List of Chinese Pokémon names

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Revision as of 18:52, 9 August 2012 by Anping87 (talk | contribs) (#551 - #601 Sandile - Klinklang: 580 Hong Kong name should be "鴨寶寶" rather than "鸭宝宝")
Jump to: navigation, search
050Diglett.png This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: Yale and Jyutping romanizations.

This list is a record of the official English spellings and Chinese Characters (hanzi) for Pokémon names. Names are listed by number in the order dictated by the National Pokédex, meaning that Pokémon from the Kanto region will appear first, followed by those from Johto, Hoenn, Sinnoh, and subsequent regions.

Columns

  • English: The official English name as dictated by Nintendo of America and used in all English-language games and merchandise.
  • Chinese (Mandarin): The official hanzi have two different parts: Taiwan (Traditional) and mainland China (Simplified). It is romanised in Pinyin and Wade-Giles for informational purposes only.
  • Chinese (Cantonese): The official Cantonese-language names for the Special Administrative Region of Hong Kong. They are romanised in Yale and Jyutping for informational purposes only.

List of Chinese Pokémon names

#001 - #051 Bulbasaur - Dugtrio

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
001 Bulbasaur Bulbasaur 妙蛙種子 妙蛙种子 奇異種子 Miàowāzhǒngzǐ
002 Ivysaur Ivysaur 妙蛙草 妙蛙草 奇異草 Miàowācǎo
003 Venusaur Venusaur 妙蛙花 妙蛙花 奇異花 Miàowāhuā
004 Charmander Charmander 小火龍 小火龙 小火龍 Xiǎohuǒlóng
005 Charmeleon Charmeleon 火恐龍 火恐龙 火恐龍 Huǒkǒnglóng
006 Charizard Charizard 噴火龍 喷火龙 噴火龍 Pēnhuǒlóng
007 Squirtle Squirtle 傑尼龜 杰尼龟 車厘龜 Jiéníguī
008 Wartortle Wartortle 卡咪龜 卡咪龟 卡美龜 Kǎmīguī
009 Blastoise Blastoise 水箭龜 水箭龟 水箭龜 Shuǐjiànguī
010 Caterpie Caterpie 綠毛蟲 绿毛虫 綠毛蟲 Lǜmáochóng
011 Metapod Metapod 鐵甲蛹 铁甲蛹 鐵甲蟲 Tiějiáyǒng
012 Butterfree Butterfree 巴大蝴 巴大蝴 巴他蝶 Bādàhú
013 Weedle Weedle 獨角蟲 独角虫 獨角蟲 Dújiǎochóng
014 Kakuna Kakuna 鐵殼昆 铁壳昆 鐵殼蛹 Tiěkékūn
015 Beedrill Beedrill 大針蜂 大针蜂 大針蜂 Dàzhēnfēng
016 Pidgey Pidgey 波波 波波 波波 Bōbō
017 Pidgeotto Pidgeotto 比比鳥 比比鸟 比比鳥 Bǐbǐniǎo
018 Pidgeot Pidgeot 比鵰 比雕 大比鳥 Bǐdiāo
019 Rattata Rattata 小拉達 小拉达 小哥達 Xiǎolādá
020 Raticate Raticate 拉達 拉达 哥達 Lādá
021 Spearow Spearow 烈雀 烈雀 鬼雀 Lièquè
022 Fearow Fearow 大嘴雀 大嘴雀 魔雀 Dàzuǐquè
023 Ekans Ekans 阿柏蛇 阿柏蛇 阿柏蛇 Ābóshé
024 Arbok Arbok 阿柏怪 阿柏怪 阿柏怪 Ābóguài
025 Pikachu Pikachu 皮卡丘 皮卡丘 比卡超 Píkǎqiū
026 Raichu Raichu 雷丘 雷丘 雷超 Léiqiū
027 Sandshrew Sandshrew 穿山鼠 穿山鼠 穿山鼠 Chuānshānshǔ
028 Sandslash Sandslash 穿山王 穿山王 穿山王 Chuānshānwáng
029 Nidoran♀ Nidoran♀ 尼多蘭 尼多兰 尼美蘭 Níduōlán
030 Nidorina Nidorina 尼多娜 尼多娜 尼美蘿 Níduōnà
031 Nidoqueen Nidoqueen 尼多后 尼多后 尼美后 Níduōhòu
032 Nidoran♂ Nidoran♂ 尼多朗 尼多朗 尼多郎 Níduōláng
033 Nidorino Nidorino 尼多力諾 尼多力诺 尼多利 Níduōlìnuò
034 Nidoking Nidoking 尼多王 尼多王 尼多王 Níduōwáng
035 Clefairy Clefairy 皮皮 皮皮 皮皮 Pípí
036 Clefable Clefable 皮可西 皮可西 皮可斯 Píkěsī
037 Vulpix Vulpix 六尾 六尾 六尾 Liùwěi
038 Ninetales Ninetales 九尾 九尾 九尾 Jiǔwěi
039 Jigglypuff Jigglypuff 胖丁 胖丁 波波球 Pàngdīng
040 Wigglytuff Wigglytuff 胖可丁 胖可丁 肥波球 Pàngkēdīng
041 Zubat Zubat 超音蝠 超音蝠 波音蝠 Chāoyīnfú
042 Golbat Golbat 大嘴蝠 大嘴蝠 大口蝠 Dàzuǐfú
043 Oddish Oddish 走路草 走路草 行路草 Zǒulùcǎo
044 Gloom Gloom 臭臭花 臭臭花 怪味花 Chòuchòuhuā
045 Vileplume Vileplume 霸王花 霸王花 霸王花 Bàwánghuā
046 Paras Paras 派拉斯 派拉斯 蘑菇蟲 Pàilāsī
047 Parasect Parasect 派拉斯特 派拉斯特 巨菇蟲 Pàilāsītè
048 Venonat Venonat 毛球 毛球 毛毛蟲 Máoqiú
049 Venomoth Venomoth 末入蛾 末入蛾 魔魯風 Mòrù'é
050 Diglett Diglett 地鼠 地鼠 地鼠 Dìshǔ
051 Dugtrio Dugtrio 三地鼠 三地鼠 三頭地鼠 Sāndìshǔ

#052 - #101 Meowth - Electrode

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
052 Meowth Meowth 喵喵 喵喵 喵喵怪 Miāomiāo
053 Persian Persian 貓老大 猫老大 高竇貓 Māolǎodà
054 Psyduck Psyduck 可達鴨 可达鸭 傻鴨 Kědáyā
055 Golduck Golduck 哥達鴨 哥达鸭 高超鴨 Gēdáyā
056 Mankey Mankey 猴怪 猴怪 猴怪 Hóuguài
057 Primeape Primeape 火爆猴 火爆猴 火爆猴 Huǒbàohóu
058 Growlithe Growlithe 卡蒂狗 卡蒂狗 護主犬 Kǎdìgǒu
059 Arcanine Arcanine 風速狗 风速狗 奉神犬 Fēngsùgǒu
060 Poliwag Poliwag 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 Wénxiāngkēdǒu
061 Poliwhirl Poliwhirl 蚊香蛙 蚊香蛙 蚊香蛙 Wénxiāngwā
062 Poliwrath Poliwrath 快泳蛙 快泳蛙 大力蛙 Kuàiyǒngwā
063 Abra Abra 凱西 凯西 卡斯 Kǎixī
064 Kadabra Kadabra 勇吉拉 勇吉拉 尤基納 Yǒngjílā
065 Alakazam Alakazam 胡地 胡地 富迪 Húdì
066 Machop Machop 腕力 腕力 鐵腕 Wànlì
067 Machoke Machoke 豪力 豪力 大力 Háolì
068 Machamp Machamp 怪力 怪力 怪力 Guàilì
069 Bellsprout Bellsprout 喇叭芽 喇叭芽 喇叭芽 Lǎbāyá
070 Weepinbell Weepinbell 口呆花 口呆花 口呆花 Kǒudāihuā
071 Victreebel Victreebel 大食花 大食花 大食花 Dàshíhuā
072 Tentacool Tentacool 瑪瑙水母 玛瑙水母 大眼水母 Mǎnǎoshuǐmǔ
073 Tentacruel Tentacruel 毒刺水母 毒刺水母 多腳水母 Dúcìshuǐmǔ
074 Geodude Geodude 小拳石 小拳石 小拳石 Xiǎoquánshí
075 Graveler Graveler 隆隆石 隆隆石 滾動石 Lónglóngshí
076 Golem Golem 隆隆岩 隆隆岩 滾動岩 Lónglóngyán
077 Ponyta Ponyta 小火馬 小火马 小火馬 Xiǎohuǒmǎ
078 Rapidash Rapidash 烈焰馬 烈焰马 烈焰馬 Lièyànmǎ
079 Slowpoke Slowpoke 呆呆獸 呆呆兽 小呆獸 Dāidāishòu
080 Slowbro Slowbro 呆河馬 呆河马 大呆獸 Dāihémǎ
081 Magnemite Magnemite 小磁怪 小磁怪 小磁怪 Xiǎocíguài
082 Magneton Magneton 三合一磁怪 三合一磁怪 三合一磁怪 Sānhéyīcíguài
083 Farfetch'd Farfetch'd 大蔥鴨 大葱鸭 火蔥鴨 Dàcōngyā
084 Doduo Doduo 嘟嘟 嘟嘟 多多 Dūdū
085 Dodrio Dodrio 嘟嘟利 嘟嘟利 多多利 Dūdūlì
086 Seel Seel 小海獅 小海狮 小海獅 Xiǎohǎishī
087 Dewgong Dewgong 白海獅 白海狮 白海獅 Báihǎishī
088 Grimer Grimer 臭泥 臭泥 爛泥怪 Chòuní
089 Muk Muk 臭臭泥 臭臭泥 爛泥獸 Chòuchòuní
090 Shellder Shellder 大舌貝 大舌贝 貝殼怪 Dàshébèi
091 Cloyster Cloyster 鐵甲貝 铁甲贝 鐵甲貝 Tiějiǎbèi
092 Gastly Gastly 鬼斯 鬼斯 鬼斯 Guǐsī
093 Haunter Haunter 鬼斯通 鬼斯通 鬼斯通 Guǐsītōng
094 Gengar Gengar 耿鬼 耿鬼 耿鬼 Gěngguǐ
095 Onix Onix 大岩蛇 大岩蛇 大岩蛇 Dàyánshé
096 Drowzee Drowzee 素利普 素利普 食夢獸 Sùlìpǔ
097 Hypno Hypno 素利拍 素利拍 催眠獸 Sùlìpāi
098 Krabby Krabby 大鉗蟹 大钳蟹 大鉗蟹 Dàqiánxiè
099 Kingler Kingler 巨鉗蟹 巨钳蟹 巨鉗蟹 Jùqiánxiè
100 Voltorb Voltorb 雷電球 雷电球 霹靂蛋 Léidiànqiú
101 Electrode Electrode 頑皮彈 顽皮弹 雷霆蛋 Wánpídàn

