List of Dutch Pokémon themes

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
0050Diglett.png This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: needs singers and lyrics

This is a list of themes that have been played in the Dutch dub of the Pokémon anime.

The openings of season 3, 4 and 8-present were originally dubbed into Dutch. The openings of season 2, 5, 6 and 7 were never dubbed and therefore have no official Dutch version.

The first opening was dubbed in Pokémon X & Y and the 20th movie. For the first opening the version from Movie 20 was used.

Openings

Pokémon Themalied

Indigo League

This opening was sung by Jullian Ubbergen.

TV version

Dutch English
Ik word ooit beter dan de rest
Voor mij bestaat geen grens
Ze vangen is de ware test
Ze trainen is mijn wens

Ik zal reizen over land
Zal zoeken, oh zo goed
Een Pokémon die weet wel wat
Hij met zijn krachten moet

(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal), dus jij en ik
(Pokémon!)
En daarom richt ik mijn blik
(Pokémon!)
Je hebt vrienden voor altijd
Zijn betrokken wereldwijd
(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal), een hart zo echt
(Pokémon!)
Zo moedig hoor je vrij
Ik leer jou en jij leert mij
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal)
Ik wil ze allemaal!
Once I'll be better than the rest
For me there's no limit
To catch them is the true test
To train them is my wish

I will travel over land
Will seek, oh so well
A Pokémon knows what
It has to do with its powers

(Pokémon!)
(I want them all), so you and me
(Pokémon!)
And that's why I turn my gaze
(Pokémon!)
You have friends forever
Are involved worldwide
(Pokémon!)
(I want them all), a heart so true
(Pokémon!)
So bravely you hear free
I teach you and you teach me
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(I want them all!)
I want them all!

Extended version

Dutch English
Ik wordt ooit beter dan de rest
Voor mij bestaat geen grens
Ze vangen is de ware test
Ze trainen is mijn wens

Ik zal reizen over land
Zal zoeken, oh zo goed
Een Pokémon die weet wel wat
Hij met zijn krachten moet

(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal), dus jij en ik
(Pokémon!)
En daarom richt ik mijn blik
(Pokémon!)
Je hebt vrienden voor altijd
Zijn betrokken wereldwijd
(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal), een hart zo echt
(Pokémon!)
Zo moedig hoor je vrij
Ik leer jou en jij leert mij
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal)
Ik wil ze allemaal!

Elke opdracht groot of klein
Met moed ga ik er voor
Een ware strijder zal ik zijn
En al maar ga ik door

Kom maar mee, het is m'n tijd
We strijden met elkaar
Arm in arm, een prachtig team
En dromen worden waar

(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal), dus jij en ik
(Pokémon!)
En daarom richt ik mijn blik
(Pokémon!)
Je hebt vrienden voor altijd
Zijn betrokken wereldwijd
(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal), een hart zo echt
(Pokémon!)
Zo moedig hoor je vrij
Ik leer jou en jij leert mij
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal)
Ik wil ze allemaal!

(Ik wil ze allemaal)
Ik wil ze allemaal
Ik wil ze allemaal!
Pokémon!
Once I'll be better than the rest
For me there's no limit
To catch them is the true test
To train them is my wish

I will travel over land
Will seek, oh so well
A Pokémon knows what
It has to do with its powers

(Pokémon!)
(I want them all), so you and me
(Pokémon!)
And that's why I turn my gaze
(Pokémon!)
You have friends forever
Are involved worldwide
(Pokémon!)
(I want them all), a heart so true
(Pokémon!)
So bravely you hear free
I teach you and you teach me
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(I want them all!)
I want them all!

Every mission big or small
With courage I go for it
A true warrior I will be
And ever I carry on

Come along, now is the time
We fight together
Arm in arm, a splendid team
And dreams become reality

(Pokémon!)
(I want them all), so you and me
(Pokémon!)
And that's why I turn my gaze
(Pokémon!)
You have friends forever
Are involved worldwide
(Pokémon!)
(I want them all), a heart so true
(Pokémon!)
So bravely you hear free
I teach you and you teach me
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(I want them all)
I want them all!

(I want them all)
I want them all
I want them all!
Pokémon!

Movie version

Dutch English
Ik wordt ooit beter dan de rest
Voor mij bestaat geen grens
Ze vangen is de ware test
Ze trainen is mijn wens

Ik zal reizen over land
Zal zoeken, oh zo goed
Een Pokémon die weet wel wat
Hij met zijn krachten moet

(Pokémon!)
dus jij en ik
En daarom richt ik mijn blik
(Pokémon!)
vrienden voor altijd
Zijn betrokken wereldwijd
(Pokémon!)
een hart zo echt
Zo moedig ja voel je vrij
Ik leer jou en jij leert mij
Po-ké-mon!
Ja ik wil ze, wil ze alle
Ik wil ze allemaal!

Elke opdracht groot of klein
Met moed ga ik er voor
Een ware strijder zal ik zijn
En al maar ga ik door

Kom maar mee, het is nu tijd
We strijden met elkaar yeah
Arm in arm, een prachtig team
En dromen worden waar
En dromen worden waar

(Pokémon!)
dus jij en ik
En daarom richt ik mijn blik
(Pokémon!)
vrienden voor altijd
Zijn betrokken wereldwijd
(Pokémon!)
een hart zo echt
Zo moedig ja voel je vrij
Ik leer jou en jij leert mij
Po-ké-mon!
Ik leer jou who-oh-oh

Ik wil ze alle
Ik wil ze alle
Ik wil ze allemaal!
Pokémon!
I'll ever get better than the rest
There is no limit for me
Catching them is the real test
Training them is my wish

I will travel by land
Will seek, oh so good
A Pokémon that knows what
He must with his powers

(Pokémon!)
so you and me
And that's why I focus my gaze
(Pokémon!)
friends forever
Are involved worldwide
(Pokémon!)
a heart so real
So brave yes feel free
I teach you and you teach me
Po-ké-mon!
Yes I want them, want them all
I want them all!

Any assignment big or small
I go for it with courage
I will be a true warrior
And I keep going

Come on, now is the time
We fight each other yeah
Arm in arm, a wonderful team
And dreams come true
And dreams come true

(Pokémon!)
so you and me
And that's why I focus my gaze
(Pokémon!)
friends forever
Are involved worldwide
(Pokémon!)
a heart so real
So brave yes feel free
I teach you and you teach me
Po-ké-mon!
I'm teaching you who-oh-oh

I want them all
I want them all
I want them all!
Pokémon!

Pokémon Johto (De Reis van Johto)

Johto League Journeys

The TV and Extended versions were sung by Ferry van Leeuwen and written by Sjé Stevens, and the movie version was sung by Niki Romijn and Tony Neef.

TV version

Dutch English
't Is totaal een nieuwe wereld
Pokémon Johto!

Iedereen wil een meester worden
Iedereen roept zijn krachten op
Iedereen wil er sneller komen
Op weg naar de hoogste top

Elke keer, jij wil, word je steeds weer een beetje beter
Elke stap, je neemt, weer een stap op de ladder

't Is totaal een nieuwe wereld
Een andere weg dan voorheen
't Is een nieuwe plek, een splinternieuw begin
Maar denk eraan, pak ze allemaal
Geef het beste van jezelf

Pokémon Johto!

't Is totaal een nieuwe wereld
Maar denk eraan, pak ze allemaal
Geef het beste van jezelf

Pokémon Johto
Pokémon Johto!
It's a completely new world
Pokémon Johto!

Everybody wants to become a master
Everybody calls for their powers
Everybody wants to get there faster
On the way to the highest top

Each time, you want, you'll become just a little bit better
Each step, you take, one more step up the ladder

It's a completely new world
A different way than before
It's a new place, a brand new beginning
But remember, get them all
Give the best of yourself

Pokémon Johto!

It's a completely new world
But remember, get them all
Give the best of yourself

Pokémon Johto
Pokémon Johto!

Extended version

Dutch English
Iedereen wil een meester worden
Iedereen roept zijn krachten op
Iedereen wil er sneller komen
Op weg naar de hoogste top

Elke keer, jij wil, wordt je steeds weer een beetje beter
Elke stap, je neemt, weer een stap op de ladder

'T Is totaal een nieuwe wereld
Een andere weg dan voorheen
'T Is een nieuwe plek
Een splinternieuw begin
Maar denk eraan; Pak ze allemaal
Geef het beste van jezelf


Doot doot do do
Pokémon Johto!
Doot doot do do

Iedereen wil belangrijk wezen
Iedereen in de eerste rij
Stel je voor in een winnaarscirkel
De muziek klinkt dan heel dichtbij

Toon nu je kracht, en misschien wordt jij de beste
Grijp nu je kans, ieder reis maakt het je dag

'T Is totaal een nieuwe wereld
Een andere weg dan voorheen
'T Is een nieuwe plek
Een splinternieuw begin
Maar denk eraan; Pak ze allemaal
Geef het beste van jezelf

Doot doot do do
Pokémon Johto
Doot doot do do

'T Is totaal een nieuwe wereld
Een andere weg dan voorheen
'T Is een nieuwe plek
Een splinternieuw begin
Maar denk eraan; Pak ze allemaal
Geef het beste van jezelf

'T Is totaal een nieuwe wereld
Een andere weg dan voorheen
'T Is een nieuwe plek
Een splinternieuw begin
Maar denk eraan; Pak ze allemaal
Geef het beste van jezelf

Pokémon Johto!
Yeah!
Pokémon Johto!
Oh yeah!
Pokémon Johto!
Oh yeah!
Pokémon Johto!
Everybody wants to become a master
Everybody calls for their powers
Everybody wants to get there faster
On the way to the highest top

Each time, you want, you'll become just a little bit better
Each step, you take, one more step up the ladder

It's a completely new world
A different way than before
It's a new place, a brand new beginning
But remember, get them all
Give the best of yourself

Doot doot do do
Pokémon Johto!
Doot doot do do

Everybody wants to be important
Everybody (wants to be) in first place
Put yourself in a victory circle
Then the music sounds very close

Show your powers now, and you might be the best
Grab your chance now, every journey makes it your day

It's a completely new world
A different way than before
It's a new place, a brand new beginning
But remember, get them all
Give the best of yourself

Doot doot do do
Pokémon Johto
Doot doot do do

It's a completely new world
A different way than before
It's a new place, a brand new beginning
But remember, get them all
Give the best of yourself

It's a completely new world
A different way than before
It's a new place, a brand new beginning
But remember, get them all
Give the best of yourself

Pokémon Johto!
Yeah!
Pokémon Johto!
Oh yeah!
Pokémon Johto!
Oh yeah!
Pokémon Johto!

Movie version

Dutch English
Iedereen wil een meester worden
Iedereen wil hogerop
Iedereen wil er sneller komen
De weg naar de hoogste top

Dus waag, de kans
Ja, je kunt van iedereen winnen
Je hebt, de kracht
En je kunt vandaag beginnen

't Is totaal een nieuwe wereld
't Is totaal een nieuwe weg
't Is een nieuw begin
Zet je zorgen aan de kant
En vang alle Pokémon
Je kunt het best, je zult het zien

Pokémon Johto

Iedereen heeft wel iets te zeggen
Iedereen volgt zijn eigen gevoel
Om van iedereen te kunnen winnen
Da's voor ieder het hoogste doel

Dus doe, je best
Dan gaat het weer een beetje beter
Versla, de rest
Voor je 't weet ben je Pokémon meester

't Is totaal een nieuwe wereld (Nieuwe wereld)
't Is totaal een nieuwe weg (Nieuwe weg)
't Is een nieuw begin (Nieuw begin)
Zet je zorgen aan de kant
En vang alle Pokémon
Je kunt het best, je zult het zien

Pokémon Johto

Pokémon Johto

Een nieuwe wereld
Een nieuwe weg
Een nieuw begin

Een nieuwe wereld
Een nieuwe weg
Een nieuw begin

't Is totaal een nieuwe wereld (Yeah)
't Is totaal een nieuwe weg (Yeah)
't Is een nieuw begin
Zet je zorgen aan de kant (Oh ja)
En vang alle Pokémon

't Is totaal een nieuwe wereld (Nieuwe wereld)
't Is totaal een nieuwe weg (Nieuwe weg)
't Is een nieuw begin
Zet je zorgen aan de kant
En vang alle Pokémon

't Is totaal een nieuwe wereld
't Is totaal een nieuwe weg ('t Is totaal een nieuwe weg oh!)
't Is een nieuw begin
Zet je zorgen aan de kant (Yeah!)
En vang alle Pokémon
Je kunt het best, je zult het zien
Everybody wants to become a master
Everybody wants to get higher
Everybody wants to get there faster
The way to the highest top

So take, the chance
Yes, you can beat everyone
You have, the power
And you can start today

It's a completely new world
It's a completely new road
It's a new beginning
Put your worries aside
And catch all the Pokémon
You can do it, you will see

Pokémon Johto

Everybody has something to say
Everbody follows their own feeling
To beat everyone
That's the highest goal for all

So do, your best
Then it will go just a little bit better
Beat, the rest
Before you know it you're Pokémon master

It's a completely new world (New world)
It's a completely new road (New road)
It's a new beginning (New beginning)
Put your worries aside
And catch all the Pokémon
You can do it, you will see

Pokémon Johto

Pokémon Johto

A new world
A new road
A new beginning

A new world
A new road
A new beginning

It's a completely new world (Yeah)
It's a completely new road (Yeah)
It's a new beginning
Put your worries aside (Oh yeah)
And catch all the Pokémon

It's a completely new world (New world)
It's a completely new road (New road)
It's a new beginning
Put your worries aside
And catch all the Pokémon

It's a completely new world
It's a completely new road (It's a completely new road oh!)
It's a new beginning
Put your worries aside (Yeah!)
And catch all the Pokémon
You can do it, you will see

Ik ben een geboren winnaar

Johto League Champions

This opening was sung by Herman van Doorn and written by Niki Romijn.

TV version

Dutch English
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon...

Daar gaat ie

Ik wil gewoon de beste zijn
Dat geeft een goed gevoel
Ze vangen is mijn opdracht
Ze trainen is mijn doel
Het is nu echt de hoogste tijd
Om te laten zien
Dat ik klaar ben voor de strijd
En ik tel voor tien

Ik ben een geboren winnaar
(Johto)
Ik ben een geboren kampioen
Ik ben een geboren winnaar
Geboren om iets goeds te doen
(Pokémon Johto)
Ik ben een geboren winnaar
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon...

There it goes

I just wanna be the best
That gives a good feeling
To catch them is my mission
To train them is my goal
Now it really is high time
To show
That I'm ready for the fight
And I count to ten

I'm a born winner
(Johto)
I'm a born champion
I'm a born winner
Born to do something good
(Pokémon Johto)
I'm a born winner
Pokémon!

Movie version

Dutch English
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon...

Ik wil altijd de beste zijn
Van iedereen
Want ze vangen dat is mijn werk
Ze trainen in mijn doel

Ik heb dit altijd gewild
Trainen is mijn talent
Wat ik wil is winnen
'k Zal ze het laten zien

Want ik ben een winnaar
Want ik ben een kampioen
Want ik ben een winnaar
Want ik zal de beste zijn
Want ik ben een winnaar
Pokémon!

Elke wedstrijd zal ik er zijn
Vechten elke dag
Knokken voor de eerste plaats
Want die hoort bij mij

Kom maar mee, het is nu tijd
Voor het beste team
Winnen staat bij ons voorop
Het is onze droom

Want ik ben een winnaar
Want ik ben een kampioen
Want ik ben een winnaar
Want ik zal de beste zijn

Want ik ben een winnaar
Want ik ben een kampioen
Want ik ben een winnaar
Want ik zal de beste zijn
Want ik ben een winnaar
(Want ik ben een winnaar)
Want ik ben een winnaar
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon...

I always want to be the best
Out of everyone
Because to catch them is my job
To train them is my goal

I have always wanted this
Training is my talent
What I want is winning
I will show them

Because I'm a winner
Because I'm a champion
Because I'm a winner
Because I will be the best
Because I'm a winner
Pokémon!

Every match I will be there
Fighting every day
Fighting for the first place
Because it belongs to me

Come with me, it is time
For the best team
Winning is our foremost priority
It's our dream

Because I'm a winner
Because I'm a champion
Because I'm a winner
Because I will be the best

Because I'm a winner
Because I'm a champion
Because I'm a winner
Because I will be the best
Because I'm a winner
(Because I'm a winner)
Because I'm a winner
Pokémon!

Onoverwinnelijk

Advanced Battle

This opening was sung by Herman van Doorn.

TV version

Dutch English
Ohh oh-oh-oh oh-oh
Ik ben onoverwinnelijk!

Een eindeloze weg te gaan
Al mijn vrienden om me heen
We geven nooit op, we doen ons best
Dit gevecht is de ultieme test

Van de aarde, lucht, het ruime sop
Ze zullen nooit winnen, maar ze geven niet op

Ohh oh-oh-oh oh-oh
Ik ben onoverwinnelijk!
Pokémon
(Advanced Battle!)

Oh oh-oh-oh oh-oh
Ik ben onoverwinnelijk!
Ver van hier, uit een andere tijd
Spelen ze mee, maar verliezen altijd

Ohh oh-oh-oh oh-oh
Ik ben onoverwinnelijk!
Pokémon
(Advanced Battle!)

Ohh oh-oh-oh oh-oh
Onoverwinnelijk!

Oh oh oh
(Advanced Battle!)
Ongelofelijk!
Pokémon!
Ohh oh-oh-oh oh-oh
I'm unbeatable!

An endless road to travel
All my friends around me
We never give up, we do our best
This battle is the ultimate test

From the earth, the sky, the offing
They'll never win, but they'll never give up

Ohh oh-oh-oh oh-oh
I'm unbeatable!
Pokémon
(Advanced Battle!)

Oh oh-oh-oh oh-oh
I'm unbeatable!
Far from here, from another time
They play along, but always lose

Ohh oh-oh-oh oh-oh
I'm unbeatable!
Pokémon
(Advanced Battle!)

Ohh oh-oh-oh oh-oh
Unbeatable!

Oh oh oh
(Advanced Battle!)
Unbelievable!
Pokémon!

Movie version

Dutch English
Ohh oh-oh-oh oh-oh
Ik ben onoverwinnelijk!

