną grasz, ja mam doświadczenie.
Pokémon!
Pokémon!
Czy je wszystkie masz!

To mój dzień, bo zwycięstwo jest w cenie.
Pokémon!
Pokémon!
Czy je wszystkie masz!
This is my day, because victory is in the price.
I receive a blow, but I will raise up soon.
You play with me, I have experience.
Pokémon!
Pokémon!
Gotta catch 'em all!

This is my day, because victory is in the price.
Pokémon!
Pokémon!
Gotta catch 'em all!

Endings

Uwierz w to

Uwierz w to
Polish English
Zobaczyłem przyszłość przyszłość dzisiaj trwa
Śpiewam wszystkim dzieciom by piękniejszy był ich świat
Połączmy nasze serca moc większą będziesz miał
Bo z przyjaciółmi swymi nie będziesz się już bał

Świat ma więcej blasków
Sięgniemy razem gwiazd
Zaufajmy sobie
A nic nie powstrzyma nas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Czy potrafisz przetrwać kiedy każdy zawiódł cię
Czy masz w sobie siłę by samotnie bronić się
Czy masz tę odwagę by z ciemnością walczyć dziś
W każdym twoim kroku pomożemy ci

Świat ma więcej blasku
Sięgniemy razem gwiazd
Zaufajmy sobie
A nic nie powstrzyma nas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Słuchaj głosu swego serca
Prawda przecież w tobie mieszka
Na nas możesz też polegać
Cały czas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Uwierz w to
Uwierz, masz przyjaciół w nas

To ważny cel
By wiarę w sobie mieć
Jak skała trwaj
By zmienić świat wystarczy chcieć
Pamiętaj, że to jest twój czas
Uwierz, masz przyjaciół w nas

Masz przyjaciół w nas...

Wiarę w ciebie mam

Wiarę w ciebie mam

This ending was sung by Katarzyna Łaska and written by Anna Wysocka.

The TV version of the movie is cut before credits and ending theme.

Polish English
Z kim zawsze łatwo się dogadam,
Komu zaufam gdy smutno mi jest,
Kto wesprze mnie kiedy z sił opadam
To ty, tak to ty.

Kto mnie przygarnie kiedy zmrok zapadnie,
Obejmie gdy mam wszystkiego dość,
Kto da nadzieję gdy jestem na dnie,
To ty, tak to ty.

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam,
Wiarę w ciebie mam.

Je-je
(Je-je)

A gdy potykam się, ratujesz mnie,
Gdy mam problem to ty rozwiązujesz go w mig.
Gdy coś traci sens, pomagasz uwierzyć, że
To nic.

Zawsze już razem, nasz świat, ja i ty,
Poznaliśmy dobrze się.
Czasem się boję, jak byłoby bez ciebie.

Je-je

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam.
Siłę dajesz mi gdy słów mi brak,
Dzięki tobie znam ten zwycięstwa smak,
Przy tobie tak przez życie szybko gnam,
I wiarę w ciebie mam.

I wiarę w ciebie mam.

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam.
Siłę dajesz mi gdy słów mi brak,
Dzięki tobie znam ten zwycięstwa smak,
Przy tobie tak przez życie szybko gnam,
I wiarę w ciebie mam.

Byłeś obok mnie w najczarniejsze dni,
Wiesz dobrze jak radość sprawić mi,
Chodź ze mną dziś, do szczęścia drogę znam,
Wiarę w ciebie mam.

I wiarę w ciebie mam.

Idź drogą do gwiazd

Idź drogą do gwiazd (Ideals Mix)
Idź drogą do gwiazd (Truth Mix)

The Truth mix was sung by Ewelina Kordy while Ideals mix was sung by Krzysztof Kubiś, both were written by Anna Wysocka.

Polish English
Możesz sięgnąć do gwiazd,
Bo w głębi serca wiesz,
Ogromną moc w sobie masz,
Niech prowadzi cię.
Przecież ty możesz być
Kimkolwiek tylko chcesz.
Nie pozwól, by strach dopadł cię.
Przełam się.

Idź drogą do gwiazd.
Rozwiń skrzydła niczym ptak.
Gdziekolwiek byś był,
To przeznaczenia szlak.
Więc usłysz serca głos,
I uwierz w swoje sny.
Idź drogą, drogą do gwiazd.