#102 - #151 Exeggcute - Mew

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
102 Exeggcute Exeggcute 蛋蛋 蛋蛋 蛋蛋 Dàndàn
103 Exeggutor Exeggutor 椰蛋樹 椰蛋树 椰樹獸 Yédànshù
104 Cubone Cubone 可拉可拉 可拉可拉 卡拉卡拉 Kělākělā
105 Marowak Marowak 嘎拉嘎拉 嘎拉嘎拉 格拉格拉 Gālāgālā
106 Hitmonlee Hitmonlee 沙瓦郎 沙瓦郎 沙古拉 Shāwǎláng
107 Hitmonchan Hitmonchan 艾比郎 艾比郎 比華拉 Àibǐláng
108 Lickitung Lickitung 大舌頭 大舌头 大舌頭 Dàshétóu
109 Koffing Koffing 瓦斯彈 瓦斯弹 毒氣丸 Wǎsīdàn
110 Weezing Weezing 雙彈瓦斯 双弹瓦斯 毒氣雙子 Shuāngdànwǎsī
111 Rhyhorn Rhyhorn 鐵甲犀牛 铁甲犀牛 鐵甲犀牛 Tiějiǎxīniú
112 Rhydon Rhydon 鐵甲暴龍 铁甲暴龙 鐵甲暴龍 Tiějiǎbàolóng
113 Chansey Chansey 吉利蛋 吉利蛋 吉利蛋 Jílìdàn
114 Tangela Tangela 蔓藤怪 蔓藤怪 長籐怪 Mànténgguài
115 Kangaskhan Kangaskhan 袋龍 袋龙 袋獸 Dàilóng
116 Horsea Horsea 墨海馬 墨海马 噴墨海馬 Mòhǎimǎ
117 Seadra Seadra 海刺龍 海刺龙 飛刺海馬 Hǎicìlóng
118 Goldeen Goldeen 角金魚 角金鱼 獨角金魚 Jiǎojīnyú
119 Seaking Seaking 金魚王 金鱼王 金魚王 Jīnyúwáng
120 Staryu Staryu 海星星 海星星 海星星 Hǎixīngxīng
121 Starmie Starmie 寶石海星 宝石海星 寶石海星 Bǎoshíhǎixīng
122 Mr. Mime Mr. Mime 吸盤魔偶 吸盘魔偶 吸盤小丑 Xīpánmó'ǒu
123 Scyther Scyther 飛天螳螂 飞天螳螂 飛天螳螂 Fēitiāntángláng
124 Jynx Jynx 迷唇姐 迷唇姐 紅唇娃 Míchúnjiě
125 Electabuzz Electabuzz 電擊獸 电击兽 電擊獸 Diànjíshòu
126 Magmar Magmar 鴨嘴火龍 鸭嘴火龙 鴨嘴火龍 Yāzuǐhuǒlóng
127 Pinsir Pinsir 大甲 大甲 鉗刀甲蟲 Dàjiǎ
128 Tauros Tauros 肯泰羅 肯泰罗 大隻牛 Kěntàiluó
129 Magikarp Magikarp 鯉魚王 鲤鱼王 鯉魚王 Lǐyúwáng
130 Gyarados Gyarados 暴鯉龍 暴鲤龙 鯉魚龍 Bàolǐlóng
131 Lapras Lapras 乘龍 乘龙 背背龍 Chénglóng
132 Ditto Ditto 百變怪 百变怪 百變怪 Bǎibiànguài
133 Eevee Eevee 伊布 伊布 伊貝 Yībù
134 Vaporeon Vaporeon 水精靈 水精灵 水伊貝 Shuǐjīnglíng
135 Jolteon Jolteon 雷精靈 雷精灵 雷伊貝 Léijīnglíng
136 Flareon Flareon 火精靈 火精灵 火伊貝 Huǒjīnglíng
137 Porygon Porygon 3D龍 3D龙 立方獸 3D-Lóng
138 Omanyte Omanyte 菊石獸 菊石兽 菊石獸 Júshíshòu
139 Omastar Omastar 多刺菊石獸 多刺菊石兽 多刺菊石獸 Duōcìjúshíshòu
140 Kabuto Kabuto 化石盔 化石盔 萬年蟲 Huàshíkuī
141 Kabutops Kabutops 鐮刀盔 镰刀盔 鐮刀蟲 Liándāokuī
142 Aerodactyl Aerodactyl 化石翼龍 化石翼龙 化石飛龍 Huàshíyìlóng
143 Snorlax Snorlax 卡比獸 卡比兽 卡比獸 Kǎbǐshòu
144 Articuno Articuno 急凍鳥 急冻鸟 急凍鳥 Jídòngniǎo
145 Zapdos Zapdos 閃電鳥 闪电鸟 雷鳥 Shǎndiànniǎo
146 Moltres Moltres 火焰鳥 火焰鸟 火鳥 Huǒyànniǎo
147 Dratini Dratini 迷你龍 迷你龙 迷你龍 Mínǐlóng
148 Dragonair Dragonair 哈克龍 哈克龙 哈古龍 Hākèlóng
149 Dragonite Dragonite 快龍 快龙 啟暴龍 Kuàilóng
150 Mewtwo Mewtwo 超夢 超梦 超夢夢 Chāomèng
151 Mew Mew 夢幻 梦幻 夢夢 Mènghuàn