Een eindeloze weg te gaan
Al mijn vrienden om me heen
We geven nooit op, we doen ons best
Dit gevecht is de ultieme test

Van de aarde, lucht, het ruime sop
Ze zullen nooit winnen, maar ze geven niet op

Ohh oh-oh-oh oh-oh
Ik ben onoverwinnelijk!
Pokémon
(Advanced Battle!)

Oh oh-oh-oh oh-oh
Ik ben onoverwinnelijk!
Ver van hier, uit een andere tijd
Spelen ze mee, maar verliezen altijd

Ohh oh-oh-oh oh-oh
Ik ben onoverwinnelijk!
Pokémon
(Advanced Battle!)

Ohh oh-oh-oh oh-oh
Ik ben onoverwinnelijk!
Je denkt te winnen, totdat je ziet
Je bent wel sterk, maar mij versla je niet

Oh, ik voel heel diep van binnen
Het verlangen om te winnen
En dat geweldige gevoel
Wijst de weg naar m'n uiterste doel
Al doe je je best, het heeft geen zin
Je hebt al verloren vanaf het begin

Onoverwinnelijk!
Elke aanval die je kiest
Je denkt dat je wint, maar jij verliest

Oh oh oh
(Advanced Battle!)
Ongelofelijk!
Ohh oh-oh-oh oh-oh
I'm unbeatable!

An endless road to travel
All my friends around me
We never give up, we do our best
This battle is the ultimate test

From the earth, the sky, the offing
They'll never win, but they'll never give up

Ohh oh-oh-oh oh-oh
I'm unbeatable!
Pokémon
(Advanced Battle!)

Oh oh-oh-oh oh-oh
I'm unbeatable!
Far from here, from another time
They play along, but always lose

Ohh oh-oh-oh oh-oh
I'm unbeatable!
Pokémon
(Advanced Battle!)

Ohh oh-oh-oh oh-oh
I'm unbeatable!
You think you'll win, until you see
You're strong, but you can't defeat me

Oh, I feel deep inside
The desire to win
And that incredible feeling
Shows the way to my ultimate goal
Even if you do your best, it's no use
You've already lost from the beginning

Unbeatable!
Every move you choose
You think you'll win, but you lose

Oh oh oh
(Advanced Battle!)
Unbelievable!

Battle Frontier

Battle Frontier

This opening was sung by Herman van Doorn and written by Nikki Romijn.

Dutch English
Pokémon!
Of je nu wint of je verliest
't Is de vriend die je maakt
En de weg die jij kiest

Je hebt het in je
Dus zet je in joh
Vind de kracht die van binnen zit
Je komt ver als je vecht
En je droom is levensecht
't Is de Battle Frontier
Pokémon!

Doe je best, bijt je vast
Vind de roeping die je past
't 'Is het meesterplan
Je hebt het in de hand
Pokémon!
Pokémon!
If you win or if you lose
It's the friend you make
And the path that you choose

You've got it in you
So put in some effort man
Find the power that's inside
You'll get far if you fight
And your dream is lifelike
It's the Battle Frontier
Pokémon!

Do your best, get a grip
Find the calling that suits you
It's the masterplan
You've got it in your hand
Pokémon!

Pokémon: Diamond en Pearl

Diamond & Pearl

This opening was sung by Herman van Doorn.

Dutch English
Pokémon!
Pokémon!

Het gaat hier om de uitdaging
Een nieuwe kans
In een gloednieuw spel
Het gegeven
Om te kunnen overleven
Glans als een parel
Wees hard als diamant
Kom op!

Wat telt zijn de gevechten
Dus houd je hoofd koel
En blijf jezelf testen
Telkens als je wint
Weet je, alles begint opnieuw
Houd je ogen op je doel
Alleen dan word je de beste...

Pokémon!
Pokémon!

Diamond en Pearl
Doe maar wat je wil
Jij maakt het verschil
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!

It's about the challenge here
A new chance
In a brand new game
The element
To be able to survive
Shine like a pearl
Be hard like diamond
Come on!

What counts are the battles
So keep your head cool
And keep on testing yourself
Each time you win
You know, everything starts over
Keep your eyes on your goal
Only then you'll be the best...

Pokémon!
Pokémon!

Diamond and Pearl
Do whatever you want
You make the difference
Pokémon!

Ja, wij zijn helden!

Battle Dimension

The TV version was sung by Herman van Doorn and the movie version was sung by Marcel Veenendaal, both versions are written by Bianca Steenhagen.

TV version

Dutch English
Onderweg, ver van huis
Toch voel je je altijd thuis
Flink en sterk
Zullen we samen zijn?
Dat is ons geheim

Ja, wij zijn helden
Kunnen alles aan, zij aan zij
Ik ga waar jij gaat
Jij bent mijn vriend, ik en jij

Ja, wij zijn helden
Battle Dimension!
Pokémon!
On the road, far from home
Yet you always feel at home
Brave and strong
Will we be together?
That is our secret

Yes, we are heroes
Can take on anything, side by side
I go where you go
You are my friend, me and you

Yes, we are heroes
Battle Dimension!
Pokémon!

Movie version

Dutch English
Pokémon!
Een nieuwe dag, een nieuw begin
En weer een kans, hopen dat je wint (Pokémon!)
Wij blijven sterk, wij zijn vrij
Klaar voor de strijd, ik en jij!

Ja, wij zijn helden (Pokémon!)
Kunnen alles aan, denk aan mij (Darkrai!)
Ik ga waar jij gaat (Pokémon!)
Jij bent mijn vriend, blijf bij mij (Darkrai!)
Ja, wij zijn helden
Pokémon!

Nu is het tijd, we gaan er voor
Je kunt het best, samen gaan we door
Dus pak mijn hand en volg mij
We winnen echt, zij aan zij!

Ja, wij zijn helden (Pokémon!)
Kunnen alles aan, denk aan mij (Darkrai!)
Ik ga waar jij gaat (Pokémon!)
Jij bent mijn vriend, blijf bij mij (Darkrai!)
Ja, wij zijn helden
Pokémon!

Ja, wij zijn helden (Pokémon!)
Kunnen alles aan, denk aan mij (Darkrai!)
Ik ga waar jij gaat (Pokémon!)
Jij bent mijn vriend, blijf bij mij (Darkrai!)
Ja, wij zijn helden
Pokémon!
Ja, wij zijn helden
Pokémon!
Ja, wij zijn helden
Pokémon!
Pokémon!
A new day, a new beginning
And another chance, hoping you win (Pokémon!)
We stay strong, we are free
Ready for the fight, me and you!

Yes, we are heroes (Pokémon!)
Can take on anything, think of me (Darkrai!)
I go where you go (Pokémon!)
You are my friend, stay with me (Darkrai!)
Yes, we are heroes
Pokémon!

Now is the time, we're going for it
You can do it, together we carry on
So take my hand and follow me
We really win, side by side!

Yes, we are heroes (Pokémon!)
Can take on anything, think of me (Darkrai!)
I go where you go (Pokémon!)
You are my friend, stay with me (Darkrai!)
Yes, we are heroes
Pokémon!

Yes, we are heroes (Pokémon!)
Can take on anything, think of me (Darkrai!)
I go where you go (Pokémon!)
You are my friend, stay with me (Darkrai!)
Yes, we are heroes
Pokémon!
Yes, we are heroes
Pokémon!
Yes, we are heroes
Pokémon!

Sta Sterk! Wees voorbereid

Galactic Battles

This opening was sung by Cindy Oudshoorn, Edward Reekers (background), and Han van Eijk (background) and written by Hilde de Mildt.

TV version

Dutch English
Je weet niet altijd goed
Of het juist is wat je doet
Ga steeds af op je gevoel
Je hart brengt je dan naar je doel

Sta sterk!
(Sta Sterk!)
Wees voorbereid
En vecht!
(En vecht!)
Voor rechtvaardigheid
Hou vol!
(Hou vol!)
Vriend voor altijd

Als jij en ik er samen voor gaan
Dan kunnen wij de queeste aan
En is de strijd gewonnen!
Galactic Battle! Pokémon!
You're not always sure
If what you're doing is right
Always follow your feeling
Your heart will then bring you to your goal

Stay strong!
(Stay strong!)
Be prepared
And fight!
(And fight!)
For justice
Hold on!
(Hold on!)
Friend forever

If you and I go for it together
Then we can take on the quest
And the fight is won!
Galactic Battle! Pokémon!

Movie version

Dutch English
Je weet niet altijd goed
Of het juist is wat je doet
Ga steeds af op je gevoel
Je hart brengt je dan naar je doel

Soms lever je een strijd
Ben je even je richting kwijt
Maar blijf jezelf dan altijd trouw
De beste keus die komt van jou

Sta sterk!
(Sta Sterk!)
Wees voorbereid
En vecht!
(En vecht!)
Voor rechtvaardigheid
Hou vol!
(Hou vol!)
Vriend voor altijd

Als jij en ik er samen voor gaan
Dan kunnen wij de queeste aan
En is de strijd gewonnen!
Pokémon!

Woo-hoo!

Het spel begint weldra
Weet dat ik hier naast je sta
Voel de kracht die jou aanraakt
En die de wereld mooier maakt

Sta sterk!
(Sta Sterk!)
Wees voorbereid
En vecht!
(En vecht!)
Voor rechtvaardigheid
Hou vol!
(Hou vol!)
Vriend voor altijd

Als jij en ik er samen voor gaan
Dan kunnen wij de queeste aan
En is de strijd gewonnen!
Pokémon!

Soms vraag je jezelf af 'Waar doe ik het toch voor?'
Dan slaat de vonk weer over, daarom zet je door
Als je struikelt, ga weer staan
Heb de moed om door te gaan
Je hebt vrienden om je heen
En dan sta je nooit alleen

Sta sterk!
(Sta Sterk!)
Wees voorbereid
En vecht!
(En vecht!)
Voor rechtvaardigheid
Hou vol!
(Hou vol!)
Vriend voor altijd

Als jij en ik er samen voor gaan
Dan kunnen wij de queeste aan
En is de strijd gewonnen!
Pokémon!
You're not always sure
If what you're doing is right
Always follow your feeling
Your heart will then bring you to your goal

Sometimes you deliver a fight
You lose direction for a moment
But then always stay true to yourself
The best choice comes from you

Stay strong!
(Stay strong!)
Be prepared
And fight!
(And fight!)
For justice
Hold on!
(Hold on!)
Friend forever

If you and I go for it together
Then we can take on the quest
And the fight is won!
Pokémon!

Woo-hoo!

The game will start soon
Know I'm here by your side
Feel the power that touches you
And makes the world more beautiful

Stay strong!
(Stay strong!)
Be prepared
And fight!
(And fight!)
For justice
Hold on!
(Hold on!)
Friend forever

If you and I go for it together
Then we can take on the quest
And the fight is won!
Pokémon!

Sometimes you ask yourself 'What am I doing it for?'
Then the fire will spark again, that's why you carry on
If you stumble, rise again
Have to courage to carry on
You've got friends around you
And then you'll never be alone

Stay strong!
(Stay strong!)
Be prepared
And fight!
(And fight!)
For justice
Hold on!
(Hold on!)
Friend forever

If you and I go for it together
Then we can take on the quest
And the fight is won!
Pokémon!

Wij gaan ermee door

Sinnoh League Victors

This opening was sung and written by Franky Rampen.

Dutch English
Het gaat over jou
Het gaat over mij
Het gaat over hoop
En dromen erbij
Het gaat over vrienden die samen werken
En streven naar een doel

Het gaat over het bereiken van de hemel
(Pokémon)
Het hebben van moed
En daar bereidt zijn voor te vechten

En we geven het nooit op
Dus houdt je hoofd koel
En wij gaan er mee door
(Sinnoh League Victors)
Pokémon!
It's about you
It's about me
It's about hope
And dreams included
It's about friends that work together
And are aiming for a goal

It's about reaching the heaven
(Pokémon)
Having the courage
And willing to fight for that

And we never give up
So keep your head cool
And we will carry on
(Sinnoh League Victors)
Pokémon!

Wit en Zwart

Black & White

The TV version was sung by Franky Rampen and Anneke Beukman and written by Hilde de Mildt and the movie version was sung by Franky Rampen and Sophie Peelen.

TV version

Dutch English
Een nieuwe reis
Ja, die stap is heel groot
Zoek de juiste weg
En een bontgenoot
Richt je kracht maar op je doel
Het is van jou, vertrouw op je gevoel

Het is niet altijd wit of zwart
Zoek het antwoord maar in je hart
Of je nu wint of verliest, het is de weg die je kiest
En de reis gaat van start
Pokémon!
A new journey
Yes, that's a very big step
Find the right path
And an ally
Just focus your power on your goal
It belongs to you, trust on your feeling

It's not always white or black
Just seek the answer in your heart
If you win or lose, it's the path that you choose
And the journey begins
Pokémon!

Movie version

Dutch English
Een nieuwe reis
Hoe bereid je je voor?
Is de weg wel juist?
Blijf je op je spoor?
Richt je kracht maar op je doel
Het is van jou, dus vertrouw op je gevoel

De keus die je maakt
Is dat wat je wil?
En zeg je dat open
Of ben je stil?
Maar weet wel, voor jou komt ook de tijd
Dat het vuur van binnen zich verspreidt

Er is geen goed of fout
Als jij op jezelf vertrouwt
En weet dat je nooit verliest
Zolang je eerlijk kiest
De waarheid ben jij

Het is niet altijd wit of zwart
Zoek het antwoord maar in je hart
De reis maakt je vrij

Het zijn steeds die keuzes
Doe ik het goed?
En weet ik zeker
Waarheen ik moet?
Wanneer zeg ik ja
En wanneer nee?
Gaan wij die weg hier met z'n twee

Er is geen goed of fout
Als jij op jezelf vertrouwt
En weet dat je nooit verliest
Zolang je eerlijk kiest
De waarheid ben jij

Het is niet altijd wit of zwart
Zoek het antwoord maar in je hart
De reis maakt je vrij
Pokémon!

Je kunt het aan, zet door
De kracht zit van binnen dus ga ervoor
Er is geen goed of fout
Als jij op jezelf vertrouwt
En weet dat je nooit verliest
Zolang je eerlijk kiest
De waarheid ben jij

Het is niet altijd wit of zwart
Zoek het antwoord maar in je hart
De reis maakt je vrij
Pokémon!
A new journey
How do you prepare?
Is it the right path?
Will you continue on this road?
Just focus your power on your goal
It belongs to you, so trust in your feeling

The choice that you make
Is that what you want?
And do you say that openly
Or are you quiet?
But know, for you the time will also come
That the fire will spread from inside

There's no right or wrong
If you trust in yourself
And know you'll never lose
As long as you choose honestly
You are the truth

It's not always white or black
Just seek the answer in your heart
The journey makes you free

It's always those choices
Am I doing good?
And am I sure
Where I have to go?
When will I say yes
And when no?
The two of us take that road here

There's no right or wrong
If you trust in yourself
And know you'll never lose
As long as you choose honestly
You are the truth

It's not always white or black
Just seek the answer in your heart
The journey makes you free
Pokémon!

You can take it, carry on
The power is inside so go for it
There's no right or wrong
If you trust in yourself
And know you'll never lose
As long as you choose honestly
You are the truth

It's not always white or black
Just seek the answer in your heart
The journey makes you free
Pokémon!

Rivaliserende Lotsbestemmingen

Rivaliserende Lotsbestemmingen

This opening was sung by Franky Rampen and Anneke Beukman and written by Hilde de Mildt.

TV version

Dutch English
Een nieuwe dag, een nieuw avontuur
Het daagt je uit met kracht en vuur
Je weet waar we voor staan
Die uitdaging ga je aan

Wij samen zetten door, vrienden gaan ervoor
Waarheen de weg ook leidt, jij bent er altijd
Aan mijn zij
Ik en jij
't Is zo voorbestemd
Pokémon!
A new day, a new adventure
It challenges you with strength and fire
You know what we stand for
You will take that challenge

Together we carry on, friends go for it
Wherever the path leads, you are always there
At my side
Me and you
It's destined that way
Pokémon!

Movie version

Dutch English
Een nieuwe dag, een nieuw avontuur
Het daagt je uit met kracht en vuur
Je weet waar we voor staan
Die uitdaging ga je aan

Het is zo simpel zoals het gaat
Jij bent mijn steun en mijn toeverlaat
De kracht schuilt in ons beiden
Zolang we samen strijden

Wij zetten samen door, vrienden gaan ervoor
Waarheen de weg ook leidt, jij bent er altijd
Aan mijn zij
Ik en jij
't Is zo voorbestemd

Er zijn geen vragen dus voel je vrij
Het gaat beter met jou erbij
Dus ga je met me mee
Die kracht is voor ons twee

Wij zetten samen door, vrienden gaan ervoor
Waarheen de weg ook leidt, jij bent er altijd
Aan mijn zij
Ik en jij
't Is zo voorbestemd
Pokémon!

Oooh ooh, als je mij helpt
Oooh ooh, help ik jou
Oooh ooh, ik voel me dapper
Ja, omdat ik jou vertrouw
Oooh ooh, er is een opdracht
Oooh ooh, en geef niet op
Oooh ooh, wij blijven samen
Jij brengt me naar de top

Wij zetten samen door, vrienden gaan ervoor
Waarheen de weg ook leidt, jij bent er altijd
Aan mijn zij
Ik en jij
Wij zijn er klaar voor, dat gaan we voorbij
't Is zo voorbestemd
Pokémon!
A new day, a new adventure
It challenges you with strength and fire
You know what we stand for
That challenge you will take

It's as simple as it goes
You are my reliance
The power lurks in both of us
As long as we fight together

We carry on together, friends go for it
Wherever the path leads, you are always there
At my side
Me and you
It's destined that way

There are no questions so feel free
Things go better when you are there
So will you come with me
That power is for both of us

We carry on together, friends go for it
Wherever the path leads, you are always there
At my side
Me and you
It's destined that way
Pokémon!

Oooh ooh, if you help me
Oooh ooh, I will help you
Oooh ooh, I feel brave
Yes, because I trust you
Oooh ooh, there's a mission
Oooh ooh, and won't give in
Oooh ooh, we stay together
You will bring me to the top

We together carry on, friends go for it
Wherever the path leads, you're always there
At my side
Me and you
We're ready for it, we're going past that
It's destined that way
Pokémon!

Samen zijn we sterk

Avonturen In Unova

This opening was sung by Franky Rampen and Anneke Beukman and written by Hilde de Mildt.

