List of Valencian Pokémon themes

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search

This is a list of themes that have been played in the Valencian dub of the Pokémon anime.

Openings

Only the first five seasons were dubbed and with their Intros.

Tema de Pokémon

Indigo League

This opening was sung by José García.

Valencian English
Arribaré a ser el millor
El millor sense dubtar
Sempre he volgut ser entrenador
I ara ja puc començar

Viatjaré a qualsevol lloc
Fins a l'últim racó del món
Per fi podré desentranyar
El poder dels Pokémon

És Pokémon! (Atrapa'ls tots) Sols nosaltres dos
El meu destí, la meua missió
És Pokémon! Tu eres el meu amic
I ens haurem de defensar

És Pokémon! (Atrapa'ls tots) Tots
Caminarem junts pel món
T'ensenye jo i tu a mi

Po-ké-mon!

Atrapa'ls tots!
Atrapa'ls tots!

Pokémon!
I'll become the best
The best, without any doubts
I've always wanted to be a trainer
And now can I start

I'll travel everywhere
Until the last corner of the world
At last, I'll be able to unravel
The power of the Pokémon

It's Pokémon! (Catch 'em all) Just you and me
It's my destiny, my mission
It's Pokémon! You're my friend
And we must defend each other

It's Pokémon! (Catch 'em all) All
We'll walk together around the world
I teach you and you teach me

Po-ké-mon!

Catch 'em all
Catch 'em all

Pokémon!

El Poder Pokémon

The Adventures In Orange Islands

This opening was sung by Darío Torrent.

Valencian English
Si desitges ser un mestre (Pokémon)
Has d'arribar a ser (el millor)

Vull arriscar i arribar al final i buscar més emocions (Pokémon)
I comprovar, sense oblidar, fins a l'última lliçó
Arribaré on ningú ha arribat, al més lluny possible
Jo vull guanyar i guanyaré
(??? el poder) Sols jo ho sé...

És així, el poder Pokémon (Pokémon)
Seré, per fi, de tots els mestres el millor (El més gran mestre)
És així el poder Pokémon (Pokémon)
Superaré la gran final
I seré el "number one" ("Number one")
Uh

Si desitges ser un mestre (Pokémon)
Has d'arribar a ser (el millor)

És així, el poder Pokémon (Pokémon)
Seré per fi de tots els mestres el millor

Pokémon!
If you want to be a master (Pokémon)
You have got to be (the best)

I want to take risks and reach the end and look for more emotions (Pokémon)
And check it all, without forgetting, until the last lesson
I'll arrive where nobody has arrived, as far as possible
I want to win and I'll win
(??? the power) Only I know...

That's how it is, the power of Pokémon (Pokémon)
I'll finally be the best of all the masters (The greatest master)
That's how it is, the power of Pokémon (Pokémon)
I'll get over the finals
A will be the number one (Number one)
Uh

If you want to be a master (Pokémon)
You have got to be (the best)

That's how it is, the power of Pokémon (Pokémon)
I'll finally be the best of all the masters

Pokémon!

Són els Pokémon

Johto League Journeys

This opening was sung by Darío Torrent.

Valencian English
Diferent és el món nostre
Amb els Pokémon!

Ara tot el món vol ser mestre
I mostrar la seua habilitat
Tots aspiren a ser el més destre
I arribar molt ràpid a triomfar

Lluitar! Guanyar!
Un esforç que t'ajuda en la vida
Millor serà!
Quan arribes a la meta

Diferent és el món nostre
Diferent sempre ho serà
El món nostre té una cosa especial
I, si vols ser el millor
Agafa tots els Pokémon

Són els Pokémon!

Diferent és el món nostre
I, si vols ser el millor
Agafa tots els Pokémon

Amb els Pokémon!
Són els Pokémon!
Our world is different
With the Pokémon!

Now everybody wants to be a master
And show their skills
All aspire to be the most skillful
And get to succeed really fast

To fight, to win!
An effort that helps you in life
You'll be the best!
When you get to the goal

Our world is different
It will always be different
Our world has something special
And, if you want to be the best
Catch all the Pokémon

They are the Pokémon!

Our world is different
And, if you want to be the best
Catch all the Pokémon

With the Pokémon!
They are the Pokémon!

El destí m'espera

Johto League Champions

This opening was sung by José García.

Valencian English
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!

Em marxa!

Arribaré a ser el millor
El millor entrenador (entrenador)
Els Pokémon he d'entrenar
Després d'haver-los capturat

Jo no tinc por de lluitar
De lluitar per tot el món
Perquè a tots vull demostrar
Qui és el millor

El destí m'espera (Johto!)
Jo seré el gran campió
El destí m'espera
Vaig néixer per a guanyar
(Pokémon Johto!)

