User:KingisNitro/Shiny hunting

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to: navigation, search

For English speaking users: This is a page about shiny hunting written specifically for the Czech and Slovak Pokémon community. If there is any problem, please notify me on my talk page, and I will try to resolve the issue/move things elsewhere.

--

Táto stránka má fungovať ako popis rôznych metód na hľadanie shiny Pokémonov (shiny hunting) pre československú komunitu. Presný koncept ešte nie je známy, návody ku konkrétnym metódam bud možno postupne presunuté na iné odkazy a budú podrobnejšie. Aktuálne je toto skôr buffer page. Všetky informácie sú aktuálne pre SMUSUM, prípadne XYORAS, pokiaľ nie je povedané inak.

Všetky odkazy zostávajú na Bulbapedii, takže budú pravdepodobne v angličtine. Postupom času možno rozšírim a preložím i tieto texty do slovenčiny/češtiny na vlastných stránkach.

Základné pojmy

Shiny Sandshrew v Generácii IV.
  • Shiny (plurál shinies)- Pokémon, ktorý ma odlišné sfarbenie. V hrách je šanca na stretnutie takéhoto Pokémona 1/4096 (1/8192 pred XY; tzn. v priemere jeden zo 4096 stretnutých Pokémonov je shiny). Vyznačujú sa predovšetkým hviezdičkami, ktoré sú vidieť, a zvukom, ktorý zaznie, keď Pokémon vstúpi do súboja. Shiny Pokémoni sú vzácni, ale inak nemajú žiadnu priamu výhodu oproti obyčajným Pokémonom. V počítači alebo Party je možné shiny Pokémonov rolíšiť podľa červenej hviezdičky.
  • Shiny hunting - opakovaný proces stretávania Pokémonov za účelom nájsť shiny Pokémona. Spôsobov/metód je niekoľko, ale žiadny z nich nie je zaručený - shiny hunting je predovšetkým o trpezlivosti a vytrvalosti.
  • Encounter - doslova "stretnutie"; moment, kedy objavíme nového Pokémona (zvyčajne napr. v tráve či vo vode, ale platí i pre darovaných Pokémonov či vyliahnuté vajíčka).
  • Chain - doslova "reťaz/reťazec"; u niektorých metód je dôležité, aby sa dodržoval istý postup stále dokola. Tým sa udržiava tzv. "chain," pomocou ktorého sa následne zvyšuje šanca na stretnutie shiny Pokémonov.
  • Shiny lock - niektorí Pokémoni sú naprogramovaní tak, aby sa v hre nedali získať v shiny variante - toto označujeme ako shiny lock (resp. hovoríme, že ten Pokémon je shiny locked). Týka sa prevažne (ale nie výlučne) legendárnych Pokémonov.

Princíp shiny huntingu

spôsob generovania shiny Pokémonov, predstavenie, RGBY-VC

Zásady shiny huntingu

mať u seba Pokébally, uložiť

Metódy

Je niekoľko spôsobov, ktorými sa dajú získavať shiny Pokémoni. Samozrejme to neznamená, že toto sú jediné spôsoby ako získať shiny Pokémonov - tých je možné nájsť i náhodne v takmer ľubovoľnom momente počas hrania. Toto sú len spôsoby, ako hľadať shinies cielene (či si hľadanie shinies "uľahčiť").

Metódy je možné rozdeliť na dve základné skupiny - "encounter methods" (metódy stretnutí), u ktorých sa šanca na shiny Pokémona nemení, a "chaining methods" (reťazové metódy), u ktorých sa šanca na shiny Pokémona postupne zvyšuje pri dodržiavaní určitého postupu.

Každá metóda má svoje výhody i nevýhody, s tým, že je vždy len istý zoznam Pokémonov, na ktorých je možné ju aplikovať. Zároveň môže byť obmedzená len na konkrétne hry. Dostupnosť metódy v konkrétnej hre ukazuje tabuľka.

Encounter methods

Do tejto kategórie patria spôsoby hľadania shiny Pokémonov, ktoré zahŕňajú náhodné stretávanie Pokémonov. Využívajú hlavne štatistiku - pri vyššom počte stretnutí sa shiny Pokémon skôr či neskôr objaví. Ak budeme pobehovať v tráve a náhodne v nej stretávať Pokémonov, teoreticky by mal jeden z 4096 stretnutých Pokémonov byť shiny (jeden z 8192 pre hry pred XY).

Tieto metódy su prevažne jednoduché a nevyžadujú špeciálnu prípravu, i keď existujú niektoré triky či prostriedky na zlepšenie. Metódy sú prevažne veľmi verzatilné, je ich možné aplikovať na takmer ľubovoľného Pokémona a sú dostupné vo väčšine hier. Ich nevýhodou je časová náročnosť, keďže všeobecne pracujú s nižšiou šancou na stretnutie shinies. Samozrejme sa môže stať, že sa shiny Pokémon objaví hneď na prvý pokus (i keď šanca je malá).