TV version

Dutch English
Weer een nieuw hoofdstuk, ga af op je doel
Klaar voor het gevecht, trots en cool
Je weet waarom je hier bent
Dit is jouw moment

Oh-oh
Vervul je wens
De reis is lang, verleg steeds je grens
Oh-oh
We gaan voor het teamwerk
Samen zijn we sterk
Pokémon!
Another chapter, face your goal
Ready for the fight, proud and cool
You know why you're here
This is your moment

Oh-oh
Fulfill you wish
The journey is long, push back your frontiers
Oh-oh
We go for the teamwork
Together we are strong
Pokémon!

Movie version

Dutch English
Weer een nieuw hoofdstuk ga af op je doel
Klaar voor het gevecht, trots en cool
Je weet waarom je hier bent
Dat is wat ik je zeg

Ieder verhaal heeft een eind en begin
Nooit zonder je vrienden, dat heeft geen zin
Als we samen sterk staan
Dit is ons moment

Oh-oh
Vervul je wens
De reis is lang, verleg steeds je grens
Oh-oh
Ons doel komt dichterbij
Oh-oh
Wij gaan voor het teamwerk
Wij zijn vrienden voor altijd
Voor eeuwig jij en ik

Wij zijn onverslaanbaar, zo zij aan zij
Ik blijf bij jou, jij bent zo goed voor mij
Het maakt niet uit waar we heen gaan
Dichtbij jou daar voel ik me pas vrij

Oh-oh
Vervul je wens
De reis is lang, verleg steeds je grens
Oh-oh
Ons doel komt dichterbij
Oh-oh
Wij gaan voor het teamwerk
Wij zijn vrienden voor altijd
Voor eeuwig jij en ik
Pokémon!

Oh-oh
Wij gaan voor het teamwerk
Wij zijn vrienden voor altijd
Voor eeuwig jij en ik
(Voor eeuwig jij en ik)
Pokémon!
Another chapter, face your goal
Ready for the fight, proud and cool
You know why you're here
That's what I'm telling you

Every story has an end and a beginning
Never without your friends, that's no use
If we stand strong together
This is our moment

Oh-oh
Fulfill your wish
The journey is long, push back your frontiers
Oh-oh
Our goal is getting closer
Oh-oh
We go for the teamwork
We're friends forever
Forever you and me

We're unbeatable, side by side like this
I stay with you, you're so good for me
It doesn't matter where we go
Close to you, only there do I feel free

Oh-oh
Fulfill your wish
The journey is long, push back your frontiers
Oh-oh
Our goal is getting closer
Oh-oh
We go for the teamwork
We're friends forever
Forever you and me
Pokémon!

Oh-oh
We go for the teamwork
We're friends forever
Forever you and me
(Forever you and me)
Pokémon!

Pokémon Thema Lied (XY)

De serie: XY

This opening was sung by Herman van Doorn and written by Hilde de Mildt.

TV version

Dutch English
Ik word ooit beter dan de rest
Voor mij bestaat geen grens
Ze vangen is de ware test
Ze trainen is mijn wens

(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal), dus jij en ik
(Pokémon!)
En daarom richt ik mijn blik
(Pokémon!)
Je hebt vrienden voor altijd
Zijn betrokken wereldwijd
(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal)
Ik wil ze allemaal!
Pokémon!
Once I'll be better than the rest
For me there's no limit
To catch them is the true test
To train them is my wish

(Pokémon!)
(I want them all), so you and me
(Pokémon!)
And that's why I turn my gaze
(Pokémon!)
You have friends forever
Are involved worldwide
(Pokémon!)
(I want them all!)
I want them all!
Pokémon!

Movie version

Dutch English
Ik wordt ooit beter dan de rest
Voor mij bestaat geen grens
Ze vangen is de ware test
Ze trainen is mijn wens

Ik zal reizen over land
Zal zoeken, oh zo goed
Een Pokémon die weet wel wat
Hij met zijn krachten moet

(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal), dus jij en ik
(Pokémon!)
En daarom richt ik mijn blik
(Pokémon!)
Je hebt vrienden voor altijd
Zijn betrokken wereldwijd
(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal), een hart zo echt
(Pokémon!)
Zo moedig hoor je vrij
Ik leer jou en jij leert mij
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal)
Ik wil ze allemaal!

Elke opdracht groot of klein
Met moed ga ik er voor
Een ware strijder zal ik zijn
En al maar ga ik door

Kom maar mee, het is m'n tijd
We strijden met elkaar
Arm in arm, een prachtig team
En dromen worden waar

(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal), dus jij en ik
(Pokémon!)
En daarom richt ik mijn blik
(Pokémon!)
Je hebt vrienden voor altijd
Zijn betrokken wereldwijd
(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal), een hart zo echt
(Pokémon!)
Zo moedig hoor je vrij
Ik leer jou en jij leert mij
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(Ik wil ze allemaal)
Ik wil ze allemaal!

(Ik wil ze allemaal)
Ik wil ze allemaal
Ik wil ze allemaal!
Pokémon!
Once I'll be better than the rest
For me there's no limit
To catch them is the true test
To train them is my wish

I will travel over land
Will seek, oh so well
A Pokémon knows what
It has to do with its powers

(Pokémon!)
(I want them all), so you and me
(Pokémon!)
And that's why I turn my gaze
(Pokémon!)
You have friends forever
Are involved worldwide
(Pokémon!)
(I want them all), a heart so true
(Pokémon!)
So bravely you hear free
I teach you and you teach me
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(I want them all!)
I want them all!

Every mission big or small
With courage I go for it
A true warrior I will be
And ever I carry on

Come along, now is the time
We fight together
Arm in arm, a splendid team
And dreams become reality

(Pokémon!)
(I want them all), so you and me
(Pokémon!)
And that's why I turn my gaze
(Pokémon!)
You have friends forever
Are involved worldwide
(Pokémon!)
(I want them all), a heart so true
(Pokémon!)
So bravely you hear free
I teach you and you teach me
Po-ké-mon!
(Pokémon!)
(I want them all)
I want them all!

(I want them all)
I want them all
I want them all!
Pokémon!

Wees een Vechter

Ontdekkingsreis door Kalos

This opening was sung by Franky Rampen and written by Bianca Steenhagen.

Dutch English
Je bent een ster en op reis
Om ooit de beste te zijn
En op een dag zul jij winnen en stralen
Dus doe je best en bewijs
Dat je de held bent in alle verhalen

Wees een vechter, wees een vechter
En de wereld is prachtig en fijn
Pak je kans en wees dus een vechter
De toekomst van de wereld dat ben jij

Pokémon!
You're a star and on a journey
To once become the best
And one day you'll win and shine
So do your best and prove
That you're the hero in all stories

Be a fighter, be a fighter
And the world is gorgeous and nice
Take your chance and be a fighter
You're the future of the world

Pokémon!

Ik sta sterk

De serie: XYZ

This opening was sung by Franky Rampen, the TV version was written by Hilde de Mildt and the movie version was written by Bianca Steenhagen.

TV version

Dutch English
Ik sta sterk, want ik weet ik ben een winnaar
Sla me neer, ik kom steeds weer overeind
Nu zijn wij als tegenstanders vergelijkbaar

Pokémon,
Pokémon,
Ik wil ze allemaal!

Ik sta sterk, want ik weet ik ben een winnaar

Pokémon,
Pokémon,
Ik wil ze allemaal!
I stand strong, because I know I'm a winner
Knock me down, I'll always get back up
Now we are equivalent opponents

Pokémon,
Pokémon,
I want them all!

I stand strong, because I know I'm a winner

Pokémon,
Pokémon,
I want them all!

Movie version

Dutch English
Ik sta sterk, want ik weet ik ben een winnaar
Ja, kom maar op, ik ben een overwinnaar
Ik wil ze allemaal!

Ik sta sterk, want ik weet ik ben een winnaar
Sla me neer, ik kom steeds weer overeind
Ja, kom maar op, ik ben een overwinnaar

Pokémon,
Pokémon,
Ik wil ze allemaal!

Ja, kom maar op, ik ben een overwinnaar

Pokémon,
Pokémon,
Ik wil ze allemaal!

Ik heb al mijn vrienden bij mij
Ik hou m'n ogen op de bal
Jarenlange ervaring en wijsheid
Ik wil ze allemaal!
I stand strong, because I know I'm a winner
Yeah, come on, I'm a victor
I want them all!

I stand strong, because I know I'm a winner
Knock me down, I'll always get back up
Yeah, come on, I'm a victor

Pokémon,
Pokémon,
I want them all!

Yeah, come on, I'm a victor

Pokémon,
Pokémon,
I want them all!

I have all my friends with me
I keep my eye on the ball
Years of experience and wisdom
I want them all!

Onder de Alolan zon

Onder de Alolan zon

This opening was sung by Sarah Nauta and Franky Rampen, and written by Christa Lips.

Dutch English
Ik voel me goed bij de zon op mijn huid
Ik word sterker, beleef elke dag avonturen
De dag mag van mij langer duren

Ja! We hebben zoveel plezier (zoveel plezier)
Met een vakantie te mooi om te verzinnen
Ja! Onze reis begint hier
Wij zijn een team we doen alles om te winnen

Onder de Alolan zon
Pokémon!
I feel good with the sun on my skin
I become stronger, I experience adventures every day
It's fine with me if the day lasts longer

Yeah! We have so much fun (so much fun)
On a vacation too beautiful to imagine
Yeah! Our journey begins here
We are a team, we do everything to win

Under the Alolan sun
Pokémon!

Pokémon Thema Lied (Ik wil ze allemaal)

Pokémon Thema Lied (Ik wil ze allemaal)

This opening was sung by Juliann Ubbergen and Jeske van der Staak and written by Hilde de Mildt.

Dutch English
Ik wordt ooit beter dan de rest
Voor mij bestaat geen grens
Ze vangen is de ware test
Ze trainen is mijn wens

Ik zal reizen over land
Zal zoeken, oh zo goed
Een Pokémon die weet wel wat
Hij met zijn krachten moet

Pokémon (Ik wil ze allemaal), dus jij en ik
En daarom richt ik mijn blik
(Pokémon!)
Je hebt vrienden voor altijd
Zijn betrokken wereldwijd
Pokémon (Ik wil ze allemaal), hart zo echt
Zo moedig ja voel je vrij
Ik leer jou en jij leert mij
Po-ké-mon!
(Ik wil ze allemaal!)
Ik wil ze allemaal!

Elke opdracht groot of klein
Met moed ga ik er voor
Een ware strijder zal ik zijn
En al maar ga ik door

Kom maar mee, het is m'n tijd
We strijden met elkaar
Arm in arm, een prachtig team
En dromen worden waar

Pokémon (Ik wil ze allemaal), dus jij en ik
En daarom richt ik mijn blik
(Pokémon!)
Je hebt vrienden voor altijd
Zijn betrokken wereldwijd
Pokémon (Ik wil ze allemaal), hart zo echt
Zo moedig ja voel je vrij
Ik leer jou en jij leert mij
Po-ké-mon!
(Ik wil ze allemaal!)
Ik wil ze allemaal!

Ik wil ze allemaal!
Once I'll be better than the rest
For me there's no limit
To catch them is the true test
To train them is my wish

I will travel over land
Will seek, oh so well
A Pokémon knows what
It has to do with its powers

Pokémon (I want them all), so you and me
And that's why I turn my gaze
(Pokémon!)
You have friends forever
Are involved worldwide
Pokémon (I want them all), a heart so true
So brave, yes, you feel free
I teach you and you teach me
Po-ké-mon!
(I want them all!)
I want them all!

Every mission big or small
With courage I go for it
A true warrior I will be
And ever I carry on

Come along, now is the time
We fight together
Arm in arm, a splendid team
And dreams become reality

Pokémon (I want them all), so you and me
And that's why I turn my gaze
(Pokémon!)
You have friends forever
Are involved worldwide
Pokémon (I want them all), a heart so true
So brave, yes, you feel free
I teach you and you teach me
Po-ké-mon!
(I want them all!)
I want them all!

I want them all!

Onder de Alolan Maan

Onder de Alolan Maan

This opening was sung by Kelvin Allison, Jeske van der Staak, Anneke Beukman, Franky Rampen, and written by Hilde de Mildt.

Dutch English
Tapu Koko, Tapu Lele,
Tapu Bulu, Tapu Fini

Leer van het leven, geven,
streven, leer bewust je les

Eenheid, wedstrijd,
blijheid, samen ga je voor succes

(Want het komt eraan)
De dag dat je je doel bereikt.
Onder de Alolan Maan
Pokémon!
Tapu Koko, Tapu Lele
Tapu Bulu, Tapu Fini

Learn from life, give,
aim, learn your lesson consciously

Unity, competition,
joy, together you go for success

(Because it's coming)
The day you reach your goal.
Under the Alolan Moon
Pokémon!

De Uitdaging Aan

De Uitdaging Aan

This opening was sung by Tommie Christiaan and Talita Angwarmasse, and written by Hilde de Mildt.

Dutch English
Kom, sta op de uitdaging roept jou
(De uitdaging roept jou)
Kom, sta op en wordt kampioen
(De uitdaging roept jou)

Pak mijn hand en train met mij
Dan winnen we samen
(De uitdaging roept jou)
Niets wat ons in de weg zal staan

Sterker en sterker
Dus ik neem de uitdaging aan!
Pokémon!
Come on, stand up to the challenge calling you
(The challenge calls you)
Come on, get up and become a champion
(The challenge calls you)

Take my hand and train with me
Then we will win together
(The challenge calls you)
Nothing will stand in our way

Stronger and stronger
So I will accept the challenge!
Pokémon!

De Reis Begint Vandaag

De Reis Begint Vandaag

This opening was sung by Kelvin Alisson and Maria Hengst, and written by Marjolein Spijkers..

Dutch English
In de grote wereld weet je me te vinden
Dan zijn we samen om het leven te ontdekken
Avonturen lijken eeuwig te duren
Samen vinden wij het antwoord op elke vraag

In de wereld van hoog tot laag
De reis begint vandaag!
De reis begint vandaag!
De reis begint vandaag!
In the big world, you know to find me
Then we are together to discover life
Adventures seem to last forever
Together, we find the answer to every question

In the world from high to low
The journey starts today!
The journey starts today!
The journey starts today!

Ik let op jou

Ik let op jou
Dutch English
Kleine vogel op de vlucht
Het valt niet mee in die grote lucht
Maar de wolken lachen naar jou
Je leert zoveel in het hemelblauw

Pak je kans snel
Je kunt het heus wel
Ik ben dicht bij
Vlieg maar kleine jij

Ook al raast de wind
Je vindt altijd een weg terug
Je bent veilig hier, ik let op jou altijd
Ook al ben je bang
Je vindt altijd een weg terug
Je bent veilig hier, ik let op jou altijd
Ik let op jou

Nee, niet huilen, ga door
Oefen maar je kunt het hoor
Als je valt, sta dan weer op
Je bent heel sterk dus geef niet op

Je groeit elke dag
Vertrouw op je kracht
Ben altijd dicht bij
Vlieg maar kleine jij

Ik let op jou
Little bird on the run
It's not easy in that big sky
But the clouds are smiling at you
You learn so much in the sky blue

Grab your chance quickly
You can do it
I'm close
Fly little you

Even though the wind is blowing
You always find a way back
You're safe here, I'm always watching you
Even if you're scared
You always find a way back
You're safe here, I'm always watching you
I'm watching you

No, don't cry, keep going
Practice but you can hear it
If you fall, get up again
You are very strong so don't give up

You grow every day
Trust your strength
I'm always close
Fly little you

I'm watching you

Luister Naar Je Hart

Luister Naar Je Hart

This opening was sung by Maria Hengst and written by Marcel Jonker.

Dutch English
Laten we op reis gaan
Jij en ik

Want dan zijn we sterker dan de rest
En dan doen we alles samen
Leren, trainen, niet te stoppen
Go! Go! Go!

Waar je ook naartoe gaat, ik ga mee
Laten we op reis gaan, volg je hart
Dus luister naar je hart

Pokémon!
Let's go on a journey
You and me

Because then we are stronger than the rest
And then we do everything together
Learning, training, unstoppable
Go! Go! Go!

Wherever you go, I'll go with you
Let's go on a journey, follow your heart
So listen to your heart

Pokémon!

Naartoe

Naartoe
Dutch English
Samen gaan we overal naartoe
Oh-oh-oh-oh-oh
Ook al weet ik nog niet altijd hoe
Oh-oh-oh-oh-oh

Het gaat me om de reis
en niks brengt ons van de wijs

Samen gaan we overal naartoe
(Overal naartoe)
Naartoe
Together we go everywhere
Oh-oh-oh-oh-oh
Even though I don't always know how
Oh-oh-oh-oh-oh

What matters to me is the journey
and nothing will take us off the hook

Together we go everywhere
(Go everywhere)
to

Ik wil ze allemaal

Ik wil ze allemaal
Dutch English
POKÉMON!
(Ik wil ze allemaal)
't Is jij en ik
En daarop richt ik mijn blik
POKÉMON!
O, vrienden voor altijd
Zijn betrokken wereldwijd
POKÉMON!
(Ik wil ze allemaal)
Een hart zo echt
Zo moedig in elk gevecht
Ik leer jou en jij leert mij
POKÉMON!
Ik wil ze allemaal!
POKÉMON!
POKÉMON!
(I want them all)
It's you and me
And that's where I focus my gaze
POKÉMON!
Oh, friends forever
Are involved worldwide
POKÉMON!
(I want them all)
A heart so true
So brave in every battle
I teach you and you teach me
POKÉMON!
I want them all!
POKÉMON!

Endings

Najaarszon

Najaarszon

This ending was sung and translated by Bert Heerink only for the theater version of the movie. The original song is called Burning Heart from Vandenberg. It was not included in the dvd version.