El destí m'espera
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!
Pokémon!

Start up!

I'll get to be the best
The best trainer (trainer)
I'm going to train Pokémon
After having captured them

I'm not afraid to fight
To fight for everybody
Because I'm going to prove to everyone
Who is the best

Destiny awaits me (Johto!)
I will be the great champion
Destiny awaits me
I was born to win
(Pokémon Johto!)

Destiny awaits me
Pokémon!

Crec en mi

Master Quest

This opening was sung by José García.

Valencian English
Pokémon!

No és temps per a dubtar
El meu camí hauré de continuar
Amb els amics ho podré aconseguir
Mai no ens voràs d'un combat fugir

Ser un gran mestre: el meu destí
L'únic premi que vull per a mi (per a mi)

És la meua oportunitat
Estic segur que podré guanyar (Pokémon!)
Puc ser un campió confiant molt més

Un gran mestre jo seré
El món sencer ho descobrirà (descobrirà)
Arribaré a ser el millor
I, si crec en mi, el millor del món

Pokémon!
Pokémon!

It's not the time for hesitation
I'm going to continue on my path
With my friends, I'll be able to do it
You'll never see us run away from a fight

To be a master: my destiny
The only award I want for myself (for myself)

It's my opportunity
I'm sure I can win (Pokémon!)
I can be a champion if I believe much more

I will be a great master
The whole world will discover it (discover it)
I'll get to be the best
And if I believe in me, the best in the world

Pokémon!

Endings

Rocké-RAP

Versió del dilluns

PokéRAP

This opening was sung by José García and Ignasi Díaz.

Valencian English
Molt bé, xicots! És hora de rapejar amb Pokémon

Jo vull arribar
A ser el millor
Sé que guanyaré
Eixa és la meua missió

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey
Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly
Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree

A tots escolliré: no hi ha excepció.
Pokémon!

Aniré a qualsevol lloc
a qualsevol racó
per tal d'alliberar
la seua força interior

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck
Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres
Nidoking, Farfetch'd, Abra, Jigglypuff
Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff

Ja en van trenta-dos, de moment això és tot.
Sintonitza'ns demà i te'n rapejarem uns quants més.
N'hi ha 150 a vore, de dilluns a divendres.
Aconseguix-los tots!


A tots escolliré: no hi ha excepció
Aconseguix tots els Pokémon!
Very well, boys! It's time to rap with Pokémon

I want to get
To be the best
I know I will win
That is my mission

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey
Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly
Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree

I will choose everyone: there is no exception
Pokémon!

I'll go anywhere
In any corner
In order to release
Its inner strength

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck
Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres
Nidoking, Farfetch'd, Abra, Jigglypuff
Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff

It's thirty-two. For now that's all.
Tune in tomorrow and we'll rap you a few more.
There are 150 to see, from Monday to Friday.
Get them all!


I will choose everyone: there is no exception.
Get all the Pokémon!

La Cançó de Pikachu

Els Meus Millors Amics

This song was sung by Enric Puig.

Valencian English
Un amic sempre t'acompanya
Quan fa sol i quan la pluja et banya, sí
Anem sempre junts
Serà sempre així, sempre així, oh!

Tu i jo junts sempre estarem
Jugarem, també somniarem
El millor ho recordarem
Perquè sempre serem amics

Tu i jo junts sempre estarem
Jugarem, també somniarem
El millor ho recordarem
Perquè sempre serem amics
A friend always accompanies you
When it’s sunny and when the rain bathes you, yeah
We always go together
It will always be like this, always like this, oh!

You and I will always be together
We will play, we will also dream
The best we will always remember it
Because we will always be friends

You and I will always be together
We will play, we will also dream
The best we will always remember it
Because we will always be friends

Molts Problemes

This song was sung by Marina Vinyals and José García

Valencian English
Protegir el món de la devastació
Unir tots els pobles en una nació
Denunciar els enemics de la veritat i l'amor
I estendre el poder fins a l'espai exterior
Jesse!
James!

L'Equip Rocket s'enlaira a gran velocitat
Rendiu-vos ara o prepareu-vos a lluitar
Ben dit!

És l'Equip Rocket!
Molts problemes, tot problemes
Si busqueu algun problema
No és problema

El poder de l'Equip Rocket!
Molts problemes, tot problemes
Si busqueu algun problema
Està Pikachu-chu

El poder de l'Equip Rocket!
Molts problemes, tot problemes
Si busqueu algun problema
No és problema

El poder de l'Equip Rocket!
Em fa l'efecte que l'Equip Rocket s'enlaira de nou!
To rotect the world from devastation
To unite all the peoples in one nation
To denounce the enemies of truth and love
And extend power to outer space
Jesse!
James!

