List of Czech Pokémon themes

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
0050Diglett.png This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: needs singers

This is a list of themes that have been played in the Czech dub of the Pokémon anime.

Openings

Indigo League

Úvodní znělka

This opening was sung by Petr Kolář and written by Jana Rolincová. A different version of this opening was released for Pokémon - Chyťte je všechny!.

TV version

Czech English
Já chtěl bych být ten nejlepší,
jak nikdo přede mnou
Tu zkoušku musím zvládnout sám
a trénink je věc má

Celou zemi prohledám,
půjdu dál a dál
Chci Pokémonům rozumět
a jejich sílu znát

Pokémon! (všechny chytit máš)
To jsem já i ty
Můj osud nic nezmění
Pokémon!

Á můj příteli nej
Svět se zdá být někdy zlej
Pokémon! (všechny chytit máš)

Ruku v ruce jít
Tvé srdce i kuráž mít
S odvahou se půjdem prát
Pokémon!
Všechny chytit máš
Všechny chytit mám

Pokémon!
I'd like to be the very best,
like no one before me
I have to pass the test by myself
and training is my own business

I'll search the whole world,
I'll go further and further
I want to understand Pokémon
and know their power

Pokémon! (you got to catch them all)
That is me and you
Nothing can change my fate
Pokémon!

Ah, my best friend
Sometimes the world seems bad
Pokémon! (you got to catch them all)

Going hand in hand
Having your heart and courage
With bravery we'll go fight
Pokémon!
You got to catch them all
I got to catch them all

Pokémon!
Diamond and Pearl

Diamant a perla

This opening was sung by Jan Maxián.

Czech English
Pokémon! Pokémon!
Před námi je výzva
Je to nová hra,
je to nový svět

Už víme!
Naše heslo zní:
Diamant a perla!
Diamant a perla!
Pokémon!

Bojuj, dokud můžeš
rychlý být a chytrost mít
Sílu v sobě máš,
jedno vím, napovím, však to znáš
Nejlepší ze všech mistrem se stává

Pokémon! Pokémon!
Dobrodružství přichází,
můžem změnit svět
Pokémon!
Pokémon! Pokémon!
There is a challenge ahead of us
It's a new game,
it's a new world

We already know!
Our motto is:
Diamond and pearl!
Diamond and pearl!
Pokémon!

Fight as long as you can
be quick and clever
You have the power in yourself,
I know one thing, I'll give you a hint, you already know it
The best of all people becomes the master

Pokémon! Pokémon!
An adventure is coming,
we can change the world
Pokémon!

Strach někdy mívám

Battle Dimension

This opening was sung by Jan Maxián.

Czech English
Osud svůj dobře znám
Mír a štěstí přijde k nám
Půjdem dál a najdem sílu svou
Světlo září tmou

Strach někdy mívám
Hrdinům, i těm se to stává
Pravdě se díváš
do očí a ta sílu ti dává

Sílu ti dává
Bojová dimenze,
Pokémon!
I know my fate well
Peace and happiness will come to us
We will go further and find our strength
The light shines through darkness

Sometimes I'm afraid
It happens even to heroes
You're looking the truth
in the eyes and it gives you strength

It gives you strength
Battle dimension,
Pokémon!

Pokémon Galaktické zápasy

Galactic Battles

This opening was sung by Jana Mařasová and Zbyšek Pantůček.

Czech English
Těžké se může zdát,
kterou se cestou dát
Však dobře víš a vycítíš,
že tvé srdce už je cíli blíž

Tak stůj!
(Tak stůj!)
Za svou pravdou stůj
Buď svůj!
Zápasy vybojuj
Pojď k nám!
(Pojď k nám!)
Buď kamarád
A když budem jako jeden muž,
dokončíme cestu brzy už
Vyhrajeme všechny galaktické zápasy
Pokémon!
It may seem hard to tell
which way to go
But you know well and will feel
that your heart is already closer to the goal

So stand!
(So stand!)
Stand by your truth
Be yourself!
Fight the battles
Come to us!
(Come to us!)
Be a friend
And if we'll be as one,
we will finish our journey soon
We will win all the Galactic Battles
Pokémon!

Vítězové ligy Sinnoh

Sinnoh League Victors

This opening was sung by Zbyšek Pantůček.

Czech English
Tady jsem já,
a tady ty,
nadějí pár
a naše sny
Přátelé pracující směle
osud naplní skvěle

Společně vzlétnem ke hvězdám,
(Pokémon!)
odvaha s vůlí nám pomáhá

My nikdy nemůžem to vzdát,
hrdě budem stát
A jdeme zase dál
Vítězové ligy Sinnoh!
Pokémon!
Here's me,
and here are you,
few hopes
and our dreams
Friends working boldly
will fulfill the destiny splendidly

Together we will take off to the stars,
(Pokémon!)
courage and determination help us

We can never give up,
we will stand proudly
And we're going on again
Winners of the Sinnoh League!
Pokémon!

Černý a bílý

Black & White

This opening was sung by Jan Maxián and Jitka Moučková and written by Jan Maxián.

Czech English
Jít novou cestou
těžké může být
Nová přátelství,
nový cíl pak mít

Dokázat se všechno dá
Ten, kdo sílu má, ten cestu zná

Svět černobílý není
Pravdu v srdci svém dávno znáš
Ať vyhraješ, nebo ne, o tvou cestu jde,
na ní záleží

Pokémon!
Taking a new path
might be hard
Having new friendships
and a new goal

Everything can be done
The one who's got the power knows the way

The world is not black and white
You already know the truth in your heart
No matter whether you win or lose, it's about your journey
that's what's important

Pokémon!

Opačné osudy

Rival Destinies

This opening was sung by Ladislav Spilka and Jitka Charvátová and written by Ondřej Izdný.

Czech English
Teď jdem za dalším dobrodružstvím
Další výzvu teď pokořím
Je zas na nás jen dvou,
kam nás cesty zavedou

Když sílu propojím s věrným přátelstvím,
pak nemusím se bát, můžem vpřed se dát
S odvahou
Cestou svou
To je osud náš
Pokémon!
We're going on another adventure now
I'll win another challenge
It's up to the two of us again
where our journeys will lead us

When I connect my strength with a faithful friendship,
I don't have to worry, we can press forward
With courage
Our own way
That's our destiny
Pokémon!

Jsme Spolu Ty a Já

Jsme Spolu Ty a Já

TV Version

Czech English
Další kapitola, náš nejvyšší cíl
Bude i bitvou nejtěžší
To vím, že dokážeme
Cestu známe svou

Oh oh!
Nás osud hnal
Za úkol svůj se rvem dál a dál
Oh oh!
Připoutáni navždy
Jsme spolu ty a já

Pokémon!
Next chapter, our highest goal
It will be the hardest battle
I know we can do it
We know our way

Oh oh!
Fate drove us
I quarrel over and over for my task
Oh oh!
Chained forever
You and I are together

Pokémon!

Pokémon Theme (Version XY)

Pokémon Theme (Version XY)

This opening was sung by Ladislav Spilka and Ondřej Izdný. The Czech lyrics were written by Ondřej Izdný.

TV version

Czech English
Já chtěl bych být ten nejlepší,
jak nikdo přede mnou!
Tu zkoušku musím zvládnout sám,
a trénink je věc má!

Pokémon! (Všechny chytit máš!)
To jsem já i ty, Pokémon!
Můj osud nic nezmění, Pokémon!
Jó, můj příteli nej, svět se zdá být někdy zlej!

Pokémon!
Všechny chytit máš!
Všechny chytit máš!
Pokémon!
I'd like to be the very best,
like no one before me
I have to pass the test by myself
and training is my own bussiness

Pokémon! (you got to catch them all)
That is me and you, Pokémon!
Nothing can change my fate, Pokémon!
Yeah, my best friend, sometimes the world seems bad!

Pokémon!
You got to catch them all
You got to catch them all
Pokémon!

Movie version

Czech English
Já chtěl bych být ten nejlepší,
jak nikdo přede mnou
Tu zkoušku musím zvládnout sám
a trénink je věc má

Celou zemi prohledám,
půjdu dál a dál
Chci Pokémonům rozumět
a jejich sílu znát

Pokémon!
Všechny chytit máš!
To jsem já i ty
Pokémon!
Můj osud nic nezmění
Pokémon!
Jó, můj příteli nej
Svět se zdá být někdy zlej

Pokémon!
Všechny chytit máš!
To jsem já i ty
Pokémon!
Můj osud nic nezmění
Pokémon!

Učíš mě a tebe já
Pokémon!

Pokémon!
Všechny chytit máš!

Každé výzvě se postavím
Už není proč se bát
O své místo pod sluncem se musí bojovat

Pojď se mnou, teď šanci máš
Sen máme před sebou
Prolomíme každou hráz
Tak buď mou posilou

Pokémon!
Všechny chytit máš!
To jsem já i ty
Pokémon!
Můj osud nic nezmění
Pokémon!
Jó, můj příteli nej
Svět se zdá být někdy zlej

Pokémon!
Všechny chytit máš!
To jsem já i ty
Pokémon!
Můj osud nic nezmění
Pokémon!
Učíš mě a tebe já
Pokémon!

Pokémon!
Všechny chytit máš!
Všechny chytit máš!
Pokémon!
I'd like to be the very best,
like no one before me
I have to pass the test by myself
and training is my own bussiness

I'll search the whole world,
I'll go further and further
I want to understand Pokémon
and know their power

Pokémon!
You got to catch them all!
That is me and you
Pokémon!
Nothing can change my fate
Pokémon!
Yeah, my best friend
Sometimes the world seems bad

Pokémon!
You got to catch them all!
That is me and you
Pokémon!
Nothing can change my fate
Pokémon!

You teach me and I teach you
Pokémon!

Pokémon!
You got to catch them all!

I will face every challenge
There is no need to worry anymore
For your place under the sun you have to fight

Come with me, now's your chance
The dream is before us
We'll break every leeve
So be my backup

Pokémon!
You got to catch them all!
That is me and you
Pokémon!
Nothing can change my fate
Pokémon!
Yeah, my best friend
Sometimes the world seems bad

Pokémon!
You got to catch them all!
That is me and you
Pokémon!
Nothing can change my fate
Pokémon!
You teach me and I teach you
Pokémon!

Pokémon!
You got to catch them all!
You got to catch them all!
Pokémon!

Hrdinou být

Kalos Quest

This opening was sung by Ladislav Spilka and written by Ondřej Izdný.

Czech English
Teď zatím jenom kluk seš,
však nejlepší vždy být chceš
a budoucností tvou má být sláva
Vstříc velké zkoušce teď jdeš,
jen jednu možnost ti osud dává

Hrdinou být, hrdinou být,
všechnu sílu ve své moci mít
Strach svůj zvládneš, světu ukážeš,
že v tvých rukou teď náš osud má být

Pokémon!
You're just a boy now,
but you always want to be the best
and you're destined for glory
You're going towards a great challenge,
the fate gives you only one chance

To be a hero, to be a hero,
to control all the power
You'll deal with your fear, you'll show the world
that our destiny should be in your hands now

Pokémon!

To já vím

The Series: XYZ

This opening was sung by Ladislav Spilka and written by Ondřej Izdný.

TV version

Czech English
To já vím, nejlepším že se stanu
Jen mě sraž, stejně znovu vstanu
Jsem vítěz, tak na mou dej se stranu
Pokémon, Pokémon!
Všechny pochytám!

To já vím, nejlepším teď se stanu!
Pokémon, Pokémon!
Všechny pochytám!
I know that I will become the best
Feel free to knock me down, I'll get up again anyway
I'm a winner, so come to my side
Pokémon, Pokémon!
I'm gonna catch them all!

I know that, now I will become the best
Pokémon, Pokémon!
I'm gonna catch them all!

Movie version

Czech English
To já vím, nejlepším že se stanu
Jsem vítěz, tak na mou dej se stranu
Dej se stranu
Všechny pochytám!

To já vím, nejlepším že se stanu
Jen mě sraž, stejně znovu vstanu
Jsem vítěz, tak na mou dej se stranu
Pokémon, Pokémon!
Všechny pochytám!

Jsem vítěz, tak na mou dej se stranu
Pokémon, Pokémon!
Všechny pochytám!

Přátelé, co mám, mě chrání
A oči naše znaj svůj cíl
S moudrostí, kterou léta sbírám
Teď všechny pochytám
I know that I will become the best
I'm a winner, so come to my side
Come to my side
I'm gonna catch them all!

I know that I will become the best
Feel free to knock me down, I'll get up again anyway
I'm a winner, so come to my side
Pokémon, Pokémon!
I'm gonna catch them all!

I'm a winner, so come to my side
Pokémon, Pokémon!
I'm gonna catch them all!

My friends protect me
And our eyes know their goal
With the wisdom I've been gathering for years
I'm now gonna catch them all!

Pod sluncem alolským

Pod sluncem alolským

This opening was written by Ondřej Izdný.

Czech English
Kdo by si nezvykl rád na ten žár!
Slunce začalo prát a všem dá tu svou sílu,
Jdem udělat do světa díru! (Jé!)

Den ví, jak pobaví nás! (A má na to čas!),
Týden je nic, kam tak pádí se ho ptáte! (Jé!)

Cesta začala nám v destinaci,
Kde je parta nových přátel!

Pod sluncem alolským on,
Pokémon!
Who wouldn't like to get used to the heat?
The sun has begun blazing and will give everyone its strength,
Let's make the whole world know about us! (Yay!)

The day knows how to entertain us! (And it's got time for it!),
A week is like nothing, you ask it why it goes by so fast! (Yay!)

Our journey has started in a destination
where a bunch of new friends is!

Under the Alolan sun, it's him,
Pokémon!

Úvodní znělka (Všechny chytit máš!)

Pokémon Theme
Czech English
Já chtěl bych být ten nejlepší,
jak nikdo přede mnou!
Tu zkoušku musím zvládnout sám,
a trénink je věc má!

Celou zemi prohledám,
půjdu dál a dál!
Chci Pokémonům rozumět,
a jejich sílu znát!

Pokémon! Všechny chytit máš!
(To jsem já i ty!)
Můj osud nic nezmění, Pokémon!
Jó, můj příteli nej;
svět se zdá být někdy zlej!

Pokémon! Všechny chytit máš!
(To jsem já i ty!)
Můj osud nic nezmění!
Učíš mě a tebe já!

Pokémon!
Všechny chytit máš!
Všechny chytit máš!