Random encounters

Najzákladnejšia metóda, ktorú je možné aplikovať v ľubovoľnej hre od predstavenia shiny Pokémonov v Generácii II. Spočíva v jednoduchom stretávaní Pokémonov na ľubovoľnom mieste - v tráve, vo vode, pri rybolove (fishing) a pod. Hru stačí uložiť, vbehnúť do trávy či nahodiť udicu a počkať na súboj s divokým Pokémonom - ak Pokémon nie je shiny, jednoducho stačí súboj ukončiť (útekom alebo porazením divokého Pokémona) a proces opakovať.

Metóda je relatívne pomalá, ale na druhej strane veľmi nenáročná. Je možné ju aplikovať na takmer ľubovoľného Pokémona.

Friend Safari

Horde encounters

Obdoba Random encounters, Horde encounters fungujú na podobnom princípe. Metódu je však možné použiť len v XY a ORAS. Spočíva vo vbehnutí do trávy, vyvolaniu Horde encounter (zvyčajne pomocou útoku Sweet Scent alebo predmetu Honey), kontrole, či sú stretnutí Pokémoni shiny, a pokiaľ nie, ukončení súboja a zopakovania procesu.

Horde encounters sú všeobecne snáď najrýchlejším spôsobom, ako hľadať shiny Pokémonov, keďže je takto možné stretnúť až 5 Pokémonov naraz. Za to sú ale obmedzené na celkom úzky zoznam Pokémonov.

Shiny reset (SR)

Trochu nezvyčajnou obdobou Random encounters je tzv. Shiny reset. Podobne využíva opakované stretnutie a štatistiku, ale s malou obmenou: medzi každými dvoma stretnutiami hru vypneme, zapneme (resetujeme) a načítame od posledného uloženého miesta. Neznamená to, že musíme celú hru odohrať znova - hru uložíme tesne pred prvý stretnutím s Pokémonom, ktorého chceme chytiť ako shiny, vyvoláme súboj, a ak Pokémon nie je shiny, hru resetujeme. To sa väčšinou robí pomocou tzv. "soft reset" - kombinácie tlačidiel, ktoré hru vypnú a zapnú za nás. Tým sa vrátime k pôvodnému uloženému miestu a môžeme vyvolať stretnutie znova. Ak Pokémon nie je shiny, nie je nutné súboj ukončovať - soft reset môžeme urobiť aj počas súboja.

Shiny reset je veľmi dôležitý hlavne pre hľadanie shiny legendárnych Pokémonov a štartérov či iných darovaných Pokémonov (napr. Beldum v ORAS alebo Type: Null v SMUSUM). Tých je väčšinou totižto možné stretnúť počas celej hry len jedenkrát, takže nie je možné využiť Random encounters. Shiny reset je možné využit i na iných stacionárnych Pokémonov (napr. Kecleon vo Fortree City v RSEORAS). Keby sme s nimi ukončili súboj normálnym spôsbom (útekom alebo porazením), nie je možné ich stretnúť a chytiť znova (niektorí Pokémoni sa na svoje miesto vrátia napr. po zapísaní do Hall of Fame).

Kombinácia tlačidiel na soft reset je L+R+Start alebo Select pre SMUSUMXYORAS, L+R+Start+Select pre BWB2W2DPPtHGSS a A+B+Start+Select pre RSEFRLG.

Shiny reset je dokonca možné aplikovať i na Poké Pelago. Je ale treba dávať pozor - prvotné uloženie hry je potreba urobiť ešte predtým, než otvoríme Poké Pelago. Pokiaľ by sme totiž skontrolovali Pelago (v ktorom by mohol byť napr. Slowpoke s Rash nature) a potom uložili, títo Pokémoni ostanú nemenní (uvedený Slowpoke by vždy mal Rash nature). Pokiaľ uložíme ešte predtým, než Pelago skontrolujeme, Pokémon sa nezmení (Slowpoke), ale jeho vlastnosti (Nature, IVs apod. a to, či je shiny) sa môžu meniť (nature je vidieť na hornej obrazovke, podľa toho možno skontrolovať). Shiny hunting v Poké Pelagu je obmedzený časovo a na úzky zoznam Pokémonov (Pokémoni sa obmieňajú po 24 hodinách), ale umožňuje občas stretnúť až 3 Pokémonov naraz.