Team Rocket blasts off at high speed
Surrender now or gprepare to fight
Well said!

It's Team Rocket!
Many problems, all problems
If you are looking for a problem
No problem

The power of Team Rocket!
Many problems, all problems
If you are looking for a problem
It's Pikachu-chu

The power of Team Rocket!
Many problems, all problems
If you are looking for a problem
No problem

The power of Team Rocket!
It makes me feel like Team Rocket is taking off again!

I Quin Pokémon Eres Tu?

This song was sung by Ignasi Díaz

Valencian English
I quin Pokémon eres tu?

Yeah

Posa un Pokémon normal com Jigglypuff
Contra el fantasma de Gengar i ja voràs tu
Impactetrò, descàrrega mortal
Que envia davall terra al Marowak

I quin Pokémon eres tu?
Que diuen que eres el més dur?

Ai, no molestes com un Caterpie
Pidgeotto sempre guanya, sempre guanya igual
Bona sort amb Muk i el seu gas mortal
Ves amb compte amb els plans o et trepitjaran

I quin Pokémon eres tu?
Que diuen que eres el més dur?
Dis-me quin secret és el que amagues
I quin Pokémon eres tu?
De quin color tens els ulls?
Si al teu cor hi ha llum
I quin pokémon eres tu?

Yeah
Vinga, dis-m'ho
Quin és el teu secret?
And what Pokémon are you?

Yeah

Put a normal Pokémon like Jigglypuff
Against the ghost of Gengar and you will see
Thunderbolt, deadly discharge
Which sends underground to Marowak

And what Pokémon are you?
What do they say you were the toughest?

Ouch, don’t bother like a Caterpie
Pidgeotto always wins, always wins the same
Good luck with Muk and his deadly gas
Be careful with the plans or they will step on you

And what Pokémon are you?
What do they say you were the toughest?
Tell me what secret you are hiding
And what Pokémon are you?
What color are your eyes?
If there is light in your heart
And what Pokémon are you?

Yeah
Come on, tell me
What is your secret?

Junts Per Sempre

This was sung by Enric Puig.

Valencian English
Tu eres un amic fidel
Des del dia aquell que jo et vaig trobar
I, a més, tenim amics que sempre ens podran acompanyar

Hi ha una cosa que els dos sabem bé
Encara que no vulguem dir-ho mai

Junts tu i jo, sempre, el temps és igual
Des de hui fins al final
Junts tu i jo, sempre, t'ho puc assegurar
No hi haurà ningú que ens puga separar
Junts, amic meu, sempre

Junts tu i jo, sempre, el temps és igual
Des de hui fins al final (Junts tu i jo, sempre)
You've been a faithful friend
Since the day I met you
And, in addition, we have friends who will always be able to accompany us

There is one thing we both know well
Although we never want to say it

Together you and I, always, the time is the same
From today until the end
Together you and I, always, I can assure you
There will be no one who can separate us
Together, my friend, always

Together you and I, always, time is the same
From today until the end (Together you and I, always)

Mestre Pokémon

This song was sung by Darío Torrent and Ignasi Díaz.

Valencian English
Un mestre Pokémon! Uh
De manera que vols ser un mestre Pokémon? Haha

He de ser sempre el millor
Segur que jo seré qui puga superar la prova
Ho he d'aconseguir jo sol
Ser un mestre (Na-na-na-na-na-na-na)

Jo necessite habilitat i no vaig a parar
Segur que puc guanyar els astres
Els deixaré bocabadats
En la lluita (Són els Pokémons)

Seré un bon mestre
El més gran mestre
Si no vols brega
En eixe cas, ves-te'n

Seré un bon mestre
El més gran mestre
Sé que en la lluita
Jo soc el més destre

Na-na-na-na, na-na-na-na
Na-na-na-na, na-na-na-na
Na-na-na-na, na-na-na-na

El millor mestre Pokémon
A Pokémon master! Uh
So you want to be a Pokémon master? Haha

I must always be the best
I'm sure I'll be the one to pass the test
I have to get it on my own
Be a master (Na-na-na-na-na-na-na)

I need skill and I’m not going to stop
Sure I can win the stars
I will leave them speechless
In the fight (They are the Pokémon)

I will be a good master
The greatest master
If you don't want to fight
In that case, go for it

I will be a good master
The greatest master
I know that in the fight
I am the most skilful

Na-na-na-na, na-na-na-na
Na-na-na-na, na-na-na-na
Na-na-na-na, na-na-na-na

The best Pokémon master

Ciutat Viridian

This song was sung by Enric Puig and Ignasi Díaz.