Przyjdzie czas, dowiesz się,
Co twoim losem jest.
Ujrzysz, że każdy krok,
Do celu zbliżył cię.
Więc żyj każdym dniem,
I radość w sercu mieć.
Uwierz, że uda się.
O, śpiewaj dziś.

Idź drogą do gwiazd.
Rozwiń skrzydła niczym ptak.
Gdziekolwiek byś był,
To przeznaczenia szlak.
Więc usłysz serca głos,
I uwierz w swoje sny.
Idź drogą, drogą do gwiazd.

Idź drogą do gwiazd.
Rozwiń skrzydła niczym ptak.
Gdziekolwiek byś był,
To przeznaczenia szlak.
Więc usłysz serca głos,
I uwierz w swoje sny.
Idź drogą, drogą do gwiazd.

Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.

Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd.
Drogą do gwiazd...

Pokémon, Złap je wszystkie!

Główny Temat Pokemon

This song was sung by Janusz Radek.

Polish English
Najlepszym być naprawdę chcę
Jak nigdy dotąd nikt
Zdać muszę ważny test
by szkolić wszystkie z nich

Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz
znajdę w sobie moc
Świat Pokémon zrozumieć chcę
Odnajdę wszystkie bo...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! Oh przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Gdy wyzwanie rzuci los
z odwagą stań i walcz
To co ci odebrał ktoś,
odzyskasz jeśliś chwat

Ze mną chodź już nadszedł czas,
nikt nie równy nam
Już zwycięstwa czujesz smak,
to zawsze był nasz plan...

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! Oh przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?

Pokémon! (Czy już wszystkie masz?)
To ty i ja
Musimy ocalić świat!
Pokémon! Oh przyjaciel mój
Ramię w ramię w wielki bój
Pokémon!
To właśnie, to właśnie ty
Odwaga nam doda sił
Trenuj ze mną, nadszedł czas
Pokémon!
Czy już wszystkie masz?
Czy już wszystkie masz?
Pokémon!
I really want to be the best
Like no one ever was
I need to pass an important test
to train all of them

Country traversing through along and across
I'll find the power inside me
I want to understand the world of Pokémon
I find all because ...

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! Oh my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?

When the challenge is thrown by fate
with courage stand and fight
What someone took from you
you will regain if you're brave

Come with me now the time has come
no one equal to us
You already feel the taste of victory,
This has always been our plan ...

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! Oh my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?
Do you have them all?

Pokémon! (Do you have them all?)
It's you and me
We have to save the world!
Pokémon! Oh my friend
Hand in hand in the great battle
Pokémon!
It's, it's you
Courage will give us strength
Train with me, the time has come
Pokémon!
Do you have them all?
Do you have them all?
Pokémon!

Będę Mistrzem

This song was sung by Janusz Radek.

Polish English
Go! Go! Ałł!
Giovanni: Więc to Ty chcesz być Mistrzem Pokémon?

Ja muszę być najlepszym z nich, ze wszystkich sił
Chcę zdać ten test naprawdę tak
Dać z siebie muszę wszystko by, zostać Mistrzem (łołu-łołu-ło!)

Talentu nie zabraknie mi i nie zatrzymam się
Dopuki nie mam wszystkich z nich
A ich, aż sto pięćdziesišt jest, dorwać wszystkie!
(Wszystkich Pokémon!)

Ja będę Mistrzem!
Prawdziwym Mistrzem!
Historii nowy
Rozdział napiszę!

PokeBall go, go!

Śpiewaj z nami tak:
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Ha go! Yeah!

Ha! To jest właśnie ewolucja, to jest Pokémon!

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
PokeBall go, go!

Mam przyjaciół, zawsze przy mnie są
Wśród nich także Pikachu, by pomóc mi
(Dorwać wszystkie z nich)

To, wszystko to jest właśnie ewolucja Pokémon
Pokaż wszystkim, że naprawsę mogą być, kim tylko chcą
Nawet Mistrzem możesz zostać, he!
Zespół R nigdy ci nie sprosta
Lecz najpierw wszystkie typy musić znać:
Trawy, ognia, ziemi, płomieni
Elektryczne, wody, latajace, lodu
Normalne, robaki, duchy oraz smoki
(Sa też walki i mętalne!)