Každé výzvě se postavím,
Už není proč se bát!
O své místo pod sluncem,
Se musí bojovat!

Pojď se mnou, teď šanci máš;
Sen máme před sebou!
Prolomíme každou hráz,
Tak buď mou posilou!

Pokémon! Všechny chytit máš!
(To jsem já i ty!)
Můj osud nic nezmění, Pokémon!
Jó, můj příteli nej;
svět se zdá být někdy zlej!

Pokémon! Všechny chytit máš!
(To jsem já i ty!)
Můj osud nic nezmění!
Učíš mě a tebe já!

Pokémon!
Všechny chytit máš!
Všechny chytit máš!
Všechny chytit máš!
I'd like to be the very best,
like no one before me!
I have to pass the test by myself,
and training is my own business!

I'll search the whole world,
I'll go further and further!
I want to understand Pokémon,
and know their power!

Pokémon! You gotta catch them all!
(That is me and you!)
Nothing can change my fate, Pokémon!
Oh, my best friend;
sometimes the world seems bad!

Pokémon! You gotta catch them all!
(That is me and you!)
Nothing can change my fate!
You teach me and I teach you!

Pokémon!
You gotta catch them all!
You gotta catch them all!

I will face every challenge,
There is no need to worry anymore!
For your place under the sun,
you have to fight!

Come with me, now's your chance;
The dream is before us!
We'll break every leeve,
So be my backup!

Pokémon! You gotta catch them all!
(That is me and you!)
Nothing can change my fate, Pokémon!
Oh, my best friend;
sometimes the world seems bad!

Pokémon! You gotta catch them all!
(That is me and you!)
Nothing can change my fate!
You teach me and I teach you!

Pokémon!
You gotta catch them all!
You gotta catch them all!
You gotta catch them all!

Pod alolským měsícem

Ultra Adventures

This opening was sung by Tereza Martinková, Ondřej Izdný and Petr Ryšavý, and written by Ondřej Izdný.

Czech English
(Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini)
Trénovali jsme
Směle
Skvěle
Víme od A do Z
Pouto
Zápas
Sranda
Je to tak bláznivý svět
A teď kráčíme
My se setkáme s osudem
Pod alolským měsícem
Pokémon!
(Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini)
We've been training
Courageously
Splendidly
We know from A to Z
Bond
Battle
Fun
It's such a crazy world
And now we're walking
We'll meet with our destiny
Under the alolan moon
Pokémon!

Výzva života

Ultra Legends

This opening was sung by Ondřej Izdný and Lada Soukupová, and written by Jaromír Holub.

Czech English
Vstaň a přijmi života výzvu
(Přijmi tu výzvu)
Přáním v hloubi srdce dej cíl
(Přijmi tu výzvu)

Vítězstvím
Jdem spolu vstříc,
To zvládneme hravě
(Přijmi tu výzvu)

Nic nesmí v naší cestě stát
Života výzvu se učíme dnes přijímat!

Pokémon
Rise and accept the challenge of life
(Accept the challenge)
Give a goal to the wishes deep in your heart
(Accept the challenge)

We're going
Towards victories
We'll make it easily
(Accept the challenge)

Nothing can stand in our way
We're learning to accept the challenge of life today!

Pokémon

Dnes cesta začíná

The Journey Starts Today

This opening was sung by Ondřej Izdný, Andrea Holá, Lucie Novotná and Petr Ryšavý, and written by Eduard Krečmar.

Czech English
Svět je velký, ale ty vždycky mě v něm najdeš
Půjdeme spolu a ta cesta bude jiná
Plná objevů a tvých přátel nových
Dobrodružství, které krásně napíná

A tím všechno se změní nám
Dnes cesta začíná
Dnes cesta začíná
Dnes cesta začíná
The world is big, but you will always find me in it
We will go together and the journey will be different
Full of discoveries and your new friends
An adventure that is beautifully thrilling

And that will change everything for us
A journey starts today
A journey starts today
A journey starts today

Endings

Je to tvůj šťastný ráj

Je to tvůj šťastný ráj

This song was sung by Jolana Smyčková. Only the short 2:55 version of this song was dubbed. The ending was not translated and was left in English.

Czech English
Já to místo znám, je tam pořád krásně
Měli bychom tam žít bez bázně
Přítele v nouzi máš, bude tě doprovázet
V ráji, který znáš, nebude nic ti scházet

Odvahu ztrácíš, stíny tmavnou
A úzkost v duši změní hlas
Neměj strach, tmu vystřídá jas
Ruku mi dej a podívej

Je to tvůj šťastný ráj, kde chci s tebou být
Je to tvůj šťastný ráj, jenom ty a já
Je to tvůj šťastný ráj, tam všechno můžeš mít
O čem každý může jenom snít
Šťastný ráj

Za chvíli jede šťastný vlak
Pochyby, bolest nech už jít
Mít naději, pro štěstí
Sni svůj sen a tanči se mnou
pod hvězdnou oblohou

Je to tvůj šťastný ráj, kde chci s tebou být
Je to tvůj šťastný ráj, jenom ty a já
Je to tvůj šťastný ráj, tam všechno můžeš mít
Je to tvůj šťastný ráj
I know the place, it's always beautiful
We should live there with no fear
When in need, you have a friend by your side
In paradise, that you know, nothing will be missing

You lose courage, the shadows are getting darker
And anxiety in soul changes voice
Don't be scared, brightness replaces the darkness
Give me your hand and look

It's your happy paradise, where I wanna be with you
It's your happy paradise, just you and me
It's your happy paradise, you can have everything there
That everyone can just dream of
Happy paradise

In a while the happy train leaves
Just let go of doubt and pain
To have hope, for luck
Dream your dream and dance with me
under the starry sky

It's your happy paradise, where I wanna be with you
It's your happy paradise, just you and me
It's your happy paradise, you can have everything there
It's your happy paradise

Open My Eyes

Open My Eyes
Czech English
Z temnoty zrádné do záře slunce
se celý svět teď vzbouzí
Strach, co mi vládnul, bez síly zdá se
dnes slzu roním poslední
Však dřív, než dál půjdu, chci říct

Jen tobě díky, že vím, proč tu jsme
Oči mám dík tobě otevřené
Obzorů chcem dosáhnout, svůj strach zvládnout a dál k cíli jít
A ač se snad ještě neloučíme,
už teď to vím, že jsi v blízkosti mé
Nebe celé prohledám, to od tebe znám

Z temnoty zrádné do záře slunce
se celý svět teď vzbouzí
Strach, co dřív vládnul, bez síly zdá se
To dítě, jímž byl jsi, je pryč
Síly máš čím dál tím víc

Jen tobě díky, že vím, proč tu jsme
Oči mám dík tobě otevřené
Obzorů chcem dosáhnout, svůj strach zvládnout a dál k cíli jít
From the deceitful darkness to the sunrise
the whole world is now arising
Fear, that reigned, seems powerless
I weep the last tear today
But before I leave, I want to say

Only thanks to you, I know, why we're here
My eyes are open thanks to you
The horizons we want to reach, conquer our fear and further chase our goal
And although we do not yet part,
I already know, that you're close to me
I'll search the whole sky, I know it from you

From the deceitful darkness to the sunrise
the whole world is now arising
Fear, that reigned, seems powerless
The child, that you were, is gone
You have more and more power

Only thanks to you, I know, why we're here
My eyes are open thanks to you
The horizons we want to reach, conquer our fear and further chase our goal

Every Side Of Me

Every Side Of Me
Czech English
Já uvěřil, že mám vše zvládat sám
Tenhle svět své místo pro mne pouze měl
Ale tys mi dal víc
Díky tobě vím, jak silní můžem být
Když s tebou se dám
Byl jsi překvapený
Přání mé se splň a zase zpátky se mnou pojď
Přání mé se splň a domů se mnou pojď

Ty znáš každou stránku mou
Každý skrytý kout, co v srdci mám
Co rozdělí nás (rozdělí nás)
a pak znovu spojí
Ty znáš každou stránku mou
Všechny tváře mé, co o tvé srdce bojují
Přání mé se splň a domů se mnou pojď

Přání mé se splň a zase zpátky se mnou pojď
Přání mé se splň a domů se mnou pojď

Ty znáš každou stránku mou
Každý skrytý kout, co v srdci mám
Co rozdělí nás
a pak znovu spojí

Ty znáš každou stránku mou
Každý skrytý kout, co v srdci mám
Co rozdělí nás (rozdělí nás)
a pak znovu spojí
Ty znáš každou stránku mou
Všechny tváře mé, co o tvé srdce bojují
Přání mé se splň a zase zpátky se mnou pojď
Přání mé se splň a domů se mnou pojď
I believed, that I should manage everything by myself
This world had its place just for me
But you gave me more
Thanks to you I know, how strong we can be
When I'm with you
You were surprised
Let my wish fulfill and come back with me again
Let my wish fulfill and come home with me

You know every side of me
Every hidden corner in my heart
What divides us (divides us)
and then joins us back again
You know all my faces
All my faces, that fight for your heart
Let my wish fulfill and come home with me

Let my wish fulfill and come back with me again
Let my wish fulfill and come home with me

You know every side of me
Every hidden corner in my heart
What divides us
and then joins us back again

You know every side of me
Every hidden corner in my heart
What divides us (divides us)
and then joins us back again
You know every side of me
All my faces, that fight for your heart
Let my wish fulfill and come back with me again
Let my wish fulfill and come home with me

Soul-Heart

Soul-Heart
Czech English
Jediný jsi
z oceli
zrozen z mysli krásné
A srdce silné tvé
Lidi rozdělí

Tam na pláni,
kde žijí jen ti zranění
Našel jsem dávný úkol svůj
Ztracený uprchlík
Za mnou stůj

Vím, že cítíš
mou duši srdce a dál víš,
že budu jen světlem tvým
Noci tvé rozzářím
Oči zavři
A cítíš
Stráž držím nad tebou nejblíž
Hvězdou jsem v temnotách tvých,
která jas přináší
Ať jsi kýmkoli byl
Ať ses kýmkoli stal
Tohle cítíš dál

Slzy už nech
Roky čekáš, až vrátím se zpět
A svým nejbližším já teď rád vše dám
To přísahám

Vím to dávno, že cítíš
mou duši srdce a dál víš,
že budu jen světlem tvým
Noci tvé rozzářím
You're the only one
from steel
born from a beautiful mind
And your strong heart
Will divide people

There on a plain,
where only the injured live
I found my ancient task
A lost refugee
Stand by me

I know, you feel
my soul heart and then you know,
that I will be just your light
I'll light up your nights
Close your eyes
And feel
I hold guard the closest above you
I'm a star in your darknesses
that brings brightness
Whoever you were
Whoever you became
You feel this still

Let go of tears
Waiting for years, till I get back
And to my dearest I'll gladly give everything
I swear

I've long known, you feel
my soul heart and then you know,
that I will be just your light
I'll light up your nights

Já volím

Já volím
Czech English
Zdravím, příteli
Bez váhání
Kdekoliv tě poznám
Doplout až na konec oceánů všech
A ty budeš tam

Hledala jsem a hledám
Dálce vstříc
Hledám, já hledám
Chceš být mi blíž
Náš sen chcem spolu snít

Já volím tě, volím
Co jen můžu říct?
Společně nás nic nerozdělí
Zpočátků nás pojí
Tep srdcí se spojí
Já volím tě, volím

Zdráv buď, přiteli
My se známe
Ráda tě uvidím
Právě skončila pouť k vrškům pohoří
Pak domů letět smím

Hledala jsem a hledám
Dálce vstříc
Hledám, já hledám
Co vůbec víš?
Přátelé jak dřív

Já volím tě, volím
Co jen můžu říct?
Společně nás nic nerozdělí
Zpočátků nás pojí
Tep srdcí se spojí
Já volím tě, volím

Já volím tě, volím
Na cestách neznámých
Nových přátel, co já znám, teď mám
Jak se točí náš svět
Spojeni jsme pár let
Já volím
Tebe volím
Hi, friend
Without hesitation
I'll know you everywhere
To sail to the edge of every ocean
And you'll be there

I searched and search
Towards distance
Searching, I'm searching
You want to be closer to me
We want to dream our dream together

I choose you, choose
What can I say?
Together nothing can part us
Joins us from the beginning
Beats of our hearts unite
I choose you, choose

Be healthy, my friend
We know each other
I'll gladly see you
The journey towards the mountain peaks just ended
Then I may fly home

I searched and search
Towards distance
Searching, I'm searching
What do you even know?
Friends like before

I choose you, choose
What can I say?
Together nothing can part us
Joins us from the beginning
Beats of our hearts unite
I choose you, choose

I choose you, choose
On journeys unknown
New friends, that I know, I have now
How our world turns
Joined we are for a few years
I choose
Choose you

Síla, která je v nás

Síla, která je v nás
Czech English
Když sám a sám
jsem sedával,
jen poslouchal jsem vítr
Teď už vím,
že víc a víc
je na světě snílků
Snad sen se v zázrak promění

Když já
Uvěřím v sílu, která je v nás
V nás

Uvěřím v sílu, která je v nás

S tebou po boku
Zas můžu se rozběhnout
S tebou po boku
Jsem připravený
Jsem tady
S tebou po boku
Půjdu cestou vítěznou
S tebou po boku
Jsem připravený

Tolik je snílků
Náš sen se v zázrak promění

Když já
Uvěřím v sílu, která je v nás

Nejlepší z nás
Jo, to nejlepší z nás


Uvěřím v sílu, která je v nás

Nejlepší z nás
Jo, ti nejlepší z nás
When I used to
sit all alone,
I was just listening to the wind.
Now I know
that there are more and more
dreamers in this world
Hopefully, the dream turns into a miracle

If I
start believing in the power within us
Within us
I
will start believing in the power within us

With you by my side
I can run again
With you by my side
I'm ready
I'm here
With you by my side
I'll walk down the path of victory
With you by my side
I'm ready

There are so many dreamers
Our dream will turn into a miracle

If I
start believing in the power within us

The best of us
Yeah, the best of us

I
will start believing in the power within us

The best of us
Yeah, the best ones among us

Insert songs

Team Rocket Forever

Team Rocket Forever

This song was sung by Jessie, James and Meowth and therefore their voice actors at the time (Dana Černá, Michal Michálek and Zbyšek Pantůček).

In The Song of Jigglypuff

Czech English
Úkolem nás Rakeťáku je šířit světem zlo
A tomu musí odpovídat i naše nové heslo

Jessie
James
Ti s dobrem budou bojovat
Mňau, přesně tak!