Špeciálnou kombináciou Random encounters a Shiny reset sú tzv. Run Aways. Ich princíp je úplne rovnaký, ako u ostatných encounter metód (stretnutie, kontrola, a prípadný útek), ale označuje sa tým proces hľadania shiny stacionárnych Pokémonov, od ktorých je možné utiecť a oni na mieste ostanú. Tento proces je obmedzený na veľmi úzku skupinu Pokémonov, pričom je Run Aways vždy možné nahradiť za Shiny reset (občas s[ ale rýchlejšie či pohodlnejšie). Príkladom Pokémonov, ktorých je takto možné chytiť, je napríklad Eon Pokémon na Southern Island v ORAS, Electrode v Team Rocket Hideout v HGSSGSC alebo Mew na Faraway Island v E.

Ultra Warp Ride

Breeding

(Predpokladajú sa základné znalosti breedingu. Bližší popis je na tejto stránke.) Breeding, získavanie Pokémonov z vajíčka, je takisto efektívny a relatívne pohodlný spôsob získavania shinies. Do Daycare sa ulo6ia dvaja kompatibilní Pokémoni a už sa len zbierajú a liahnu vajíčka, kým sa z jedného nevyliahne shiny Pokémon. Metóda má hneď niekoľko výhod - takto je možné pripraviť i kompetitívne zaujímavých Pokémonov (s dobrými štatistikami/IVs, Natures, príp. útokmi v podobe Egg moves), ale zároveň je možné manipulovať so šancou na shiny. Ak sa totiž do Daycare vložia kompatibilní Pokémoni z hier v rôznych jazykoch (napr. nemecký Paras a anglický Paras alebo japonský Ditto a francúzsky Metagross), šanca sa ďalej zvýši - hra skúša generovať kódy na shiny Pokémona až päťkrát. Šanca je teda 1/819 oproti pôvodným 1/4096, príp. 1/512 so shiny charmom (1/1639 oproti 1/8192 pre hry pred XY, príp. 1/1024 pre BWB2W2 so Shiny charmom). Tento efekt a spôsob hľadanie shinies sa nazýva tzv. Masuda method. Používanie shiny Pokémonov na zisk vajíčok šance na shiny neovplyvňuje (mimo Generácie II). Je to jeden z najspoľahlivejších spôsobov získavania shiny Pokémonov a najvhodnejší pre kompetitívne účely.

Chaining methods

Druhou skupinou sú tzv. chaining methods, pri ktorých je nutné dodržiavať určitý postup, vďaka čomu sa postupne zvyšuje šanca na stretnutie shiny Pokémona. Tieto metódy sú o niečo náročnejšie a občas vyžadujú miernu prípravu, ale to neznamená, že sa nedajú zvládnuť. Výhodou týchto metód je zároveň to, že Pokémoni môžu mať napríklad lepšie štatistiky (IVs) alebo napríklad Hidden Ability. Naopak, veľkou nevýhodou je značná obmedzenosť čo sa týka počtu hier - tieto metódy sú väčšinou dostupné len v rámci jednej generácie.

SOS method

DexNav hunting

DexNav je nový spôsob hľadania Pokémonov predstavený v ORAS, ktorý umožňuje nájsť v prírode Pokémonov s perfektnými IVs, Egg moves, Hidden Ability alebo prípadne s nejakým itemom. Zároveň je to však dobrá metóda na získavanie shiny Pokémonov - podobá sa chain fishingu v tom, že sa počas nej tvorí chain (reťazec podarených pokusov), v tomto prípade je ale každého Pokémona treba poraziť alebo chytiť, aby chain pokračoval. Čím dlhší chain, tým vyššia šanca na dobré IVs/egg moves/items. Zároveň, sa pri istých dĺžkach chainu kontroluje a generuje kód opakovane (podobne ako u Shiny charmu), čo zvyšuje šancu na shiny, napr. pri chaine dĺžky 100 sa generuje nový kód až 10 krát.

Chain Fishing

Chain fishing ("opakovaný rybolov") je zaujímavý spôsob obzvláštnenia chytania Pokémonov na udicu. Čím väčší počet Pokémonov hráč "vyloví" (začne súboj s Pokémonom, ktorý sa chytil na udicu) za sebou (tj. čím má väčší "chain" - reťazec podarených pokusov) bez toho, aby sa pohol z miesta, tým vyššia je šanca, že sa objaví shiny Pokémon. Jedinou podmienkou je, že zakaždým musí Pokémona vyloviť, tj. ak Pokémona nevyloví, nič sa na udicu nechytí alebo sa hráč pohne z miesta, chain sa ukončí a je nutné začať odznova. Pokémona je počas súboja možné buď poraziť, chytiť alebo od neho utiecť, na tom nezáleží. Pri chaine 20 a viac Pokémonov je šanca na shiny až 41/4096 (celkovo 43/4096 so shiny Charmom), teda asi 1%. Všeobecne je metóda síce obmedzená na reatívne malý počet Pokémonov, ale je to snáď najrýchlejšia metóda a navyše je možné použiť chain na vylovenie hneď niekoľkých shiny Pokémonov za sebou.