Ja będę Mistrzem!
Prawdziwym Mistrzem!
Historii nowy (historii nowy)
Rozdział napiszę! (rozdział napiszę!)

(PokeBall!) Ja będę Mistrzem! (ja będę Mistrzem!)
Prawdziwym Mistrzem!
Historii nowy
Rozdział napiszę!

PokeBall go, go!
Śpiewaj z nami tak:
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

Go, ha!
To jest właśnie ewolucja, to jest Pokémon!

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

Tak to jest właśnie Pokémon...

Giovanni: Hymm... Tak, to robi wrażenie!
Osiągnąłęś już wyżyny
Lecz daleko czy jeszcze do bohatera...
Czy potrafisz zmierzyć się z Elitą?
Czy pokonasz swojego rywala?
Ha ha ha ha ha...
I pamiętaj - musisz dorwać wszysykie!
Pokaż co już masz!

Go, go! Śpiewaj z nami tak:

Ja będę Mistrzem!
Prawdziwym Mistrzem!
Historii nowy (historii nowy)
Rozdział napiszę! (rozdział napiszę)

(PokeBall) Ja będę Mistrzem! (ja będę Mistrzem!)
Prawdziwym Mistrzem!
Historii nowy
Rozdział napiszę!

Śpiewaj z nami tak:
Prawdziwym Mistrzem!
Hey! Rozdział napiszę!
Ja będę Mistrzem!
Prawdziwym Mistrzem!
Ja będę Mistrzem!
Rozdział napiszę! (Rozdział napiszę)

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na

Tak to jest właśnie Pokémon...

Viridian City

Polish English
W drodze do, w drodze do...
W drodze do, w drodze do...

W drodze do Viridian City!
(W drodze do, w drodze do...)
W drodze do Viridian City!
(W drodze do, w drodze do...)

Nasz zespół już, wyruszyć w drogę gotów jest
Przed nami najważniejszy test (Ważny-test, Ważny-test)
To jest nasz plan, pójdziemy razem w bór i knieje
Czas zebrać wszystkie Pokémon (zebrać je, zebrać je)

My ramię w ramię (w ramię), przyjaźni siła w nas
To co najlepsze z siebie właśnie chcemy dać!
Ho! Chcemy dać!

W drodze do Viridian City!
Wokół swych przyjaciół mam
(W drodze do...) W drodze do Viridian City!
Aby spełnić wielki plan!

(Na drodze do... Viridian City)
(Na drodze do...) Viridian City!

Dziś ruszam w świat, widzę nowy swój horyzont
Kiedyś wrócę tak, gdzie dom mój jest (wrócę tam, wtócę tam, wróce tam)
Przemierzę szlak, by mistrzowszką posiąść siłę
Nie poddam się, przede mną wielki cel! (przede mnš cel)

My ramię w ramię (w ramię), przyjaźni siła w nas
To co najlepsze z siebie właśnie chcemy dać! Chcemy dać!

(Viridian City)
Wokół swych przyjaciół mam
W drodze do Viridian City!

Jestem w drodze... (W drogę do Viridian City!)
Jestem w drodze... do Viridian City!
(W drodze do Viridian City! Viridian City)
Wokół swych przyjaciół mam
(W drodze do Viridian City!)
Przyjaciół siła, siła w nas!
(W drodze do Viridian City! Viridian City)
To co najlepsze chcemy dać!
(W drodze do Viridian City!)
(W drodze do... w drodze...)
(W drodze do Viridian City!)
(Viridian City...) Do Viridian City!
(W drodze do Viridian City!)
(W drodze do... w drodze...)
Do Viridian City!
(W drodze do Viridian City!)
(Viridian City...)

(W drodze do...)

Sekrety Pokemon

Polish English
Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Powiedz, kim jesteś właśnie Ty
Sekrety swoje powierz mi
Czy zaufać można ci?
Czy już nie ukrywasz nic?
Sekrety swoje powierz mi...