Dutch English
Voel de najaarszon die zo warm begon
En hoe ze speelt met jou, op jouw gezicht in 't herfstlicht
Voel de najaarswind die zo zacht begint
Of op de trommel slaat en in de maat van de herfst gaat

Dit hart dat klopt voor jou
In de maat die hoort bij jou
Dit hart dat klopt in mij
Voor ons allebei

Voel mijn hart voor jou, hoe het voor jou slaat
En voor wat komen gaat, als we samen zijn, met z'n tweeen zijn
Voel jouw hart voor mij, voor ons allebei
En hoe ze samen gaan, het ritme slaan voor jou en mij

Dit hart dat klopt voor jou
In de maat die hoort bij jou
Dit hart dat klopt in mij
Voor ons allebei
Ons allebei

Dit hart dat klopt voor jou
In de maat die hoort bij jou
Dit hart dat klopt in mij
Voor ons allebei

Dit hart dat klopt voor jou
In de maat die hoort bij jou
Dit hart dat klopt in mij
Voor ons allebei
Ons allebei

Dit hart dat klopt voor jou
In de maat die hoort bij jou
Dit hart dat klopt in mij
Voor ons allebei
Voor ons allebei
Feel the autumn sun that started so warm
And how she plays with you, on your face in the autumn light
Feel the autumn wind starting so softly
Or hit the drum and go in time with fall

This heart that beats for you
In the size that belongs to you
This heart that beats in me
For the both of us

Feel my heart for you, how it beats for you
And for what is to come, when we are together, the two of us
Feel your heart for me, for both of us
And how they go together, hit the beat for you and me

This heart that beats for you
In the size that belongs to you
This heart that beats in me
For the both of us
Both of us

This heart that beats for you
In the size that belongs to you
This heart that beats in me
For the both of us

This heart that beats for you
In the size that belongs to you
This heart that beats in me
For the both of us
Both of us

This heart that beats for you
In the size that belongs to you
This heart that beats in me
For the both of us
For the both of us

Hier in het Paradijs

Hier in het Paradijs
Dutch English
Er is een mooie plaats, met leuke wezens
Kom mee en ga maar mee, er zijn geen zorgen
Ze zijn je grootste vriend, en ik ga je zeggen
Deze plaats is cool en super vet want

Soms dan voel je je een beetje rot
De muren komen op je af
Wees niet bang want het komt wel goed
Pak mijn hand en kom maar mee

Hier in het paradijs, de plaats voor jou en mij
Hier in het paradijs, voor jou en mij
Hier in het paradijs, hier krijg je wat je ziet
Nooit gedacht dat het zo mooi zou zijn
Hier in het paradijs

Er is een mooie plaats, met leuke wezens
Kom mee en ga maar mee, er zijn geen zorgen
Ze zijn je grootste vriend, en ik ga je zeggen
Deze plaats is cool en super vet want

Soms dan voel je je een beetje rot
De muren komen op je af
Wees niet bang want het komt wel goed
Pak mijn hand en kom maar mee

Hier in het paradijs, de plaats voor jou en mij
Hier in het paradijs, voor jou en mij
Hier in het paradijs, hier krijg je wat je ziet
Nooit gedacht dat het zo mooi zou zijn
Hier in het paradijs

Hier vliegen al je zorgen weg, je vreugde kent geen grenzen meer
Ik droom ervan, geniet ervan
Dansen op een ster met jou
Ik neem je mee

Hier in het paradijs, de plaats voor jou en mij
Hier in het paradijs, voor jou en mij
Hier in het paradijs, hier krijg je wat je ziet
Nooit gedacht dat het zo mooi zou zijn

Hier in het paradijs, de plaats voor jou en mij
Hier in het paradijs, voor jou en mij
Hier in het paradijs, hier krijg je wat je ziet
Nooit gedacht dat het zo mooi zou zijn
Hier in het paradijs

Er is een mooie plaats, met leuke wezens
Kom mee en ga maar mee, er zijn geen zorgen
Ze zijn je grootste vriend, en ik ga je zeggen
Deze plaats is cool en super vet want

Soms dan voel je je een beetje rot
De muren komen op je af
Wees niet bang want het komt wel goed
Pak mijn hand en kom maar mee

Hier in het paradijs, de plaats voor jou en mij
Hier in het paradijs, voor jou en mij
Hier in het paradijs, hier krijg je wat je ziet
Nooit gedacht dat het zo mooi zou zijn
Hier in het paradijs

Er is een mooie plaats, met leuke wezens
Kom mee en ga maar mee, er zijn geen zorgen
Ze zijn je grootste vriend, en ik ga je zeggen
Deze plaats is cool en super vet want

Soms dan voel je je een beetje rot
De muren komen op je af
Wees niet bang want het komt wel goed
Pak mijn hand en kom maar mee

Hier in het paradijs, de plaats voor jou en mij
Hier in het paradijs, voor jou en mij
Hier in het paradijs, hier krijg je wat je ziet
Nooit gedacht dat het zo mooi zou zijn
Hier in het paradijs, de plaats voor jou en mij
Hier in het paradijs, voor jou en mij
Hier in het paradijs, hier krijg je wat je ziet
Hier in het paradijs, de plaats voor jou en mij
Hier in het paradijs, de plaats voor jou en mij
There is a beautiful place, with lovely creatures
Come and go with us, there are no worries
They are your best friend, and I'm going to tell you
This place is cool and super cool because

Sometimes you're feeling a bit miserable
The walls are closing you in
Don't be afraid, it will be okay
Take my hand and come with me

Here in the paradise, the place for you and me
Here in the paradise, for you and me
Here in the paradise, here you'll get what you see
I've never thought it would be so beautiful
Here in the paradise

There is a beautiful place, with lovely creatures
Come and go with us, there are no worries
They are your best friend, and I'm going to tell you
This place is cool and super cool because

Sometimes you're feeling a bit miserable
The walls are closing you in
Don't be afraid, it will be okay
Take my hand and come with me

Here in the paradise, the place for you and me
Here in the paradise, for you and me
Here in the paradise, here you'll get what you see
I've never thought it would be so beautiful
Here in the paradise

Here all your worries will fly away, your joy has no limits anymore
I'm dreaming about it, enjoy it
Dancing with you on a star
I'll take you with me

Here in the paradise, the place for you and me
Here in the paradise, for you and me
Here in the paradise, here you'll get what you see
I've never thought it would be so beautiful

Here in the paradise, the place for you and me
Here in the paradise, for you and me
Here in the paradise, here you'll get what you see
I've never thought it would be so beautiful
Here in the paradise

There is a beautiful place, with lovely creatures
Come and go with us, there are no worries
They are your best friend, and I'm going to tell you
This place is cool and super cool because

Sometimes you're feeling a bit miserable
The walls are closing you in
Don't be afraid, it will be okay
Take my hand and come with me

Here in the paradise, the place for you and me
Here in the paradise, for you and me
Here in the paradise, here you'll get what you see
I've never thought it would be so beautiful
Here in the paradise

There is a beautiful place, with lovely creatures
Come and go with us, there are no worries
They are your best friend, and I'm going to tell you
This place is cool and super cool because

Sometimes you're feeling a bit miserable
The walls are closing you in
Don't be afraid, it will be okay
Take my hand and come with me

Here in the paradise, the place for you and me
Here in the paradise, for you and me
Here in the paradise, here you'll get what you see
I've never thought it would be so beautiful
Here in the paradise, the place for you and me
Here in the paradise, for you and me
Here in the paradise, here you'll get what you see
Here in the paradise, the place for you and me
Here in the paradise, the place for you and me

Wij Maken Dromen Waar

Wij Maken Dromen Waar

This ending was sung by Franky Rampen, Edward Reekers, and Han van Eijk.

Dutch English
Ik zie beelden in de toekomst
en ze stellen jou de vraag
Vecht jij voor een betere wereld?
Want die queeste speelt vandaag
Dit lied is voor degene die niet voor wanhoop zwicht
Als mensen samen komen, wijkt het duister voor het licht
De wereld wordt echt mooier als we samen verdergaan
Dan hebben we een toekomst en daar komt geen einde aan

Één hoop één wens
Voor wat op aarde leeft
Er is een kans
Voor iedereen om wie je geeft
Alleen vertrouwen op elkaar
Dan maken wij je dromen waar

Durf jij door te vechten
Al ben je soms alleen
Blijf jij sterk en moedig zonder vrienden om je heen?
Blijf maar stevig staan ook al gaat het even slecht
Want wij zijn aan je zijde
Klaar voor het gevecht
De wereld wordt echt mooier als we samen verdergaan
Dan hebben we een toekomst en daar komt geen einde aan

Één hoop één wens
Voor wat op aarde leeft
Er is een kans
Voor iedereen om wie je geeft
Alleen vertrouwen op elkaar
Dan maken wij je dromen waar

Luister naar die stem vanbinnen
Laat de strijd gerust beginnen
Samen gaan wij overwinnen telkens weer

Één hoop één wens
Voor wat op aarde leeft
Er is een kans
Voor iedereen om wie je geeft
Alleen vertrouwen op elkaar
Dan maken wij je dromen waar

Heb vertrouwen en wij maken dromen waar...

Één hoop één wens
Voor wat op aarde leeft
Er is een kans
Voor iedereen om wie je geeft
Alleen vertrouwen op elkaar
Dan maken wij je dromen waar

Ja, wij maken dromen waar
I see images in the future
and they ask you the question
Do you fight for a better world?
Because that question is on today
This song is for those who do not yield for despair
If people come together, the darkness will make way for the light
The world would really be better if we move forwards together
Then we will have a future and there wouldn't be an end for it

One hope one wish
For what lives on earth
There is a chance
For everyone who you care for
Only trust in each other
Then we'll make your dream come true

Do you dare to fight forth
Even if you're sometimes alone
Do you stay strong and brave without friends around you?
Stay strong, even when it's going bad
Because we are by your side
Ready for the figth
The world would really be better if we move forwards together
Then we will have a future and there wouldn't be an end for it

One hope one wish
For what lives on earth
There is a chance
For everyone who you care for
Only trust in each other
Then we'll make your dream come true

Listen to your inner voice
Let the fight easily begin
Together we will win over and over again

One hope one wish
For what lives on earth
There is a chance
For everyone who you care for
Only trust in each other
Then we'll make your dream come true

Have confidence and we'll make dreams come true...

One hope one wish
For what lives on earth
There is a chance
For everyone who you care for
Only trust in each other
Then we'll make your dream come true

Yes, we'll make dreams come true

Vergeten Zal Ik Je Niet

Vergeten Zal Ik Je Niet

This ending was sung by Anneke Beukman and written by Bianca Steenhagen.

Dutch English
Vergeten zal ik je niet
Geef het nooit op en dan zul je het zien
Bij iedere zucht
Denk ik aan jou terug
Vergeten zal ik je niet

Overal zie ik jouw mooie schaduw
Met mijn ogen dicht zie ik jouw blik
En als ik zing, hoor ik jouw melodie
Er gaat geen één moment voorbij
Dat ik niet denk aan jou en mij

Voor altijd zul jij nu mijn held zijn
En jij bent zo sterk en kent geen angst
Ik weet dat ik op jou kan bouwen
Jij bent altijd dicht bij mij
Een echte vriend
Ja, dat ben jij

Vergeten zal ik je niet
Geef het nooit op en dan zul je het zien
Bij iedere zucht
Denk ik aan jou terug
Vergeten zal ik je niet

Oh oh yeah, niet vergeten
Hey yeah yeah yeah, niet vergeten

Oh, omdat je zoveel voor me deed
En ik nu zeker weet

Vergeten zal ik je niet
Geef het nooit op en je zult het echt zien
Bij iedere zucht
Denk ik aan jou terug
Vergeten zal ik je niet

Vergeten zal ik je niet
Geef het nooit op en je zult het echt zien
Bij iedere zucht
Denk ik aan jou terug
Ik zal niet vergeten
Nee niet vergeten
Zal niet vergeten
Vergeten zal ik je niet
I won't forget you
Never give up and then you'll see it
With every sigh
I think back to you
I won't forget you

Everywhere I see your beautiful shadow
With my eyes closed I see your look
And when I sing, I hear your melody
No moment goes by
That I don't think about you and me

Forever you will be my hero
And you're so strong and don't know any fear
I know that I can rely on you
You're always close to me
A true friend
Yes, that's you

I won't forget you
Never give up and then you'll see it
With every sigh
I think back to you
I won't forget you

Oh oh yeah, don't forget
Hey yeah yeah yeah, don't forget

Oh, because you did so much for me
And now I'm sure

I won't forget you
Never give up and then you'll really see it
With every sigh
I think back to you
I won't forget you

I won't forget you
Never give up and then you'll really see it
With every sigh
I think back to you
I won't forget
No don't forget
Won't forget
I won't forget you

Leven in de schaduw

Leven in de schaduw

This ending was sung by Marcel Veenendaal and written by Bianca Steenhagen.

Dutch English
Soms kun je het moeiljk zien
Is dit een vijand of een vriend
Maar dat gaat zo
Als je leeft in de schaduw

Soms is er haat en nijd als er iets gebeurt met ruimte en tijd
Maar dat gaat zo
Als je leeft in de schaduw

Nu is het tijd
We gaan ervoor
Spreid je vleugels
We vechten weer door
Heb je lef genoeg
Of ga je er vandoor

Leven in de schaduwhemel
Leven in de schaduw
Oh, Darkrai
Leven in de schaduwhemel
Leven in de schaduw
Oh, Darkrai
Sometimes it's hard to see
Is this a foe or a friend
But it goes like that
When you live in the shadow

Sometimes there's hatred and envy if something happens with space and time
But it goes like that
When you live in the shadow

Now it's time
We go for it
Spread your wings
We fight on again
Do you have enough courage
Or do you run off

Living in the shadow sky
Living in the shadow
Oh, Darkrai
Living in the shadow sky
Living in the shadow
Oh, Darkrai

Wat is de wereld toch mooi

Wat is de wereld toch mooi
Wat is de wereld toch mooi

This ending was sung by Marcel Veenendaal and written by Hilde de Mildt.

Dutch English
Elke dag weer jachtig jagen zonder vragen of je je vergist
De kans bestaat dat als je nooit bij het leven stilstaat dat je iets hebt gemist
Er wacht een hele wereld daar
Water, aarde, lucht en vuur
Als een regenboog vol kleuren
Het is een prachtig avontuur

Dus kijk om je heen
Dan zie je pas goed
Waar je nu staat
En waar je heen moet
Dan heb je door
Wat is de wereld toch mooi

Alle goede dingen moet je vieren in het leven
Kom op pak die kans
Of het geschenk dat in jouw handen is gegeven verliest zijn glans
Dat mag niet gebeuren
Wees je eigen held
Bepaal je eigen toekomst
Wees bewust dat alles telt

Dus kijk om je heen
Dan zie je pas goed
Waar je nu staat
En waar je heen moet
Dan heb je door
Wat is de wereld toch mooi
Wat is de wereld toch mooi

De sleutel van het wonder
Hou jij in je hand
Open alle deuren
Stap maar in een magisch land

Dus kijk om je heen
Dan zie je pas goed
Waar je nu staat
En waar je heen moet
Dan heb je door
Wat is de wereld toch mooi

Dus kijk om je heen
Dan zie je pas goed
Waar je nu staat
En waar je heen moet
Dan heb je door
Wat is de wereld toch mooi
Wat is de wereld toch mooi

Kijk om je heen
Dan zie pas goed
Dan heb je door
Wat is de wereld toch mooi
De wereld is mooi
Dus kijk om je heen
Wat is de wereld toch mooi
Ooh de wereld is mooi
Hectic hunting every day again without asking if you make a mistake
There is a chance that you have missed something if you never give thought to life
A whole world is waiting there
Water, earth, air, and fire
Like a rainbow full of colors
It's a splendid adventure

So look around you
Only then you see
Where you're standing right now
And where you have to go
Then you get
What a beautiful world

All good things should be celebrated in life
Come on and grab that chance
Or else the gift that has been given into your hands loses its shine
That can't happen
Be your own hero
Determine your own future
Be aware that everything counts

So look around you
Only then you see
Where you're standing right now
And where you have to go
Then you get
What a beautiful world
What a beautiful world

The miracle's key
Are you holding in your hand
Open all doors
Just step into a magical land

So look around you
Only then you see
Where you're standing right now
And where you have to go
Then you get
What a beautiful world

So look around you
Only then you see
Where you're standing right now
And where you have to go
Then you get
What a beautiful world
What a beautiful world

So look around you
Only then you see
Then you get
What a beautiful world
The world is beautiful
So look around you
What a beautiful world
Ooh the world is beautiful

Ik Vertrouw Op Jou

Ik Vertrouw Op Jou

This ending was sung by Franky Rampen and Marjolein Spijkers and written by Marjolein Spijkers.

Dutch English
Wie vangt me op als alles misloopt
Waar kan ik heen als ik eenzaam ben
Waar kan ik schuilen en me verwarmen
Bij jou
Ja bij jou

Wie vangt me op met open armen
Waar kan ik heen als het tegenzit
Waar vindt ik hoop als ik 's ochtends opstaan
Bij jou
Ja bij jou

Jij stond voor me klaar toen het nodig was
Jij ving me op toen het moeilijk was
Een helder licht al is het buiten grauw
Ik vertrouw op jou

Als ik struikel en val
Pak jij mijn hand
Als ik het niet weet ben jij mijn verstand
Als ik het niet snap leg jij het nog een keer uit
Echt waar
Wij horen samen, vanaf het begin
En ik ken je door en door
Wat zou ik moeten als jij er niet voor mij zou zijn

Jij stond voor me klaar toen het nodig was
Jij ving me op toen het moeilijk was
Een helder licht al is het buiten grauw
En ben ik ooit zwak, dan geef jij mij kracht
Terwijl jij nooit iets terugverwacht
Mijn straaltje hoop, jij bent mij altijd trouw
Ja, ik vertrouw op jou
Ja, ik vertrouw op jou

Jij stond voor me klaar toen het nodig was
Jij ving me op toen het moeilijk was
Een helder licht al is het buiten grauw
En ben ik ooit zwak, dan geef jij mij kracht
Terwijl jij nooit iets terugverwacht
Mijn straaltje hoop, jij bent mij altijd trouw
Ja, ik vertrouw op jou

Jij stond voor me klaar toen het nodig was
Jij ving me op toen het moeilijk was
Een helder licht al is het buiten grauw
Ik vertrouw op jou
Ja, ik vertrouw op jou
Who receives me when everything goes wrong
Where can I go when I'm lonely
Where can I shelter and warm up
With you
Yes with you

Who receives me with open arms
Where can I go when things go against me
Where do I find hope when I get up in the morning
With you
Yes with you

You were there for me when it was necessary
You received me when things were hard
A bright light even if it's grey outside
I trust in you

When I trip and fall
You grab my hand
When I don't know it anymore you're my brain
When I don't understand you explain it once again
Really
We belong together, from the beginning
And I know you through and through
What would I do if you won't be there for me

You were there for me when it was necessary
You received me when things were hard
A bright light even if it's grey outside
And if I'm ever weak, you give me strength
While you never expect anything in return
My ray of hope, you're always faithful to me
Yes, I trust in you
Yes, I trust in you

You were there for me when it was necessary
You received me when things were hard
A bright light even if it's grey outside
And if I'm ever weak, you give me strength
While you never expect anything in return
My ray of hope, you're always faithful to me
Yes, I trust in you

You were there for me when it was necessary
You received me when things were hard
A bright light even if it's grey outside
I trust in you
Yes, I trust in you

De Sterren Zijn Voor Jou

De Sterren Zijn Voor Jou (Ideals Mix)
De Sterren Zijn Voor Jou (Truth Mix)

This ending was sung by Sophie Peelen in Black and by Franky Rampen in White, and written by Hilde de Mildt.