Jsme krásný pár
To je velký dar

I když se nám nedaří,
tak naše hvězda jednou zazáří

My chceme chytit Pikachu a nejlíp ještě dnes
Za tím velkým úkolem ruku v ruce spolu jdem
The task of us, Team Rocket, is to spread evil through world
And out new motto has to match that

Jessie
James
They will fight good
Meow, that's right!

We're a beautiful pair
That's a great gift

Even if we're not doing well,
our star will shine one day

We want to catch Pikachu, and preferably today
And towards this big task, we go together hand in hand


In Go West Young Meowth

Team Rocket Forever
Czech English
Jsme známí jako Rakeťáci, děláme jen zlo
Naše heslo nutné je i někdy obměnit

Jessie
James
Rakeťáci jdou do akce!
We're known as Team Rocket, we do nothing but evil
We have to change our motto from time to time

Jessie
James
Team Rocket goes into action!


Meowthova píseň

This song was sung by Meowth and therefore his voice actor at the time, Zbyšek Pantůček.

Meowthova píseň
Czech English
Každou noc v měsíčním svitu sedím si tu
Učím se lidské řeči a další divné věci
Po dvou už chodím jako pán
A zakrátko nebudu sám, ale s ní
O tom teď sním
Píšu jí básně a dal bych cokoliv
Své malé Meowzie
Every night, I sit there in the moonshine
I learn human speech and other weird things
I already walk on two legs like a lord
And soon, I won't be alone but with her
That's what I dream about now
I write her poems and I would give anything
To my little Meowzie


Hymna Electabuzzů

This song was sung by Casey and therefore her voice actress Jana Páleníčková.

Hymna Electabuzzů

In The Double Trouble Header

Czech English
Nejlepší je Electabuzz, každý ho má rád
Hráči vymění si místa a bude zas hrát
Nadhodí a chytí míček, běží s větrem o závod
Snaží se, co síly stačí, nepromarní žádný hod
Má sílu jako žádný jiný a je krásně prouhatý
Electabuzz ten je ze všech nejlepší
Electabuzz is the best, everybody likes him
The players switch their places and he'll play again
He'll throw the ball up and catch it, races the wind
He tries, with all his might, won't waste any match
He's powerful like no other and is beaitfully striped
Electabuzz he is the best of them all

In The Bug Stops Here

Czech English
Electabuzzové do toho, vy jste nejlepší
Ostatní se nechytaj, jsou to chudáčci
Útok je rozdrtí, jsou to saláti
Metronom, máme bod a zas jsme vyhráli
Hurá, hurá, tak to jsme my
Electabuzzů tým
Electabuzz go for it, you are the best
The rest cannot catch up, they are the poor ones
Attacks will smash them, they are the losers
Metronome, we scored and we won again
Hurrah, hurrah, that is us
The team of Electabuzz


To je ten moment

To je ten moment
Czech English
Óóó
Óóó
To, to je ten moment
Na který jsme čekali
To je největší výzva
V níž jsme ??? získali

Moc dovedností
Jak dá se ta hra hrát)
Jen o tom sníme,
Že nás všichni budou znát

Vždy jsme byli přátelé
Zvládnem zápasy vesele
A každý krok, i nesmělý
???

To, to je ten moment
Závěrečný moment
Každý z nás odvahu přežít má

To, to je ta výzva
Závěrečná výzva
Tohle je moment životní
Woah!
Woah!
That, that's the moment
We have been waiting for
It's the greatest challenge
In which we've gained ???

Too many skills
How you can play this game
We only dream
That everyone will know us

We've always been friends
We will handle the battles cheerfully
And every step, even if shy
???

That, that's the moment
The final moment
Every one of us has the courage to survive

That, that's the challenge
The final challenge
This is the moment of our lives

CD:s

Pokémon - Chyťte je všechny!

Pokémon

This song was sung by Petr Kolář.

Czech English
Já chtěl bych být ten nejlepší,
jak nikdo přede mnou!
Tu zkoušku musím zvládnout sám,
a trénink je věc má!

Celou zemi prohledám,
půjdu dál a dál!
Chci Pokémonům rozumět,
a jejich sílu znát!

Pokémon! Všechny chytit máš!
(To jsem já i ty!)
Můj osud nic nezmění, Pokémon!
Á můj příteli nej,
svět se zdá být někdy zlej!

Pokémon! Všechny chytit máš!
(Ruku v ruce jít!)
Tvé srdce i kuráž mít!
S odvahou se půjdem prát!

Pokémon!
Všechny chytit máš!
Všechny chytit mám, jé!

Každé výzvě se postavím,
Už není proč se bát!
O své místo pod sluncem,
Se musí bojovat!

Pojď se mnou, teď šanci máš;
Sen máme před sebou!
Prolomíme každou hráz,
Tak buď mou posilou!

Pokémon! Všechny chytit máš!
To jsem já i ty!
Můj osud nic nezmění, Pokémon!
Á můj příteli nej,
svět se zdá být někdy zlej!

Pokémon! Všechny chytit máš!
(Ruku v ruce jít!)
Tvé srdce i kuráž mít!
S odvahou se půjdem prát!

Pokémon!
Všechny chytit máš!
Všechny chytit mám!
Všechny chytit mám!
Všechny chytit mám!
Všechny chytit mám, jé!

Pokémon! Všechny chytit máš!
(To jsem já i ty!)
Můj osud nic nezmění, Pokémon!
Á můj příteli nej,
svět se zdá být někdy zlej!

Pokémon! Všechny chytit máš!
(Ruku v ruce jít!)
Tvé srdce i kuráž mít!
S odvahou se půjdem prát!

Pokémon!
Všechny chytit máš!
Všechny chytit mám!
Pokémon!
I'd like to be the very best,
like no one before me!
I have to pass the test by myself,
and training is my own bussiness!

I'll search the whole world,
I'll go further and further!
I want to understand Pokémon,
and know their power!

Pokémon! You got to catch them all!
(That is me and you!)
Nothing can change my fate, Pokémon!
Ah, my best friend,
sometimes the world seems bad!

Pokémon! You got to catch them all!
(Going hand in hand!)
Having your heart and courage!
With bravery we'll go fight!

Pokémon!
You got to catch them all!
I got to catch them all, yeah!

I will face every challenge,
There is no need to worry anymore!
For your place under the sun,
you have to fight!

Come with me, now's your chance;
The dream is before us!
We'll break every leeve,
So be my backup!

Pokémon! You got to catch them all!
That is me and you!
Nothing can change my fate, Pokémon!
Ah, my best friend,
sometimes the world seems bad!

Pokémon! You got to catch them all!
(Going hand in hand!)
Having your heart and courage!
With bravery we'll go fight!

Pokémon!
You got to catch them all!
I got to catch them all!
I got to catch them all!
I got to catch them all!
I got to catch them all, yeah!

Pokémon! You got to catch them all!
(That is me and you!)
Nothing can change my fate, Pokémon!
Ah, my best friend,
sometimes the world seems bad!

Pokémon! You got to catch them all!
(Going hand in hand!)
Having your heart and courage!
With bravery we'll go fight!

Pokémon!
You got to catch them all!
I got to catch them all!
Pokémon!

Být pán

This song was sung by Patrik Tenev and the group A-TAK.

Czech English
Já musím být, ten jediný, chci být ten Pán
Být nejlepší a v zkoušce obstát
Jít jen dál vždyť sílu mám
Chci být pánem

Já vím, chce to jenom cvik
V tom není žádnej trik
Mít 150 Pokémonů
Plánů co v hlavě
Právě mám se nevzdám (Chceš být Poképán?)

Být, být tak pánem
Pokémonů pánem
Chtít, chtít a začít
Chopit se šancí
Pokéball, jeď, jeď
Všichni zpívaj teď

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Ou jé, před náma je evoluce - je tu Pokémon
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Pokéball, jeď, jeď (Pokéball)

Má svůj odznak má i Pokéball
Vím že pomůže mi také Pikachu
Všechny chytit mám
(Všechny chytit máš)

Ou Teď je tu evoluce jménem Pokémon
Ten fenomén síly, zdá se, všem je dobře znám
Být tak Pokémonů pánem... Ha!
Tým Rocket už to vzdává
Ale než to začne na paměti měj:
ten Souboj s drakem, Oheň, Trávu, a Led
Elektriku, Vodu, Skálu, Plamen a Zem
Mysli na Normálku, Brouka, Létání a Ducha
No a na Jasnovidce!!!

Být, být tak pánem
Pokémonů pánem
Chtít, chtít a začít
Chopit se šancí
Být, být tak pánem
Být Poképánem
Chtít, chtít a začít
Všechny Pokémony najít
Pokéball, jeď, jeď
Všichni zpívaj teď

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Ou, souboj s odvahou
Před náma je evoluce - je tu Pokémon
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Všech Pokémonů pánem být

Hmmm... udělals dojem
Dostal ses téměř na vrchol
Ale ještě nejsi hrdinou...
Jsi připraven setkat se s mou Elitou?
Čeká tě boj s tím, co neznáš, no tak se ukaž (hahaha)
A pamatuj... musíš chytit všechny
Ukaž na co máš. Hahahahaha

Pokeball, jeď, jeď (Pokéball, jeď)
Být, být tak pánem
Pokémonů pánem
Chtít, chtít a začít
Chopit se šancí
Být, být tak pánem
Být Poképánem
Chtít, chtít a začít
Všechny Pokémony najít
Být, být tak pánem
Pokémonů pánem
Chtít, chtít a začít
Chopit se šancí
Být, být tak pánem
Být Poképánem
Chtít, chtít a začít
Všechny Pokémony najít
Na na na na na na na na (×8)
Všech Pokémonů pánem být
I must be, the only one, I want to be the Master
To be the best and pass the test
To go on, I have the strength
I want to be the master

I know, it just needs practice
There's no trick in it
To have 150 Pokémon
I will not give up on
the plans already in my mind (Do you wanna be the Pokémaster?)

To be, to be the master
Pokémon master
To want, to want and to start
Take your chances
Pokéball, go, go
Everybody sing now

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Oh yeah, evolution before us - there's a Pokémon
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Pokéball, go, go (Pokéball)

He has his badge he also has a Pokéball
I know that Pikachu will also help
I got to catch them all
(You got to catch them all)

Oh Now here's an evolution named Pokémon
That phenomenon of power, it seems, they all know it well
To be the Pokémon master... Ha!
Team Rocket is giving up
But before it starts remember:
the Fight with dragon, Fire, Grass, and Ice
Electric, Water, Rock, Flame and Ground
Remember Normal, Bug, Flying and Ghost
And also Psychic!!!

To be, to be the master
Pokémon master
To want, to want and to start
Take your chances
To be, to be the master
To be the Pokémon master
To want, to want and to start
All Pokémon to find
Pokéball, go, go
Everybody sing now

Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Oh, fight with bravery
Oh yeah, evolution before us - there's a Pokémon
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
To be the master of all Pokémon

Hmmm... you made an impression
Now you made it almost to the top
But you're not the hero yet...
Are you ready to meet with my Elite?
You're about to battle what you don't know, so show off (hahaha)
And remember... you got to catch them all
Show what you can do. Hahahahaha

Pokéball, go, go (Pokéball, go)
To be, to be the master
Pokémon master
To want, to want and to start
Take your chances
To be, to be the master
Be the Pokémon master
To want, to want and to start
All Pokémon to find
To be, to be the master
Pokémon master
To want, to want and to start
Take your chances
To be, to be the master
Be the Pokémon master
To want, to want and to start
All Pokémon to find
Na na na na na na na na (×8)
To be the master of all Pokémon

Zelené město

This song was sung by Zbyšek Lavička.

Czech English
My máme cíl, máme cíl
My máme cíl, máme cíl

A máme cíl, je jím Zelené město (máme cíl, je jím Zelené město)
A máme cíl, je jím Zelené město (máme cíl)

Už máme tým a skvělej trénink za sebou
A síla v nás je posilou (síla v nás je posilou)
V hlavě jasný plán pár Pokémonů v lese najít
Nastal jejich čas tak půjdem tam (a máme cíl, a máme cíl)

Každý musí začít (začít)
Zažít úspěch svůj
Spolu to zvládnem
Spolu najdem místo snů

A máme cíl

A máme cíl, je jím Zelené město
Cestou přátele potkávám (a máme cíl)
A máme cíl, je jím Zelené město
Už mám odznak a sílu hrát

(A máme cíl)
(A máme cíl)
Zelené město!

Svůj plán teď mám, musím být nej a pak se vrátím
Do města nešťastných, tam kde to znám (tam kde to znáš, kde to znáš)
Svět přede mnou můžu získat nebo ztratit
Já to nevzdám, půjdu stále dál (ty to nevzdáš, půjdeš dál)

Každý musí začít (začít)
Zažít úspěch svůj
Spolu to zvládnem
Spolu najdem místo snů

My máme cíl
(A máme cíl, je jím Zelené město)
Cestou přátele potkávám
A máme cíl, je jím Zelené město

A máme cíl
A máme cíl, je jím Zelené město
A máme cíl

A máme cíl, je jím Zelené město
Cestou přátele potkávám
A máme cíl, je jím Zelené město
Už mám odznak a sílu hrát
A máme cíl, je jím Zelené město (Zelené město)
A máme cíl, je jím Zelené město
A máme cíl, je jím Zelené město (máme cíl, máme cíl)
A máme cíl, je jím Zelené město
We have a goal, have a goal
We have a goal, have a goal

And we have a goal, it's the Viridian city (we have a goal, it's the Viridian city)
And we have a goal, it's the Viridian city (we have a goal)

Now we have a team and a great training is over
And the power within us is a backup (the power within us is a backup)
In our minds a clear plan a few Pokémon in the forest to find
It's their time so that's where we're headed (and we have a goal, and we have a goal)

Everyone has to start (start)
Live their success
Together we can make it
Together we'll find a dream city

And we have a goal

And we have a goal, it's the Viridian city
Meeting friends along the way (and we have a goal)
And we have a goal, it's the Viridian city
I have a badge and the strength to play

(And we have a goal)
(And we have a goal)
Viridian city!