Valencian English
Ciutat Viridian!

Busque la senda que em faça el millor entrenador
I no abandonaré fins a ser un as
(Sí! Un as! Un as!)

Continue amb la lluita, cada dia amb més passió
Viatjarem units sempre, lluitant per poder tindre un món millor

Busque la senda
(De ciutat Viridian)
Ah! Ja me'n vaig!

Ah! Ja me'n vaig a Ciutat Viridian
Ciutat Viridian
Ah! Ja me'n vaig a Ciutat Viridian, uh!
Ah! Ja me'n vaig! Ah! Ja me'n vaig
A Ciutat Viridian

Anem-nos-en!
Viridian City!

I look for the path that makes me the best coach
And I won’t give up until I’m an ace
(Yes! An ace! An ace!)

Continue the fight, every day with more passion
We will always travel together, fighting to have a better world

I look for the path
(To Viridian city)
Ah! I'm going!

Ah! I'm going to Viridian city
Viridian City
Ah! I'm going to Viridian, uh!
Ah! I'm going! Ah! I'm going
To Viridian City

Let's go!

Karaokémon Pokémon

Tu i Jo i Pokémon

This song was sung by Rosa López.

Valencian English
Queda't ací, queda't amb mi
Perquè amics com tu
Mai no en podré trobar

El cristall de l'aigua
I la llum del sol
La brisa de la muntanya
Tot això és part dels dos

(Tu i jo) Tu i jo en el món nostre
(La llei) La llei és l'amistat
(Somniar) I somniar que estàs ací
Ningú no ens detindrà
(Estar) I estar molt units sempre
I compartir el sol, els dos
Tu i jo i Pokémon
Stay here, stay with me
Because friends like you
I will never be able to find them

The water crystal
And sunlight
The mountain breeze
All of this is part of both

(You and me) You and me in our world
(The law) The law is friendship
(Dream) And dream that you're here
No one will stop us
(Being) And always being very united
And share the sun, both
You and me and Pokémon

Pikachu (Jo t'he escollit)

This ending song was sung by Rosa López.

Valencian English
Pikachu!
Jo t'he escollit perquè ara
Eres tu!
De tots, qui més m'agrada
No m'ho pense més
Amb tu, jo sé que lluitaré
I a tots els altres contrincants podré guanyar, ah!

No he deixat mai d'entrenar per tal d'afrontar
El gran dia que ha arribat
Tant vaig esperar, no tinc por de res
Ni tampoc res que ocultar

Ara jo sé
Que qualsevol cosa amb tu puc fer
Ací, cap mestre no és el rei! Doncs, Pokémon és així
Sempre alguna cosa aprendré
Uh

(Pikachu) Oh! T'he escollit a tu
(Eres tu) Oh! Amb tu jo sé que guanyaré
Pikachu!
Pikachu!
I have chosen you because now
It's you!
Of all, the one I like best
Don't think about it anymore
With you, I know I will fight
And to all other opponents I will be able to win, ah!

I’ve never stopped training in order to cope
The big day has arrived
I waited so long, I’m not afraid of anything
Nor anything to hide

Now I know
That anything with you I can do
Here, no master is king! Well, Pokémon is like that
I will always learn something
Uh

(Pikachu) Oh! I have chosen you
(It's you) Oh! With you I know I will win
Pikachu!

La Cançó de Jigglypuff

This song was sung by Darío Torrent.

Valencian English
El moment i on et trobes, és igual
Potser estàs molt trist o vols gaudir, germà
I, si busques amics, saps que els trobaràs
Perquè sempre tindràs la cançó de Jigglypuff

A la muntanya Moon
Trobaràs pau i màgia amb una cançó

Vola!
Que el cor de la música t'envolta!
The moment and where you are, it doesn’t matter
Maybe you are very sad or you want to enjoy, brother
And, if you’re looking for friends, you know you’ll find them
Because you’ll always have the song of Jigglypuff

On Mount Moon
You will find peace and magic with a song

Fly!
May the heart of the music surround you!

Tot El Que Volem

This song was sung by Rosa López.