Dutch English
Schiet omhoog, wees een ster
Die kans brengt je ver
Het is de kracht die in jou leeft
Die jou vleugels geeft
Vlieg maar hoog langs de maan
Je kunt de wereld aan
Maak je keus zonder rem
Geef het een stem

De sterren voorbij
Als jij je vleugels spreidt
Gewichtloos en vrij
Worden wensen werkelijkheid
Dus luister naar je hart
Blijf je dromen altijd trouw
De sterren, die zijn voor jou

Iedere stap die je doet
Brengt je dichter bij je doel
En je weet: dit is goed
Vertrouw op je gevoel
Zet door, heel gericht
Dan dooft echt nooit het licht
Wis je twijfels maar uit
Oh, zing het luid

De sterren voorbij
Als jij je vleugels spreidt
Gewichtloos en vrij
Worden wensen werkelijkheid
Dus luister naar je hart
Blijf je dromen altijd trouw
De sterren, die zijn voor jou

De sterren voorbij
Als jij je vleugels spreidt
Gewichtloos en vrij
Worden wensen werkelijkheid
Dus luister naar je hart
Blijf je dromen altijd trouw
De sterren, die zijn voor jou
De sterren, die zijn voor jou
De sterren, die zijn voor jou
De sterren, die zijn voor jou
De sterren, die zijn voor jou
De sterren, die zijn voor jou
Shoot up, be a star
That chance gets you far
It's the power that lives inside of you
That gives you wings
Just fly high past the moon
You can take on the world
Make your choice without a brake
Give it a voice

Beyond the stars
When you spread your wings
Weightless and free
Dreams become reality
So listen to your heart
Always stay true to your dreams
The stars, they're for you

Every step you take
Brings you closer to your goal
And you know: this is good
Trust in your feeling
Carry on, very focused
Then the light never extinguishes
Just erase your worries
Oh, sing out loud

Beyond the stars
When you spread your wings
Weightless and free
Dreams become reality
So listen to your heart
Always stay true to your dreams
The stars, they're for you

Beyond the stars
When you spread your wings
Weightless and free
Dreams become reality
So listen to your heart
Always stay true to your dreams
The stars, they're for you
The stars, they're for you
The stars, they're for you
The stars, they're for you
The stars, they're for you
The stars, they're for you

Ja Dan Ben Je Vrij

Ja Dan Ben Je Vrij

This ending was sung by Tineke Blok and written by Laura Vlasblom.

Dutch English
Weg uit het donker
Op naar het zonlicht
De wereld staat weer open
Eens was ik zo bang
Nu voelt het zo goed
Ik huil nog een keer 't is voorbij
Dit betekent nu zoveel voor mij

'K wil je bedanken lief je helpt me zo goed
Weet wat ik moet en waarom we hier zijn
We gaan nu hier ontdekken, samen beleven dat maakt het zo fijn
Het afscheid komt te vroeg toe blijf toch bij mij
Hou je zo stevig vast dan voel ik me blij
Dicht langs de wolken met mij
Ja, dan ben je vrij

Weg uit het donker
Op naar het zonlicht
De wereld staat weer open
Eens was ik zo bang
Nu voelt het zo goed
Ik huil nog een keer 't is voorbij
Dit betekent nu zoveel voor mij

'K wil je bedanken lief je helpt me zo goed
Weet wat ik moet en waarom we hier zijn
We gaan nu hier ontdekken, een nieuw avontuur
Maakt wie we zijn
Away from the darkness
To the sunlight
The world stands open again
Once I was so scared
Now it feels so good
I cry another time it is over
This means so much for me now

I want to thank you sweetheart that you help me so well
Know what I must and why we are here
Now we go discover here, experience together that is so nice
The goodbye cames too early, please stay with me
Hold you tight then I feel myself happy
Close by the clouds
Yes, then are you free

Away from the darkness
To the sunlight
The world stands open again
Once I was so scared
Now it feels so good
I cry another time it is over
This means so much for me now

I want to thank you sweetheart that you help me so well
Know what I must and why we are here
Now we go discover here, a new adventure
Makes who we are

Elke Kant Van Mij

Elke Kant Van Mij

This ending was sung by Tineke Blok and written by Marjolein Spijkers.

Dutch English
Ooit sloot ik me af
Deed alles graag alleen
In mijn wereld was slechts plaats voor één persoon
Maar nu heb ik je nodig
Onze levens lopen nu voorgoed synchroon
Jij voelt wat ik voel
En snapt wat ik bedoel

Ik blijf mijn dromen trouw
Mijn wensen komen uit met jou
Ik blijf mijn dromen trouw dan komen wensen uit

Jij kent elke kant van mij
Al mijn zwakke punten die zie jij
Een heel nieuwe start (heel nieuwe start)
Want wij horen samen (oooooh)
Jij bent elke kant van mij
Al die dingen strijden om een plaatje in jouw hart
Ik blijf mijn dromen trouw dan komen wensen uit

Ik blijf mijn dromen trouw
Mijn wensen komen uit met jou
Ik blijf mijn dromen trouw dan komen wensen uit

Jij kent elke kant van mij
Al mijn zwakke punten die zie jij
Een heel nieuwe start
Want wij horen samen

Jij kent elke kant van mij
Al mijn zwakke punten die zie jij
Een heel nieuwe start
Want wij horen samen

Jij kent elke kant van mij
Al mijn zwakke punten die zie jij
Een heel nieuwe start (heel nieuwe start)
Want wij horen samen (oooooh)
Jij bent elke kant van mij
Al die dingen strijden om een plaatje in jouw hart
Ik blijf mijn dromen trouw
Mijn wensen komen uit met jou
Ik blijf mijn dromen trouw dan komen wensen uit
Once I closed myself off
Liked to do everything alone
In my world there was only place for one person
But now I need you
Our lives are now synchronized for good
You feel what I feel
And understand what I mean

I stay true to my dreams
My wishes come true with you
I stay true to my dreams then my wishes come true

You know every side of me
All my weak points, you see them
A whole new start (whole new start)
Because we belong together (oooooh)
You are every side of me
All those things fight for a place in your heart
I stay true to my dreams then my wishes come true

I stay true to my dreams
My wishes come true with you
I stay true to my dreams then my wishes come true

You know every side of me
All my weak points, you see them
A whole new start
Because we belong together

You know every side of me
All my weak points, you see them
A whole new start
Because we belong together

You know every side of me
All my weak points, you see them
A whole new start (whole new start)
Because we belong together (oooooh)
You are every side of me
All those things fight for a place in your heart
I stay true to my dreams
My wishes come true with you
I stay true to my dreams then my wishes come true

Mijn Zielenhart

Mijn Zielenhart

This ending was sung by Tineke Blok and written by Bianca Steenhagen.

Dutch English
Mooi en uniek
Sterk als staal, gesmeed door een genie
En met een machtig hart, bracht veel vreugd en smart
Vergeet de plek waar de chaos alleen overbleef
Daar kwam ik plotseling terecht
Word een vriendschap beslecht

Pak mijn hand, voel mijn zielenhart
't Is nu hoog tijd voor een nieuwe start
Laat mij jouw lichtpuntje zijn
Tot de zon straks weer schijnt
Dit is fijn ken mijn zielenhart
Ik hou de wacht over jouw stad
Ik ben jouw heldere ster
Schittert fel van heel ver
Naar de plek die ik ken
Naar de plek waar jij bent
Voel mijn zielenhart nu

Huil maar niet meer
Ik was weg maar ik ben er nu weer
Laat de wezens weer leven onbegrensd
Dit is mijn wens
Ken voor altijd mijn zielenhart
't Is nu hoog tijd voor een nieuwe start
Laat mij jouw lichtpuntje zijn
Tot de zon straks weer schijnt
Beautiful and unique
Strong as steel, forged by a genius
And with a mighty heart, brought a lot of joy and sorrow
Forget the place where the chaos alone remained
There I suddenly ended up
Is a friendship being settled

Take my hand, feel my soul heart
It's high time now for a new start
Let me be your ray of hope
Until the sun shines again soon
This is nice know my soul heart
I keep watch over your city
I'm your bright star
Shines bright from far away
To the place I know
To the place where you are
Feel my soul heart now

Do not cry anymore
I was away but I'm back now
Let the creatures live again limitless
This is my wish
Know my soul heart forever
It's high time now for a new start
Let me be your ray of hope
Until the sun shines again soon

Ik kies jou

Ik kies jou

This song was sung by Tineke Blok and written by Marcel Jonker.

Dutch English
Hey, daar ben je
Zeker weten
Ik had jou zo herkend
Ik kan gaan tot het eind van de wereld en
Weet dat jij daar bent

Ik bleef speuren en speuren
Ver, dichtbij
Speuren en speuren
En daar was jij
En dromen delen wij

Ik kies jou
Ik kies jou
Dus kom nu maar gauw
Want wij horen gewoon bij elkaar
En we wisten meteen
Onze harten zijn één
Ik kies jou
Ik kies jou

Hallo, maatje
Lang geleden
Fijn om jou weer te zien
Kunnen wij na een reis vol gevaar, alweer
Terug naar huis misschien?

Ik zal zoeken en zoeken
Telkens weer
Zoeken en zoeken
't Is... iedere keer
Net zoals weleer

Ik kies jou
Ik kies jou
Dus kom nu maar gauw
Want wij horen gewoon bij elkaar
En we wisten meteen
Onze harten zijn één
Ik kies jou
Ik kies jou

Ik kies jou
Ik kies jou
Blijf jou altijd trouw
Steeds op weg naar een nieuw avontuur
Want ik kan alles aan
Als je naast me blijft staan
Ik kies jou
Ik kies jou
Hey, there you are
Definitely
I had recognized you like that
I can go to the end of the world and
Know that you are there

I kept searching and searching
Far, close
Searching and searching
And there you were
And dreams we share

I choose you
I choose you
So come soon
Because we just belong together
And we knew immediately
Our hearts are one
I choose you
I choose you

Hello, buddy
Been a while
Good to see you again
After a journey full of danger, can we
Go back home perhaps?

I will search and search
Again and again
Search and search
It's... every time
Just like before

I choose you
I choose you
So come soon
Because we just belong together
And we knew immediately
Our hearts are one
I choose you
I choose you

I choose you
I choose you
Always stay loyal to you
Always on the way to a new adventure
Because I can take on everything
If you stay beside me
I choose you
I choose you

Onze Kracht

Onze Kracht

This ending was sung by Desi van Doeveren, Edward Reekers, Jannemien Cnossen, and Marjolein Spijkers and written by Bianca Steenhagen.

Dutch English
Ik was een kind
't Was stil in mij
Ik hoorde wat de wind zei
En wat het was
Snap ik nu pas
Ja al onze dromen,
Zijn waar als je ze samen droomt,

Want ik
Ik geloof
Heel diep in onze kracht
Kracht
Ik, ik geloof,
Heel diep in onze kracht

Als jij bij mij bent
Dan ren ik als toen, geen angst
Als jij bij mij bent
(Dan ren ik als toen, dan ren ik als toen, dan ren ik als toen)
Als jij bij mij bent
Dan ben ik weer als voorheen
(Als jij bij mij bent, den ben ik weer als voorheen)
(Als jij bij mij bent, den ben ik weer als voorheen)
(Als jij bij mij bent, den ben ik weer als voorheen)

Ja al onze dromen,
Zijn waar als je ze samen droomt

Want ik
Ik geloof
Heel diep in onze kracht

Jij en ik, kracht
Noord, zuid, oost en west kracht

Ik,
Ik geloof
Heel diep in onze kracht

Jij en ik, kracht
Samen zijn we sterk, kracht
When I was a child,
I still had it in me,
And heard the wind calling to me
And what it was saying,
I only understood now
All our dreams,
Become true when we dream them together

Cause I,
I believe,
Very deeply in our power
Power
I, I believe,
Very deeply in our power.

When you are with me,
I can run as back in the day, without fear.
When you are with me
(I can run as back in the day, I can run as back in the day, I can run as back in the day)
When you are with me,
I'm just like I used to be
(When you are with me, I'm just like I used to be)
(When you are with me, I'm just like I used to be)
(When you are with me, I'm just like I used to be)

All our dreams,
Become true when we dream them together

Cause I,
I believe
Very deeply in our power

You and me, power
North, south, east and west, power

I,
I believe
Very deeply in our power

You and me, power
Together we're strong, power

Keep Evolving

Keep Evolving
Dutch English


Dat is een feit

Dat is een feit
Dutch English
Je bent anders weet je
Ja, een buitenbeentje
Jij bent leuk, valt op, je bent heel speciaal
(Dat klopt helemaal)

Alles heeft een reden
We gaan dit ontleden
Je kwam naar mij en zei dat jij me vertrouwt
(Het komt allemaal goed met jou)

Als het mis gaat en je hoofd te vol raakt
En je weet niet wat je nu te doen staat
Of als je baalt van weer en tegenslagje

Dan staat je beste maatje klaar
Met goede raad, wat dacht je

Het is een feit!
Jij hebt een vriend erbij
Het is een feit!
Wij samen zij aan zij
Het is een feit!
Ik zal er altijd zijn
Ik laat je nooit meer los, vertrouw me
Ik ben er
Dat is een feit!

Via jouw gedachten
Krijg je superkrachten
Ik blijf bij jou, je staat nooit meer in de kou
(Het komt allemaal goed met jou)

Is er ruzie, staat je iets te wachten
Als je buddy, dan kan ik dat verzachten
Ja, we spelen samen een één-tweetje

Ik ben je maatje en ik laatje nooit meer in d steek dat weet je

Het is een feit!
Jij hebt een vriend erbij
Het is een feit!
Wij samen zij aan zij
Het is een feit!
Ik zal er altijd zijn
Ik laat je nooit meer los, vertrouw me
Ik ben er
Dat is een feit!

(Dat is een feit)
(Dat is een feit)
(Dat is een feit)

Ik laat je nooit meer los, vertrouw me
Ik ben er
Dat is een feit!
You are different you know
Yes, an outsider
You are fun, you stand out, you are very special
(That's completely right)

Everything has a reason
We're going to dissect this
You came to me and said you trust me
(It'll be all right with you)

When things go wrong and your head gets too full
And you don't know what to do now
Or if you are fed up with weather and adversity

Then your best buddy is ready
With good advice, what did you think

It is a fact!
You've got a friend
It is a fact!
We together side by side
It is a fact!
I will always be there
I'll never let you go, trust me
I'm here
That's a fact!

Through your thoughts
Get your super powers
I'll stay with you, you'll never be left out in the cold
(It'll be all right with you)

Is there a fight, is there something waiting for you
As your buddy, I can soften that
Yes, we play a one-two together

I'm your buddy and I'll never let you down you know that

It is a fact!
You've got a friend
It is a fact!
We together side by side
It is a fact!
I will always be there
I'll never let you go, trust me
I'm here
That's a fact!

(That's a fact)
(That's a fact)
(That's a fact)

I'll never let you go, trust me
I'm here
That's a fact!

Insert songs

Double Trouble in A Lean Mean Team Rocket Machine! was left in English. Barry's song in Challenging a Towering Figure used an instrumental version.

In de maneschijn

In de maneschijn

This song was sung by Meowth and therefore his voice actor (Jan Nonhof).

Dutch English
In de maneschijn
In de nachtelijke kou
Leer ik de taal der mensen
Ben smoor verliefd op jou
Ik sta op twee benen met mijn hoofd omhoog
Nu wil ze me, wacht maar af
Ik maak gedichten en draag ze zelf voor
Voor Meowzie
In the moonlight
In the cold of the night
I'm learning the language of people
I'm in love with you
I'm standing on two legs with my head straight forward
Now she wants me, wait and see
I'm making poems and I'm reading it myself
For Meowzie

Team Rocket-strijdlied

Team Rocket-strijdlied

This song was sung by Jessie, James, and Meowth and therefore their voice actors (Hilde de Mildt, Bram Bart, and Jan Nonhof).

Dutch English
Jij kent ons als Team Rocket, dat zijn wij, wie kent ons niet?
We zijn onze jel nu even zat dus proberen wij een lied
Jessie
James
Snel als het licht, vecht of zwicht!
Meowth, ogen dicht...
Ik ben de geweldigste
Ik ben de prachtigste
Het is leuk om mooi te zijn
We krijgen op ons kop maar we geven niet op
Wij stelen Ash zijn Pikachu, dat willen wij snel doen
Want als het lukt zijn wij de nieuwe sterren van... deze cartooooon!
You know us as Team Rocket, that we are, who doesn't know us?
We've had plenty of our motto, so we're trying a song
Jessie
James
As fast as the light, fight or be silent!
Meowth, close your eyes...
I'm the most wonderful
I'm the most beautiful
It's nice to be beautiful
We're getting beaten but we don't give up
We'll steal Ash's Pikachu, we want to do it fast
Because if we succeed we will be the new stars of... this cartooooon!

Misty's afscheidslied/Vaarwel

Gotta Catch Ya Later!

This song was sung by Misty and therefore her voice actor (Marlies Somers).

Dutch English
Vaarwel, als ik dat tegen je zeg doet het pijn
Het is tijd om te gaan maar ik wist niet hoe zwaar dat zou zijn
Ieder zijn eigen weg nu
We waren zo lang samen
Ik wendt snel mijn hoofd af anders zie je mijn tranen
Je bent mijn aller beste vriend
Waar ik steeds aan denken moet, en me het aller meeste doet
Is dat ik je misschien nooit meer zal zien
Goodbye, when I am saying it to you, it hurts
It's time to go but I didn't know how difficult it'd be
Everyone his own way now
We were together for so long
I'm turning my head quickly, otherwise you'll see my tears
You're my best friend
What I'm thinking of the whole time, and what hurts me the most
Is that maybe I won't see you anymore


Baltoy's pad

Baltoy's pad

This song was sung by Calista and therefore her voice actor (Lottie Hellingman).