I have my plan now, to be the best and then come back
To the city of unhappy, where I know it (where you know it, where you know it)
The world before me I can gain or lose
I won't give up, I'll keep going (you won't give up, you'll keep going)

Everyone has to start (start)
Live their success
Together we can make it
Together we'll find a dream city

We have a goal
(And we have a goal, it's the Viridian city)
Meeting friends along the way
And we have a goal, it's the Viridian city

And we have a goal
And we have a goal, it's the Viridian city
And we have a goal

And we have a goal, it's the Viridian city
Meeting friends along the way
And we have a goal, it's the Viridian city
I have a badge and the strength to play
And we have a goal, it's the Viridian city (Viridian city)
And we have a goal, it's the Viridian city
And we have a goal, it's the Viridian city (have a goal, have a goal)
And we have a goal, it's the Viridian city

Co jsi to za Pokémona?

This song was sung by Zbyšek Lavička.

Czech English
Jak můžeš Pokémonem být?
Jak děláš všechno, co umíš?
Prozraď mi svá tajná tajemství
Jak můžeš Pokémonem být?
Správně přízeň podělit
Srdce čistý navždy mít
Jak můžeš Pokémonem být?

Buď v klídku jak Jigglypuff
Vždyť tuhý boj vede se s duchem Gengara
Jo, blesky jsou útoky elektriky, ach!
Než tě srazí k zemi rána Marowaka

Jak můžeš Pokémonem být?
Jak děláš všechno co umíš

Tak se netrap kvůli Caterpie
Ten, kdo lítá lehce vyhrává
Hodně štěstí s Mukem a plynem otravným
Na tvůj trávník ať nikdo nesahá!

Jak můžeš Pokémonem být?
Jak děláš všechno, co umíš?
Prozraď mi svá tajná tajemství
Jak můžeš Pokémonem být?
Správně přízeň podělit
Srdce čistý navždy mít
Jak můžeš Pokémonem být?

Jen výš a výš chceš k ohni blíž
A na špičku nevidíš - je ledová!
Vodu si poruč, když frajer chceš bejt
Mewtwo je kámoš, když jsi jasnovidej

Jak můžeš Pokémonem být?
Jak děláš všechno co umíš

Hitmonlee je klíč k chuti do boje
Ale rock'n'roll zkoušej s Geodude
Nejdřív Dratini, když si draka vybereš
Řešení je evoluce, pokud vyhrát chceš

Jak můžeš Pokémonem být?
Jak děláš všechno, co umíš?
Prozraď mi svá tajná tajemství
Jak můžeš Pokémonem být?
Správně přízeň podělit
Srdce čistý navždy mít
Jak můžeš Pokémonem být?

Jen dál trénuj, získej rychlost a víru
Ovládnout musím tvou moc a sílu
já mám svůj plán - a až je pochytám
Do Pokémíče všechny dám
Jak můžeš Pokémonem být?

Jak můžeš Pokémonem být?
Jak děláš všechno, co umíš?
Prozraď mi svá tajná tajemství
Jak můžeš Pokémonem být?
Správně přízeň podělit
Srdce čistý navždy mít
Jak můžeš Pokémonem být?
Jak můžeš Pokémonem být?
How can you be a Pokémon?
How do you do everything you know?
Tell me your secret mysteries
How can you be a Pokémon?
Share kindness well
Always have a pure heart
How can you be a Pokémon?

Be calm like Jigglypuff
After all, he leads a tough fight with the ghost of Gengar
Yeah, thunders are electric attacks, ah!
Before you go down after a hit from Marowak

How can you be a Pokémon?
How do yu do everything you know

So don't worry because of Caterpie
The one who flies wins easily
Good luck with Muk and his poisonous gas
Don't let anyone touch your lawn!

How can you be a Pokémon?
How do you do everything you know?
Tell me your secret mysteries
How can you be a Pokémon?
Share kindness well
Always have a pure heart
How can you be a Pokémon?

Only higher and higher you want closer to fire
And the tip you can't see - it's icy!
Demand water, if you wanna be cool
Mewtwo is a friend, if you're clairvoyant

How can you be a Pokémon?
How do you do everything you know?

Hitmonlee is the key to the will to fight
But try rock'n'roll with Geodude
Dratinig first, when you pick a dragon
Evoluton is the solution, if you want to win

How can you be a Pokémon?
How do you do everything you know?
Tell me your secret mysteries
How can you be a Pokémon?
Share kindness well
Always have a pure heart
How can you be a Pokémon?

Just train some more, gain speed and faith
I have to conquer your power and strength
I have my plan - and when I catch them
To a Pokéball I'll put them all
How can you be a Pokémon?

How can you be a Pokémon?
How do you do everything you know?
Tell me your secret mysteries
How can you be a Pokémon?
Share kindness well
Always have a pure heart
How can you be a Pokémon?
How can you be a Pokémon?

Nejlepší přátelé

This song was sung by Petr Kolář.

Czech English
Spolu dál, ať to neskončí
Půjdem tam, kde jsou naše sny
I když ne vždy je vesele
Jste mí nejlepší přátelé

Tak jsme tu, dobrodružství dýchá
V temnotách nebezpečí číhá
Zvládnem vše, i když zůstane nám rána
Ať si jen nikdo nezahrává

A vítr a mráz nás nepoloží
Jak jeden muž jsme prostě správný tým
A jak půjde čas
Tak bude to dál
Jen vy a já

Spolu dál, ať to neskončí
Půjdem tam, kde jsou naše sny
I když ne vždy je vesele
Jste mí nejlepší přátelé

Přátelé, za jeden provaz táhnou
Slunce žár i bouřku spolu zvládnou
A jak půjde čas
Tak bude to dál
Jen vy a já

Spolu dál, ať to neskončí
Půjdem tam, kde jsou naše sny
I když ne vždy je vesele
Jste mí nejlepší přátelé

Vzpomínám a je mi krásně
Už nejsem sám, dobrý časy právě mám
Jste víc než pár přátel, vím
Teď, když u sebe můžem stát
Půjdem dál...

Spolu dál, ať to neskončí
Půjdem tam, kde jsou naše sny
I když ne vždy je vesele
Jste mí nejlepší přátelé

Spolu dál, ať to neskončí
Půjdem tam, kde jsou naše sny
I když ne vždy je vesele
Jste mí nejlepší přátelé

Spolu dál, ať to neskončí
Půjdem tam, kde jsou naše sny
I když ne vždy je vesele
Jste mí nejlepší přátelé
Together further, so it never stops
We'll go where our dreams are
Even though it's not always happy
You are my best friends

So here we are, the adventure breathes
In the darkness the danger lurks
We'll master everything, even if it leaves a scar
So no one tries to play around

And wind and cold won't stop us
Like one man we're simply the right team
And how the time will go
That's how it's gonna be
Just you and me

Together further, so it never stops
We'll go where our dreams are
Even though it's not always happy
You are my best friends

Friends, pulling the same rope
The sun's heat and storms they'll manage
And how the time will go
That's how it's gonna be
Just you and me

Together further, so it never stops
We'll go where our dreams are
Even though it's not always happy
You are my best friends

I remember and I feel great
I'm not alone anymore, having a good time
You're more than a few friends, I know
Now, that we can stand by one another
We'll go further...

Together further, so it never stops
We'll go where our dreams are
Even though it's not always happy
You are my best friends

Together further, so it never stops
We'll go where our dreams are
Even though it's not always happy
You are my best friends

Together further, so it never stops
We'll go where our dreams are
Even though it's not always happy
You are my best friends

Všechno se mění

This song was sung by Hana Pelcová.

Czech English
Tvé srdce si hlídá čas
Kam utíká tep a nechce stát
Evoluce a něčí sen
Všechno se mění, vchází nový den

Ať se koukneš, kam chceš, jak se zdá
Svět se mění, proč se ptát, co má být napořád?

Nic není stejné, stejné
Vše se mění, zdá se mi
Nic není stejné, stejné
A evoluce nelení
Že nic není stejné, stejné
Končí další sen, vchází nový den
Lepší místo najdeš v něm
Svět se mění, tak se ptej...

Kostkou hoď, snad šanci máš
Risk a sázky jsou částí života
A každej krok, co uděláš
Už nejde vzít, má význam, právě včas

Nemůžeš to vrátit, jak se zdá
Končí sen a začíná den, snad lepší místo najdeš v něm

Nic není stejné, stejné
Vše se mění, zdá se mi
Nic není stejné, stejné
A evoluce nelení
Že nic není stejné, stejné
Končí další sen, vchází nový den
Lepší místo najdeš v něm
Svět se mění, tak se ptej...

Pozor, všechno se mění.
Postoupil jsi o kus dál.
Chytil jsem dalšího! Pikachu!

Ať se koukneš, kam chceš, jak se zdá
Svět se mění, proč se ptát, co má být napořád?

Nic není stejné, stejné
Stejné
Nic není stejné, stejné
Stejné
Nic není stejné, stejné
Končí další sen, vchází nový den
Lepší místo najdeš v něm
Svět se mění, tak se ptej
Stejné, stejné
Nic není stejné, stejné
Stejné...
Your heart is checking the time
Where the beat runs and doesn't wanna stop
Evolution and someone's dream
Everything changes, a new day comes in

Wherever you look, as it seems
The world changes, why ask, what's supposed to be for always?

Nothing is the same, same
Everything changes, it seems to me
Nothing is the same, same
And evolution doesn't waste time
That nothing is the same, same
Another dream ends, a new day comes in
You'll find a better place in it
The world changes, so ask...

Roll the dice, maybe you have a chance
Risk and bets are a part of life
And every step, that you take
Cannot be taken back, it's meaningful, right in the moment

You cannot take it back, as it seems
A dream ends and a day starts, hopefully you'll find a better place in it

Nothing is the same, same
Everything changes, it seems to me
Nothing is the same, same
And evolution doesn't waste time
That nothing is the same, same
Another dream ends, a new day comes in
You'll find a better place in it
The world changes, so ask...

Beware, everything changes.
You moved forward by a lot.
I caught another one! Pikachu!

Wherever you look, as it seems
The world changes, why ask, what's supposed to be for always?

Nothing is the same, same
Same
Nothing is the same, same
Same
Nothing is the same, same
Another dream ends, a new day comes in
You'll find a better place in it
The world changes, so ask
Same, same
Nothing is the same, same
Same...

Nadešel čas

This song was sung by Jana Zenáhlíková.

Czech English
Vidím tvou tvář
a vzpomínám na první den
Dotek krátkých pohledů
Vždyť dávno vím
jsi přítel můj, ze snů

Jak dny šly dál,
už nevnímám, jenom vím,
byl jsi se mnou v dobrým, zlým
Tvou sílu znám, tvých snů se ptám
Ty jsi kus mého já
Máš v mém světě místo

Je blízko nás
Čas, který vchází mezi nás
Proč mám se loučit - ty a já
Jak jen to říct...
a jak ti sbohem dát...

Můžem si přát,
snad tisíckrát, cestu najít
a vrátit zpátky k snům
vítězit dál, být jeden tým,
jak dřív...

Nevím jak dál
kde hledat mám a kde začít
Proč růže vůni ztrácí?
Tvou sílu znám, tvých snů se ptám
Ty jsi kus mého já
a já tvůj vzduch dýchám

Je blízko nás
Čas, který vchází mezi nás
Proč mám se loučit - ty a já
Jak jen to říct...
a jak ti sbohem dát...

Jak jen to říct...
a jak ti sbohem dát...
I see your face
and remember the first day
The touch of short looks
I've known for a long time
You're my friend, from dreams

How the days passed,
I don't realize, I just know,
you were with me for better, for worse
I know your strength, I ask your dreams
You are a piece of my self
You have a place in my world

It's close to us
The time, that comes between us
Why do I have to bid farewell - you and me
How to even say it...
and how to say goodbye...

We can wish,
maybe a thousand times, to find path
and get back to dreams
to win more, be one team,
like before...

I don't know how to go on
where to look and where to start
Why does the rose lose the scent?
I know your strength, I ask your dreams
You are a piece of my self
and I breathe your air

It's close to us
The time, that comes between us
Why do I have to bid farewell - you and me
How to even say it...
and how to say goodbye...

How to even say it...
and how to say goodbye...

Pokémon (Taneční Mix)

This song was sung by Jana Zenáhlíková.

Czech English
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon

Já tu cestu znám
Vím, co se chystá
Tým Raket nestíhá
Jsi výhra jistá

A na tvůj povel svět v rukou máš
Spoustu kouzel, které znáš...
Jen jednou začít a pak se vznést
Být tak pánem, zkoušej na co máš

Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon

Já tu cestu znám
Vím, co se chystá
Tým Raket nestíhá
Jsi výhra jistá

Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon

Musí to začít
Musí to začít!

A na tvůj povel svět v rukou máš
Spoustu kouzel, které znáš...
Jen jednou začít a pak se vznést
Být tak pánem, zkoušej na co máš

Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, Poké
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon

Já tu cestu znám
Vím, co se chystá
Tým Raket nestíhá
Jsi výhra jistá

Musí to začít
Musí to začít
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon

I know the way
I know, what's coming
Team Rocket can't keep up
You're a sure win

And on your command the world is in your hands
Plenty spells, that you know...
Once to start and then fly up
Be the master, try what you can do

Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon

I know the way
I know, what's coming
Team Rocket can't keep up
You're a sure win

Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon

It has to start
It has to start!

And on your command the world is in your hands
Plenty spells, that you know...
Once to start and then fly up
Be the master, try what you can do

Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, Poké
Pokémon, mon, mon, mon
Pokémon, mon, mon, mon

I know the way
I know, what's coming
Team Rocket can't keep up
You're a sure win

It has to start
It has to start

Dvojnásobný potíže (Tým Raket)

This song was sung by Jana Zenáhlíková and Richard Mašek.

Czech English
Tady je šéf, už nebudu čekat!
Chci Pikachu a tentokrát naposledy!

Potíže začnou
dvojnásobný
Potíže začnou
a ne malý...

Budeme nejbohatší tuláci
Jsme někdo a ty se dej k nám!
Já budu král
Já královna
A já jsem šašek... snad sám

Potíže začnou
dvojnásobný
Potíže začnou
a ne malý...

Chceme bránit svět před devastací
Chceme, ať se k sobě lidi rádi vrací
Znát už jenom pravdu a lásku dát
Zvednout ruce vzhůru, až ke hvězdám
Jessie, James
Tým Raket už nečeká - hlásí start
Ty se můžeš vzdát nebo s náma prát

Tým Raket, Raket
Jak se zdálo, není málo,
co pro náš svět
Tým Raket musí zvládnout

Tým Raket, Raket
Jak se zdálo, není málo,
co pro náš svět
Tým Raket musí zvládnout
A nejdřív zmáknout Pikachu

Potíže začnou
dvojnásobný
Potíže začnou
a ne malý...