Weź normalny typ jak Jigglypuff
Jest też duszek Gengar
Któremu walczyć nie strach
Thunderbolt to elekryczny typ
A i Marowak da we znaki się Ci

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ

To jest robak, zaway Caterpie
Jest też ziemny i latający typ
Wśród nich jest Muk, co ma trujący gaz
Zajdzie Ci za skórę, gdy nie umkniesz na czas

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Powiedz, kim jesteś właśnie Ty
Sekrety swoje powierz mi
Czy zaufać można Ci?
Czy już nie ukrywasz nic?
Sekrety swoje powierz mi...

Swym ogniem walczy Flareon
I tylko lód może powstrzymać go
Weź wodę, je?li zręcznym chcesz być
Mewtwo najlepszym jest z mętalnych sił

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ

Hitmonlee to do zwycięstwa klucz
Siły skały użyj, to Geodude
Dratini najlepszy w sród smoków jest
Ewolucja Ci pomoże jeśli wygrać chcesz!

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Powiedz, kim jesteś właśnie Ty (właśnie Ty)
Sekrety swoje powierz mi
Czy zaufać można Ci?
Czy już nie ukrywasz nic?
Sekrety swoje powierz mi...

Trenuj dalej, by silniejszym się stawać
By mistrzowską siłę wkrótce posiadać (wkrótce posiadać!)
Plan prosty jest: dorwać wszystkie z nich
Sekrety swoje powierz mi!

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Powiedz, kim jesteś właśnie Ty (właśnie Ty)
Sekrety swoje powierz mi
Czy zaufać można Ci?
Czy już nie ukrywasz nic?
Sekrety swoje powierz mi...

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ
Powiedz, którym jesteś właśnie Ty! (właśnie Ty!)
Sekrety swoje powierz mi
Czy zaufać można Ci?
Czy już nie ukrywasz nic?
Sekrety swoje powierz mi

Weź normalny typ jak Jigglypuff...
Thunderbolt to elektryczny typ... (powierz mi)
To jest robak, zaway Caterpie...

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ

Swym ogniem walczy Flareon...
Weź wodę, jeśli zręcznym chcesz być...

Sekrety swoje powierz mi
Bym poznał każdy dziwny typ

Ty i Ja

Polish English
Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy Cię wspiera druch

Oto my - po nowe przygody
Ruszać czas - nic nas nie zaskoczy
Nawet gdy groźna ciemność nas otacza
Ty i ja - razem odegnamy strach

Jeżeli więc chcesz
Pokonać swój lęk
Stań przy mnie blisko
Ciemność zniknie wnet
Kolejny więc raz
Dla Ciebie i mnie
Nastanie dzień!

Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy Cię wspiera druch

Kim są prawdziwi przyjaciele?
Poznasz ich, kiedy będziesz w biedzie
Przez wszystkie te dni, przyjaciel jak nikt
To właśnie ty!

Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy Cię wspiera druch

Pamiętasz, odkąd znamy się...
Wszędzie razem, czy to słończe czy też deszcz
Twój uśmiech - największy mój skarb
Niech na zawsze, nasza przyjaźń
Tak cudownie trwa!

Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy Cię wspiera druch

Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy Cię wspiera druch

Ty i ja - już na zawsze tak
Spełnić sny - wyruszamy w świat
To nasz czas - i nie straszny trud
Gdy prawdziwy Cię wspiera druch

Wszystko Się Zmienia

Polish English
Puls z rytmem odmierza czas
Mijają setki i tysiące lat
Ewolucja wciąż staje się
Świat się kręci i zmienia z każdym dniem

Wszystko to co dzisiaj dobrze znasz
Jutro już czymś innym jest i inną nazwę ma!

Wszystko się zmienia, zmienia!
Tak już od tysięcy lat
Wszystko się zmienia, zmienia!
To ewolucja trwa
Wszystko się zmienia, zmienia!
Zmienia cały czas, oszukuje nas
Wszystko to co pewne jest
Jutro musi zmienić się...

Wyzwania zucasz i kusisz los
Na przełaj gnasz, do celu wciąż na wprost
(Wciąż na wprost, wciąż na wprost)
A skarbem Twym jest to co wiesz
Bo to jest to, co w życiu liczy się
(W życiu liczy się)

Każdy Twój kolejny mały krok
(Każdy Twój kolejny mały krok)
Prowadzi Cię (prowadzi Cię)
Przybliża cel (przybliża cel)
Osiągniesz w krótce go! (hey yey!)