Dutch English
Luister, luister naar wat ik zing
Loop, loop maar door want je reist op Baltoy's pad
Ga maar vooruit, keer je ooit nog weer eens terug?
Maar misschien ben je bang en ga je niet door
Kom, wees niet bang, Baltoy's pad leid het spoor
Loop, loop maar door op Baltoy's pad
Listen, listen to what I sing
Walk, just keep on walking because you travel on Baltoy's path
Go on ahead, will you ever return again?
Though maybe you're afraid and don't continue
Come, don't be afraid, Baltoy's path leads the track
Walk, just keep on walking on Baltoy's path


Jij bent vergeten

Jij bent vergeten

This song was sung by Lottie Hellingman.

Dutch English
Plotseling ben ik je kwijt
Jij voelt je fijn maar bij mij doet het pijn
Plotseling weg zonder spijt
Halsoverkop
Maar ik geef niet op
Want jij bent vergeten hoe wij samen lachten
Jij bent vergeten wat we hebben beleefd
We waren gelukkig of samen verdrietig
Wij twee
Herinneringen, blijven mij bij
En dat ik goed genoeg voor mij
Suddenly I lost you
You're feeling fine but it hurts me
Suddenly gone without regret
Headlong
But I don't give up
Because you've forgotten how we laughed together
You've forgotten what we've been through
We were happy or sad together
The two of us
Memories, I won't forget
And that's good enough for me

Bij mij/Blijf bij mij

Bij mij/Blijf bij mij

This song was sung by Herman van Doorn.

Dutch English
Wie ben ik nou echt,
goed of slecht?
Of is het een kwestie van tijd?
't Is een gevecht,
ik heb geen tijd
En ik wil jou niet kwijt
Je leest al mijn gedachten
Ik zal altijd op je wachten

Blijf alsjeblieft bij mij,
dan zul je zien
Jij hoort voorgoed bij mij,
we zijn een team

Jij maakt mij zo blij,
je hoort bij mij
Who am I really,
good or evil?
Or is it a matter of time?
It's a fight,
I don't have time
And I don't want to lose you
You read all my thoughts
I will always wait for you

Please stay with me,
then you'll see
You belong with me for good,
we are a team

You make me so happy,
you belong with me

Jij En Ik En Pokémon

Jij En Ik En Pokémon

This song was sung by Nicoline van Doorn and Pepijn Gunneweg.

Dutch English
Een goed gevoel
Het groeit in mij door
Leidt mij altijd naar een plek waar ik me voel
Over alle rivieren
Of juist heel dichtbij
Op de top van elke berg is een deel van jou en mij
Een hand
Een hand om de ander te helpen
Elk hart
Elk hart klopt als één
We leven
We leven altijd samen, tegen dezelfde zon
Jij en ik en Pokémon
A good feeling
It grows on inside of me
Always leads me to a place where I feel
Across all rivers
Or rather very close
On the top of every mountain is a part of you and me
One hand
One hand to help the other
Each heart
Each heart beats as one
We live
We always live together, against the same sun
You and me and Pokémon

Vrienden/Zonder Jou

Vrienden/Zonder Jou

This song was sung by Herman van Doorn.

Dutch English
Wij met z'n twee
Door dik en dun
Jij gaat voor mij door het vuur
Staat altijd klaar, helpt altijd mee
En je raakt nooit overstuur
Want jij vertrouwt
Toen niemand erin geloofde gaf jij me kracht
Dit vuur zal nooit meer doven

Hoe moet het verder, ik zonder jou
Of jij zonder mij
Vanaf het begin zijn wij zo nabij
En als je bang bent mijn vriend
Ben ik er voor jou
Voor altijd, vrienden, ik en jij

Wees maar gerust, want ik kom terug
Je bent niet echt alleen
En elke dag denk ik aan jou
Al ben ik ver van hier
The two of us
Through thick and thin
You'd do just about anything for me
Are always ready, always helps
And you never get upset
Because you have faith
When nobody believed, you gave me strength
This fire wil never be extinguished again

How to go on, me without you
Or you without me
From the beginning we're so close
And if you're scared, my friend
I'm there for you
Forever, friends, me and you

Be at reassured, because I'll return
You really aren't alone
And every day I think about you
Although, I'm far from here

Strijd

This song was sung by Marjolein Spijkers.

Dutch English
Woah!
Woah!
Dit, dit is de wedstrijd
Dit is het ons om te doen
Het is een moeilijke opdracht
Wie wordt er kampioen?

We moeten nog leren
Hoe dit spel wordt gespeeld
We moeten ons best doen
Of de prijzen zijn verdeeld

Vrienden zijn, het telt niet meer
We strijden nu, het gaat om de eer
We wachten lang op deze dag
En wie zich winnaar noemen mag

Want elke seconde
Telt iedere ronde
Komen we als winnaar uit de strijd?

Die moeilijke opdracht
Vereist onze aandacht
Niets anders telt meer
Het is tijd
Woah!
Woah!
This, this is the match
This is what we're doing it for
It's going to be a challenge
Who's going to be champion?

We still have to learn
How this game is played
We have to do our best
Or the prizes are awarded

Being friends, it doesn't matter anymore
We're fighting now, it's about glory
We're waiting long on this day
And who may call themselves the winner

Because every second
Counts every round
Will we emerge victorious?

That hard challenge
Requires our attention
Nothing else matters anymore
It's time

Het lied van Gompie

Het lied van Gompie

This song was sung by Bonnie and therefore her voice actor (Manou Cardoso).

In An Explosive Operation!

Dutch English
Gompie, jij en ik, wij zijn vrienden
De beste vrienden voor altijd
Ik laat je nooit in de steek Gompie
Mijn lieve, lieve Gompie dit lied is voor jou
Mijn Gompie dat ben jij
Squishy, you and I, we are friends
The best friends forever
I'll never abandon you Squishy
My dear, dear Squishy this song is for you
My Squishy that's you


Dutch English
Ik voel precies jouw gedachten
Ik sta altijd voor je klaar en vang je op
Ik geef om jou, laat je nooit meer gaan
Ik weet precies wat jij bedoelt en voelt
Ik laat je nooit meer gaan
Mijn Gompie dat ben jij
I feel your thoughts exactly
I'm always there for you and catch you
I care about you, never let you go
I know exactly what you mean and how you feel
I'll never let you go
My Squishy that's you

In Unlocking Some Respect!

Dutch English
Gompie, Gompie, je bent zo lekker zacht
Gompie, Gompie, dat groene staat je goed
Gompie, Gompie, je hebt zo'n lieve snoet
Je slaapt tevreden in mijn tas Gompie
Squishy, Squishy, you're so nice and soft
Squishy, Squishy, that green looks good on you
Squishy, Squishy, you have such a sweet face
You sleep happily in my bag Squishy

In A Full-Strength Battle Surprise!

Dutch English
Ja, Gompie en ik, neusie neusie
De beste vrienden voor altijd
Ik laat je nooit in de steek Gompie
Mijn lieve Gompie dit lied is voor jou
Ik hou zo veel van jou
Mijn Gompie dat ben jij
Yes, Squishy and me, nuzzling
The best friends forever
I'll never abandon you Squishy
My dear Squishy this song is for you
I love you so much
My Squishy that's you

Lied van Zarude

Lied van Zarude

Movie version

Dutch English
Zing nu, Zarude
Wij zijn de sterksten
Wij vrezen niets
Za-Za-Zarude

Wij zijn het hart van de jungle
Laat je stem horen
Wij zijn het hart van de jungle
Laat je stem horen

De grond koestert het water
Het water voedt elke boom
Het zonlicht komt van boven
De bomen worden de jungle

Uh! En hoor jij ze?
Voetstappen weerklinken
Uh! En hoor jij ze?
Luid roenpende stemmen

Wij zijn het hart van de jungle
Laat je stem horen
Wij zijn het hart van de jungle
Laat je stem horen
Onder de Hartboom
Sing now, Zarude
We are the strongest
We fear nothing
Za-Za-Zarude

We are the heart of the jungle
Let your voice be heard
We are the heart of the jungle
Let your voice be heard

The ground cherishes the water
The water feeds every tree
The sunlight comes from above
The trees become the jungle

Uh! And do you hear them?
Footsteps resound
Uh! And do you hear them?
Loud screaming voices

We are the heart of the jungle
Let your voice be heard
We are the heart of the jungle
Let your voice be heard
Under the Heart Tree

Reprise

Dutch English
Zing nu, Zarude
Wij zijn de sterksten
Wij vrezen niets
Za-Za-Zarude

Zing nu, Zarude
De boom is ons gegeven
Houdt ons gedreven
Za-Za-Zarude

Wij zijn het hart van de jungle
Laat je stem horen
Wij zijn het hart van de jungle
Laat je stem horen

De grond koestert het water
Het water voedt elke boom
Het zonlicht komt van boven
De bomen worden de jungle

De grond koestert het water
Het water voedt elke boom
Het zonlicht komt van boven
De bomen worden de jungle

Uh! En hoor jij ze?
Voetstappen weerklinken
Uh! En hoor jij ze?
Luid roenpende stemmen

Wij zijn het hart van de jungle
Laat je stem horen
Wij zijn het hart van de jungle
Laat je stem horen
Wij zijn het hart van de jungle
Laat je stem horen
Onder de Hartboom
Sing now, Zarude
We are the strongest
We fear nothing
Za-Za-Zarude

Sing now, Zarude
The tree is given to us
Keeps us driven
Za-Za-Zarude

We are the heart of the jungle
Let your voice be heard
We are the heart of the jungle
Let your voice be heard

The ground cherishes the water
The water feeds every tree
The sunlight comes from above
The trees become the jungle

The ground cherishes the water
The water feeds every tree
The sunlight comes from above
The trees become the jungle

Uh! And do you hear them?
Footsteps resound
Uh! And do you hear them?
Loud screaming voices

We are the heart of the jungle
Let your voice be heard
We are the heart of the jungle
Let your voice be heard
We are the heart of the jungle
Let your voice be heard
Under the Heart Tree

Met Al Mijn Vrienden

Met Al Mijn Vrienden
Dutch English
Zoveel te zien
En zoveel te ontdekken
Zo cool, een team
Dat samen op kan trekken

En samen kunnen wij de wereld aan
We plannen niks, dus laat het lekker gaan
'T komt goed!

Je leert veel bij
Door naar elkaar te kijken
Val ik, zal jij
Me snel de hand toereiken

Met vrienden maak je avonturen mee
Ik kan nicht wachten, ik heb zin voor twee

Oh oh oh
Lekker met z'n allen
Een dag vol lol en vertier
Oh oh
Niets kan dit verknallen
Jongens, ik heb zo'n pleizier
Met al mijn vrienden hier

Yeah yeah

Oh oh
Niets kan dit verknallen
Jongens, ik heb zo'n pleizier
Met al mijn vrienden hier
So much to see
And so much to discover
So cool, a team
That can pull together

And together we can take on the world
We don't plan anything, so let's have fun
It'll be fine!

You learn a lot
By looking at each other
I fall, you will
Reach out to me quickly

Experience adventures with friends
I can't wait, I feel like two

Oh oh oh
Have fun with everyone
A day full of fun and entertainment
Oh oh
Nothing can screw this up
Guys I'm having so much fun
With all my friends here

Yeah yeah

Oh oh
Nothing can screw this up
Guys I'm having so much fun
With all my friends here


CD:s

Pokémon - De Reis van Johto

The Pokémon - De Reis van Johto CD is the Dutch translation of Totally Pokémon. Jij En Ik En Pokémon, Pikachu (Ik Kies Jou), Jigglypuff, Het Liefste Wat We Doen and Twee Perfecte Meiden were also part of Pokémon Karaokémon.

Pokémon Johto

This song was sung by Ferry van Leeuwen.

Dutch English
Do-do-do, Do-do-do!
Do-do-do, Do-do-do!
Do-do-do, Do-do-do!
Do-do-do, Do-do-do!

Iedereen wil een meester worden
Iedereen roept zijn krachten op
Iedereen wil er sneller komen
Op weg naar de hoogste top

Elke keer, jij wil
Word je steeds weer een beetje beter
Elke stap, je neemt
Weer een stap op de ladder

't Is totaal een nieuwe wereld
Do-do-do, Do-do-do!
Een andere weg dan voorheen
Do-do-do, Do-do-do!
't Is een nieuwe plek, een splinternieuw begin
Maar denk eraan, pak ze allemaal
Dus geef het beste van jezelf
Do-do-do, Do-do-do!
Do-do-do, Do-do-do!
Pokémon Johto!
Do-do-do, Do-do-do!
Do-do-do, Do-do-do!

Iedereen wil belangrijk wezen
Iedereen in de eerste rij
Stel je voor in de winnaarscirkel
De muziek klinkt dan heel dichtbij

Toon nu, je kracht
En misschien wordt jij de beste
Grijp nu, je kans
Iedere les maakt je doordacht

't Is totaal een nieuwe wereld
Do-do-do, Do-do-do!
Een andere weg dan voorheen
Do-do-do, Do-do-do!
't Is een nieuwe plek, een splinternieuw begin
Maar denk eraan, pak ze allemaal
Dus geef het beste van jezelf
Do-do-do, Do-do-do!
Pokémon Johto!
Do-do-do, Do-do-do!

't Is totaal een nieuwe wereld
Een andere weg dan voorheen
't Is een nieuwe plek, een splinternieuw begin
Maar denk eraan, pak ze allemaal
Dus geef het beste van jezelf

Do-do-do, Do-do-do!
Do-do-do, Do-do-do!

't Is totaal een nieuwe wereld
Do-do-do, Do-do-do!
Een andere weg dan voorheen
Do-do-do, Do-do-do!
't Is een nieuwe plek, een splinternieuw begin
Maar denk eraan, pak ze allemaal
Dus geef het beste van jezelf
Do-do-do, Do-do-do!
Pokémon Johto!
Do-do-do, Do-do-do!

Do-do-do, Do-do-do!
Pokémon Johto!
Do-do-do, Do-do-do!

Do-do-do, Do-do-do!
Pokémon Johto!
Do-do-do, Do-do-do!

Do-do-do, Do-do-do!
Do-do-do, Do-do-do!

Pokémon Johto!
Do-do-do, do-do-do!
Do-do-do, do-do-do!
Do-do-do, do-do-do!
Do-do-do, do-do-do!

Everybody wants to become a master
Everybody calls for their powers
Everybody wants to get there faster
On the way to the highest top

Each time, you want
You'll become just a little bit better
Each step, you take
One more step up the ladder

It's a completely new world
Do-do-do, do-do-do!
A different way than before
Do-do-do, do-do-do!
It's a new place, a brand new beginning
But remember, get them all
So give the best of yourself
Do-do-do, do-do-do!
Do-do-do, do-do-do!
Pokémon Johto!
Do-do-do, do-do-do!
Do-do-do, do-do-do!

Everyone wants to be important
Everyone in the first row
Imagine yourself in the winner circle
The music sounds very close

Now show your strength
And maybe you will be the best
Now grab your chance
Every lesson makes you well considered

It's a completely new world
Do-do-do, do-do-do!
A different way than before
Do-do-do, do-do-do!
It's a new place, a brand new beginning
But remember, get them all
So give the best of yourself
Do-do-do, do-do-do!
Pokémon Johto!
Do-do-do, do-do-do!

It's a completely new world
A different way than before
It's a new place, a brand new beginning
But remember, get them all
So give the best of yourself

Do-do-do, do-do-do!
Do-do-do, do-do-do!

It's a completely new world
Do-do-do, do-do-do!
A different way than before
Do-do-do, do-do-do!
It's a new place, a brand new beginning
But remember, get them all
So give the best of yourself
Do-do-do, do-do-do!
Pokémon Johto!
Do-do-do, do-do-do!

Do-do-do, do-do-do!
Pokémon Johto!
Do-do-do, do-do-do!

Do-do-do, do-do-do!
Pokémon Johto!
Do-do-do, do-do-do!

Do-do-do, do-do-do!
Do-do-do, do-do-do!

Pokémon Johto!

Pikachu (Ik Kies Jou)

This song was sung by Ingrid Simons.

Dutch English
Pikachu
Ik weet dat jij het bent
Dus ik kies jou
Niemand die mij zo kent
Met jou hier aan mijn zij
Help je mij in deze strijd
Onze ogen zijn gericht
Op de test die voor ons ligt

Pikachu
Ik wil nooit meer een ander
Ik kies jou
Jij bent echt mijn partner
En daagt het spel ons uit
Dan gaan we weer voluit
En we laten alle meesters achter ons

Iedere dag heb ik getraind
Ik wachtte al zo lang
Op dit ultieme moment
En nu is het daar
Ik ben niet meer bang
Want niets is me onbekend

't Is jij en ik
En daar is niets dat wij niet kunnen doen
Want in de Pokémon wereld
Leren meesters al heel snel
Wat er nieuw is in ieder spel

Pikachu
Ik weet dat jij het bent
Dus ik kies jou
Niemand die mij zo kent
Met jou hier aan mijn zij
Help je mij in deze strijd
Onze ogen zijn gericht
Op de test die voor ons ligt

Pikachu
Ik wil nooit meer een ander
Ik kies jou
Jij bent echt mijn partner
En daagt het spel ons uit
Dan gaan we weer voluit
En we laten alle meesters achter ons

Twijfel nooit aan onze droom
Zolang jij bij mij bent
Wij bereiken vast de top
Wij zijn 't beste team
Die dit spel ooit heeft gezien
En we geven nee, nooit op

Pikachu
Ik weet dat jij het bent
Dus ik kies jou
Niemand die mij zo kent
Met jou hier aan mijn zij
Help je mij in deze strijd
Onze ogen zijn gericht
Op de test die voor ons ligt

Pikachu
Ik weet dat jij het bent
Ik kies jou
Pikachu
Ik kies jou en jij kiest mij
Ik kies jou
Pikachu!
Pikachu
I know that it's you
So I choose you
Nobody knows me like that
With you here by my side
You help me in this fight
Our eyes are aimed
At the test in front of us

Pikachu
I never want someone else
I choose you
You really are my partner
And when the game challenges us
Then we go in fully
And we leave all masters behind us

Every day I have trained
I already waited so long
For this ultimate moment
And now it's there
I'm not scared anymore
Because nothing is unknown to me

It's you and me
And there is nothing that we can't do
Because in the Pokémon world
Masters learn very fast
What's new in every game

Pikachu
I know that it's you
So I choose you
Nobody knows me like that
With you here by my side
You help me in this fight
Our eyes are aimed
At the test in front of us

Pikachu
I never want someone else
I choose you
You really are my partner
And when the game challenges us
Then we go in fully
And we leave all masters behind us

Never doubt our dream
As long as you're with me
We certainly reach the top
We are the best team
That this game has ever seen
And we never give up

Pikachu
I know that it's you
So I choose you
Nobody knows me like that
With you here by my side
You help me in this fight
Our eyes are aimed
At the test in front of us

Pikachu
I know that it's you
I choose you
Pikachu
I choose you and you choose me
I choose you
Pikachu!