#152 - #200 Chikorita - Misdreavus

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
152 Chikorita Chikorita 菊草葉 菊草叶 菊草葉 Júcăoyè
153 Bayleef Bayleef 月桂葉 月桂叶 月桂葉 Yuèguìyè
154 Meganium Meganium 大菊花 大菊花 大菊花 Dàjúhuā
155 Cyndaquil Cyndaquil 火球鼠 火球鼠 火球鼠 Huŏqiúshŭ
156 Quilava Quilava 火岩鼠 火岩鼠 火岩鼠 Huŏyánshŭ
157 Typhlosion Typhlosion 火暴獸 火暴兽 火暴獸 Huŏbàoshòu
158 Totodile Totodile 小鋸鱷 小锯鳄 小鋸鱷 Xiǎojù'è
159 Croconaw Croconaw 藍鱷 蓝鳄 藍鱷 Lán'è
160 Feraligatr Feraligatr 大力鱷 大力鳄 大力鱷 Dàlì'è
161 Sentret Sentret 尾立 尾立 尾立 Wĕilì
162 Furret Furret 大尾立 大尾立 大尾立 Dàwĕilì
163 Hoothoot Hoothoot 咕咕 咕咕 咕咕 Gūgū
164 Noctowl Noctowl 貓頭夜鷹 猫头夜鹰 貓頭夜鷹 Māotóuyèyīng
165 Ledyba Ledyba 芭瓢蟲 芭瓢虫 芭瓢蟲 Bāpiáochóng
166 Ledian Ledian 安瓢蟲 安瓢虫 安瓢蟲 Ānpiáochóng
167 Spinarak Spinarak 線球 线球 線球 Xiànqiú
168 Ariados Ariados 阿利多斯 阿利多斯 阿利多斯 Ālìduōsī
169 Crobat Crobat 叉字蝠 叉字蝠 叉字蝠 Chāzìfú
170 Chinchou Chinchou 燈籠魚 灯笼鱼 燈籠魚 Dēnglóngyú
171 Lanturn Lanturn 電燈怪 电灯怪 電燈怪 Diàndēngguài
172 Pichu Pichu 皮丘 皮丘 比超 Píqiū
173 Cleffa Cleffa 皮寶寶 皮宝宝 皮寶寶 Píbăobăo
174 Igglybuff Igglybuff 寶寶丁 宝宝丁 小波球 Băobăodīng
175 Togepi Togepi 波克比 波克比 小刺蛋 Bōkèbĭ
176 Togetic Togetic 波克基古 波克基古 波剋基古 Bōkèjīgŭ
177 Natu Natu 天然雀 天然雀 天然雀 Tiānránquè
178 Xatu Xatu 天然鳥 天然鸟 天然鳥 Tiānránniăo
179 Mareep Mareep 咩利羊 咩利羊 咩利羊 Miēlìyáng
180 Flaaffy Flaaffy 綿綿 绵绵 綿綿 Miánmián
181 Ampharos Ampharos 電龍 电龙 電龍 Diànlóng
182 Bellossom Bellossom 美麗花 美丽花 美麗花 Měilìhuā
183 Marill Marill 瑪力露 玛力露 馬利露 Mǎlìlù
184 Azumarill Azumarill 瑪力露麗 玛力露丽 馬利露麗 Mǎlìlùlì
185 Sudowoodo Sudowoodo 胡說樹 胡说树 鬍說樹 Húshuōshù
186 Politoed Politoed 牛蛙君 牛蛙君 牛蛙君 Niúwājūn
187 Hoppip Hoppip 毽子草 毽子草 毽子草 Jiànzǐcǎo
188 Skiploom Skiploom 毽子花 毽子花 毽子花 Jiànzǐhuā
189 Jumpluff Jumpluff 毽子綿 毽子绵 毽子綿 Jiànzǐmián
190 Aipom Aipom 長尾怪手 长尾怪手 長尾怪手 Chángwěiguàishǒu
191 Sunkern Sunkern 向日種子 向日种子 向日種子 Xiàngrìzhǒngzǐ
192 Sunflora Sunflora 向日花怪 向日花怪 向日花怪 Xiàngrìhuāguài
193 Yanma Yanma 陽陽瑪 阳阳玛 陽陽瑪 Yángyángmǎ
194 Wooper Wooper 烏波 乌波 烏波 Wūbō
195 Quagsire Quagsire 沼王 沼王 沼王 Zhǎowáng
196 Espeon Espeon 太陽精靈 太阳精灵 太陽伊貝 Tàiyángjīnglíng
197 Umbreon Umbreon 月精靈 月精灵 月伊貝 Yuèjīnglíng
198 Murkrow Murkrow 黑暗鴉 黑暗鸦 黑暗鴉 Hēi'ànyā
199 Slowking Slowking 河馬王 河马王 河馬王 Hémǎwáng
200 Misdreavus Misdreavus 夢妖 梦妖 夢妖 Mèngyāo

#201 - #251 Unown - Celebi

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
201 Unown Unown 未知圖騰 未知图腾 未知圖騰 Wèizhītúténg
202 Wobbuffet Wobbuffet 果然翁 果然翁 果然翁 Guǒránwēng
203 Girafarig Girafarig 麒麟奇 麒麟奇 麒麟奇 Qílínqí
204 Pineco Pineco 榛果球 榛果球 榛果球 Zhēnguǒqiú
205 Forretress Forretress 佛烈托斯 佛烈托斯 佛烈托斯 Fúliètuōsī
206 Dunsparce Dunsparce 土龍弟弟 土龙弟弟 土龍弟弟 Tǔlóngdìdì
207 Gligar Gligar 天蠍 天蝎 天蠍 Tiānxiē
208 Steelix Steelix 大鋼蛇 大钢蛇 大鋼蛇 Dàgāngshé
209 Snubbull Snubbull 布盧 布卢 布魯 Bùlú
210 Granbull Granbull 布盧皇 布卢皇 布魯皇 Bùlúhuáng
211 Qwilfish Qwilfish 千針魚 千针鱼 千針魚 Qiānzhēnyú
212 Scizor Scizor 巨鉗螳螂 巨钳螳螂 巨鉗螳螂 Jùqiántángláng
213 Shuckle Shuckle 壺壺 壶壶 壺壺 Húhú
214 Heracross Heracross 赫拉剋羅斯 赫拉克罗斯 赫拉剋羅斯 Hèlākèluósī
215 Sneasel Sneasel 狃拉 狃拉 狃拉 Niǔlā
216 Teddiursa Teddiursa 熊寶寶 熊宝宝 熊寶寶 Xióngbǎobǎo
217 Ursaring Ursaring 圈圈熊 圈圈熊 圈圈熊 Quānquānxióng
218 Slugma Slugma 熔岩蟲 熔岩虫 熔岩蟲 Róngyánchóng
219 Magcargo Magcargo 熔岩蝸牛 熔岩蜗牛 熔岩蝸牛 Róngyánwōniú
220 Swinub Swinub 小山豬 小山猪 小山豬 Xiǎoshānzhū
221 Piloswine Piloswine 長毛豬 长毛猪 長毛豬 Chángmáozhū
222 Corsola Corsola 太陽珊瑚 太阳珊瑚 太陽珊瑚 Tàiyángshānhú
223 Remoraid Remoraid 鐵炮魚 铁炮鱼 鐵炮魚 Tiěpàoyú
224 Octillery Octillery 章魚桶 章鱼桶 章魚桶 Zhāngyútǒng
225 Delibird Delibird 信使鳥 信使鸟 信使鳥 Xìnshǐniǎo
226 Mantine Mantine 巨翅飛魚 巨翅飞鱼 巨翅飛魚 Jùchìfēiyú
227 Skarmory Skarmory 盔甲鳥 盔甲鸟 盔甲鳥 Kuījiǎniǎo
228 Houndour Houndour 戴魯比 戴鲁比 戴魯比 Dàilǔbǐ
229 Houndoom Houndoom 黑魯加 黑鲁加 黑魯加 Hēilǔjiā
230 Kingdra Kingdra 刺龍王 刺龙王 刺龍王 Cìlóngwáng
231 Phanpy Phanpy 小小象 小小象 小小象 Xiǎoxiǎoxiàng
232 Donphan Donphan 頓甲 顿甲 冬凡 Dùnjiǎ
233 Porygon2 Porygon2 3D龍II 3D龙II 立方獸II 3D-Lóng II
234 Stantler Stantler 驚角鹿 惊角鹿 驚角鹿 Jīngjiǎolù
235 Smeargle Smeargle 圖圖犬 图图犬 圖圖犬 Tútúquǎn
236 Tyrogue Tyrogue 巴爾郎 巴尔郎 巴爾郎 Bā'ěrláng
237 Hitmontop Hitmontop 柯波朗 柯波朗 柯波朗 Kēbōlǎng
238 Smoochum Smoochum 迷唇娃 迷唇娃 迷唇娃 Míchúnwá
239 Elekid Elekid 電擊怪 电击怪 電擊怪 Diànjíguài
240 Magby Magby 小鴨嘴龍 小鸭嘴龙 小鴨嘴龍 Xiǎoyāzuǐlóng
241 Miltank Miltank 大奶罐 大奶罐 大奶罐 Dànǎiguàn
242 Blissey Blissey 幸福蛋 幸福蛋 幸福蛋 Xìngfúdàn
243 Raikou Raikou 雷公 雷公 雷公 Léigōng
244 Entei Entei 炎帝 炎帝 炎帝 Yándì
245 Suicune Suicune 水君 水君 水君 Shuǐjūn
246 Larvitar Larvitar 由基拉 由基拉 由基拉 Yóujīlā
247 Pupitar Pupitar 沙基拉 沙基拉 沙基拉 Shājīlā
248 Tyranitar Tyranitar 班吉拉 班吉拉 班吉拉 Bānjīlā
249 Lugia Lugia 洛奇亞 洛奇亚 利基亞 Luòqíyà
250 Ho-Oh Ho-Oh 鳳王 凤王 鳳凰 Fèngwáng
251 Celebi Celebi 雪拉比 雪拉比 雪拉比 Xuělābǐ

