Changes

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to: navigation, search

List of Czech Pokémon themes

4,105 bytes removed, 12:46, 6 April 2019
Openings: Removed Pokémon Johto section, as no official TV version exists and the so-called “Full version” is already listed in the pages’ CD section under its true title, “Buď nejlepší”
 
Pokémon!</ab>
|}
|}
 
 
===[[Pokémon Johto]]===
[[File:OPE03.png|250px|thumb|Johto League Journeys]]
<!-- This opening was sung by -->
====TV version====
{{Schemetable|Johto}}
! Czech
! English
|-
| <ab>Pokémonů pán!
Každý chtěl by chvíli být jak mistr
Ukázat, co umí, ze všech sil
Zvládnout všechny výšky, každý výstup
O krok dál, než je vítr i sníh
Chceš víc, chceš líp
Jen tak dál a můžeš být lepší
Chceš víc, než máš
Kousek vpřed není málo
Je to krásný svět, co vidím
Máme nové sny a cíl
Život dýchá v nás, a tak je zbrusu nový čas
Chyť je všechny a buď nejlepší
Buď prostě nejlepší
Pokémonů pán!
Pokémonů pán!
Jé jé!
Pokémonů pán!
Ou jé!
Pokémonů pán!
Jé jé!
 
Pokémonů pán!</ab>
| <ab>Pokémon Master!
 
Everybody would like to be a master for a while
Show what he can, by all means
Manage all heights, each output
A step further than the wind and the snow
 
You want more, you want better
Just keep going and you can be better
You want more than you have
A little bit forward
 
It's a beautiful world I see
We have new dreams and goals
Life breathes in us, and so is a brand new time
Grab them all and be the best
Just be the best
 
Pokémon Master!
 
Pokémon Master!
Yeah yeah!
 
Pokémon Master!
Oh yeah!
 
Pokémon Master!
Yeah yeah!
 
Pokémon Master!</ab>
|}
|}
 
====Full version====
{{Schemetable|Johto}}
! Czech
! English
|-
| <ab>
Pokémonů pán!
Každý chtěl by chvíli být jak mistr
Ukázat, co umí, ze všech sil
Zvládnout všechny výšky, každý výstup
O krok dál, než je vítr i sníh
Chceš víc, chceš líp
Jen tak dál a můžeš být lepší
Chceš víc, než máš
Kousek vpřed není málo
Je to krásný svět, co vidím
Máme nové sny a cíl
Život dýchá v nás, tak je zbrusu nový čas
Chyť je všechny a buď nejlepší
Buď prostě nejlepší
Pokémonů pán!
Všichni dávají svá prohlášení
Každý někdy stopu nechává
Jeden z nás ale může být vítěz
Tvoje píseň ti zas sílu dá
Chceš víc, chceš líp
Kousek vpřed, to není tak málo
Chceš víc, než máš
Jen tak dál, když chceš být pánem
Je to krásný svět, co vidím
Máme nové sny a cíl
Život dýchá v nás, a tak je zbrusu nový čas
Chyť je všechny a buď nejlepší
Buď prostě nejlepší
Je to krásný svět, co vidím
Máme nové sny a cíl
Život dýchá v nás, a tak je zbrusu nový čas
Chyť je všechny a buď nejlepší
Buď prostě nejlepší
Pokémonů pán!
Jé!
Je to krásný svět, co vidím
Máme nové sny a cíl
Život dýchá v nás, a tak je zbrusu nový čas
Chyť je všechny a buď nejlepší
Buď prostě nejlepší
Pokémonů pán!
Jé!
Pokémonů pán!
Ou jé!
Pokémonů pán!
Jé jé!
Pokémonů pán!</ab>
| <ab>Pokémon Master!
 
Everybody would like to be a master for a while!
Show what he can, by all means
Manage all heights, each output
A step further than the wind and the snow
 
You want more, you want better
Just keep going and you can be better
You want more than you have
A little bit forward
 
It's a beautiful world I see
We have new dreams and goals
Life breathes in us, and so is a brand new time
Grab them all and be the best
Just be the best
 
Pokémon Master!
 
Everybody gives their statements
Everyone ever leaves the track
But one of us can be a winner
Your song will give you strength
 
You want more, you want better
A little ahead, it's not that small
You want more than you have
Just keep going if you want to be a master
 
It's a beautiful world I see
We have new dreams and goals
Life breathes in us, and so is a brand new time
Grab them all and be the best
Just be the best
 
It's a beautiful world I see
We have new dreams and goals
Life breathes in us, and so is a brand new time
Grab them all and be the best
Just be the best
 
Pokémon Master!
Yeah!
 
It's a beautiful world I see
We have new dreams and goals
Life breathes in us, and so is a brand new time
Grab them all and be the best
Just be the best
 
Pokémon Master!
Yeah!
 
Pokémon Master!
Oh yeah!
 
Pokémon Master!
Yeah yeah!
 
Pokémon Master!</ab>
|}
|}
465
edits

Navigation menu