Wszystko się zmienia, zmienia!
Tak już od tysięcy lat (zmienia)
Wszystko się zmienia, zmienia!
To ewolucja trwa (zmienia)
Wszystko się zmienia, zmienia!
Zmienia cały czas, oszukuje nas
Wszystko to co pewne jest
Jutro musi zmienić się...

Ash: Wszystko się znienia!
Misty: Zobacz, dzisiaj jest tak, a jutro będzie wszystko inaczej...
Ash: Łau! Ciekawe jak to będzie wydlądało?
Pikachu: Pikachu!

Każdy Twój kolejny mały krok
Prowadzi Cię, przybliża cel
Osiągniesz w krótce go!

Wszystko się zmienia, zmienia!
Tak już od tysięcy lat (zmienia)
Wszystko się zmienia, zmienia!
To ewolucja trwa (zmienia)
Wszystko się zmienia, zmienia!
Zmienia cały czas, oszukuje nas
Wszystko to co pewne jest (czas, czas, czas, czas, czas)
...jutro musi zmienić się...

Wszystko się zmienia, zmienia!
Tak już od tysięcy lat (zmienia)
Zmienia, zmienia
(Wszystko się zmienia, zmienia!)
Zmienia, zmienia
Zmienia cały czas, oszukuje nas
Wszystko to co pewne jest...

Nadszedł Czas

Polish English
Gdy patrzę w stecz na wspomnień mgłę
Pamiętam dzień jedna chwila i już wiem
Jak wcześniej nikt przyjaciel mój, to Ty

Za nami już, niejeden szlak
To jest tak, jakbym znał Cię już od zawsze
Przez drogi trud, przyjaciel mój
Naszych rozmów bez słów
Niepamięć nie zatrze!

Już nadszedł czas
Choć tak się stać musiało
Skąd mogłem wiedzieć, że i nam
Pewnego dnia
Pożegnań przyjdzie czas...

Pomogłeś mi tajemnych sił
Sens odnaleść i spełnić moje sny
Czy w świecie gdzieś ktoś taki jest, jak Ty?

Już muszę iść więc otrzyj łzy
Wiedz, że nikt nas nigdy nie pokonał
Och, tak bym chciał oszukać czas
Naszą drogę przez świat gdzieś zacząć od nowa!

Już nadszedł czas
Choć tak się stać musiało
Skąd mogłem wiedzieć, że i nam
Już tego dnia
Pożegnań przyszedł czas...

Już tego dnia...
Pożegnań przyszedł czas...

Pokemon Dance Mix

Polish English
Pokémon! Pokémon! Oh yeah!
Pokémon! Pokémon! Pokémon! Pokémon!

(Pokémon) W drogę ruszać czas
(Pokémon) To wyzwanie
(Pokémon) Zespół R rusza w ślad
(Pokémon) Nam na spotkanie

Swą siłą sprawisz, że jeśli chcesz
Ewolucja spełni się!
Twa moc tajemna przemieni je
Możesz zostać Mistrzem, jeśli chcesz!

Pokémon! Pokémon! Pokémon! Pokémon!

(Pokémon) Przygody czujesz smak
(Pokémon) Złap je wszystkie!
(Pokémon) Prawdę poznać czas
(Pokémon) Już jesteś blisko!

Pokémon! Tak!

(Pokémon) Twa siła sprawi
(Pokémon) Gdy chcesz
(Pokémon) I siła sprawi
(Pokémon) Je, je, je, je...

I choć zwycięstwo przed nami wciąż
Razem wszystko uda się!
Odkryjesz sekret, osiągniesz cel
Gdy z przyjacielem razem, szukasz go!

Pokémon! Pokémon! Pokémon! Pokémon! Poké!

(Pokémon) W drogę ruszać czas!
(Pokémon) To wyzwanie!
(Pokémon) Zespół R rusza w ślad!
(Pokémon) Nam na spotkanie!

Ta siła sprawi, ta siła sprawi
Ta siła sprawi, że jeśli chcesz
Ewolucja, ewolucja, ewolucja spełni się

Twa moc, twa moc tajemna przemieni je
Ewolucja, ewolucja, ewolucja spełni się

Siła sprawa, siła sprawa
Siła sprawa, że jeśli chcesz
Ewolucja, ewolucja, ewolucja spełni się...