Het Liefste Wat We Doen

This song was sung by Jody Pijper and Patrick Vinx.

Dutch English
We weten nooit wat ons te wachten staat
We volgen 't pad omhoog en dan weer naar omlaag
Een hindernis daar komen wij wel door
Zo was het steeds en zo blijft het ook
Niets in deze wereld krijgt ons stuk, niet ons
Strooi een beetje zonlicht en geluk
Dat is er nooit genoeg

Het liefste wat we doen
Is lekker uit je bol gaan (Uit je bol gaan)
We maken veel plezier
Met alle vrienden hier
't Liefste wat we doen
We vieren feest (We vieren feest)
t' Is iedere keer zo fijn
Als jij er bent geweest
Avonturen zoeken, groot en klein
Tesamen met een goede vriend als jij
Dat gaan we doen

Al mijn vrienden zijn nu dicht bij mij
Het voelt zo goed en het maakt me blij
Nieuwe plaatsen, hier of ver
Het maakt niet uit, ik ben er thuis
Reizen door de wereld is ons doel
Waar wij ook gaan is altijd weer iets nieuws
Voor ons

Het liefste wat we doen
Is lekker uit je bol gaan (Uit je bol gaan)
We maken veel plezier
Met alle vrienden hier
't Liefste wat we doen
We vieren feest (We vieren feest)
t' Is iedere keer zo fijn
Als jij er bent geweest
Avonturen zoeken, groot en klein
Tesamen met een goede vriend als jij
Dat gaan we doen

Durf je nu al mee te gaan?
Bereid je voor op wat nog komt
Volg de stroom
Denk aan je droom
Wees klaar om je vleugels uit te slaan

Het liefste wat we doen
Is lekker uit je bol gaan
We maken veel plezier
Met alle vrienden hier
't Liefste wat we doen
We vieren feest
t' Is iedere keer zo fijn
Als jij er bent geweest
Avonturen zoeken, groot en klein
Tesamen met een goede vriend als jij

Het liefste wat we doen
Is lekker uit je bol gaan
We maken veel plezier
Met alle vrienden hier
We never know what's waiting for us
We follow the path upwards and the down again
An obstacle, we'll get through it
It was always like that and stays like that
Nothing in this world will get to us, not us
Spread a little sunlight and happiness
There is never enough of that

Our most favourite thing to do
Is going crazy (Going crazy)
We have much fun
With all friends here
Our most favourite thing to do
We party (We party)
It's so nice every time
When you've been there
Searching for adventures, big and small
Together with a good friend like you
That's what we're going to do

All my friends are close to me now
It feels so good and makes me happy
New places, here or far
It doesn't matter, I'm home there
Traveling through the world is our goal
Wherever we go there's always something new
For us

Our most favourite thing to do
Is going crazy (Going crazy)
We have much fun
With all friends here
Our most favourite thing to do
We party (We party)
It's so nice every time
When you've been there
Searching for adventures, big and small
Together with a good friend like you
That's what we're going to do

Do you dare to go along now already?
Prepare for what's coming
Follow the stream
Think about your dream
Be ready to spread your wings

Our most favourite thing to do
Is going crazy
We have much fun
With all friends here
Our most favourite thing to do
We party
It's so nice every time
When you've been there
Searching for adventures, big and small
Together with a good friend like you

Our most favourite thing to do
Is going crazy
We have much fun
With all friends here

Het Spel

This song was sung by Ferry van Leeuwen.

Dutch English
Tesamen naar waar wij ook gaan
We zullen een ieder verslaan

Moedig doorgaan we de test
Het is een wens en doen ons uiterste best
Echte vrienden samen in de magische reis
Met kracht als we sterk moeten zijn
Mekaars steun bij een lange strijd
We houden vast aan alles wat we hebben geleerd

't Is altijd wat je er zelf van maakt
Je ziet jouw kans, en je neemt ze
Je weet de weg is lang, dus stel niet uit
Een echte Pokémon meester...
Traint

Naar waar wij ook gaan
(Voor altijd en waar we willen gaan)
Met wat we verstaan
(We geven ten beste wat wij verstaan)
Naar waar wij ook gaan
(En hand in hand zijn wij één lijn)
Met wat we verstaan
(In elk gevecht, soms groot, soms klein)

Tesamen met de Pokémon claimen wij
In de geest van het spel
De geest van het spel

Een uitdaging is overal
Voor jou en mij en wie het trotseert
We houden vast aan alles wat we hebben geleerd

Jij bent voor mij en ik voor jou
Altijd trouw
We weten wat we moeten doen
Een echte Pokémon meester...
(Traint)
Traint

Naar waar wij ook gaan
(Voor altijd en waar we willen gaan)
Met wat we verstaan
(We geven ten beste wat wij verstaan)
Naar waar wij ook gaan
(En hand in hand zijn wij één lijn)
Met wat we verstaan
(In elk gevecht, soms groot, soms klein)

Tesamen met de Pokémon claimen wij
(Pokémon)
In de geest van het spel
(In de geest van het spel)
De geest van het spel

Probeer
We mikken hoog
We reiken naar de hemel
(Hemel)

Tesamen naar waar wij ook gaan
We zullen een ieder verslaan

Voor altijd
(Voor altijd en waar we willen gaan)
(We geven ten beste wat wij verstaan)
Naar waar wij ook gaan
(En hand in hand zijn wij één lijn)
Met wat we verstaan
(In elk gevecht, soms groot, soms klein)

Tesamen met de Pokémon claimen wij
(Pokémon claimen wij)
In de geest van het spel

(Voor altijd en waar we willen gaan)
(We geven ten beste wat wij verstaan)
Naar waar wij ook gaan
(En hand in hand zijn wij één lijn)
Met wat we verstaan
(In elk gevecht, soms groot, soms klein)

Tesamen met de Pokémon claimen wij
(Pokémon claimen wij)
In de geest van het spel
(In de geest van het spel)
met de Pokémon claimen wij
(Geest van het spel)
(Pokémon claimen wij)
In de geest van het spel

(Voor altijd en waar we willen gaan)
Naar waar wij ook gaan
(We geven ten beste wat wij verstaan)
Met wat we verstaan
(En hand in hand zijn wij één lijn)
Naar waar wij ook gaan
(In elk gevecht, soms groot, soms klein)

(Voor altijd en waar we willen gaan)
(We geven ten beste wat wij verstaan)
Together to wherever we go
We will defeat everyone

Courageous, we go through the test
It's a wish and we do our very best
True friends together in the magical journey
With strength if we must be strong
Each other's support in a long fight
We keep hold of everything we have learned

It's always whatever you make of it yourself
You see your chance, and you take her
You know the road is long, so don't postpone
A real Pokémon master...
Trains

To wherever we go
(Forever and where we want to go)
With what we understand
(We give the best what we understand)
To wherever we go
(And hand in hand we're in one line)
With what we understand
(In each fight, sometimes big, sometimes small)

Together with the Pokémon we claim
In the spirit of the game
The spirit of the game

A challenge is everywhere
For you and me and for who defies it
We keep hold of everything we have learned

You are for me and I for you
Always faithful
We know what we have to do
A real Pokémon master...
(Trains)
Trains

To wherever we go
(Forever and where we want to go)
With what we understand
(We give the best what we understand)
To wherever we go
(And hand in hand we're in one line)
With what we understand
(In each fight, sometimes big, sometimes small)

Together with the Pokémon we claim
(Pokémon)
In the spirit of the game
(In the spirit of the game)
The spirit of the game

Try
We aim high
We reach for the heaven
(Heaven)

Together to wherever we go
We will defeat everyone

Forever
(Forever and where we want to go)
(We give the best what we understand)
To wherever we go
(And hand in hand we're in one line)
With what we understand
(In each fight, sometimes big, sometimes small)

Together with the Pokémon we claim
(Pokémon we claim)
In the spirit of the game

(Forever and where we want to go)
(We give the best what we understand)
To wherever we go
(And hand in hand we're in one line)
With what we understand
(In each fight, sometimes big, sometimes small)

Together with the Pokémon we claim
(Pokémon)
In the spirit of the game
(In the spirit of the game)
With the Pokémon we claim
(Spirit of the game)
(Pokémon we claim)
In the spirit of the game

(Forever and where we want to go)
With what we understand
(We give the best what we understand)
To wherever we go
(And hand in hand we're in one line)
With what we understand
(In each fight, sometimes big, sometimes small)

(Forever and where we want to go)
(We give the best what we understand)

Hij Maakt Me Stapel

This song was sung by Jody Pijper.

Dutch English
Hij rent maar door, maar hij kan het niet zonder mij
Hoort niet wat ik hem vertel
Ik geef hem soms wat raad, niet dat het baat
Hij wil niet luisteren, heeft zijn weg allang bepaald

Hij maakt me stapel
Iedere keer
Hij maakt me stapel
Hij maakt me stapelgek
Maar waarom maak ik me zorgen
Waarom om hem
Ik weet niet waarom ik verward ben
Maar hij maakt me stapel

Hij is hier en daar, overal
Steeds zoekend
Altijd vindt hij wel iets nieuws
Ik weet, hij is ietwat raar, dat is mij klaar
O zeg me, wat moet ik als meisje doen

Hij maakt me stapel
Iedere keer
Hij maakt me stapel
Hij maakt me stapelgek
Maar waarom maak ik me zorgen
Waarom om hem
Ik weet niet waarom ik verward ben
Maar hij maakt me stapel

Ga maar weg, leid je eigen leven
En kijk of iemand om je geeft
Maar ren dan niet terug naar mij Ash Ketchum
Hij zou wensen hij had opgelet
Want ik heb het hem nog zo gezegd

Hij maakt me stapel
Iedere keer
Hij maakt me stapel
Hij maakt me stapelgek
Maar waarom maak ik me zorgen
Waarom om hem
Ik weet niet waarom ik verward ben

Hij maakt me stapel
Stapelgek
Hij maakt me stapel
Iedere keer
Hij maakt me stapel
Iedere keer
Hij maakt me stapel
Stapelgek
Hij maakt me stapel
Stapelgek
Hij maakt me stapel
He keeps on running, but he can't do it without me
Doesn't hear what I tell him
Sometimes I give him some advice, not that it's useful
He doesn't want to listen, has already determined his own way

He makes me crazy
Every time
He makes me crazy
He makes me crazy
But why do I worry
Why about him
I don't know why I'm confused
But he makes me crazy

He is here and there, everywhere
Always searching
He always finds something new
I know, he's somewhat weird, that's clear to me
O tell me, what must I do as a girl

He makes me crazy
Every time
He makes me crazy
He makes me crazy
But why do I worry
Why about him
I don't know why I'm confused
But he makes me crazy

Just go away, lead your own life
And look if someone cares about you
But don't run back to me Ash Ketchum
He would wish he had paid attention
Because I've told him

He makes me crazy
Every time
He makes me crazy
He makes me crazy
But why do I worry
Why about him
I don't know why I'm confused

He makes me crazy
Crazy
He makes me crazy
Every time
He makes me crazy
Every time
He makes me crazy
Crazy
He makes me crazy
Crazy
He makes me crazy

Jij En Ik En Pokémon

This song was sung by Jody Pijper en Patrick Vinx.

Dutch English
Een magisch gevoel
Groeit in mij door
En het brengt me iedere keer
Naar de plaats waar ik behoor
't Blijft altijd bij me
't Laat me niet in de steek
Ik heb de beste vrienden
Die ik me wensen kan

Over rivieren
Achter elke boom
Op de top van de hoogste bergen
Zijn ze deel van jouw en mij
(Één wereld)
Één wereld, nu en voor altijd
(Één vriend)
Één vriend, eerlijk en trouw
(Één droom)
Één droom, zij aan zij
Want wij durven alles aan
(Één hand)
Één hand, helpt de ander
Jouw hart, klopt dan in mij
(Één doel)
Één doel, voor altijd samen
Onder dezelfde zon
Jij en ik en Pokémon

Ze ruisen als water
Ze zweven als de wind
Zij zijn altijd bij me
Als een nieuwe dag begint
Ze branden als vuur
Ze koelen als ijs
Ze nemen iedere kans
Tegen eender welke prijs

Over rivieren
Achter elke boom
Op de top van de hoogste bergen
Zijn ze deel van jouw en mij

(Één wereld)
Één wereld, nu en voor altijd
(Één vriend)
Één vriend, eerlijk en trouw
(Één droom)
Één droom, zij aan zij
Want wij durven alles aan
(Één hand)
Één hand, helpt de ander
Jouw hart, klopt dan in mij
(Één doel)
Één doel, voor altijd samen
Onder dezelfde zon
Jij en ik en Pokémon

Één wereld
Één wereld
Één vriend
Één vriend, eerlijk en trouw
Één droom
Één droom, zij aan zij
Want wij durven alles aan

(Één wereld)
Één wereld, nu en voor altijd
(Één vriend)
Één vriend, eerlijk en trouw
(Één droom)
Één droom, zij aan zij
Want wij durven alles aan
(Één hand)
Één hand, helpt de ander
Jouw hart, klopt dan in mij
(Één doel)
Één doel, voor altijd samen
Onder dezelfde zon
Jij en ik en Pokémon
A magical feeling
Grows on inside of me
And it brings me every time
To the place where I belong
It always stays with me
It doesn't abandon me
I have the best friends
That I could wish for

Across rivers
Behind every tree
On top of the highest mountains
They are part of you and me
(One world)
One world, now and forever
(One friend)
One friend, honest and faithful
(One dream)
One dream, side by side
Because we dare to take on everything
(One hand)
One hand, helps the other
Your heart, beats inside me then
(One goal)
One goal, forever together
Under the same sun
You and me and Pokémon

They rush like water
They soar like the wind
They are always with me
When a new day begins
They burn like fire
They chill like ice
They take every chance
At whatever cost

Across rivers
Behind every tree
On top of the highest mountains
They are part of you and me

(One world)
One world, now and forever
(One friend)
One friend, honest and faithful
(One dream)
One dream, side by side
Because we dare to take on everything
(One hand)
One hand, helps the other
Your heart, beats inside me then
(One goal)
One goal, forever together
Under the same sun
You and me and Pokémon

One world
One world
One friend
One friend, honest and faithful
One dream
One dream, side by side
Because we dare to take on everything

(One world)
One world, now and forever
(One friend)
One friend, honest and faithful
(One dream)
One dream, side by side
Because we dare to take on everything
(One hand)
One hand, helps the other
Your heart, beats inside me then
(One goal)
One goal, forever together
Under the same sun
You and me and Pokémon

Het Zou Zo Belangrijk Zijn

This song was sung by Ferry van Leeuwen.

Dutch English
Ik had iets nodig, iets onbekend
Ik wist nog niet wat ik zou missen
Iedereen sprak erover, 't was gekend
Ik denk dat ik niet wou beslissen

Yahoo, dingen worden completer
Yahoo, alles heeft weer zin
Yahoo, 't is zoveel beter
Yahoo, ik heb een nieuw begin

Het is alles wat ik wilde
Het is alles wat ik nodig had
Het is alles waar ik zo van droomde
't Is in mijn hart
't Is diep in mijn ziel
En niets krijgt dit gevoel eruit
't Voelde nooit zo goed
't Voelde nooit zo fijn
Ik had nooit verwacht dat het
Zo belangrijk zou zijn

Er is maar één ding wat me steeds drijft
Vanaf nu en voor altijd
Mijn echte passie, mijn enige wens
Ik word een Pokémon meester

Yahoo, dingen worden completer
Yahoo, alles heeft weer zin
Yahoo, 't is zoveel beter
Yahoo, ik heb een nieuw begin

Het is alles wat ik wilde
Het is alles wat ik nodig had
Het is alles waar ik zo van droomde
't Is in mijn hart
't Is diep in mijn ziel
En niets krijgt dit gevoel eruit
't Voelde nooit zo goed
't Voelde nooit zo fijn
Ik had nooit verwacht dat het
Zo belangrijk zou zijn

Iedere dag wordt de wereld mooier
Zo zou het moeten zijn
Iedereen, samen met de ander
Het geeft zo'n goed gevoel aan mij

Het is alles wat ik wilde
Het is alles wat ik nodig had
Het is alles waar ik zo van droomde
't Is in mijn hart
't Is diep in mijn ziel
En niets krijgt dit gevoel eruit
't Voelde nooit zo goed
't Voelde nooit zo fijn
Ik had nooit verwacht dat het
Zo belangrijk zou zijn

Het is alles wat ik wilde
Het is alles wat ik nodig had
Het is alles waar ik zo van droomde
't Is in mijn hart
't Is diep in mijn ziel
En niets krijgt dit gevoel eruit
't Voelde nooit zo goed
't Voelde nooit zo fijn
Ik had nooit verwacht dat het
Zo belangrijk zou zijn
I needed something, something unknown
I didn't know yet what I would miss
Everyone spoke about it, it was known
I think that I didn't want to decide

Yahoo, things become more complete
Yahoo, everything has meaning again
Yahoo, it's so much better
Yahoo, I have a new beginning

It's everything I wanted
It's everything I needed
It's everything I dreamt of
It's in my heart
It's deep in my soul
And nothing gets this feeling out
It never felt so good
It never felt so nice
I never expected that it
Would be so important

There is ony one thing that always pushes me
From now on and forever
My true passion, my only wish
I become a Pokémon master

Yahoo, things become more complete
Yahoo, everything has meaning again
Yahoo, it's so much better
Yahoo, I have a new beginning

It's everything I wanted
It's everything I needed
It's everything I dreamt of
It's in my heart
It's deep in my soul
And nothing gets this feeling out
It never felt so good
It never felt so nice
I never expected that it
Would be so important

Every day the world becomes more beautiful
That's how it should be
Everyone, together with the other
It gives me such a good feeling

It's everything I wanted
It's everything I needed
It's everything I dreamt of
It's in my heart
It's deep in my soul
And nothing gets this feeling out
It never felt so good
It never felt so nice
I never expected that it
Would be so important

It's everything I wanted
It's everything I needed
It's everything I dreamt of
It's in my heart
It's deep in my soul
And nothing gets this feeling out
It never felt so good
It never felt so nice
I never expected that it
Would be so important

Wil Je Echt Spelen

This song was sung by Jody Pijper and Ingrid Simons.