PokéRadar

Uľahčenie a dodatky

U shiny huntingu sa často oplatí byť pripravený a dávať pozor, prípadne si pripraviť nejaké uľahčenia. Tu je zoznam tých najbežnejších a väčšinou najjednoduchších na to, ako si uľahčiť cestu alebo "vylepšiť" nájdeného shiny Pokémona.

Shiny charm

Shiny charm je vec, ktorá už od BWB2W2 zjednodušuje hľadanie shiny Pokémonov. Je to key item, ktorý je možné získať po splnení istých podmienok a jeho efekt je taký, že zvyšuje šancu na stretnutie shinies. Pri stretnutí Pokémona hra vygeneruje náhodné číslo, a podľa neho sa určí, či je Pokémon shiny, alebo nie. Ak Pokémon nie je shiny, Shiny charm spôsobí to, že sa kód vygeneruje znova. Ak ani vtedy nie je Pokémon shiny, hra vygeneruje kód po tretíkrát - ak shiny nie je ani vtedy, hra pokračuje normálne ďalej. Ak na ľubovoľný z tých troch pokusov bol vygenerovaný kód, ktorý vedie k shiny Pokémonovi, hra už ďalší kód negeneruje a jednoducho zobrazí shiny Pokémona. To znamená, že šanca nájsť shiny Pokémona sa vďaka Shiny charmu zníži z pôvodných 1/4096 na približne 1/1366 (z 1/8192 na 1/2731 pre BWB2W2). V XYORAS ho hráč obdrží od profesora po skompletovaní celého National Dexu (mimo Mythical Pokémonov a Phione), v SMUSUM ho hráč obdrží po vyplnení Alola Dexu.

Synchronize

Ability (schopnosť) Synchronize je veľmi jednoduchou pomôckou, ako do istej mieri ovplyvniť vlastnosti nájdeného Pokémona. Pomocou nej je totižto možné ovplyvniť Nature chytaného Pokémona - ak je na prvom mieste v party Pokémon, ktorý má túto ability (môže byť i fainted), tak je 50 % šanca, že Pokémon, ktorý sa objaví, bude mať rovnakú Nature. Od ORAS dokonca platí, že darovaní Pokémoni v Undiscovered Egg Group (napr. Wynaut alebo Type: Null) majú 100 % šancu na rovnakú Nature. Jediné, čo teda potrebujeme na to, aby sa takmer zaručila správna Nature, je mať správneho Pokémona na prvom mieste v party.

False Swipe

False Swipe je útok, ktorý je všeobecne veľmi vhodný na chytanie Pokémonov. Je relatívne slabý, ale vždy nechá Pokémonovi aspoň 1 HP - pomocou tohto útoku nie je možné iného Pokémona poraziť, len oslabiť. Je však treba dávať pozor, aby cielený Pokémon nemal útok, ktorým sa môže poraziť sám - ako napríklad Final Gambit, Take Down alebo Self-destruct či Explosion. Obdobným útokom je Hold Back, ktorý je v princípe presnou kópiou útoku False Swipe, ale má ho exkluzívne len niekoľko Pokémonov rozdávaných cez event.

Repel trick

Repel trick je veľmi jednoduchý trik na obmedzenie Pokémonov, ktorých je možné nájsť v tráve (príp. vode, jaskyni..., ale nie pri rybolove/fishingu). Pri použití Repelu sa nebudú objavovať Pokémoni, ktorých level je nižší, než level prvého Pokémona v party, na určitý počet krokov. Použitie tejto pomôcky je však obmezené na málo lokalít hlavne v starších hrách.

  Pokémon     Games     Location     Levels     Rate  
027 Sandshrew
R S E
Sand Deep sand
20 35%
328 Trapinch
R S E
Sand Deep sand
21 35%
331 Cacnea
R S E
Sand Deep sand
22 30%
A colored background means that the Pokémon can be found in this location in the specified game. A white background with a colored letter means that the Pokémon cannot be found here.

V tomto hypotetickom príklade sa v danej lokalite nachádzajú traja Pokémoni - Sandshrew, Trapinch a Cacnea.

  • Bez použitia Repelu je možné stretnúť všetkých troch Pokémonov.
  • Pri použití Repelu s Pokémonom na leveli 21 na prvom mieste v party je možné to obmedziť a nájsť len Trapincha a Cacneu.
  • Pri použití Repelu s Pokémonom na leveli 22 na prvom mieste v party je možné to obmedziť a nájsť len Cacneu.
  • Pri použití Repelu s Pokémonom na leveli 23 na prvom mieste v party sa nebudú objavovať žiadny Pokémoni.

Takto je v niektorých momentoch možné filtrovať Pokémonov, ktorí sa v danej lokalite nachádzajú.

Pomôcky pre breeding

Destiny Knot, Everstone, Power items

Iné pomôcky

Harvest/Skill Swap combo