Zespół R.

Polish English
Giovanni: Mówię boss - mam dosyć czekania!
Chcę mieć Pikachu! I tym razem mi się uda!

Te dwie niecnoty, to kłopoty
Te dwie niecnoty, to kłopoty

James: To my - łobzów nie ma równych nam
Jessie: Kolejny mamy chytry plan
James: Ja będę królem!
Jessie: A ja królową!
Meowth: Ja będę błaznem - zła!

Te dwie niecnoty, to kłopoty (to kłopoty!)
Te dwie niecnoty (to kłopoty), to kłopoty

Jessie: By uchronić świat od dewastacji
James: By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji
Jessie: Miłości i prawdzie nie przyznać racji
James: By gwiazd dosięgnąć, będziemy walczyć
Jessie: Jessie!
James: James!
Jessie: To Zespół R walczy w służbie zła!
James: Więc poddaj się lub do walki stań!
Meowth: Tak, tak

To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów
To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów

Tak dorwiemy Pikachu!

Te dwie niecnoty, to kłopoty (to kłopoty)
Te dwie niecnoty (to kłopoty), to kłopoty

My, Zespół R zawsze chcemy źle
Ten chaos nam przysłuży się

Jessie: Jestem cudowna!
James: A ja wspaniały
Giovanni: To tylko pionki na polu mej chwały!

To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów
To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów

Tak dorwiemy Pikachu!

My zawsze się staramy, zrobić zamieszanie
My umiemy świetnie zburzyć spokój twój
W końcu nam zaufasz, prawda Cię oszuka
Wszystkim robić na złość to zwycięstwa klucz!

Jessie: To jest najbardziej genialny plan
Ha, ha... Jaki kiedykolwiek zrobiłam!
James: Nawet my nie dalibyśmy temu rady Jessie
Meowth: Przestańcie gadać! Oni już nadchodzą!

To wciąż kłopoty...

To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów
To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów

To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów
To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów

To Zespół R! To kłopoty, te niecnoty
Wciąż kłopoty, wciąż psoty, dokuczamy znów

To Zespół R!

Wszystkim robić na złość to zwycięstwa klucz

Na Zawsze Razem

Polish English
Yeaaah!
Yea-yeah-ah...

Wiesz, że odgąd Ciebie znam
Ta przyjaźń nieprzerwanie trwa
Wielu mam przyjaciół jednak
Nikt jak ty...

Chociaż nie powiemy tego
Sił nam wcišż dodaje wspólna myśl:

Ty ze mną, ja z Tobą, przez Słońce i deszcz
Od dzisiaj, aż po świata kres
Będziemy razem, nieważne jak jest
I na zawsze Ty i ja, przyjaźń nasza trwa
Tak, jak długo tego chcesz

Zawsze jest kolejny szczyt
Z Tobą mi wystarcy sił
Nawet w najtrudniejsze dni
Ufam Ci...

Od dzisiaj, po przygody kres
Na mnie możesz liczyć o tym wiesz!

Ty ze mną, ja z Tobą, przez Słońce i deszcz
Od dzisiaj, aż po świata kres
Będziemy razem, nieważne jak jest
I na zawsze Ty i ja, przyjaźń nasza trwa
Tak, jak długo tego chcesz

Nieważne gdzie nas poniesie los
Będziesz ze mną tam, przy Tobie ja
I obaj wiemy To!

Ash: Chodźcie chłopaki! Fajnie, że jesteśmy razem!
Nieważne jak jest! Przed nami jeszcze tyle przygód!
Misty: Myślisz, że powinnyśmy iść dalej?
Już tyle idziemy!
Brock: Szkoda czasu!

Ty ze mną, ja z Tobą, przez Słońce i deszcz
Od dzisiaj, aż po świata kres
Będziemy razem, nieważne jak jest
I na zawsze Ty i ja, przyjaźń nasza trwa
Jak długo tego chcesz

Ty ze mną, ja z Tobą, przez Słońce i deszcz
Od dzisiaj, aż po świata kres
(Od dzisiaj, aż po świata kres)
Będziemy razem, nieważne jak jest (będziemy razem)
I na zawsze Ty i ja, (na zawsze) przyjaźń nasza trwa
Jak długo tego (ty i ja) chcesz

Ty ze mną, ja z Tobą, przez Słońce i deszcz
Od dzisiaj, aż po świata kres
Będziemy razem, nieważne jak jest...