Jsme Tým Raket, máme cíl před sebou
a proti všem hrůzám jdem dál - Pokémon
Já jsem tak skvělá!
Já náskok zas mám!
Jste jenom hráči a můj je ten plán!

Tým Raket, Raket
Jak se zdálo, není málo,
co pro náš svět
Tým Raket musí zvládnout

Tým Raket, Raket
Jak se zdálo, není málo,
co pro náš svět
Tým Raket musí zvládnout
A nejdřív zmáknout Pikachu

Zas dál to budem zkoušet
Z bláta nebo louže
Víš, že pravda je cesta jediná
Ať z jámy nebo z nebe
Koukej kolem sebe
Přítel je stejně víc jak slaná sůl

To je ten nejgeniálnější plán jaký jsem kdy slyšela!
Ani nemusíme být tak zlí!
Jessie...
Tak konečně přestaňte, už jdou!

Potíže začnou!

Tým Raket, Raket
Jak se zdálo, není málo,
co pro náš svět
Tým Raket musí zvládnout

Tým Raket, Raket
Jak se zdálo, není málo,
co pro náš svět
Tým Raket musí zvládnout

Tým Raket, Raket
Jak se zdálo, není málo,
co pro náš svět
Tým Raket musí zvládnout

Tým Raket, Raket
Jak se zdálo, není málo,
co pro náš svět
Tým Raket musí zvládnout

Tým Raket, Raket
Jak se zdálo, není málo,
co pro náš svět
Tým Raket musí zvládnout

Tým Raket, Raket

The boss is here, I won't wait anymore!
I want Pikachu and this is the last time!

The trouble starts
double
The trouble starts
and not small...

We'll be the richest rogues
We're somebody and you join us!
I'll be the king
I'll be the queen
And I'm the joker... hopefully alone

The trouble starts
double
The trouble starts
and not small...

We want to defend the world from devastation
We want people to gladly come back together
To know only the truth and give love
Hold the hands up, to the stars
Jessie, James
Team Rocket doesn't wait - reporting start
You can give up or fight us

Team Rocket, Rocket
As it seemed, not few things,
that for our world
Team Rocket has to achieve

Team Rocket, Rocket
As it seemed, not few things,
that for our world
Team Rocket has to achieve
And first to capture Pikachu

The trouble starts
double
The trouble starts
and not small...

We're Team Rocket, got a goal ahead of us
and despite all terrors we keep going - Pokémon
I am so amazing!
And I'm a step ahead!
You are just players and this is that plan of mine!

Team Rocket, Rocket
As it seemed, not few things,
that for our world
Team Rocket has to achieve

Team Rocket, Rocket
As it seemed, not few things,
that for our world
Team Rocket has to achieve
And first to capture Pikachu

We'll keep trying again
Out of the frying pan or the fire
You know, that the truth is the only way
From a hole or the sky
Keep looking around you
Still, friend is more than a salty salt

That's the most genius plan I've ever heard!
We don't even have to be that bad!
Jessie...
So stop it finally, they're coming!

The trouble starts!

Team Rocket, Rocket
As it seemed, not few things,
that for our world
Team Rocket has to achieve

Team Rocket, Rocket
As it seemed, not few things,
that for our world
Team Rocket has to achieve

Team Rocket, Rocket
As it seemed, not few things,
that for our world
Team Rocket has to achieve

Team Rocket, Rocket
As it seemed, not few things,
that for our world
Team Rocket has to achieve

Team Rocket, Rocket
As it seemed, not few things,
that for our world
Team Rocket has to achieve

Team Rocket, Rocket

Navždy spolu

This song was sung by the group A-TAK.

Czech English
Byl jsi pro mě víc než sen
Já díky tobě znám to "nej"
Už celej život prý se známe
nebyl hrou
I když spoustu přátel máme
z očí do očí si můžem říct

Už nevím jak dlouho,
jak dlouho tě znám
a bez tebe bych byl tak sám
Nevím jak dlouho,
jak dlouho tě znám
Když vchází nový den
víš to, že tu jsem
a já vím, že tě stále mám

Ty jsi mi svou sílu dal,
až do konce jsi při mě stál
Dobrý i zlý chvíle hlídal,
já to vím
I když spoustu přátel máme
jenom my dva dál to táhnem, dál...

Už nevím jak dlouho,
jak dlouho tě znám
a bez tebe bych byl tak sám
Nevím jak dlouho,
jak dlouho tě znám
Když vchází nový den
víš to, že tu jsem
a já vím, že tě stále mám

Ať se tvý cesty klikatí víc
věř mi - při mně stůj
Příteli můj
Chci ti právě říct

Už nevím jak dlouho,
jak dlouho tě znám
a bez tebe bych byl tak sám
Nevím jak dlouho,
jak dlouho tě znám
Když vchází nový den
víš to, že tu jsem
a já vím, že tě stále mám

Už nevím jak dlouho,
jak dlouho tě znám
a bez tebe bych byl tak sám
Nevím jak dlouho,
jak dlouho tě znám
Když vchází nový den
víš to, že tu jsem
a já vím, že tě stále mám

Už nevím jak dlouho,
jak dlouho tě znám
a bez tebe bych byl tak sám
Nevím jak dlouho,
jak dlouho tě znám
Když vchází nový den
víš to, že tu jsem
You were more than a dream for me
Thanks to you I know the "best"
Apparently we've known one another our whole lives
wasn't a game
Even though we have a lot of friends
face to face we can talk

I don't know how long,
how long I've known you
and without you I'd be so alone
I don't know how long,
how long I've known you
When a new day enters
you know, that I'm here
and I know, that I still have you

You gave me your strength,
till the end you stood by me
Watched the good and bad moments,
I know it
Even though we have a lot of friends
just the two of us together, still...

I don't know how long,
how long I've known you
and without you I'd be so alone
I don't know how long,
how long I've known you
When a new day enters
you know, that I'm here
and I know, that I still have you

Let your paths zigzag more
believe me - stand by me
Friend of mine
I want to tell you now

I don't know how long,
how long I've known you
and without you I'd be so alone
I don't know how long,
how long I've known you
When a new day enters
you know, that I'm here
and I know, that I still have you

I don't know how long,
how long I've known you
and without you I'd be so alone
I don't know how long,
how long I've known you
When a new day enters
you know, that I'm here
and I know, that I still have you

I don't know how long,
how long I've known you
and without you I'd be so alone
I don't know how long,
how long I've known you
When a new day enters
you know, that I'm here

Misty

This song was sung by Kristýna.

Czech English
Ash: Dobrou noc, Pikachu, dobrou, Misty. Uvidíme se zítra.
Misty: Dobrou noc, Ashi... sladké sny...

V přítmí hvězd, když měsíc hlídá čas
a vnitřní hlas zní v nás
My oba víme - jsou to sny, co znáš
Tak co teď s tím?
Rtů se ptáš...

Z očí chceš číst a já se odvracím...

Já ti chci říct, co k tobě cítím
Nevím, jak jen začít mám
Chci ti to říct a v srdci úzkost mám,
prý není na to lék
Proč něco co zní jako lehká věc se může těžkým zdát?
Chci ti jen říct, co k tobě cítím
Chci ti říct: už lásku znám...

Tak všechno zkouším, slůvka skládám dál
Správný tón vybírám
A s myšlenkou dnes k tobě blízko mám
Snad blízko mám
K tvým představám

Z očí chci číst a ty se odvracíš...

Já ti chci říct, co k tobě cítím
Nevím, jak jen začít mám
Chci ti to říct a v srdci úzkost mám,
prý není na to lék
Proč něco co zní jako lehká věc se může těžkým zdát?
Chci ti jen říct, co k tobě cítím
Chci ti říct: už lásku znám...

Proč, proč o mě málo víš
Nechci dál, nechci dál jen snít
A já zkouším, ale nechci lhát
že nechci dál, tě nechci znát
Tvou lásku mám

Já ti chci říct, co k tobě cítím
Nevím, jak jen začít mám
Chci ti to říct a v srdci úzkost mám,
prý není na to lék
Proč něco co zní jako lehká věc se může těžkým zdát?
Chci ti jen říct, co k tobě cítím
Chci ti říct: už lásku znám...

Já ti chci říct, co k tobě cítím
Nevím, jak jen začít mám
Chci ti to říct a v srdci úzkost mám,
prý není na to lék
Proč něco co zní jako lehká věc se může těžkým zdát?
Chci ti jen říct, co k tobě cítím
Chci ti říct: už lásku znám...

Ash: *zív* Říkala jsi něco, Misty?
Misty: Já? Ne, nic. Já jsem nic neříkala, Ashi. Dobrou noc...
Ash: Good night, Pikachu, night, Misty. See you tomorrow.
Misty: Good night, Ash... sweet dreams...

In the dusk of the stars, when the moon watches the time
and inner voice sounds within us
We both know - it's the dreams, that you now
So what to do with it now?
You ask the lips...

You want to read my eyes and I turn away...

I want to tell you, how I feel
I don't know, how to even start
I want to tell you and I have a distressed heart
supposedly there's no cure
Why does something that sounds like a simple thing can seem so hard?
I just want to tell you, how I feel towards you
I want to tell you: I now know love...

So I will try everything, combining words again
Choosing the right tone
And with a thought, I'm close to you today
Hopefully I'm close
To your ideals

I want to read your eyes and you turn away...

I want to tell you, how I feel
I don't know, how to even start
I want to tell you and I have a distressed heart
supposedly there's no cure
Why does something that sounds like a simple thing can seem so hard?
I just want to tell you, how I feel towards you
I want to tell you: I now know love...

Why, why do you know so little about me
I don't want to, I don't want to just dream anymore
And I'm trying, but I don't want to lie
that I don't want anymore, that I don't want to know you
I have your love

I want to tell you, how I feel
I don't know, how to even start
I want to tell you and I have a distressed heart
supposedly there's no cure
Why does something that sounds like a simple thing can seem so hard?
I just want to tell you, how I feel towards you
I want to tell you: I now know love...

I want to tell you, how I feel
I don't know, how to even start
I want to tell you and I have a distressed heart
supposedly there's no cure
Why does something that sounds like a simple thing can seem so hard?
I just want to tell you, how I feel towards you
I want to tell you: I now know love...

Ash: *yawns* Did you say anything, Misty?
Misty: Me? No, nothing. I didn't say anything, Ash. Good night...

PokéRAP

This song was sung by Petr Kolář and Patrik Tenev.

Czech English
Já chtěl bych být ten nej,
ať svět mě zná
Mám riziko nést,
chci být vítěz a pán

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey
Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly
Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree

Všechny, všechny chytit máš!
Pokémon!

Teď půjdu dál a dál
až ke hvězdám
A vypustím tu sílu,
kterou v sobě mám

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck
Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres
Nidoking, Farfech'd, Abra, Jigglypuff
Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff

Všechny, všechny chytit máš
Všechny chytit máš!
Pokémon!

Zubat, Primeape, Meowth, Onix
Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax
Gengar, Tangela, Goldeen, Spearow
Weezing, Seel, Gyarados, Slowbro

Všechny chytit mám, všechny chytit mám
Všechny chytit mám, všechny chytit mám
Všechny chytit máš!
Pokémon!

Kabuto, Persian, Paras, Horsea
Raticate, Magnemite, Kadabra, Weepinbell
Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew
Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu

Kdo zná všech 150, je nejlepší!
Když budu Poképán, můj osud se naplní!

Alakazam, Goldeen, Venonat, Machoke
Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon
Blastoise, Poliwhirl, Oddish, Drowzee
Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie

Tak poslouchej o kom se mluví!
Znáš všechna ta jména?
Tak počítej s náma - je jich 150!

Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy
Dodrio, Seadra, Vileplume, Krabby
Lickitung, Tauros, Weedle, Nidoran
Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan

Všechny chytit mám, všechny chytit mám, jé
Všechny chytit mám, všechny chytit mám, jé!

Articuno, Jynx, Nidorina, Beedrill
Haunter, Squirtle, Chansey (Pokémon!)
Parasect, Exeggcute, Muk, Dewgong
Pidgeotto, Lapras, Vulpix, Rhydon

Kdo zná všech 150, je nejlepší!
Když budu Poképán, můj osud se naplní!

Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing
Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp
Ninetales, Ekans, Omastar
Scyther, Tentacool, Dragonair, Magmar

Jó, naber dech, člověče!
A připrav se na to, že jich je ještě o 24 víc!
Jseš dobrej, takže dobře poslouchej!

Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine
Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos
Dratini, Growlithe, Mr. Mime, Cubone
Graveler, Voltorb, Gloom

Všechny chytit mám, všechny chytit mám
Všechny chytit mám, všechny chytit mám
Všechny chytit máš!
Pokémon!

Charmeleon, Wartortle
Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl
Omanyte, Slowpoke,
Pidgeot, Arbok - A to je všechno!

Všechny chytit mám!
Pokémon!
Všechny chytit mám!
Pokémon!
Všechny chytit máš!
Pokémon!
I'd like to be the best,
so the world knows me
I have to take the risk,
I want to be the winner and master

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey
Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly
Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree

All, you got to catch them all!
Pokémon!

Now I'll go further and further
to the stars
An release the power,
that I have in me

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck
Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres
Nidoking, Farfech'd, Abra, Jigglypuff
Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff

All, you got to catch them all
You got to catch them all!
Pokémon!

Zubat, Primeape, Meowth, Onix
Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax
Gengar, Tangela, Goldeen, Spearow
Weezing, Seel, Gyarados, Slowbro

I got to catch them all, I got to catch them all
I got to catch them all, I got to catch them all
You got to catch them all!
Pokémon!

Kabuto, Persian, Paras, Horsea
Raticate, Magnemite, Kadabra, Weepinbell
Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew
Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu

Who knows all 150, is the best!
When I'm the Pokémon master, I'll fulfill my destiny!

Alakazam, Goldeen, Venonat, Machoke
Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon
Blastoise, Poliwhirl, Oddish, Drowzee
Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie

So listen who is it about!
Do you know all the names?
So count with us - there's 150 of them!

Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy
Dodrio, Seadra, Vileplume, Krabby
Lickitung, Tauros, Weedle, Nidoran
Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan

I got to catch them all, I got to catch them all, yeah
I got to catch them all, I got to catch them all, yeah!