#252 - #301 Treecko - Delcatty

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
252 Treecko Treecko 木守宮 木守宮 木守宮 Mùshǒugōng
253 Grovyle Grovyle 森林蜥蜴 森林蜥蜴 森林蜥蜴 Sēnlínxīyì
254 Sceptile Sceptile 蜥蜴王 蜥蜴王 蜥蜴王 Xīyìwáng
255 Torchic Torchic 火稚雞 火稚鸡 火稚雞 Huǒzhìjī
256 Combusken Combusken 力壯雞 力壮鸡 力壯雞 Lìzhuàngjī
257 Blaziken Blaziken 火焰雞 火焰鸡 火焰雞 Huǒyànjī
258 Mudkip Mudkip 水躍魚 水躍鱼 水躍魚 Shuǐyuèyú
259 Marshtomp Marshtomp 沼躍魚 沼躍鱼 沼躍魚 Zhǎoyuèyú
260 Swampert Swampert 巨沼怪 巨沼怪 巨沼怪 Jùzhǎoguài
261 Poochyena Poochyena 土狼犬 土狼犬 土狼犬 Tǔlángquǎn
262 Mightyena Mightyena 大狼犬 大狼犬 大狼犬 Dàlángquǎn
263 Zigzagoon Zigzagoon 蛇紋熊 蛇纹熊 蛇紋熊 Shéwénxióng
264 Linoone Linoone 直衝熊 直冲熊 直衝熊 Zhíchōngxióng
265 Wurmple Wurmple 刺尾蟲 刺尾虫 刺尾蟲 Cìwěichóng
266 Silcoon Silcoon 甲殼蛹 甲殼蛹 甲殼蛹 Jiǎkéyǒng
267 Beautifly Beautifly 狩獵鳳蝶 狩猎凤蝶 狩獵鳳蝶 Shòulièfèngdié
268 Cascoon Cascoon 盾甲繭 盾甲繭 盾甲繭 Dùnjiǎjiǎn
269 Dustox Dustox 毒粉蝶 毒粉蝶 毒粉蝶 Dúfěndié
270 Lotad Lotad 蓮葉童子 莲叶童子 蓮葉童子 Liányètóngzǐ
271 Lombre Lombre 蓮帽小童 莲帽小童 蓮帽小童 Liánmàoxiǎotóng
272 Ludicolo Ludicolo 樂天河童 乐天河童 樂天河童 Lètiānhétóng
273 Seedot Seedot 橡實果 橡实果 橡實果 Xiàngshíguǒ
274 Nuzleaf Nuzleaf 長鼻葉 长鼻叶 長鼻葉 Chángbíyè
275 Shiftry Shiftry 狡猾天狗 狡猾天狗 狡猾天狗 Jiǎohuátiāngǒu
276 Taillow Taillow 傲骨燕 傲骨燕 傲骨燕 Àogǔyàn
277 Swellow Swellow 大王燕 大王燕 大王燕 Dàwángyàn
278 Wingull Wingull 長翅鷗 长翅鸥 長翅鷗 Chángchì'ōu
279 Pelipper Pelipper 大嘴鷗 大嘴鸥 大嘴鷗 Dàzuǐ'ōu
280 Ralts Ralts 拉魯拉絲 拉鲁拉丝 拉魯拉絲 Lālǔlāsī
281 Kirlia Kirlia 奇魯莉安 奇鲁莉安 奇魯莉安 Qílǔlì'ān
282 Gardevoir Gardevoir 沙奈朵 沙奈朵 沙奈朵 Shānàiduǒ
283 Surskit Surskit 溜溜糖球 溜溜糖球 溜溜糖球 Liūliūtángqiú
284 Masquerain Masquerain 雨翅蛾 雨翅蛾 雨翅蛾 Yǔchì'é
285 Shroomish Shroomish 蘑蘑菇 蘑蘑菇 蘑蘑菇 Mómógū
286 Breloom Breloom 斗笠菇 斗笠菇 斗笠菇 Dǒulìgū
287 Slakoth Slakoth 懶人翁 懒人翁 懶人翁 Lǎnrénwēng
288 Vigoroth Vigoroth 過動猿 过动猿 過動猿 Guòdòngyuán
289 Slaking Slaking 請假王 请假王 請假王 Qǐngjiàwáng
290 Nincada Nincada 土居忍士 土居忍士 土居忍士 Tǔjūrěnshì
291 Ninjask Ninjask 鐵面忍者 铁面忍者 鐵面忍者 Tiěmiànrěnzhě
292 Shedinja Shedinja 脫殼忍者 脱壳忍者 脫殼忍者 Tuōkérěnzhě
293 Whismur Whismur 咕妞妞 咕妞妞 咕妞妞 Gūniūniū
294 Loudred Loudred 吼爆彈 吼爆弹 吼爆彈 Hǒubàodàn
295 Exploud Exploud 爆音怪 爆音怪 爆音怪 Bàoyīnguài
296 Makuhita Makuhita 幕下力士 幕下力士 幕下力士 Mùxiàlìshì
297 Hariyama Hariyama 超力王 超力王 超力王 Chāolìwáng
298 Azurill Azurill 露力麗 露力丽 露力麗 Lùlìlì
299 Nosepass Nosepass 朝北鼻 朝北鼻 朝北鼻 Cháoběibí
300 Skitty Skitty 向尾喵 向尾喵 向尾喵 Xiàngwěimiāo
301 Delcatty Delcatty 優雅貓 优雅猫 優雅貓 Yōuyǎmāo

#302 - #350 Sableye - Milotic

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
302 Sableye Sableye 勾魂眼 勾魂眼 勾魂眼 Gōuhúnyǎn
303 Mawile Mawile 大嘴娃 大嘴娃 大嘴娃 Dàzuǐwá
304 Aron Aron 可可多拉 可可多拉 可可多拉 Kěkěduōlā
305 Lairon Lairon 可多拉 可多拉 可多拉 Kěduōlā
306 Aggron Aggron 波士可多拉 波士可多拉 波士可多拉 Bōshìkěduōlā
307 Meditite Meditite 瑪沙那 玛沙那 瑪沙那 Mǎshānà
308 Medicham Medicham 恰雷姆 恰雷姆 恰雷姆 Qiàléimǔ
309 Electrike Electrike 落雷獸 落雷兽 落雷獸 Luòléishòu
310 Manectric Manectric 雷電獸 雷电兽 雷電獸 Léidiànshòu
311 Plusle Plusle 正電拍拍 正电拍拍 正電拍拍 Zhèngdiànpāipāi
312 Minun Minun 負電拍拍 負电拍拍 負電拍拍 Fùdiànpāipāi
313 Volbeat Volbeat 電螢蟲 电萤虫 電螢蟲 Diànyíngchóng
314 Illumise Illumise 甜甜螢 甜甜萤 甜甜螢 Tiántiányíng
315 Roselia Roselia 毒薔薇 毒蔷薇 毒薔薇 Dúqiángwéi
316 Gulpin Gulpin 溶食獸 溶食兽 溶食獸 Róngshíshòu
317 Swalot Swalot 吞食獸 吞食兽 吞食獸 Tūnshíshòu
318 Carvanha Carvanha 利牙魚 利牙鱼 利牙魚 Lìyáyú
319 Sharpedo Sharpedo 巨牙鯊 巨牙鲨 巨牙鯊 Jùyáshā
320 Wailmer Wailmer 吼吼鯨 吼吼鲸 吼吼鯨 Hǒuhǒujīng
321 Wailord Wailord 吼鯨王 吼鲸王 吼鯨王 Hǒujīngwáng
322 Numel Numel 呆火駝 呆火驼 呆火駝 Dāihuǒtuó
323 Camerupt Camerupt 噴火駝 喷火驼 噴火駝 Pēnhuǒtuó
324 Torkoal Torkoal 煤炭龜 煤炭龟 煤炭龜 Méitàngūi
325 Spoink Spoink 跳跳豬 跳跳猪 跳跳豬 Tiàotiàozhū
326 Grumpig Grumpig 噗噗豬 噗噗猪 噗噗豬 Pūpūzhū
327 Spinda Spinda 晃晃斑 晃晃斑 晃晃斑 Huànghuàngbān
328 Trapinch Trapinch 大顎蟻 大颚蚁 大顎蟻 Dà'èyǐ
329 Vibrava Vibrava 超音波幼蟲 超音波幼虫 超音波幼蟲 Chāoyīnbōyòuchóng
330 Flygon Flygon 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 Shāmòqīngtíng
331 Cacnea Cacnea 沙漠奈亞 沙漠奈亚 沙漠奈亞 Shāmònàiyà
332 Cacturne Cacturne 夢歌奈亞 梦歌奈亚 夢歌奈亞 Mènggēnàiyà
333 Swablu Swablu 青綿鳥 青綿鸟 青綿鳥 Qīngmiánniǎo
334 Altaria Altaria 七夕青鳥 七夕青鸟 七夕青鳥 Qīxìqīngniǎo
335 Zangoose Zangoose 貓鼬斬 猫鼬斩 貓鼬斬 Māoyòuzhǎn
336 Seviper Seviper 飯匙蛇 饭匙蛇 飯匙蛇 Fànchíshé
337 Lunatone Lunatone 月石 月石 月石 Yuèshí
338 Solrock Solrock 太陽岩 太阳岩 太陽岩 Tàiyángyán
339 Barboach Barboach 泥泥鰍 泥泥鰍 泥泥鰍 Níníqiū
340 Whiscash Whiscash 鯰魚王 鲶鱼王 鯰魚王 Niányúwáng
341 Corphish Corphish 龍蝦小兵 龙蝦小兵 龍蝦小兵 Lóngxiāxiǎobīng
342 Crawdaunt Crawdaunt 鐵螯龍蝦 铁螯龙蝦 鐵蟄龍蝦 Tiě'áolóngxiā
343 Baltoy Baltoy 天秤偶 天秤偶 天秤偶 Tiānchèng'ǒu
344 Claydol Claydol 念力土偶 念力土偶 念力土偶 Niànlìtǔ'ōu
345 Lileep Lileep 觸手百合 触手百合 觸手百合 Chùshǒubǎihé
346 Cradily Cradily 搖籃百合 摇篮百合 搖籃百合 Yáolánbǎihé
347 Anorith Anorith 太古羽蟲 太古羽虫 太古羽蟲 Tàigǔyǔchóng
348 Armaldo Armaldo 太古盔甲 太古盔甲 太古盔甲 Tàigǔkuījiǎ
349 Feebas Feebas 笨笨魚 笨笨魚 笨笨魚 Bènbènyú
350 Milotic Milotic 美納斯 美纳斯 美納斯 Měinàsī