Dutch English
Kijk even naar mij, vertel me
Jij durft alles wel aan
En zelfs meer
Zeg me enkel maar wanneer

Vertel me geen smoes en toon me
Met elke stap die je neemt
Heb je kans
Vertel me of ontspring je de dans

Je kan 't proberen, zoveel leren
Want jongen ik heb de magische kracht

Ben jij op zijn best
Is je kracht al uitgetest
Sta dan op in elk geval
En doorsta jij de test
Ben je bang voor al de rest
Dat het jou niet lukken zal

Speel dan kost wat kost
Want je schuld moet ingelost
Stap in of stap eruit
Wil je echt spelen?

Deze kans is voor jou, dus komaan
Je mag dit niet laten gaan
Bewijs het mij
De eindbestemming die kies jij

Want we zijn daar, hou je klaar
Laat me zien dat jij het hebt

Ben jij op zijn best
Is je kracht al uitgetest
Sta dan op in elk geval
En doorsta jij de test
Ben je bang voor al de rest
Dat het jou niet lukken zal

Speel dan kost wat kost
Want je schuld moet ingelost
Stap in of stap eruit

Laat jezelf gaan
Hier in mij bestaan
Kijk hoe ik het speel
Zoek naar wat mag
Dan wordt je beter iedere dag

Ben jij op zijn best
Is je kracht al uitgetest
Sta dan op in elk geval
En doorsta jij de test
Ben je bang voor al de rest
Dat het jou niet lukken zal

Speel dan kost wat kost
Want je schuld moet ingelost
Stap in of stap eruit

Ben jij op zijn best
Is je kracht al uitgetest
Sta dan op in elk geval
En doorsta jij de test
Ben je bang voor al de rest
Dat het jou niet lukken zal

Ben jij op zijn best
Is je kracht al uitgetest
Sta dan op in elk geval
En doorsta jij de test
Ben je bang voor al de rest
Dat het jou niet lukken zal
Look at me for a moment, tell me
You dare too take on everything
And even more
Just tell me when

Don't tell me an excuse and show me
With every step you take
You have chance
Tell me or spring your dance

You can try it, learn so much
Because boy I've got the magical power

Are you at his best
Has your power been tested already
Then get up in each case
And do you endure the test
Are you afraid for all the rest
That you won't succeed

Then play at all costs
Because your debt must be paid off
Step in or step out
Do you really want to play?

This chance is for you, so come on
You can't let this go
Prove it to me
You choose the final destination

Because we are there, keep yourself ready
Show me that you've got it

Are you at his best
Has your power been tested already
Then get up in each case
And do you endure the test
Are you afraid for all the rest
That you won't succeed

Then play at all costs
Because your debt must be paid off
Step in or step out

Let yourself go
Exist here inside me
Look how I play it
Look for what is allowed
Then you become better every day

Are you at his best
Has your power been tested already
Then get up in each case
And do you endure the test
Are you afraid for all the rest
That you won't succeed

Then play at all costs
Because your debt must be paid off
Step in or step out

Are you at his best
Has your power been tested already
Then get up in each case
And do you endure the test
Are you afraid for all the rest
That you won't succeed

Are you at his best
Has your power been tested already
Then get up in each case
And do you endure the test
Are you afraid for all the rest
That you won't succeed

Jigglypuff

This song was sung by Ferry van Leeuwen, Jody Pijper, and Rachael Lillis.

Dutch English
Eender waar, eender wat
Eender wanneer
Wordt het moeilijk
Of gelach klinkt keer op keer
Met een lach, met een zucht
Met het beste uit je ploeg
En zo vaak komt het voor
Is dit liedje net genoeg

Magische krachten
In het zachte gras
In de schaduw van berg Maan
Zing een lied
Het sust je
De kracht van de melodie
Raakt je

Lijkt het uitzichtloos
Alles draait dol
Is de strijd gestreden
En de angst eist zijn tol
Vertrouw dan op een vriend
Hij is sterk genoeg
En het liedje dat woont
In het hart van Jigglypuff

Uren en uren
In het zachte gras
Aan de voet van berg Maan
Zing het lied
Het sust je
De kracht van de melodie
Raakt je
De zangaanval vermaakt je
De kracht van de melodie
Raakt je

Duw weg, denk eens na
Harde klap, zo win je nooit
Dubbele slag, dat is niets nieuws
Dubbele hoek, je kans vergooit
Body slam, doe het niet
De echte kracht zit in het lied

Eender waar, eender wat
Eender wanneer
Wordt het moeilijk
Of gelach klinkt keer op keer
Vertrouw dan op een vriend
Hij is net sterk genoeg
En het liedje dat woont
In het hart van Jigglypuff

Magische krachten
In het zachte gras
In de schaduw van berg Maan
Zing een lied
Het sust je
Het lied

Het sust je
De kracht van de melodie
Raakt je

De zangaanval vermaakt je
De kracht van de melodie
Raakt je

De kracht van de melodie
Raakt je

De zangaanval vermaakt je
De kracht van de melodie
Raakt je

De kracht van de melodie
Raakt je

De zangaanval vermaakt je
De kracht van de melodie
Raakt je

De kracht van de melodie
Raakt je
Anywhere, whatever
Anytime
Does it become difficult
Or laughter sounds time after time
With a laugh, with a sigh
With the best out of your plough
And that's how often it occurs
Is this song just enough

Magical powers
In the soft grass
In the shadow of Mt. Moon
Sing a song
It soothes you
The power of the melody
Touches you

It seems hopeless
Everything turns mad
Has the fight been fought
And the fear takes its toll
Then trust in a friend
He is strong enough
And the song that lives
In the heart of Jigglypuff

Hours and hours
In the soft grass
In the shadow of Mt. Moon
Sing a song
It soothes you
The power of the melody
Touches you
The Sing attack entertains you
The power of the melody
Touches you

Push away, think once
Hard Pound, you'll never win like that
Double Slap, that's nothing new
Double-Edge, You chance thrown away
Body Slam, don't do it
The real power is in the song

Anywhere, whatever
Anytime
Does it become difficult
Or laughter sounds time after time
Then trust in a friend
He is just strong enough
And the song that lives
In the heart of Jigglypuff

Magical powers
In the soft grass
In the shadow of Mt. Moon
Sing a song
It soothes you
The song

It soothes you
The power of the melody
Touches you

The sing attack entertains you
The power of the melody
Touches you

The power of the melody
Touches you

The sing attack entertains you
The power of the melody
Touches you

The power of the melody
Touches you

The sing attack entertains you
The power of the melody
Touches you

The power of the melody
Touches you

Nooit Te Ver Van Huis

This song was sung by Ferry van Leeuwen.

Dutch English
Je wilde altijd trainer zijn
Je hebt zo ver gereisd
Weg van vrienden en gezin

Je leerde hoe een offer voelt
Voortaan weet je nu de prijs
Maar wat je zeker weten moet
Zelfs helden willen een helpende hand

Wat je ook wil, wat je ook zoekt
Weet dat je op me rekenen kan
Iemand zal altijd wachten
Want nooit ben je ver van huis

Waar je ook gaat, wat je ook doet
Weet dat we er altijd voor je zijn
Iemand zal altijd wachten
Want je bent nooit ver van huis

We twijfelden nooit aan jou
Jij wist wel hoe het moest
En welke weg je in wou slaan

Wees trots op wat je hebt gedaan
En hoe je leven is gegaan
En als je toch nog eens angstig bent
Dan komen wij naar je toegerend

Wat je ook wil, wat je ook zoekt
Weet dat je op me rekenen kan
Iemand zal altijd wachten
Want nooit ben je ver van huis

Waar je ook gaat, wat je ook doet
Weet dat we er altijd voor je zijn
Iemand zal altijd wachten
Want je bent nooit ver van huis

Nooit te ver
Nee, nooit te ver
Je bent nooit te ver van huis

Nooit te ver
Nee, nooit te ver
Je bent nooit te ver van huis

Je bent nooit te ver van huis

Wat je ook wil, wat je ook zoekt
Weet dat je op me rekenen kan
Iemand zal altijd wachten
Want nooit ben je ver van huis

Waar je ook gaat, wat je ook doet
Weet dat we er altijd voor je zijn
Iemand zal altijd wachten
Want je bent nooit ver van huis

Wat je ook wil, wat je ook zoekt
Weet dat je op me rekenen kan
Iemand zal altijd wachten
Want nooit ben je ver van huis

Waar je ook gaat, wat je ook doet
Weet dat we er altijd voor je zijn
Iemand zal altijd wachten
Want je bent nooit ver van huis
You always wanted to be a Trainer
You've traveled so far
Away from friends and family

You learned how a sacrifice feels
From now on you know the price
But what you must know for certain
Even heroes want a helping hand

Whatever you want, whatever you seek
Know that you can always count on me
Someone will always wait
Because you're never far from home

Wherever you go, whatever you do
Know that we're always there for you
Someone will always wait
Because you're never far from home

We never doubted you
You always knew how it had to be done
And which way you want to turn into

Be proud of what you've done
And how your life has gone
And when you're anxious after all
Then we come running towards you

Whatever you want, whatever you seek
Know that you can always count on me
Someone will always wait
Because you're never far from home

Wherever you go, whatever you do
Know that we're always there for you
Someone will always wait
Because you're never far from home

Never too far
No, never too far
You're never too far from home

Never too far
No, never too far
You're never too far from home

You're never too far from home

Whatever you want, whatever you seek
Know that you can always count on me
Someone will always wait
Because you're never far from home

Wherever you go, whatever you do
Know that we're always there for you
Someone will always wait
Because you're never far from home

Whatever you want, whatever you seek
Know that you can always count on me
Someone will always wait
Because you're never far from home

Wherever you go, whatever you do
Know that we're always there for you
Someone will always wait
Because you're never far from home

Twee Perfecte Meiden

This song was sung by Ferry van Leeuwen.

Dutch English
Jouw enig vriendje, dat is wat ik wil zijn
Heel dicht bij jou en o zo trouw
Ik wil, als het zou kunnen, maar het heeft geen zin
Want er zijn twee perfecte meiden voor mij

Jenny, oh Jenny
Joy, oh Joy
Ik wil wel jouw enige vriendje zijn
Maar er zijn twee perfecte meiden voor mij

Agent Jenny, oh, zie je 't niet
Sluit mij veilig op
En laat me nooit meer los
Oh Jenny, is mijn liefde een vergrijp
Veroordeel me nu en ik zit mijn tijd
In uniform is zij gewoon het best
Ze heeft mijn hart onder huisarrest
Maar voordat ik mij in haar armen gooi
Ik ben ondersteboven (Ondersteboven)
Ondersteboven van zuster Joy

Jenny, oh Jenny
Joy, oh Joy
Ik wil wel jouw enige vriendje zijn
Maar er zijn twee perfecte meiden voor mij

Zuster Joy, alsjeblieft
Genees me van dit liefdesverdriet
Oh Joy, de diagnose is triest
Als ik jou maar zie
Dan weet ik niet meer wie
Wel, ik sta in brand, ik heb de koorts
Mijn perfecte zuster
Ik laat haar nooit alleen
Ze helpt je ter been
Zij is een genie
Maar waarom ben ik verliefd (Waarom zo verliefd)
Waarom ben ik verliefd
Op agent Jenny

Jenny, oh Jenny
Joy, oh Joy
Ik wil wel jouw enige vriendje zijn
Maar er zijn twee perfecte meiden voor mij

Ik wil wel jouw enige vriendje zijn
Maar er zijn twee perfecte meiden voor mij

Ik heb geprobeerd
Ik heb geprobeerd
Ik heb gezocht heel diep in hier
Ik weet nog steeds niet wie ik verkies
Want ik wil niet weten wie ik dan verlies

Dit kan niet langer, genoeg is genoeg
Ik moet er eentje kiezen
Hoe moeilijk het ook is
't Is tijd voor iene-miene-mutte
Maar wacht eens even (Wacht eens even)
Wacht eens even (Maar wacht eens even)
Wat is haar naam?
Ik moet het weten
Ik moet het weten

Jenny, oh Jenny
Joy, oh Joy
Ik wil wel jouw enig vriendje zijn
Maar er is, een, nee, twee, nee, drie, vier, vijf, zes, zeven, zo veel
Perfecte meiden voor mij
Your only boyfriend, that's what I want to be
Very close to you and o so faithful
I want to, if it could be, but there's no point
Because there are two perfect girls for me

Jenny, oh Jenny
Joy, oh Joy
I do want to be your only boyfriend
But there are two perfect girls for me

Officer Jenny, oh, don't you see
Lock me up safely
And never let me go anymore
Oh Jenny, is my love an offence
Judge me now and I do my time
In uniform, she's just the best
She's got my heart under house arrest
But before I throw myself in her arms
I'm head over heels (Head over heels)
Head over heels for Nurse Joy

Jenny, oh Jenny
Joy, oh Joy
I do want to be your only boyfriend
But there are two perfect girls for me

Nurse Joy, please
Cure me of this love sickness
Oh Joy, the diagnosis is sad
If I just see you
Then I don't know who anymore
Well, I'm on fire, I've got the fever
My perfect nurse
I never leave her alone
She helps you get back up on your feet
She's a genius
But why am I in love (Why so in love)
Why am I in love
With Officer Jenny

Jenny, oh Jenny
Joy, oh Joy
I do want to be your only boyfriend
But there are two perfect girls for me

I do want to be your only boyfriend
But there are two perfect girls for me

I've tried
I've tried
I've searched way deep inside
I still don't know who I prefer
Because I don't want to know who I would lose

This can't go on any longer, enough is enough
I have to choose one
How hard it may be
It's time for eeny-meeny, miny-mo
But wait a second (Wait a second)
Wait a second (But wait a second)
What's her name?
I have to know
I have to know

Jenny, oh Jenny
Joy, oh Joy
I do want to be your only boyfriend
But there's, one, no, two, no, three, four, five, six, seven, so many
Perfect girls for me

Pokérap GS

This song was sung by Ingrid Simons and Ferry van Leeuwen.

Dutch English
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!

Sunflora, Igglybuff, Piloswine, Slugma!
Crobat, Politoed, Noctowl, Houndour!
Heracross, Natu, Tyrogue, Ariados!
Lugia, Steelix, Phanpy, Ampharos!

P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!

Sudowoodo, Corsola, Teddiursa, Sneasel!
Forretress, Mantine, Pichu, Larvitar!
Hoothoot, Miltank, Totodile, Gligar!
Lanturn, Skarmory, Spinarak, Tyranitar!

Pokémon!

Chikorita, Dunsparce, Aipom, Pupitar!
Porygon2, Cyndaquil, Elekid, Raikou!
Wobbuffet, Typhlosion, Granbull!
Pokémon...
Stantler, Espeon, Ledyba, Togepi!

Dreigt er gevaar, denk ik meteen aan jou
Je hebt de kracht die beschermt iedereen
Één ding staat vast
Jouw toverkracht zit in de top van mijn vingers
En ik roep je naam

Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em all!
Pokémon!

P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!

Qwilfish, Ho-oh, Azumarill, Croconaw!
Snubbull, Ursaring, Yanma, Smoochum!
Slowking, Blissey, Scizor, Donphan!
Houndoom, Octillery, Wooper, Mareep!
Hitmontop, Marill, Umbreon, Bayleef!

P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!

Sunkern, Ledian, Girafarig, Murkrow!
Remoraid, Jumpluff, Quilava, Smeargle!
Swinub, Magcargo, Furret, Bellossom!
Flaaffy, Entei, Meganium, Magby!

Xatu, Misdreavus, Togetic, Shuckle!
Quagsire, Pineco, Chinchou, Feraligatr!
Hoppip, Kingdra, Unown, Cleffa!
Suicune, Delibird, Sentret, Skiploom!

Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em all!
Pokémon!
Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em all!

Sing it!

P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!

Sunflora, Igglybuff, Piloswine, Slugma!
Crobat, Politoed, Noctowl, Houndour!
Heracross, Natu, Tyrogue, Ariados!
Lugia, Steelix, Phanpy, Ampharos!

P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!

Sudowoodo, Corsola, Teddiursa, Sneasel!
Forretress, Mantine, Pichu, Larvitar!
Hoothoot, Miltank, Totodile, Gligar!
Lanturn, Skarmory, Spinarak, Tyranitar!

Pokémon!

Chikorita, Dunsparce, Aipom, Pupitar!
Porygon2, Cyndaquil, Elekid, Raikou!
Wobbuffet, Typhlosion, Granbull!
Pokémon...
Stantler, Espeon, Ledyba, Togepi!

If there's danger, I think of you immediately
You have the power that protects everyone
One thing is certain
Your magic is in the tip of my fingers
And I call your name

Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em all!
Pokémon!

P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!

Qwilfish, Ho-oh, Azumarill, Croconaw!
Snubbull, Ursaring, Yanma, Smoochum!
Slowking, Blissey, Scizor, Donphan!
Houndoom, Octillery, Wooper, Mareep!
Hitmontop, Marill, Umbreon, Bayleef!

P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!

Sunkern, Ledian, Girafarig, Murkrow!
Remoraid, Jumpluff, Quilava, Smeargle!
Swinub, Magcargo, Furret, Bellossom!
Flaaffy, Entei, Meganium, Magby!

Xatu, Misdreavus, Togetic, Shuckle!
Quagsire, Pineco, Chinchou, Feraligatr!
Hoppip, Kingdra, Unown, Cleffa!
Suicune, Delibird, Sentret, Skiploom!

Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em all!
Pokémon!
Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em!
Gotta catch 'em all!

Sing it!

P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!
P-O-K-E-M-O-N!
P-O-K-E-M-O-N!
Pokémon!

Related articles


Opening and ending themes of the Pokémon anime
English opening themesEnglish movie ending themes
Japanese opening themesJapanese ending themes

AlbanianArabicBasqueBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchFinnishFrench
GermanGreekHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianItalian • Korean (openingsendings)
MacedonianNorwegianPolish • Portuguese (BrazilPortugal) • RomanianRussianSerbianSlovak
Spanish (Latin AmericaSpain) • SwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianValencianVietnamese


Project Music logo.png This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.