Articuno, Jynx, Nidorina, Beedrill
Haunter, Squirtle, Chansey (Pokémon!)
Parasect, Exeggcute, Muk, Dewgong
Pidgeotto, Lapras, Vulpix, Rhydon

Who knows all 150, is the best!
When I'm the Pokémon master, I'll fulfill my destiny!

Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing
Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp
Ninetales, Ekans, Omastar
Scyther, Tentacool, Dragonair, Magmar

Yeah, take a breath, man!
And prepare yourself, there's still 24 more!
You're good, so listen closely!

Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine
Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos
Dratini, Growlithe, Mr. Mime, Cubone
Graveler, Voltorb, Gloom

I got to catch them all, I got to catch them all
I got to catch them all, I got to catch them all
You got to catch them all!
Pokémon!

Charmeleon, Wartortle
Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl
Omanyte, Slowpoke,
Pidgeot, Arbok - and that's all!

I got to catch them all!
Pokémon!
I got to catch them all!
Pokémon!
You got to catch them all!
Pokémon!

Dokážeš to

This song was sung by Petr Kolář.

Czech English
No tak vstávej, je nový den
Svět kolem máš, tak se rozhlížej
Nejsi sám, víru v sobě máš
Měl jsi štěstí teď zkoušej

Už jsi blízko, už výhru znáš
Jen si věř, sílu máš
Zvedni svou tvář, ke slunci tvář

Před tebou je horší z cest,
je to zkouška, nech se vést
Tvůj cíl je být nejlepší
Vem si sám,
co zasloužíš

Cestou až na vrchol stoupej
sleduj svůj plán, už ho dávno znáš
Zkoušej to tisíckrát
Nesmíš to vzdát

Kam chceš, můžeš jít,
svých snů se nesmíš bát,

Ve svých rukou teď svůj osud máš
Ve svých rukou teď svůj osud máš
lítej výš až ke hvězdám
Ve svých rukou teď svůj osud
osud máš

Jsi kousek k cíli tak zkoušej dál
Jen si věř tu sílu máš
Zvedni svou tvář víš že na to máš
Kam chceš můžeš jít a snů se nesmíš bát

Ve svých rukou, svůj osud máš
Ve svých rukou, svůj osud máš
jen lítej výš
lítej výš až ke hvězdám
Ve svých rukou teď svůj osud
osud máš

Ve svých rukou, svůj osud máš
Ve svých rukou, svůj osud máš
lítej výš až ke hvězdám
sílu máš

Ve svých rukou, svůj osud máš
Ve svých rukou, svůj osud máš
lítej výš až ke hvězdám
sílu máš

Ve svých rukou, svůj osud máš
Ve svých rukou, svůj osud máš
lítej výš až ke hvězdám
sílu máš

Ve svých rukou, svůj osud máš
Ve svých rukou, svůj osud máš
lítej výš až ke hvězdám
Come on get up, it's a new day
The world is around, so just look around
You're not alone, you have faith in you
You had luck now try

You're close, you know the prize
Just believe in yourself, you have the power
Raise your head, your head towards the sun

The worse of paths is ahead of you
it's a challenge, let it guide you
Your goal is to be the best
Take it yourself,
what you deserve

Rise to the top on the path
watch your plan, you already know it
Try it a thousand times,
You must not give it up

Where you want, you can go,
you don't have to be afraid of your dreams,

Now in your hands your destiny you have
Now in your hands your destiny you have
fly higher to the stars
Now in your hands your destiny
destiny you have

Just a bit from the goal so try again
Just believe in yourself, you have the power
Raise your head, you know you can do it
Where you want you can go and you must not be afraid of the dreams

Now in your hands, your destiny you have
Now in your hands, your destiny you have
just fly higher
fly higher to the stars
Now in your hands, your destiny
destiny you have

Now in your hands, your destiny you have
Now in your hands, your destiny you have
fly higher to the stars
you have the power

Now in your hands, your destiny you have
Now in your hands, your destiny you have
fly higher to the stars
you have the power

Now in your hands, your destiny you have
Now in your hands, your destiny you have
fly higher to the stars
you have the power

Now in your hands, your destiny you have
Now in your hands, your destiny you have
fly higher to the stars

Pokémon - Johtovy Cesty

Buď nejlepší
Czech English
Pokémonů pán!

Každý chtěl by chvíli být jak mistr
Ukázat, co umí, ze všech sil
Zvládnout všechny výšky, každý výstup
O krok dál, než je vítr i sníh

Chceš víc, chceš líp
Jen tak dál a můžeš být lepší
Chceš víc, než máš
Kousek vpřed není málo

Je to krásný svět, co vidím
Máme nové sny a cíl
Život dýchá v nás, tak je zbrusu nový čas
Chyť je všechny a buď nejlepší
Buď prostě nejlepší

Pokémonů pán!

Všichni dávají svá prohlášení
Každý někdy stopu nechává
Jeden z nás ale může být vítěz
Tvoje píseň ti zas sílu dá

Chceš víc, chceš líp
Kousek vpřed, to není tak málo
Chceš víc, než máš
Jen tak dál, když chceš být pánem

Je to krásný svět, co vidím
Máme nové sny a cíl
Život dýchá v nás, a tak je zbrusu nový čas
Chyť je všechny a buď nejlepší
Buď prostě nejlepší

Je to krásný svět, co vidím
Máme nové sny a cíl
Život dýchá v nás, a tak je zbrusu nový čas
Chyť je všechny a buď nejlepší
Buď prostě nejlepší

Pokémonů pán!
Jé!

Je to krásný svět, co vidím
Máme nové sny a cíl
Život dýchá v nás, a tak je zbrusu nový čas
Chyť je všechny a buď nejlepší
Buď prostě nejlepší

Pokémonů pán!
Jé!

Pokémonů pán!
Ou jé!

Pokémonů pán!
Jé jé!

Pokémonů pán!
Pokémon master!

Everybody would like to be like a master for a while
To show off what they can do with all their might
To overcome every height, every climb
One step further than the wind and snow

You want more, you want better
Just keep going and you can be better
You want more, than you have
Even a bit further is enough

It's a beautiful world I see
We have new dreams and goal
Life breathes in us, so it's a brand new time
Catch them all and be the best
Just be the best

Pokémon master!

Everybody makes their statements
Everyone leaves a mark sometimes
But one of us can be the winner
Your songs gives you the power

You want more, you want better
Even a bit further, it's not so little
You want more, than you have
Just keep going, if you wanna be a master

It's a beautiful world I see
We have new dreams and goal
Life breathes in us, so it's a brand new time
Catch them all and be the best
Just be the best

It's a beautiful world I see
We have new dreams and goal
Life breathes in us, so it's a brand new time
Catch them all and be the best
Just be the best

Pokémon master!
Yeah!

It's a beautiful world I see
We have new dreams and goal
Life breathes in us, so it's a brand new time
Catch them all and be the best
Just be the best

Pokémon master!
Yeah!

Pokémon master!
Oh yeah!

Pokémon master!
Yeah yeah!

Pokémon master!
Vyberu si tebe
Czech English
Pikachu!
Pojď se mnou, jsi ten pravý
Víš to sám!
Jen ty mi vždy poradíš
S tebou nejsem sám
a každý zápas vyhrávám
Musíme čelit každé výzvě, víš to sám

Pikachu!
Jen ty a nikdo jiný
Když tě mám
po boku, jsem tak silný
Můžeme si hrát
Jak svého bráchu mám tě rád
A všechny výhry díky tobě v kapse mám

Tolik dnů jsem trénoval,
čekal dál a dál
Týhle chvíle jsem se bál
Pojď se mnou, já vím
Už se nebojím
Spolu najdem správný cíl

Jen já a ty
Naše síla nás nezradí
Ve světě Pokémonů chcem
začít nejkrásnější sen
O tom už nikdy nepochybuj

Pikachu!
Pojď se mnou, jsi ten pravý
Víš to sám!
Jen ty mi vždy poradíš
S tebou nejsem sám
a každý zápas vyhrávám
Musíme čelit každé výzvě, víš to sám

Pikachu!
Jen ty a nikdo jiný
Když tě mám
po boku, jsem tak silný
Můžeme si hrát
Jak svého bráchu mám tě rád
A všechny výhry díky tobě v kapse mám

Pojď se mnou, já vím
Už se nebojím
Spolu najdem správný cíl
Jsme nejlepší tým
Jenom já a ty
A každý zápas vyhrávám

Pikachu!
Jen ty a nikdo jiný
Víš to sám!
Jen ty mi vždy poradíš
S tebou nejsem sám
a každý zápas vyhrávám
Musíme čelit každé výzvě, víš to sám

Pikachu!
Ou!
Když tě mám
(Když tě mám)
Pikachu!
Jak bráchu mám tě rád
Víš to sám!
Ou!
Pikachu!
Jé!
Víš to sám!
Pikachu!
Ou!
Pikachu!
Pikachu!
Come with me, you're the right one
You know it!
Only you always advise me
I'm not alone with you
and every battle I win
I have to face every challenge, you know it

Pikachu!
Just you and no one else
When I have you
by my side, I'm so strong
We can play
I like you like my brother
And all wins are ensured thanks to you

I trained for so many days,
waited more and more,
I was scared of this moment
Come with me, I know
I am not afraid anymore
We'll find the right goal together

Just you and me
Out strength won't fail us
In the world of Pokémon we want
to start the most beautiful dream
Never doubt that anymore

Pikachu!
Come with me, you're the right one
You know it!
Only you always advise me
I'm not alone with you
and every battle I win
I have to face every challenge, you know it

Pikachu!
Just you and no one else
When I have you
by my side, I'm so strong
We can play
I like you like my brother
And all wins are ensured thanks to you

Come with me, I know
I am not afraid anymore
We'll find the right goal together
We're the best team
Just me and you
And every battle I win

Pikachu!
Come with me, you're the right one
You know it!
Only you always advise me
I'm not alone with you
and every battle I win
I have to face every challenge, you know it

Pikachu!
Oh!
When I have you
(When I have you)
Pikachu!
I like you like my brother
You know it!
Oh!
Pikachu!
Yeah!
You know it!
Pikachu!
Oh!
Pikachu!
Spolu to zvládnem
Czech English
Občas nás stín překvapí
Sudé i liché bývaj naše dny
A někdy nás problém zastaví
Spolu půjdem dál, nic nás nezlomí

Nevzdáme to, není proč se bát
Půjdem dál
O své místo musíme se prát
A už tolikrát

Máme si co říct
My táhnem to dál
Chceme k slunci blíž a chceme se jen smát
Máme si co říct
Vždy s úsměvem
Nacházíme ráj i v dešti s přítelem
Kousek štěstí chceš si s náma přát
To spolu zvládnem
Pojď si zazpívat
Máme si co říct

Na cestách vše můžeš chtít
Když máš přátel pár, smíš i pírkem být
A když kousek dál odletíš
S tebou půjdem dál, ty se neztratíš

Nevzdáme to, není proč se bát
Leť dál (Leť dál)
Kolem tebe poletí jen čas
Jen čas

Máme si co říct
My táhnem to dál (táhnem to dál)
Chceme k slunci blíž a chceme se jen smát
Máme si co říct
Vždy s úsměvem
Nacházíme ráj i v dešti s přítelem
Kousek štěstí chceš si s náma přát
To spolu zvládnem
Pojď si zazpívat
To chcem říct

Tak pojď s náma, dej se k nám
Vždyť každý jednou vyletí
Zkus to s odvahou
My půjdem za tebou
Až k slunci poletíš

Máme si co říct
My táhnem to dál
Chceme k slunci blíž a chceme se jen smát
Máme si co říct
Vždy s úsměvem
Nacházíme ráj i v dešti s přítelem
Kousek štěstí chceš si s náma přát (s náma přát)
To spolu zvládnem
Pojď si zazpívat

Máme si co říct
My táhnem to dál
Chceme k slunci blíž a chceme se jen smát
Máme si co říct
Vždy s úsměvem
Nacházíme ráj i v dešti s přítelem
Kousek štěstí chceš si s náma přát
To spolu zvládnem
Pojď si zazpívat
Sometimes the shadow surprises us
Our days are sometimes odd and even
And sometimes the problem stops us
Together we'll go on, nothing will break us

We won't give up, no reason to fear
We'll go on
For our place we have to fight
And so many times

We've got something to talk about
We're still together
We wanna get closer to the sun and only wanna laugh
We've got something to talk about
Always with a smile
We find paradise even in rain with a friend
You want to wish for a bit of happiness with us
We can make it together
Come sing with us
We've got something to talk about

You can want anything on the road
And when you have a few friends, you can even be a feather
And when you fly a bit further
We'll go with you, you won't get lost

We won't give up, no reason to fear
Fly further (fly further)
Only time will fly right by you
Only time

We've got something to talk about
We're still together (are still together)
We wanna get clser to the sun and only wanna laugh
We've got something to talk about
Always with a smile
We find paradise even in rain with a friend
You want to wish for a bit of happiness with us
We can make it together
Come sing with us
That's what we want to say

So come with us, join us
Everyone flies off sometimes
Try it with bravery
We'll follow you
You'll fly all the way to the sun

We've got something to talk about
We're still together (are still together)
We wanna get clser to the sun and only wanna laugh
We've got something to talk about
Always with a smile
We find paradise even in rain with a friend
You want to wish for a bit of happiness with us
We can make it together
Come sing with us

We've got something to talk about
We're still together (are still together)
We wanna get clser to the sun and only wanna laugh
We've got something to talk about
Always with a smile
We find paradise even in rain with a friend
You want to wish for a bit of happiness with us
We can make it together
Come sing with us
Hra Pokémonů
Czech English
Vždy spolu, cestou necestou
Den po dni se učíme hrou

Zvládnem i ten nejtěžší test
A můžem s odvahou bránit svou čest
Jen tak, pár přátel, pár velkých přátel

Chceš mít sílu a být pevný jak strom
Pak co dřív, nejde vše najednou
Chcem víc, ta touha být lepší je v nás

Ze snů se stávaj naše cíle
No tak nezdržuj, radši přidej
Teď velkou šanci máš a důvod znáš
Být pán a Pokémon, to chce jen trénink

Cestou necestou
Do všech konců světa, půjdem tam
Cestou necestou
My od bitvy k bitvě jedem dál
Cestou necestou
Spolu jsme víc než jeden sám
Cestou necestou
Jsme hrdí a věrní zásadám
Pokémonů pán, kdo by se bál (kdo by se bál),
ať se přidá k nám
Ten ať se přidá k nám