#351 - #386 Castform - Deoxys

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
351 Castform Castform 漂浮泡泡 漂浮泡泡 漂浮泡泡 Piāofúpàopào
352 Kecleon Kecleon 變隱龍 变隐龙 變隱龍 Biànyǐnlóng
353 Shuppet Shuppet 怨影娃娃 怨影娃娃 怨影娃娃 Yuànyǐngwáwá
354 Banette Banette 詛咒娃娃 诅咒娃娃 詛咒娃娃 Zǔzhòuwáwá
355 Duskull Duskull 夜骷顱 夜骷颅 夜骷顱 Yèkūlú
356 Dusclops Dusclops 夜巨人 夜巨人 夜巨人 Yèjùrén
357 Tropius Tropius 熱帶龍 热带龙 熱帶龍 Rèdàilóng
358 Chimecho Chimecho 風鈴鈴 风铃铃 風鈴鈴 Fēnglínglíng
359 Absol Absol 阿勃梭魯 阿勃梭鲁 阿勃梭魯 Ābósuōlǔ
360 Wynaut Wynaut 小果然 小果然 果然仔 Xiǎoguǒrán
361 Snorunt Snorunt 雪童子 雪童子 雪童子 Xuětóngzǐ
362 Glalie Glalie 冰鬼護 冰鬼护 冰鬼護 Bīngguǐhù
363 Spheal Spheal 海豹球 海豹球 海豹球 Hǎibàoqiú
364 Sealeo Sealeo 海魔獅 海魔狮 海魔獅 Hǎimóshī
365 Walrein Walrein 帝牙海獅 帝牙海狮 帝牙海獅 Dìyǎhǎishī
366 Clamperl Clamperl 珍珠貝 珍珠贝 珍珠貝 Zhēnzhūbèi
367 Huntail Huntail 獵斑魚 猎斑鱼 獵斑魚 Lièbānyú
368 Gorebyss Gorebyss 櫻花魚 樱花鱼 櫻花魚 Yīnghuāyú
369 Relicanth Relicanth 古空棘魚 古空棘鱼 古空棘魚 Gǔkōngjíyú
370 Luvdisc Luvdisc 愛心魚 爱心鱼 愛心魚 Àixīnyú
371 Bagon Bagon 寶貝龍 宝贝龙 寶貝龍 Bǎobèilóng
372 Shelgon Shelgon 甲殼龍 甲壳龙 甲殼龍 Jiákēlóng
373 Salamence Salamence 暴蠑螈 暴蝾螈 暴蠑螈 Bàoróngyuán
374 Beldum Beldum 鐵啞鈴 铁哑铃 鐵啞鈴 Tiéyǎlíng
375 Metang Metang 金屬怪 金属怪 金屬怪 Jīnshǔguài
376 Metagross Metagross 巨金怪 巨金怪 巨金怪 Jùjīnguài
377 Regirock Regirock 雷吉洛克 雷吉洛克 雷吉洛克 Léijīluòkě
378 Regice Regice 雷吉艾斯 雷吉艾斯 雷吉艾斯 Léijī'àisī
379 Registeel Registeel 雷吉斯奇魯 雷吉斯奇鲁 雷吉斯奇魯 Léijīsīqílù
380 Latias Latias 拉帝亞斯 拉帝亚斯 拉帝亞斯 Lādìyāsī
381 Latios Latios 拉帝歐斯 拉帝欧斯 拉帝歐斯 Lādì'ōusī
382 Kyogre Kyogre 蓋歐卡 盖欧卡 蓋歐卡 Gài'ōukǎ
383 Groudon Groudon 固拉多 固拉多 固拉多 Gūlādūo
384 Rayquaza Rayquaza 烈空坐 烈空坐 烈空坐 Lièkōngzuò
385 Jirachi Jirachi 基拉祈 基拉祈 基拉祈 Jīlāqí
386 Deoxys Deoxys 代歐奇希斯 代欧奇希斯 代歐奇希斯 Dài'ōuqíxīsī

#387 - #400 Turtwig - Bibarel

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
387 Turtwig Turtwig 草苗龜 草苗龟 草苗龜 Cǎomiáoguī
388 Grotle Grotle 樹林龜 树林龟 樹林龜 Shùlínguī
389 Torterra Torterra 土台龜 土台龟 土台龜 Tǔtáiguī
390 Chimchar Chimchar 小火焰猴 小火焰猴 小火焰猴 Xiǎohuǒyànhóu
391 Monferno Monferno 猛火猴 猛火猴 猛火猴 Měnghuǒhóu
392 Infernape Infernape 烈焰猴 烈焰猴 烈焰猴 Lièyànhóu
393 Piplup Piplup 波加曼 波加曼 波加曼 Bōjiāmàn
394 Prinplup Prinplup 波皇子 波皇子 波皇子 Bōwángzǐ
395 Empoleon Empoleon 帝王拿波 帝王拿波 帝王拿波 Dìwángnábō
396 Starly Starly 姆克兒 姆克儿 姆克兒 Mǔkè'ér
397 Staravia Staravia 姆克鳥 姆克鸟 姆克鳥 Mǔkèniǎo
398 Staraptor Staraptor 姆克鷹 姆克鹰 姆克鷹 Mǔkèyīng
399 Bidoof Bidoof 大牙狸 大牙狸 大牙狸 Dàyálí
400 Bibarel Bibarel 大尾狸 大尾狸 大尾狸 Dàwěilí