Temat Misty

Polish English
Ash: Ach... Dobranoc Brock, dobranoc Pikachu
Dobranoc Misty! Do zobaczenia rano!
Misty: Dobranoc Ash! Słodkich snów...

Księżyc gwiazdom szepcze srebrce sny
A wokół nas cisza gra
Głęboko chowasz naszą wspólną myśl
Obojgu nam odwagi brak

Gdy patrzysz tak - odwracam wzrok...

Chcę powiedzieć Ci co czuję
Lecz od czego zacząć mam?
Tak bardzo serce moje drży
Na myśl, że razem Ty i ja
Dlaczego rzecz najproztrza w słowach
Nie pozwoli zamknąć się?
Chcę powiedzieć Ci co czuję
Chcę powiedzieć - Kocham Cię...

Po stokroć składam w słowa swoją myśl
Wszystkie z nich dobrze znam
Codziennie marzę, że to właśnie dziś
Lecz znowu mi, odwagi brak!

Gdy partzę tak - odwracasz wzrok...

Chcę powiedzieć Ci co czuję
Lecz od czego zacząć mam?
Tak bardzo serce moje drży
Na myśl, że razem Ty i ja
Dlaczego rzecz najproztrza w słowach
Nie pozwoli zamknąć się?
Chcę powiedzieć Ci co czuję
Chcę powiedzieć - Kocham Cię...

Powiedz, czemu odwraczasz wzrok?
Pewnie Ci, też odwagi brak
(Ja chcę) Chcę, lecz nie potrafę dłużej tak
Udawać, że nie czuję nic, pozwól mi!

Chcę powiedzieć Ci co czuję (powiedzieć Ci)
Lecz od czego zacząć mam?
Tak bardzo serce moje drży
Na myśl, że razem Ty i ja (Ty i ja)
Dlaczego rzecz najproztrza (najproztrza) w słowach
Nie pozwoli zamknąć się?
Chcę powiedzieć Ci co czuję
Chcę powiedzieć - Kocham Cię...

Chcę powiedzieć Ci co czuję (tak bardzo chcę)
Lecz od czego zacząć mam?
Tak bardzo serce moje drży (tak serce drży)
Na myśl, że razem Ty i ja
Dlaczego rzecz najproztrza w słowach (kocham cię)
Nie pozwoli zamknąć się?
Chcę powiedzieć Ci co czuję
Chcę powiedzieć - Kocham Cię... (tak bardzo chcę)

Ash: Ach! Mówiłaś coś Misty?
Misty: Ja? Nic nie mówiłam... Dobranoc.

Pokerap

Polish English
Ja chcę najlepszem być, jak do tąd nikt
Dorwać wszystkie z nich, chcę ze wszystkich sił!

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey
Venosaur, Rattata, Fearow, Pidgey
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly
Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree

Złap je, złap je czy już wszystkie są? - Pokémon!

Przeszukam cały śiat, by wszystkie z nich
Złapać mocą tą, co we mnie tkwi!

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck
Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres
Nidoking, Farfetch'd, Abra, Jigglypuff
Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff

Złap je, złap je czy już są?
Czy już wszystkie są? - Pokémon!

Zubat, Primeape, Meowth, Onix
Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax
Gengar, Tangela, Goldeen, Spearow
Weezing, Seel, Gyarados, Slowbro

Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee
Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee
Czy już wszystkie są... Pokémon?

Kabuto, Persian, Paras, Horsea
Ratticate, Magnemite, Kadabra, Weepinbell
Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew
Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu!

A wszystkich sto pięćdziesiąt lub więcej jest
Ja Mistrzem Pokémon zostać tak, bardzo chcę!

Alakazam, Goldeen, Venonat, Machoke
Kangaskhan, Hypno, Elektrabuzz, Flareon
Blastoise, Poliwhirl, Oddish, Drowzee
Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie

- Hey! Połowa z głowy! Świetnie nam idzie!
- Nam?? Co za "nam"?? To ja odwalam całą robotę!
- Dobra, dobra! Koniec przerwy! Dawaj, dalej!

Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy
Dodrio, Seadra, Vileplume, Krabby
Lickytung, Tauros, Weedle, Nidoran
Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan

Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee
Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee

Articuno, Jynx, Nidorina, Beedrill
Haunter, Squirtle, Chansey (Pokémon)
Parasect, Exeggcute, Muk, Dewgong
Pidgeotto, Lapras, Vulpix, Rhydon

A wszystkich sto pięćdziesiąt lub więcej jest
Ja Mistrzem Pokémon zostać tak, bardzo chcę!

Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing
Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp
Ninetales, Ekans, Omastar
Scyther, Tentacool, Dragonair, Magmar

- Łau! Dobra, złapcie oddech!
- Teraz juz z górki: Zostało już tylko dwadzieścia cztery!
- Ale za to trudnych! Więc słuchajcie uważnie!

Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine
Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos
Dratini, Growlithe, Mr. Mime, Cubone
Graveler, Voltorb, Gloom

(Już prawie wszystkie!)

Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee
Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? - Jee
Czy już wszystkie są... Pokémon?

Charmeleon, Wartortle
Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl
Omanyte, Slowpoke,
Pidgeot, Arbok

NO I STOP!

Złap je, złap je, czy już są?
(Łuu, czy już wszystki są Pokémon?)
Złap je, złap je, czy już są?
(Łuuuu, czy już wszystki są Pokémon?)
Złap je, złap je, czy już są?
Czy już wszystkie są?
Pokémon!

Możesz wszystko

Polish English
Ranek blaskiem obudzi Cię
W oczach Twych wstaje nowy dzień
Zobacz jaki to szczęśliwy traf
Największy dar swój w sercu masz

Dzieło skończyć nadszedł czas
Twoja wiara to Twój skarb!
Kiedy zechcesz to dosięgniesz gwiazd!

Teraz Twój największy test
Nie zapomnij co już wiesz
Twój cel to najlepszym być
Osiagniesz swojej drogi szczyt

W Twych marzeniach od kołyski
Plan Twój w myślach Twoich tkwił
Osiągnść cel i przemieżyć szlak
Przeznaczeniem twym ulecieć hen, do gwiazd!

Możesz wszystko, czego tylko chcesz
Możesz wszystko, czego tylko chcesz
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć!
Możesz wszystko, jeśli tylko bardzo chcesz!

By cel osiągnąć na przód idź
Drogę serce, wskaże ci
Marzenia twe, twój nakwiększy skarb!
Przeznaczeniem twym ulecieć hen, do gwiazd...

Możesz wszystko, czego tylko chcesz (możesz wszystko)
Możesz wszystko, czego tylko chcesz (rozwiń skrzydła)
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć! (możesz wszystko)
Możesz wszystko, jeśli tylko bardzo chcesz!

Możesz wszystko, czego tylko chcesz (ty możesz wszystko!)
Możesz wszystko, czego tylko chcesz (rozwiń skrzydła)
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć! (możesz wszystko)
Możesz wszystko, możesz wszystko!

Możesz wszystko, czego tylko chcesz (jeśli tylko chcesz)
Możesz wszystko, czego tylko chcesz (rozwiń skrzydła)
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć! (możesz wszystko)
Możesz wszystko, możesz wszystko! (czego tylko chcesz)

Możesz wszystko, czego tylko chcesz (czego tylko chcesz)
Możesz wszystko, czego tylko chcesz (możesz wszystko!!)
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć!
Możesz wszystko, (jeśli tylko chcesz) możesz wszystko!

Możesz wszystko, czego tylko chcesz
Możesz wszystko, czego tylko chcesz
Rozwiń skrzydła, w górę wzleć...

Related articles


Opening and ending themes of the Pokémon anime
English opening themesEnglish movie ending themes
Japanese opening themesJapanese ending themes

AlbanianArabicBasqueBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchFinnish
FrenchGermanGreekHebrewHindiHungarianIcelandicItalian • Korean (openingsendings)
MacedonianNorwegianPolish • Portuguese (BrazilPortugal) • RomanianRussianSerbianSlovak
Spanish (Latin AmericaSpain) • SwedishTamilTeluguThaiTurkishValencianVietnamese


Project Music logo.png This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.