Zvládnem i nejtěžší test
A s odvahou chcem chránit svou čest
Chcem víc, ta touha být lepší je v nás

Co chceš víc, šanci máš, pojď blíž k svým snům
Pouť je dlouhá, nezdržuj
Máš cíl a máš svou hru
Když chceš být Poképán, to chce jen trénink

Cestou necestou
Do všech konců světa, půjdem tam
Cestou necestou
My od bitvy k bitvě jedem dál
Cestou necestou
Spolu jsme víc než jeden sám
Cestou necestou
Jsme hrdí a věrní zásadám
Jsme Pokémoni a kdo by se bál (kdo by se bál),
ať se přidá k nám
Ten ať se přidá k nám

Jdem dál
Půjdem dál
Vyletíme ke hvězdám

Vždy spolu, cestou necestou
Den po dni se učíme hrou

Do všech konců světa, půjdem tam
Cestou necestou
My od bitvy k bitvě jedem dál
Cestou necestou
Spolu jsme víc než jeden sám
Cestou necestou
Jsme hrdí a věrní zásadám
Jsme Pokémoni a kdo by se bál (kdo by se bál),
ať se přidá k nám

Do všech konců světa, půjdem tam
Cestou necestou
My od bitvy k bitvě jedem dál
A spolu jsme víc než jeden sám
Jsme hrdí a věrní zásadám
Jsme Pokémoni, kdo by se bál (kdo by se bál),
Kdo by se bál (kdo by se bál)
Kdo by se bál (kdo by se bál)
ať se přidá k nám
Ten ať se přidá k nám

Do všech konců světa, půjdem tam
My od bitvy k bitvě jedem dál
A spolu jsme víc než jeden sám
Jsme hrdí a věrní zásadám
Do všech konců světa, půjdem tam
My od bitvy k bitvě jedem dál
A spolu jsme víc než jeden sám
Jsme hrdí a věrní zásadám
Do všech konců světa, půjdem tam
My od bitvy k bitvě jedem dál
A spolu jsme víc než jeden sám
Always together, for better or worse on the road
Day by day we learn by playing games

We'll pass even the hardest test
And with bravery we can defend our honor
Just because, a few friends, a few great friends

You want the strength and to be firm like a tree
Then what to do first, can't do everything at once
We want more, the desire to be better is in us

Our dreams turn into our goals
So don't hold up, better try harder
Now you have a big chance and you know the reason
To be a master and a Pokémon, that just need practice

For better or worse on the road
To all ends of the Earth, we'll go there
For better or worse on the road
From battle to battle, we go on
For better or worse on the road
Together we're more than just one alone
For better or worse on the road
We're proud and loyal to our values
Pokémon master, who would fear (who would fear),
should join us
They should join us

We'll pass even the hardest test
And with bravery we can defend our honor
We want more, the desire to be better is in us

What more do you want, you have a chance, come closer to your dreams
The journey is long, don't hold up
You have a goal and you have your game
If you want to be a Pokémon master, that just need practice

For better or worse on the road
To all ends of the Earth, we'll go there
For better or worse on the road
From battle to battle, we go on
For better or worse on the road
Together we're more than just one alone
For better or worse on the road
We're proud and loyal to our values
Pokémon master, who would fear (who would fear),
should join us
They should join us

We're going on
We'll keep going on
We'll fly up to the stars

Always together, for better or worse on the road
Day by day we learn by playing games

To all ends of the Earth, we'll go there
For better or worse on the road
From battle to battle, we go on
For better or worse on the road
Together we're more than just one alone
For better or worse on the road
We're proud and loyal to our values
Pokémon master, who would fear (who would fear),
should join us

To all ends of the Earth, we'll go there
For better or worse on the road
From battle to battle, we go on
Together we're more than just one alone
We're proud and loyal to our values
We're Pokémon, who would fear (who would fear),
Who would fear (who would fear)
Who would fear (who would fear)
should join us
They should join us

To all ends of the Earth, we'll go there
From battle to battle, we go on
Together we're more than just one alone
We're proud and loyal to our values
To all ends of the Earth, we'll go there
From battle to battle, we go on
Together we're more than just one alone
We're proud and loyal to our values
To all ends of the Earth, we'll go there
From battle to battle, we go on
Together we're more than just one alone
Jak to říct
Czech English
Neví, jak dál, neví, jak mě najít
Nevidí a nedá si říct
Sám chce jít cestou sám
K svým představám
Než se ztratí, je tak zvláštně zamotanej

Do mých snů vchází
Nezapírám
Do mých snů vchází
V myšlenkách teď jeho mám
Tak proč se tak trápím? Chci být nablízku jen
Jak to říct, že asi se zblázním,
když do mých snů vchází
(Do mých snů vchází)

Mizí jak dým, jako vítr spěchá
Neslyší můj hlas, šepot rtů
Pověz, co dělat mám
V duchu se ptám,
když vcházíš každý večer zas do mých snů

Do mých snů vchází
Nezapírám
V myšlenkách teď jeho mám
Tak proč se tak trápím? Chci být nablízku jen
Jak to říct, že asi se zblázním,
když do mých snů vchází
(Do mých snů vchází)

Tak běž dál, hledej dál své štěstí
Už naše sny jsou vzdálené
Až zůstane ti jenom vůně letní
nebo noci smutkem probdělé
(noci smutkem probdělé)
Noci smutkem probdělé nech si o mě zdát

Do mých snů vchází
Nezapírám
Do mých snů vchází
V myšlenkách teď jeho mám
Tak proč se tak trápím? Chci být nablízku jen
Jak to říct, že asi se zblázním

Do mých snů vchází
Nezapírám
Do mých snů vchází
Jen jeho mám

Do mých snů vchází (vchází)
Do mých snů vchází
Do mých snů vchází
Doesn't know, how to go on, doesn't know, how to find me
Doesn't see and won't listen
Alone he wants to go on the journey alone
To his ideals
Before he gets lost, he's weirdly tangled

He enters my dreams
I'm not denying
He enters my dreams
I got him in my thoughts now
Then why do I worry so much? I just wanna be close
How to say it, that I might go crazy,
when he enters my dreams
(He enters my dreams)

Disappears like the smoke, rushes like the wind
Doesn't hear my voice, the whisper of the lips
Tell me, what should I do
Silently I ask,
when you enter my dreams again every night

He enters my dreams
I'm not denying
I got him in my thoughts now
Then why do I worry so much? I just wanna be close
How to say it, that I might go crazy,
when he enters my dreams
(He enters my dreams)

So continue on, search for your luck
Now our dreams are distant
Till all that's left is the summer scent
or the nights sleepless because of sadness
(nights sleepless because of sadness)
Nights sleepless because of sadness so dream about me4

He enters my dreams
I'm not denying
He enters my dreams
I got him in my thoughts now
Then why do I worry so much? I just wanna be close
How to say it, that I might go crazy,

He enters my dreams
I'm not denying
He enters my dreams
I only have him

He enters my dreams (enters)
He enters my dreams
He enters my dreams
Jednou provždy
Czech English
Kouzelná síla není jen hrou
Tam, kam náležíš, tvé krůčky zas povedou
Neutečou, neřeknou ti „bye“
Nejlepší z nejlepších kamarádů, které znáš

Se mnou zvládnou chvíle čekání na štěstí
Snad nám sny neodletí, my jsme jeden, já a ty

(Náš svět)
Náš svět navždy je náš svět
(Náš sen)
Náš sen být slunci blíž
(Být blíž)
Spolu jít a pomáhat všem
To zvládnem, ty to víš

(Náš svět)
Náš svět, tohle je náš svět
(Jdem dál)
Jdem dál, sám nejsi sám
(Chceš být)
To já vím, spolu to táhnem
Za sluncem půjdem dál
Ty a já a Pokémon

Jak oheň pálí, valí se jak dým
Jsou vždy tam, kde maj být
Každé ráno se mnou, vím
Jak soumrak vchází, někdy jak mráz
Vždy stejným směrem kráčí
Teď vím, že přátele mám

Se mnou zvládnou chvíle čekání na štěstí
Snad nám sny neodletí, my jsme jeden, já a ty

(Náš svět)
Náš svět navždy je náš svět
(Náš sen)
Náš sen být slunci blíž
(Být blíž)
Spolu jít a pomáhat všem
To zvládnem, ty to víš

(Náš svět)
Náš svět, tohle je náš svět
(Jdem dál)
Jdem dál, sám nejsi sám
(Chceš být)
To já vím, spolu to táhnem
Za sluncem půjdem dál
Ty a já a Pokémon

(Náš svět)
(Náš svět)
Spolu to táhnem dál
(Být blíž)
Být slunci blíž
To zvládneme, ty to víš

(Náš svět)
Náš svět navždy je náš svět
(Náš sen)
Náš sen být slunci blíž
(Být blíž)
Spolu jít a pomáhat všem
To zvládnem, ty to víš

(Náš svět)
Náš svět, tohle je náš svět
(Jdem dál)
Jdem dál, sám nejsi sám
(Chceš být)
To já vím, spolu to táhnem
Za sluncem půjdem dál
Ty a já a Pokémon
Magical power isn't just a game
There, where you belong, your small steps will lead again
They won't run, won't tell you "bye"
The best of the best friends, that you know

With me they can manage the moments of waiting for happiness
Hopefully our dreams won't fly off, we are one, me and you

(Our world)
Our world forever is our world
(Our dream)
Our dream to be closer to the sun
(To be closer)
Go together and help everyone
We can make it, you know it

(Our world)
Our world, this is our world
(We keep going)
We keep going, alone you're not alone
(You wanna be)
I know it, we're still together
We'll keep going towards the sun
You and me and Pokémon

How the fire burns, rolls out like smoke
They're always there, where they are supposed to be
Every morning with me, I know
How twilight enters, sometimes like frost
Always walks in the same direction
Now I know, that I have friends

With me they can manage the moments of waiting for happiness
Hopefully our dreams won't fly off, we are one, me and you

(Our world)
Our world forever is our
(Our dream)
Our dream to be closer to the sun
(To be closer)
Go together and help everyone
We can make it, you know it

(Our world)
Our world, this is our world
(We keep going)
We keep going, alone you're not alone
(You wanna be)
I know it, we're still together
We'll keep going towards the sun
You and me and Pokémon

(Our world)
(Our world)
We're still together
(To be clser)
To be closer to the sun
We can make it, you know it

(Our world)
Our world forever is our world
(Our dream)
Our dream to be closer to the sun
(To be closer)
Go together and help everyone
We can make it, you know it

(Our world)
Our world, this is our world
(We keep going)
We keep going, alone you're not alone
(You wanna be)
I know it, we're still together
We'll keep going towards the sun
You and me and Pokémon
V mém srdci
Czech English
Něco jsem, něco, teď právě chtěl
Někdo to už asi tuší
Všude se o tom mluví, co jsem to chtěl
Zdá se mi, že jsem byl hluchý

Teď se můj život změní
Vše do sebe zapadá
Je to mnohem lepší
Všechno se hezčí zdá

Všechno, co jsem chtěl, a vše, po čem jsem toužil,
Vše, o čem jsem snil, už mám
V mém srdci se ptám, kam myšlenky jdou
Kdo může cítit víc než já
Neznal jsem, co znám, nevěděl, co vím
A s tím, co teď cítím, chci žít svůj život dál

Pro jednu věc teď má hvězda září
Pro jedno veliké přání
Chtěl bych být pánem a mám zájem
Být Poképán a začít

Teď se můj život změní
Vše do sebe zapadá
Je to mnohem lepší
Všechno se hezčí zdá

Všechno, co jsem chtěl, a vše, po čem jsem toužil
Vše, o čem jsem snil, už mám
V mém srdci se ptám, kam myšlenky jdou
Kdo může cítit víc než já
Neznal jsem, co znám, nevěděl, co vím
A s tím, co teď cítím,
chci žít svůj život dál

Svět se zdá být ze dne na den lepší
Právě tak to má i být
Jeden za všechny a síla v jednom
Mám, co jsem chtěl v srdci mít

Všechno, co jsem chtěl (co jsem chtěl),
a vše, po čem jsem toužil,
Vše, o čem jsem snil, už mám
V mém srdci se ptám, kam myšlenky jdou
Kdo může cítit víc než já
Neznal jsem, co znám, nevěděl, co vím
A s tím, co teď cítím,
chci žít svůj život dál

Všechno, co jsem chtěl, a vše, po čem jsem toužil,
Vše, o čem jsem snil, už mám
V mém srdci se ptám (v mém srdci se ptám),
kam myšlenky jdou (kam myšlenky jdou)
Kdo může cítit víc než já
(Kdo může teď cítit víc než já)
Neznal jsem, co znám, nevěděl, co vím
A s tím, co teď cítím,
chci žít svůj život dál
Something I, something, wanted just now
Someone probably suspects it already
Everyone talks about it, what I wanted
It feels like I was deaf

Now my life will change
Everything fits together
It's much better
Everything seems nicer

Everything I wanted and everything I desired,
Everything I dreamt about, I already have
In my heart I ask, where my thoughts go
Who can feel more than me
I didn't know, what I know, didn't understand, what I understand
And with what I feel now I wanna live on my life

My star shines for one thing now
For one big wish
I wanna be the master and am interested in
Being the Pokémaster and start

Now my life will change
Everything fits together
It's much better
Everything seems nicer

Everything I wanted and everything I desired,
Everything I dreamt about, I already have
In my heart I ask, where my thoughts go
Who can feel more than me
I didn't know, what I know, didn't understand, what I understand
And with what I feel now
I wanna live on my life

The world seems better day by day
And that is how it's supposed to be
One for all and the power in one
I have everything I wanted to have in my heart

Everything I wanted (I wanted),
and everything I desired
Everything I dream about, I already have
In my heart I ask, where my thoughts go
Who can feel more than me
I didn't know, what I know, didn't understand, what I understand
And with what I feel now
I wanna live on my life

Everything I wanted and everything I desired,
Everything I dreamt about, I already have
In my heart I ask (in my heart I ask),
where my thoughts go (where my thoughts go)
Who can feel more than me
(Who can feel more than me)
I didn't know, what I know, didn't understand, what I understand
And with what I feel now
I wanna live on my life
Přistup nebo uteč
Czech English
Tak mi řekni, co máš
Co máš mít
Pravdu už neschováš
Tak pojď blíž
Není možná dnes tvůj den

Tak přestaň mi lhát
Dej mi
důkaz, že si chceš hrát
místo slov
Tu překážku snad nezdoláš

Už to cítíš
Možná to cítíš
Ten souboj bude zkouškou tvou

Právě ty buď nej
Se svou sílou neváhej
Právě ty buď nej
Pojď hrát
Tak to nevzdávej
Můžeš vyhrát, jen když chceš
Přistup, nebo běž
Pojď hrát
Vsaď na náhodu
A když spadneš ze schodů
Ne, nejsi jedinej
Tak uteč, nebo hrej

Máš toho moc
Jé, jé
Pojď, ležel jsi dost
Neutíkej
No tak vstávej, chceš být nej
Po čem toužíš?
Proč bloudíš?
Zvedni hlavu, začni s hrou!

