List of Albanian Pokémon themes

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
Doll Meowth III.png This article has information requiring translation. If you are able to translate Albanian and would like to help, please add the English translation to the section or sections in Albanian.

This is a list of themes that have been played with Albanian subtitles in the Albanian dub of the Pokémon movies.

Openings

Pokémon Theme

The first movie was dubbed in Albanian but its intro was left undubbed (shown with Albanian subtitles).

Indigo League
Albanian subtitles English
Dua të jem më i miri,
Si askush tjetër më parë!
T'i kap ata, është prova ime;
T'i stërvis është qëllimi im!

Ooh-ooh-ooh!

Do udhëtoj përmes tokës,
duke kërkuar gjërë e gjatë!
Të mësoj pokemonët të kuptojnë,
Fuqinë që është!

Pokémon!
Jemi unë dhe ti!
E di që është fati im, Pokémon!
Je shoku më i mirë,
dhe botën duhet të mbrojmë!

Pokémon!
Zemrat tona janë të vërteta!
Miqësia mbi gjithçka!
Ti më mëson mua dhe unë të mësoy ty!

Pokémon!
Duhet ti kap të gjithtë!
Duhet ti kap të gjithtë!

Fëmijëria është një rrugë e gjiatë;
Ejani, të ndjekim fatin tonë!
Do të mar pjesë në çdo sfidë,
sido që të vejë!

Ejani me mua, është koha e duhur;
Nuk ka shkuadër më të mirë! Po!
Me këmbëngulje, bashkë betejën do ta fitojmë;
Kjo ka qenë gijithmonë ëndrra jonë!
(Kjo ka qenë gijithmonë ëndrra jonë!)

Pokémon!
Jemi unë dhe ti!
E di që është fati im, Pokémon!
Je shoku më i mirë,
dhe botën duhet të mbrojmë!

Pokémon!
Zemrat tona janë të vërteta!
Miqësia mbi gjithçka!
Ti më mëson mua dhe unë të mësoy ty!

Pokémon!
Duhet ti kap!
Duhet ti kap!
Duhet ti kap!
Duhet ti kap të gjithtë!
Pokemon!
I want to be the best,
Like no one else before!
Taking them is my proof;
To train is my goal!

Ooh-ooh-ooh!

I will travel through the land,
looking long!
To teach Pokemon to understand,
Power that is!

Pokémon!
It's me and you!
I know that is my fate, Pokémon!
You are the best friend,
and the world must defend!

Pokémon!
Our hearts are true!
Friendship over everything!
You teach me and I taught you!

Pokémon!
You need to get caught!
You need to get caught!

Childhood is a way of life;
Come, follow our destiny!
I will take part in any challenge,
anyway!

Come with me, it's the right time;
There is no better squad! Yes!
Constantly, we will win the battle together;
This has been our dream forever!
(This has always been our dream!)

Pokémon!
It's me and you!
I know that is my fate, Pokémon!
You are the best friend,
and the world must defend!

Pokémon!
Our hearts are true!
Friendship over everything!
You teach me and I taught you!

Pokémon!
You need to grab it!
You need to grab it!
You need to grab it!
You need to get caught!
Pokémon!

Related articles


Opening and ending themes of the Pokémon anime
English opening themesEnglish movie ending themes
Japanese opening themesJapanese ending themes

AlbanianArabicBasqueBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchFinnishFrench
GermanGreekHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianItalian • Korean (openingsendings)
MacedonianNorwegianPolish • Portuguese (BrazilPortugal) • RomanianRussianSerbianSlovak
Spanish (Latin AmericaSpain) • SwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianValencianVietnamese


Project Music logo.png This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.