#401 - #450 Kricketot – Hippowdon

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
401 Kricketot Kricketot 圓法師 圆法师 圓法師 Yuánfǎshī
402 Kricketune Kricketune 音箱蟀 音箱蟀 音箱蟀 Yīnxiāngshuài
403 Shinx Shinx 小貓怪 小猫怪 小貓怪 Xiǎomāoguài
404 Luxio Luxio 勒克貓 勒克猫 勒克貓 Lèkèmāo
405 Luxray Luxray 倫琴貓 伦琴猫 倫琴貓 Lúnqínmāo
406 Budew Budew 含羞苞 含羞苞 含羞苞 Hánxiūbāo
407 Roserade Roserade 羅絲雷朵 罗丝雷朵 羅絲雷朵 Luósīléiduǒ
408 Cranidos Cranidos 頭蓋龍 头盖龙 頭蓋龍 Tóugàilóng
409 Rampardos Rampardos 戰槌龍 战槌龙 戰槌龍 Zhànchuílóng
410 Shieldon Shieldon 盾甲龍 盾甲龙 盾甲龍 Dùnjiǎlóng
411 Bastiodon Bastiodon 護城龍 护城龙 護城龍 Hùchénglóng
412 Burmy Burmy 結草兒 结草儿 結草兒 Jiécǎo'ér
413 Wormadam Wormadam 結草貴婦 结草贵妇 結草貴婦 Jiécǎoguìfù
414 Mothim Mothim 紳士蛾 绅士蛾 紳士蛾 Shēnshì'é
415 Combee Combee 三蜜蜂 三蜜蜂 三蜜蜂 Sānmìfēng
416 Vespiquen Vespiquen 蜂后 蜂后 蜂后 Fēnghòu
417 Pachirisu Pachirisu 帕奇利茲 帕奇利兹 帕奇利茲 Pàqílìzī
418 Buizel Buizel 泳氣鼬 泳气鼬 泳氣鼬 Yǒngqìyòu
419 Floatzel Floatzel 浮潛鼬 浮潜鼬 浮潛鼬 Fúqiǎnyòu
420 Cherubi Cherubi 櫻花寶 樱花宝 櫻花寶 Yīnghuābǎo
421 Cherrim Cherrim 櫻花兒 樱花儿 櫻花兒 Yīnghuā'ér
422 Shellos Shellos 無殼海牛 无壳海牛 無殼海牛 Wúkéhǎiniú
423 Gastrodon Gastrodon 海牛獸 海牛兽 海牛獸 Hǎiniúshòu
424 Ambipom Ambipom 雙尾怪手 双尾怪手 雙尾怪手 Shuāngwěiguàishǒu
425 Drifloon Drifloon 飄飄球 飘飘球 飄飄球 Piāopiāoqiú
426 Drifblim Drifblim 附和氣球 附和气球 附和氣球 Fùhèqìqiú
427 Buneary Buneary 捲捲耳 卷卷耳 捲捲耳 Juǎnjuǎn'ěr
428 Lopunny Lopunny 長耳兔 长耳兔 長耳兔 Cháng'ěrtù
429 Mismagius Mismagius 夢妖魔 梦妖魔 夢妖魔 Mèngyāomó
430 Honchkrow Honchkrow 烏鴉頭頭 乌鸦头头 烏鴉頭頭 Wūyātóutóu
431 Glameow Glameow 魅力喵 魅力喵 魅力喵 Mèilìmiāo
432 Purugly Purugly 東施喵 东施喵 東施喵 Dōngshīmiāo
433 Chingling Chingling 鈴噹響 铃铛响 鈴噹響 Língdāngxiǎng
434 Stunky Stunky 臭鼬噗 臭鼬噗 臭鼬噗 Chòuyòupū
435 Skuntank Skuntank 坦克臭鼬 坦克臭鼬 坦克臭鼬 Tǎnkèchòuyòu
436 Bronzor Bronzor 銅鏡怪 铜镜怪 銅鏡怪 Tóngjìngguài
437 Bronzong Bronzong 青銅鐘 青铜钟 青銅鐘 Qīngtóngzhōng
438 Bonsly Bonsly 愛哭樹 爱哭树 愛哭樹 Àikūshù
439 Mime Jr. Mime Jr. 魔尼尼 魔尼尼 魔尼尼 Móníní
440 Happiny Happiny 好運蛋 好运蛋 好運蛋 Hǎoyùndàn
441 Chatot Chatot 聒噪鳥 聒噪鸟 聒噪鳥 Guāzàoniǎo
442 Spiritomb Spiritomb 花岩怪 花岩怪 花岩怪 Huāyánguài
443 Gible Gible 圓陸鯊 圆陆鲨 圓陸鯊 Yuánlùshā
444 Gabite Gabite 尖牙陸鯊 尖牙陆鲨 尖牙陸鯊 Jiānyálùshā
445 Garchomp Garchomp 烈咬陸鯊 烈咬陆鲨 烈咬陸鯊 Lièyǎolùshā
446 Munchlax Munchlax 小卡比獸 小卡比兽 小卡比獸 Xiǎokǎbǐshòu
447 Riolu Riolu 利歐路 利欧路 利奧路 Lì'ōulù
448 Lucario Lucario 路卡利歐 路卡利欧 路卡利奧 Lùkǎlì'ōu
449 Hippopotas Hippopotas 怪河馬 怪河马 怪河馬 Guàihémǎ
450 Hippowdon Hippowdon 河馬獸 河马兽 河馬獸 Hémǎshòu

#451 - #493 Skorupi - Arceus

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
451 Skorupi Skorupi 紫天蠍 紫天蝎 紫天蠍 Zǐtiānxiē
452 Drapion Drapion 龍王蠍 龙王蝎 龍王蠍 Lóngwángxiē
453 Croagunk Croagunk 不良蛙 不良蛙 不良蛙 Bùliángwā
454 Toxicroak Toxicroak 毒骷蛙 毒骷蛙 毒骷蛙 Dúkūwā
455 Carnivine Carnivine 尖牙籠 尖牙笼 尖牙籠 Jiānyálóng
456 Finneon Finneon 螢光魚 荧光鱼 螢光魚 Yíngguāngyú
457 Lumineon Lumineon 霓虹魚 霓虹鱼 霓虹魚 Níhóngyú
458 Mantyke Mantyke 小球飛魚 小球飞鱼 小球飛魚 Xiǎoqiúfēiyú
459 Snover Snover 雪笠怪 雪笠怪 雪笠怪 Xuělìguài
460 Abomasnow Abomasnow 暴雪王 暴雪王 暴雪王 Bàoxuěwáng
461 Weavile Weavile 瑪狃拉 玛狃拉 瑪狃拉 Mǎniǔlā
462 Magnezone Magnezone 自爆磁怪 自爆磁怪 自爆磁怪 Zìbàocíguài
463 Lickilicky Lickilicky 大舌舔 大舌舔 大舌舔 Dàshétiǎn
464 Rhyperior Rhyperior 超鐵暴龍 超铁暴龙 超鐵暴龍 Chāotiěbàolóng
465 Tangrowth Tangrowth 巨蔓藤 巨蔓藤 巨蔓藤 Jùmànténg
466 Electivire Electivire 電擊魔獸 电击魔兽 電擊魔獸 Diànjímóshòu
467 Magmortar Magmortar 鴨嘴焰龍 鸭嘴焰龙 鴨嘴焰龍 Yāzuǐyànlóng
468 Togekiss Togekiss 波克基斯 波克基斯 波克基斯 Bōkèjīsī
469 Yanmega Yanmega 梅卡陽瑪 梅卡阳玛 梅卡陽瑪 Méikǎyángmǎ
470 Leafeon Leafeon 葉精靈 叶精灵 葉伊貝 Yèjīnglíng
471 Glaceon Glaceon 冰精靈 冰精灵 冰伊貝 Bīngjīnglíng
472 Gliscor Gliscor 天蠍王 天蝎王 天蠍王 Tiānxiēwáng
473 Mamoswine Mamoswine 象牙豬 象牙猪 象牙豬 Xiàngyázhū
474 Porygon-Z Porygon-Z 3D龍Z 3D龙Z 立方獸Z 3D-Lóng Z
475 Gallade Gallade 艾路雷朵 艾路雷朵 艾路雷朵 Àilùléiduǒ
476 Probopass Probopass 大朝北鼻 大朝北鼻 大朝北鼻 Dàcháoběibí
477 Dusknoir Dusknoir 夜黑魔人 夜黑魔人 夜黑魔人 Yèhēimórén
478 Froslass Froslass 雪妖女 雪妖女 雪妖女 Xuěyāonǚ
479 Rotom Rotom 洛托姆 洛托姆 洛托姆 Luòtuōmǔ
480 Uxie Uxie 由克希 由克希 由克希 Yóukèxī
481 Mesprit Mesprit 艾姆利多 艾姆利多 艾姆利多 Àimǔlìduō
482 Azelf Azelf 亞克諾姆 亚克诺姆 亞克諾姆 Yàkènuòmǔ
483 Dialga Dialga 帝牙盧卡 帝牙卢卡 帝牙盧卡 Dìyálúkǎ
484 Palkia Palkia 帕路奇犽 帕路奇犽 帕路奇犽 Pàlùqíyá
485 Heatran Heatran 席多藍恩 席多蓝恩 席多藍恩 Xíduōlán'ēn
486 Regigigas Regigigas 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 Léijíqíkǎsī
487 Giratina Giratina 騎拉帝納 骑拉帝纳 騎拉帝納 Qílādìnà
488 Cresselia Cresselia 克雷色利亞 克雷色利亚 克雷色利亞 Kèléisèlìyà
489 Phione Phione 霏歐納 霏欧纳 霏歐納 Fēi'ōunà
490 Manaphy Manaphy 瑪納霏 玛纳霏 瑪納霏 Mǎnàfēi
491 Darkrai Darkrai 達克萊伊 达克莱伊 達克萊伊 Dákèláiyī
492 Shaymin Shaymin 潔咪 洁咪 潔咪 Jiémī
493 Arceus Arceus 阿爾宙斯 阿尔宙斯 阿爾宙斯 Ā'ěrzhòusī