Právě ty buď nej
Se svou sílou neváhej
Právě ty buď nej
Pojď hrát
Tak to nevzdávej
Můžeš vyhrát, jen když chceš
Přistup, nebo běž
Pojď hrát
Vsaď na náhodu
A když spadneš ze schodů
Ne, nejsi jedinej

No tak začni s hrou
Má je ta show
Koukej, jak hraju já
Jen pár nápadů
Místo zlých dnů
Hraj hru vítězů

Právě ty buď nej
Se svou sílou neváhej
Právě ty buď nej
Pojď hrát
Tak to nevzdávej
Můžeš vyhrát, jen když chceš
Přistup, nebo běž
Pojď hrát
Vsaď na náhodu
A když spadneš ze schodů
Ne, nejsi jedinej

Právě ty buď nej
Se svou sílou neváhej
Právě ty buď nej
Pojď hrát
Tak to nevzdávej
Můžeš vyhrát, jen když chceš
Přistup, nebo běž
Pojď hrát

Právě ty buď nej
Se svou sílou neváhej
Právě ty buď nej
Pojď hrát
Tak to nevzdávej
Můžeš vyhrát, jen když chceš
Přistup, nebo běž
Pojď hrát
Tak to nevzdávej
Můžeš vyhrát, jen když chceš
Přistup, nebo běž
Pojď hrát
So tell me, what you got
What you should have
You can't hide the truth
So come closer
Might not be your day today

So stop lying to me
Give me
a proof, that you wanna play
instead of words
You can't overcome that obstacle

You feel it now
Maybe you feel it
That battle will be your test

You should be the best
Don't hesitate with your strength
You should be the best
Come play
So don't give up
You can win only when you want
Come closer or run
Come play
Bet on chance
And when you fall down the stairs
No, you're not the only one
So run, or play

There's a lot on your plate
Yeah, yeah
Come, you've lain down enough
Don't run
Come on get up, you wanna be the best
What do you desire?
Why are you lost?
Raise your head, start with a game!

You should be the best
Don't hesitate with your strength
You should be the best
Come play
So don't give up
You can win only when you want
Come closer or run
Come play
Bet on chance
And when you fall down the stairs
No, you're not the only one

Come on start with a game
The show is mine
Watch, how I play
Just a few ideas
Instead of bad days
Play the game of winners

You should be the best
Don't hesitate with your strength
You should be the best
Come play
So don't give up
You can win only when you want
Come closer or run
Come play
Bet on chance
And when you fall down the stairs
No, you're not the only one

You should be the best
Don't hesitate with your strength
You should be the best
Come play
So don't give up
You can win only when you want
Come closer or run
Come play

You should be the best
Don't hesitate with your strength
You should be the best
Come play
So don't give up
You can win only when you want
Come closer or run
Come play
So don't give up
You can win only when you want
Come closer or run
Come play
Jigglypuffova píseň
Czech English
Ať je ráno, či večer, kdekoli
A smutné zprávy už vůbec nechceš číst
Přece víš, co všechny rány zhojí, co máš
Proto s úsměvem si zpívej tu píseň, kterou znáš

Magická síla
Podlehneš kouzelné vůni všech vůní
Zní píseň
A z myšlenky tě vyvádí ta píseň

Když jen smůlu znáš, boj před sebou
A srdce se teď ptáš, kdo začal s tou hrou
Drž se přítele, výhru blízko teď máš
Vše ti s písní půjde líp, to zná i Jigglypuff

Zas další ráno
Posloucháš, kouzelná píseň se vloudí
V srdci zní
Píseň
Pod Horou měsíce už zní píseň
Teď v hlavě máš píseň
Ovládá tě ze všech sil píseň

Už slábnem, přemýšlej
Dozadu se ohlížej
Zrádný úder, co teď s tím?
S prohrou domů můžem jít
Už teď je konec ztrátám
Svou sílu můžem s písní vzít

Ať je ráno, či večer, kdekoli
A smutné zprávy už vůbec nechceš číst
Přece víš, co všechny rány zhojí, co máš
Vše ti s písní půjde líp, to zná i Jigglypuff

Magická síla
Podlehneš kouzelné vůni všech vůní
Už zní
Píseň
Už zní
Píseň
Pod Horou měsíce už zní píseň
Teď v hlavě máš píseň
Ovládá tě ze všech sil píseň

Ovládá tě ze všech sil píseň
Teď v hlavě máš píseň
Ovládá tě ze všech sil píseň
Ovládá tě ze všech sil píseň
Teď v hlavě máš píseň
Ovládá tě ze všech sil píseň
Ovládá tě ze všech sil píseň
Whether it's morning or evening, wherever
And you don't wanna read sad news at all
You know, what heals all the wounds, that you have
So sing the song, that you know, with a smile

Magical power
You'll succumb to the charming scent of all scents
A song sounds
And makes you lose focus, that song

When you only know bad luck, battle ahead of you
And you ask your heart now, who started that game
Hold your friend, the win is close now
Everything will go better with a song, even Jigglypuff knows it

Yet another morning
You listen, charming song finds its way
Sounds in heart
A song
Under Mt. Moon, the song sounds
Now you have a song in your head
Now it controls you with all its might, a song

We're getting weaker, think
Look back
A sucker punch, what to do know?
We can go home with a loss
Now it's the end of losses
We can gather our strength with a song

Whether it's morning or evening, wherever
And you don't wanna read sad news at all
You know, what heals all the wounds, that you have
Everything will go better with a song, even Jigglypuff knows it

Magical power
You'll succumb to the charming scent of all scents
It sounds
A song
It sounds
A song
Under Mt. Moon, the song sounds
Now you have a song in your head
Now it controls you with all its might, a song

Now it controls you with all its might, a song
Now you have a song in your head
Now it controls you with all its might, a song
Now it controls you with all its might, a song
Now you have a song in your head
Now it controls you with all its might, a song
Now it controls you with all its might, a song
Nemocný láskou
Czech English
Chtěl bych být mužem a jednu ženu mít
Rád bych to udělal, ale nějak nevím jak
Každá je fajn, ale jsou tady dvě
V hlavě to mám nějak pomotané

Ou, Jenny, ou, Jenny
Joy, ou, Joy
Jen jednu ženu chtěl bych mít
Ale ze dvou vybrat neumím

Generálko Jenny, pojď blíž
Dáš mě zavřít, potom ztratíš klíč
Jenny, má lásko veliká
Ty jsi zákon a já tobě utíkám

Má krásko se zbraní a přísným pohledem
Mé srdce je s tebou, pod tvým dohledem
A než ty dáš povel začít s hrou
Jsem nemocný láskou (he's head over heels)
Nemocný láskou k sestře Joy

Ou, Jenny, ou, Jenny
Joy, ou, Joy
Jen jednu ženu chtěl bych mít
Ale ze dvou vybrat neumím

Oh right!

Sestro Joy, pojď blíž
Jenom ty mě vyléčíš
Ou, Joy, jsem nemocný, víš
S tou diagnózou nechci žít

A bez tebe umřu, jsem na dně, vím
Ty jsi můj lék a já hořím
Jsi každým kouskem k nezaplacení
Tak proč jsem nemocný? (why's he so in love?)
Tak proč jsem nemocný? Proč myslím na Jenny?

Ou, Jenny, ou, Jenny
Joy, ou, Joy
Jen jednu ženu chtěl bych mít
Ale ze dvou vybrat neumím

Oh right!
Sing it!

Ou, Jenny!

Jen jednu ženu chtěl bych mít
Ale ze dvou vybrat neumím

Jak dál? (try) Jak dál? (try)
Až na dno si sáhnu
Srdce se ptám
Nevím, jak z toho ven
Která z těchto dvou žen
Měla by zůstat či jít z kola ven

Už nejde to dál, končí špatný sen
Má vybrat jednu, snad blázen jsem
Tak zkouším ententýky s reprízou
A měl bych vědět (wait a second)
A měl bych vědět (come on and wait a second)
Proč nevím
jak se jmenujou?
Jak se jmenujou?

Ou, Jenny, ou, Jenny
Joy, ou, Joy
Jen jednu ženu chtěl bych mít
Ne, dvě! Ne, tři!
Ne, čtyři, pět, šest, snad sedm a víc
Děvčat perfektních

Oh right!
I'd like to be a man and have one wife
I'd like to do it, but somehow I don't know how
Each one is fine, but there are too
It's all tangled in my mind

Oh, Jenny, oh Jenny
Joy, oh Joy
Only one wife I'd like to have
But I can't choose out of two

General Jenny, come closer
Put me in jail, where you lose a key
Jenny, my big love
You're the law and I'm escaping you

My beauty with a weapon and a strict gaze
My heart is with you, under your supervision
And before you command to start the game
I'm sick with love (he's head over heels)
Sick with love to nurse Joy

Oh, Jenny, oh Jenny
Joy, oh Joy
Only one wife I'd like to have
But I can't choose out of two

Oh right!

Nurse Joy, come close
Only you can heal me
Oh, Joy, I'm sick, you know
Don't wanna live with that diagnosis

And without you I'll die, I'm at the rock bottom, I know
You're my cure and I have a fever
Every piece of you is priceless
So why am I so sick? (why's he so in love?)
So why am I so sick? Why do I keep thinking about Jenny?

Oh, Jenny, oh Jenny
Joy, oh Joy
Only one wife I'd like to have
But I can't choose out of two

Oh right!
Sing it!

Oh, Jenny!

Only one wife I'd like to have
But I can't choose out of two

What now? (try) What now? (try)
I'll hit rock bottom
I ask my heart
Don't know, how to escape it
Which of these two women
Should I keep or let go

I can't go on anymore, a nightmar ends
I have to choose one, I'm probably crazy
So I'm trying eeny-meeny-miny-moe with reruns
And I should know (wait a second)
And I should know (come on and wait a second)
I don't know
what are their names?
What are their names?

Oh, Jenny, oh, Jenny
Joy, oh, Joy
Only one wife I'd like to have
No, two! No, three!
No, four, five, six, maybe seven or more
Perfect women

Oh right!
Cokoliv chceš
Czech English
Jen s tréninkem jdeš tam
Jsi vítěz a pak pán
Neztrácíš soukromí
Od blízkých utíkáš
Čeho všeho se ještě vzdáš
A kdo touhu tvou pochopí?

Kdo ti ruku podá, kdo tě potopí?
Cokoliv chceš, o čemkoliv sníš,
řekni a já tě vyslyším
Jsem tu, abys nezeslábnul
A jsem ti blíž, než se ti zdá

Cokoliv chceš, o čemkoliv sníš,
jen na tvoje přání čekám, víš?
Když domov se v dálkách ztrácí,
už vzpomeň a budeš blíž

Vždy máš svůj velký plán
Zas půjdeš o kus dál
Cestou necestou bloudíš
Jsi hrdinou a sám
všechno zlé jsi překonal
A naše láska ať tě chrání
Daleko od domova sny se naplní

Cokoliv chceš, o čemkoliv sníš,
řekni a já tě vyslyším
Jsem tu, abys nezeslábnul
Jsem ti blíž, než se ti zdá

A cokoliv chceš, o čemkoliv sníš,
jen na tvoje přání čekám, víš?
Když domov se v dálkách ztrácí,
vzpomeň si a budeš blíž

Nejsi tak sám
Nejsi tak sám
Nejsi sám, svět svůj máš

Nejsi tak sám
Nejsi tak sám
Nejsi sám, svět svůj máš

A cokoliv chceš, o čemkoliv sníš,
řekni a já tě vyslyším
Jsem tu, abys nezeslábnul
A jsem ti blíž, než se ti zdá
Cokoliv chceš, o čemkoliv sníš,
jen na tvoje přání čekám, víš?
Když domov se v dálkách ztrácí,
vzpomeň si a budeš blíž

A cokoliv chceš, o čemkoliv sníš,
řekni a já tě vyslyším
Jsem tu, abys nezeslábnul
Jsem ti blíž, než se ti zdá
Only with practice you go there
You're a winner and then a master
You don't lose privacy
Running from your close ones
What else will you give up
And who will understand your desire?

Who will give you a hand, who will understand?
Whatever you want, whatever you dream about
tell me and I'll hear you out
I am here, so you don't get weak
And I'm closer to you, than it seems

Whatever you want, whatever you dream about,
only for you wish I'm waiting, you know?
When home disappears far away
remember and you'll be closer

Always have your big plan
You'll move forward again
Getting lost on the way, wherever
You're a hero and alone
you've overcome everything bad
And our love should defend you
Far away from home dreams get fulfilled

Whatever you want, whatever you dream about
tell me and I'll hear you out
I am here, so you don't get weak
And I'm closer to you, than it seems

And whatever you want, whatever you dream about,
only for you wish I'm waiting, you know?
When home disappears far away
remember and you'll be closer

You're not so alone
You're not so alone
You're not alone, you have your world

You're not so alone
You're not so alone
You're not alone, you have your world

And whatever you want, whatever you dream about
tell me and I'll hear you out
I am here, so you don't get weak
And I'm closer to you, than it seems
Whatever you want, whatever you dream about,
only for you wish I'm waiting, you know?
When home disappears far away
remember and you'll be closer

And whatever you want, whatever you dream about
tell me and I'll hear you out
I am here, so you don't get weak
And I'm closer to you, than it seems

See also


Opening and ending themes of the Pokémon anime
English opening themesEnglish movie ending themes
Japanese opening themesJapanese ending themes

AlbanianArabicBasqueBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchFinnishFrench
GermanGreekHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianItalian • Korean (openingsendings)
MacedonianNorwegianPolish • Portuguese (BrazilPortugal) • RomanianRussianSerbianSlovak
Spanish (Latin AmericaSpain) • SwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianValencianVietnamese


Project Music logo.png This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.