Valencian English
Sense saber què ocorrerà
Una vegada més hem d'arriscar
Superarem la nostra por
I afrontarem els problemes amb valor

No hi ha res que ara ens puga fer parar
(No hi ha res) No hi ha res
De lluny, el nostre resplendor voran
I de més enllà

Ens trobem molt bé i tot és igual (tot és igual)
Gaudirem tots junts: ningú no ens pot parar
Ens trobem molt bé i, amb tu, recorde (recorde)
Tot el que hem passat i encara hem de viure

Qualsevol repte, ara, és un honor
I quan s'unix al nostre, el teu valor
Estem molt bé!
Without knowing what will happen
Once again we have to take risks
We will overcome our fear
And we will face the problems with value

There is nothing that can stop us now
(There is nothing) There is nothing
From afar, our glow will be seen
And from beyond

We are very well and everything is the same (everything is the same)
We will all enjoy it together: no one can stop us
We are very well and, with you, I remember (remember)
Everything we have gone through and still have to live

Any challenge, now, is an honor
And when you join ours, your value
We are very good!

Dos Chiques Perfectes

This song was sung by Darío Torrent.

Valencian English
Jenny, oh, Jenny
Joy, oh, Joy
Voldria amb una ser molt feliç
Perquè les dos són bones per a mi

Eh! Woah
Eh! Woah woah

Agent Jenny, empresona'm
No patisques per la clau, perquè no fugiré
Joy, crec que estic fatal
Quan et veig, em pose a tremolar
No pot ser! Açò ha d'acabar
He d'escollir, el temps m'és igual
Tria, tria la Maria i ja està

Espera un moment! (Espera un moment)
Com li diuen? Ho he de recordar
Ho he de recordar!

Jenny, oh, Jenny
Joy, oh, Joy
Voldria amb una ser molt feliç
Perquè les dos són bones per a mi
Jenny, oh, Jenny
Joy, oh, Joy
I would like to be very happy with one
Because both are good for me

Eh! Woah
Eh! Woah woah

Agent Jenny, arrest me
Don’t suffer for the key, because I won’t run away
Joy, I think I'm fatal
When I see you, it makes me tremble
It can not be! This has to end
I have to choose, I don’t care about time
Choose, choose Maria and you're done

Wait a moment! (Wait a moment)
How do they call her? I have to remember
I have to remember!

Jenny, oh, Jenny
Joy, oh, Joy
I would like to be very happy with one
Because both are good for me

Insert songs

No És Un Adéu

Pikachu's Goodbye

This song was sung by Enric Puig.

Valencian English
Recorde hui, amb claredat, amic fidel
Quan ens vam conèixer tu i jo
Aquell moment mai no el podré oblidar

Hem viatjat ací i allà
I pense que som amics ja des de sempre
Amb tu estaré per al bé i el mal
Tu formes part de mi, et trobaré a faltar

No és un adeu
És el millor per tu
Jo no podia imaginar
Que alguna cosa ens podia separar

No és un adeu
És el millor per tu
Jo no podia imaginar
Que alguna cosa ens podia separar
I remember today, clearly, faithful friend
When you and I met
I will never be able to forget that moment

We have traveled here and there
And I think that we have always been friends
With you I will be for good and evil
You are part of me, I will miss you

It's not a goodbye
It's the best for you
I couldn't imagine
That something could separate us

It's not a goodbye
It's the best for you
I couldn't imagine
That something could separate us

Equip Rocket per a Sempre

The Song of Jigglypuff

This song was sung by Marina Vinyals, José García and César Lechiguero, the voice actors of Team Rocket at the time.

Valencian English
Sabeu que l'Equip Rocket sempre lluita amb gran passió
Cansats d'el nostre lema vos cantem esta cançó

Jessie!
James!
A gran velocitat
Posem-nos lluitar
I jo preparat per a cantar

Sóc el més ben plantat
Jo, bella fins cansar
Som l'equip més agraciat
Seguirem fins al final, i encarat que ens isca tot mal

A Pikachu atraparem, vos ho podem asegurar
I quan el tinguem nosaltres, serà la gran victòria... final!
You know that Team Rocket always fights with great passion
Tired of our motto we sing you this song

Jessie!
James!
At high speed
Let's fight
And I prepared to sing

I am the best planted
Me, beautiful until tired
We are the most graceful team
We will continue until the end, and in the face of everything going wrong

We will catch Pikachu, we can assure you
And when we have it, it will be the great victory ... final!

Related articles


Opening and ending themes of the Pokémon anime
English opening themesEnglish movie ending themes
Japanese opening themesJapanese ending themes

AlbanianArabicBasqueBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchFinnishFrench
GermanGreekHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianItalian • Korean (openingsendings)
MacedonianNorwegianPolish • Portuguese (BrazilPortugal) • RomanianRussianSerbianSlovak
Spanish (Latin AmericaSpain) • SwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianValencianVietnamese


Project Music logo.png This article is part of Project Music, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on each Pokémon song, CD and musician.