#494 - #550 Victini - Basculin

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
494 Victini Victini 比克提尼 比克提尼 比克提尼 Bǐkètíní
495 Snivy Snivy 藤藤蛇 藤藤蛇 藤藤蛇 Téngténgshé
496 Servine Servine 青藤蛇 青藤蛇 青藤蛇 Qīngténgshé
497 Serperior Serperior 君主蛇 君主蛇 君主蛇 Jūnzhǔshé
498 Tepig Tepig 暖暖豬 暖暖猪 暖暖豬 Nuǎnnuǎnzhū
499 Pignite Pignite 炒炒豬 炒炒猪 炒炒豬 Chǎochǎozhū
500 Emboar Emboar 炎武王 炎武王 炎武王 Yánwǔwáng
501 Oshawott Oshawott 水水獺 水水獭 水水獺 Shuǐshuǐtà
502 Dewott Dewott 雙刃丸 双刃丸 雙刃丸 Shuāngrènwán
503 Samurott Samurott 大劍鬼 大剑鬼 大劍鬼 Dàjiànguǐ
504 Patrat Patrat 探探鼠 探探鼠 探探鼠 Tàntànshǔ
505 Watchog Watchog 步哨鼠 步哨鼠 步哨鼠 Bùshàoshǔ
506 Lillipup Lillipup 小約克 小约克 小約克 Xiǎoyuēkè
507 Herdier Herdier 哈約克 哈约克 哈約克 Hāyuēkè
508 Stoutland Stoutland 長毛狗 长毛狗 長毛狗 Chángmáogǒu
509 Purrloin Purrloin 扒手貓 扒手猫 扒手貓 Páshǒumāo
510 Liepard Liepard 酷豹 酷豹 酷豹 Kùbào -->
511 Pansage Pansage 花椰猴 花椰猴 花椰猴 Huāyéhóu
512 Simisage Simisage 花椰猿 花椰猿 花椰猿 Huāyéyuán
513 Pansear Pansear 爆香猴 爆香猴 爆香猴 Bàoxiānghóu
514 Simisear Simisear 爆香猿 爆香猿 爆香猿 Bàoxiāngyuán
515 Panpour Panpour 冷水猴 冷水猴 冷水猴 Lěngshuǐhóu
516 Simipour Simipour 冷水猿 冷水猿 冷水猿 Lěngshuǐyuán
517 Munna Munna 食夢夢 食梦梦 食夢夢 Shímèngmèng
518 Musharna Musharna 夢夢蝕 梦梦蚀 夢夢蝕 Mèngmèngshí
519 Pidove Pidove 豆豆鴿 豆豆鸽 豆豆鴿 Dòudòugē
520 Tranquill Tranquill 波波鴿 波波鸽 波波鴿 Bōbōgē
521 Unfezant Unfezant 轟隆雉雞 轰隆雉鸡 轟隆雉雞 Hōnglóngzhìjī
522 Blitzle Blitzle 斑斑馬 斑斑马 斑斑馬 Bānbānmǎ
523 Zebstrika Zebstrika 雷電斑馬 雷电斑马 雷電斑馬 Léidiànbānmǎ
524 Roggenrola Roggenrola 石丸子 石丸子 石丸子 Shíwánzi
525 Boldore Boldore 地幔岩 地幔岩 地幔岩 Dìmànyán
526 Gigalith Gigalith 龐岩怪 庞岩怪 龐岩怪 Pángyánguài
527 Woobat Woobat 滾滾蝙蝠 滚滚蝙蝠 滾滾蝙蝠 Gǔngǔnbiānfú
528 Swoobat Swoobat 心蝙蝠 心蝙蝠 心蝙蝠 Xīnbiānfú
529 Drilbur Drilbur 螺釘地鼠 螺钉地鼠 螺釘地鼠 Luódīngdìshǔ
530 Excadrill Excadrill 龍頭地鼠 龙头地鼠 龍頭地鼠 Lóngtóudìshǔ
531 Audino Audino 差不多娃娃 差不多娃娃 差不多娃娃 Chàbùduōwáwá
532 Timburr Timburr 搬運小匠 搬运小匠 搬运小匠 Bānyùnxiǎojiàng
533 Gurdurr Gurdurr 鐵骨土人 铁骨土人 鐵骨土人 Tiěgǔtǔrén
534 Conkeldurr Conkeldurr 修繕老頭 修缮老头 修繕老頭 Xiūshànlǎotóu
535 Tympole Tympole 圓蝌蚪 圆蝌蚪 圓蝌蚪 Yuánkēdǒu
536 Palpitoad Palpitoad 藍蟾蜍 蓝蟾蜍 藍蟾蜍 Lánchánchú
537 Seismitoad Seismitoad 蟾蜍王 蟾蜍王 蟾蜍王 Chánchúwáng
538 Throh Throh 投射鬼 投射鬼 投射鬼 Tóushèguǐ
539 Sawk Sawk 打擊鬼 打击鬼 打擊鬼 Dǎjíguǐ
540 Sewaddle Sewaddle 蟲寶包 虫宝包 蟲寶包 Chóngbǎobāo
541 Swadloon Swadloon 寶包繭 宝包茧 寶包繭 Bǎobāojiǎn
542 Leavanny Leavanny 保母蟲 保母虫 保母蟲 Bǎomǔchóng
543 Venipede Venipede 百足蜈蚣 百足蜈蚣 百足蜈蚣 Bǎizúwúgōng
544 Whirlipede Whirlipede 車輪毬 车轮毬 車輪毬 Chēlúnqiú
545 Scolipede Scolipede 蜈蚣王 蜈蚣王 蜈蚣王 Wúgōngwáng
546 Cottonee Cottonee 木棉球 木棉球 木棉球 Mùmiánqiú
547 Whimsicott Whimsicott 風妖精 风妖精 風妖精 Fēngyāojing
548 Petilil Petilil 百合根娃娃 百合根娃娃 百合根娃娃 Bǎihégēnwáwá
549 Lilligant Lilligant 裙兒小姐 裙儿小姐 裙兒小姐 Qún'érxiǎojiě
550 Basculin Basculin 勇士鱸魚 勇士鲈鱼 勇士鱸魚 Yǒngshìlúyú

#551 - #601 Sandile - Klinklang

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
551 Sandile Sandile 黑眼鱷 黑眼鳄 黑眼鱷 Hēiyǎn'è
552 Krokorok Krokorok 混混鱷 混混鳄 混混鱷 Hùnhun'è
553 Krookodile Krookodile 流氓鱷 流氓鳄 流氓鱷 Liúmáng'è
554 Darumaka Darumaka 火紅不倒翁 火红不倒翁 火紅不倒翁 Huǒhóngbùdǎowēng
555 Darmanitan Darmanitan 達摩狒狒 达摩狒狒 達摩狒狒 Dámófèifèi
556 Maractus Maractus 街頭沙鈴 街头沙铃 街頭沙鈴 Jiētóushālíng
557 Dwebble Dwebble 石居蟹 石居蟹 石居蟹 Shíjūxiè
558 Crustle Crustle 岩殿居蟹 岩殿居蟹 岩殿居蟹 Yándiànjūxiè
559 Scraggy Scraggy 滑頭小子 滑头小子 滑頭小子 Huátóuxiǎozi
560 Scrafty Scrafty 頭巾混混 头巾混混 頭巾混混 Tóujīnhùnhun
561 Sigilyph Sigilyph 象徵鳥 象征鸟 象徵鳥 Xiàngzhēngniǎo
562 Yamask Yamask 哭哭面具 哭哭面具 哭哭面具 Kūkūmiànjù
563 Cofagrigus Cofagrigus 死神棺 死神棺 死神棺 Sǐshénguān
564 Tirtouga Tirtouga 原蓋海龜 原盖海龟 原蓋海龜 Yuángàihǎiguī
565 Carracosta Carracosta 肋骨海龜 肋骨海龟 肋骨海龜 Lèigǔhǎiguī
566 Archen Archen 始祖小鳥 始祖小鸟 始祖小鳥 Shǐzǔxiǎoniǎo
567 Archeops Archeops 始祖大鳥 始祖大鸟 始祖大鳥 Shǐzǔdàniǎo
568 Trubbish Trubbish 破破袋 破破袋 破破袋 Pòpòdài
569 Garbodor Garbodor 灰塵山 灰尘山 灰塵山 Huīchénshān
570 Zorua Zorua 索羅亞 索罗亚 索羅亞 Suǒluóyǎ
571 Zoroark Zoroark 索羅亞克 索罗亚克 索羅亞克 Suǒluóyǎkè
572 Minccino Minccino 泡沫栗鼠 泡沫栗鼠 泡沫栗鼠 Pàomòlìshǔ
573 Cinccino Cinccino 奇諾栗鼠 奇诺栗鼠 奇諾栗鼠 Qí​nuò​lìshǔ
574 Gothita Gothita 哥德寶寶 哥德宝宝 哥德寶寶 Gēdébǎobǎo
575 Gothorita Gothorita 哥德小童 哥德小童 哥德小童 Gēdéxiǎotóng
576 Gothitelle Gothitelle 哥德小姐 哥德小姐 哥德小姐 Gēdéxiǎojiě
577 Solosis Solosis 單卵細胞球 单卵细胞球 單卵細胞球 Dānluǎnxìbāoqiú
578 Duosion Duosion 雙卵細胞球 双卵细胞球 雙卵細胞球 Shuāngluǎnxìbāoqiú
579 Reuniclus Reuniclus 人造細胞卵 人造细胞卵 人造細胞卵 Rénzàoxìbāoluǎn
580 Ducklett Ducklett 鴨寶寶 鸭宝宝 鴨寶寶 Yābǎobǎo
581 Swanna Swanna 首席天鵝 首席天鹅 首席天鵝 Shǒuxítiān'é
582 Vanillite Vanillite 迷你冰 迷你冰 迷你冰 Mínǐbīng
583 Vanillish Vanillish 多多冰 多多冰 多多冰 Duōduōbīng
584 Vanilluxe Vanilluxe 雙倍多多冰 双倍多多冰 雙倍多多冰 Shuāngbèiduōduōbīng
585 Deerling Deerling 四季鹿 四季鹿 四季鹿 Sìjìlù
586 Sawsbuck Sawsbuck 芽吹鹿 芽吹鹿 芽吹鹿 Yáchuīlù
587 Emolga Emolga 導電飛鼠 导电飞鼠 導電飛鼠 Dǎodiànfēishǔ
588 Karrablast Karrablast 蓋蓋蟲 盖盖虫 蓋蓋蟲 Gàigàichóng
589 Escavalier Escavalier 騎士蝸牛 骑士蜗牛 騎士蝸牛 Qíshìguā'niú
590 Foongus Foongus 寶貝球菇 精靈球菇 Bǎobèiqiúgū
591 Amoonguss Amoonguss 暴露菇 暴露菇 暴露菇 Bàolùgū​
592 Frillish Frillish 輕飄飄 轻飘飘 輕飄飄 Qīngpiāopiāo
593 Jellicent Jellicent 胖嘟嘟 胖嘟嘟 胖嘟嘟 Pàngdūdū
594 Alomomola Alomomola 保母曼波 保母曼波 保母曼波 Bǎomǔmànbō
595 Joltik Joltik 電電蟲 电电虫 電電蟲 Diàndiànchóng
596 Galvantula Galvantula 電蜘蛛 电蜘蛛 電蜘蛛 Diànzhīzhū
597 Ferroseed Ferroseed 種子鐵球 种子铁球 種子鐵球 Zhǒngzǐtiěqiú
598 Ferrothorn Ferrothorn 堅果啞鈴 坚果哑铃 堅果啞鈴 Jiānguǒyǎlíng
599 Klink Klink 齒輪兒 齿轮儿 齒輪兒 Chǐlún'ér
600 Klang Klang 齒輪組 齿轮组 齒輪組 Chǐlúnzǔ
601 Klinklang Klinklang 齒輪怪 齿轮怪 齒輪怪 Chǐlúnguài

#602 - #646 Tynamo - Kyurem

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
602 Tynamo Tynamo 麻麻小魚 麻麻小鱼 麻麻小魚 Mámáxiǎoyú
603 Eelektrik Eelektrik 麻麻鰻 麻麻鳗 麻麻鰻 Mámámán
604 Eelektross Eelektross 麻麻鰻魚王 麻麻鳗鱼王 麻麻鰻魚王 Mámámányúwáng
605 Elgyem Elgyem 小灰怪 小灰怪 小灰怪 Xiǎo​huī​guài​
606 Beheeyem Beheeyem 大宇怪 大宇怪 大宇怪 Dàyǔguài
607 Litwick Litwick 燭光靈 烛光灵 燭光靈 Zhúguānglíng
608 Lampent Lampent 燈火幽靈 灯火幽灵 燈火幽靈 Dēnghuǒyōulíng
609 Chandelure Chandelure 水晶燈火靈 水晶灯火灵 水晶燈火靈 Shuǐjīngdēnghuǒlíng
610 Axew Axew 牙牙 牙牙 牙牙 Yáyá
611 Fraxure Fraxure 斧牙龍 斧牙龙 斧牙龍 Fǔyálóng
612 Haxorus Haxorus 雙斧戰龍 双斧战龙 雙斧戰龍 Shuāngfǔzhànlóng
613 Cubchoo Cubchoo 噴嚏熊 喷嚏熊 噴嚏熊 Pēntìxióng
614 Beartic Beartic 凍原熊 冻原熊 凍原熊 Dòngyuánxióng
615 Cryogonal Cryogonal 幾何雪花 几何雪花 幾何雪花 Jǐhéxuěhuā
616 Shelmet Shelmet 小嘴蝸 小嘴蜗 小嘴蝸 Xiǎozuǐguā
617 Accelgor Accelgor 敏捷蟲 敏捷虫 敏捷蟲 Mǐnjiéchóng
618 Stunfisk Stunfisk 泥巴魚 泥巴鱼 泥巴魚 Níbāyú
619 Mienfoo Mienfoo 功夫鼬 功夫鼬 功夫鼬 Gōngfuyòu
620 Mienshao Mienshao 師父鼬 师父鼬 師父鼬 Shīfuyòu
621 Druddigon Druddigon 赤面龍 赤面龙 赤面龍 Chìmiànlóng
622 Golett Golett 泥偶小人 泥偶小人 泥偶小人 Ní'ǒuxiǎorén
623 Golurk Golurk 泥偶巨人 泥偶巨人 泥偶巨人 Ní'ǒujùrén
624 Pawniard Pawniard 駒刀小兵 驹刀小兵 駒刀小兵 Jūdāoxiǎobīng
625 Bisharp Bisharp 劈斬司令 劈斩司令 劈斬司令 Pīzhǎnsīlìng
626 Bouffalant Bouffalant 爆爆頭水牛 爆爆头水牛 爆爆頭水牛 Bàobàotóushuǐniú
627 Rufflet Rufflet 毛頭小鷹 毛头小鹰 毛頭小鷹 Máotóuxiǎoyīng
628 Braviary Braviary 勇士鷹 勇士鹰 勇士鷹 Yǒngshìyīng
629 Vullaby Vullaby 禿鷹小子 秃鹰小子 禿鷹小子 Tūyīngxiǎozi
630 Mandibuzz Mandibuzz 禿鷹娜 秃鹰娜 禿鷹娜 Tūyīngnà
631 Heatmor Heatmor 食蟻爐 食蚁炉 食蟻爐 Shíyǐlú
632 Durant Durant 鐵蟻 铁蚁 鐵蟻 Tiěyǐ
633 Deino Deino 單首龍 单首龙 單首龍 Dānshǒulóng
634 Zweilous Zweilous 雙頭龍 双头龙 雙頭龍 Shuāng​tóulóng
635 Hydreigon Hydreigon 三頭龍 三头龙 三頭龍 Sāntóulóng
636 Larvesta Larvesta 燃燒蟲 燃烧虫 燃燒蟲 Rán​shāo​chóng​
637 Volcarona Volcarona 火神蟲 火神虫 火神蟲 Huǒshén​chóng​
638 Cobalion Cobalion 勾帕路翁 勾帕路翁 勾帕路翁 Gōupàlùwēng
639 Terrakion Terrakion 代拉基翁 代拉基翁 代拉基翁 Dàilājīwēng
640 Virizion Virizion 畢力吉翁 毕力吉翁 畢力吉翁 Bìlìjíwēng
641 Tornadus Tornadus 龍捲雲 龙卷云 龍捲雲 Lóngjuǎnyún
642 Thundurus Thundurus 雷電雲 雷电云 雷電雲 Léidiànyún
643 Reshiram Reshiram 雷希拉姆 雷希拉姆 雷希拉姆 Léixīlāmǔ
644 Zekrom Zekrom 捷克羅姆 捷克罗姆 捷克羅姆 Jiékèluómǔ
645 Landorus Landorus 土地雲 土地云 土地雲 Tǔdìyún
646 Kyurem Kyurem 酋雷姆 酋雷姆 酋雷姆 Qiúléimǔ
647 Keldeo Keldeo 凱路迪歐 凯路迪欧 凱路迪歐 Kǎilùdí'ōu
648 Meloetta Meloetta 美洛耶塔 美洛耶塔 美洛耶塔 Měiluòyétǎ


by National Pokédex no. EnglishJapaneseGermanFrenchKoreanChinese
by regional Pokédex no. KantoNewJohto • Hoenn (Gen IIIGen VI) • SinnohUnovaNew UnovaKalos • Alola (SMUSUM)
Unown Modein no regional Pokédexin every regional Pokédex
by regional Browser no. FioreAlmiaObliviain no regional Browserin every regional Browser
by index number Generation IGeneration IIGeneration IIIGeneration IVGeneration VGeneration VIGeneration VII
by other numbering systems DPBPPokéPark PadRansei GalleryShuffle listPicross listDuel LibraryGoogle Maps: Pokémon Challenge
by attributes AbilitycategoryhabitatcolorIQ groupgender differencesform differences
Egg Groupbody styleheightweightunique type combinations
by evolution evolution familyno evolution familybranchedcross-generationlevels
by in-game stats base stats (Gen IGen II-VGen VIfully evolvedunique base stat totalsPokémon GO)
performance statscatch rateEVs given in battle (Gen III-IVGen V-VI) • gender ratio
steps to hatchavailabilitywild held item (Gen II) • experience typebase friendship
miscellaneous alphabetically • field moves (Gen IGen IIGen IIIGen IVGen VGen VI)
Shadow PokémonPal Park areaPokéwalkerdebut episodeglitch
released with a Hidden Ability (Gen VGen VIGen VII) • ST Energy Shotpetting